Informaţii de interes public

 

 

Acte normative:

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor:

Alexandra Andor
Tel.  +40 264 597092 / 104
secretariat[at]bcucluj.ro

Lista cu documentele produse/gestionate de instituţie:

 • Registrul de mişcare a fondului
 • Registru inventar pentru diferite tipuri de publicaţii
 • Fişa de catalog (catalogul alfabetic, sistematic, geografic, cronologic etc.)
 • Evidenţa lucrărilor bibliografice şi de informare documentară
 • Bibliografii, liste bibliografice, fişe bibliografice
 • Procese verbale privind verificarea (inventarierea) fondului de publicaţii
 • Acte referitoare la donaţii de publicaţii de la instituţii sau persoane particulare. Acte privind transferul de publicaţii
 • Procese verbale de intrare şi scoatere a publicaţiilor
 • Procese verbale de casare a publicaţiilor
 • Specificaţie la nota de comandă. Abonament
 • Fişa de evidenţă pentru schimbul de publicaţii intern şi internaţional
 • Borderouri însoţitoare pentru publicaţiile predate în depozite şi/sau expediate intern şi internaţional
 • Procese verbale de predare – preluare a publicaţiilor de la bibliotecile filial
 • Situaţia cu valoarea anuală a gestiunii bibliotecilor filial
 • Fişa de înscriere în bibliotecă
 • Statistici

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001: