Prelungirea termenului de împrumut

NOU! Utilizatorii cu drept de împrumut beneficiază de două prelungiri ale termenelor de împrumut, a câte 5 zile, diferind doar modalităţile de obţinere a acestora:  o prelungire o poate efectua utilizatorul (online, prin e-mail, telefonic sau direct), iar  cealaltă prelungire o efectuează doar bibliotecarul (prin e-mail, telefonic sau direct). In ambele cazuri, pentru identificarea corecta a utilizatorului, se va menţiona BARCODUL permisului de bibliotecă!

 

Condiţii care trebuie îndeplinite:

 • împrumutul să fie în termen (să nu fie depăşit);
 • utilizatorii să nu aibă restanţe faţă de bibliotecă (publicaţii sau bani);
 • să nu existe rezervare pentru publicaţia respectivă.

 

Modalităţi de prelungire a termenelor de împrumut pentru:

 • Biblioteca centrală:
  • telefonic: 0264-597092 int 112 (se va indica BARCODUL PERMISULUI);
  • prin e-mail: imprumut[at]bcucluj.ro (se va indica BARCODUL PERMISULUI);
  • on-line, respectând procedura;
  • direct la bibliotecă, la secţia de Împrumut la domiciliu
 • Bibliotecile filiale: