Consultarea publicaţiilor în sălile de lectură

În această perioadă, utilizatorii cu permis valid de bibliotecă beneficiază de împrumut extins (detalii: Împrumut la domiciliu).

Pot fi consultate DOAR în sălile de lectură următoarele tipuri de publicații: teze de doctorat, publicații seriale (ziare, reviste), cărți din Fondul Legal, Fondul de Referințe, Biblioteca "Adrian Marino", Biblioteca "Rațiu-Tilea", cărți tipărite înainte de 1945.

Orarul sălilor de lectură îl puteți consulta aici: Orar de funcționare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sălile de lectură I, II, III
Sala "Alexandru Lapedatu" - Sala Profesori
Sala "Adrian Marino" -Sala Doctoranzi
Sala "Raţiu Tilea" - Sala Periodice anterioare anului curent
Sala "Mikó Imre" - Sala Cercetători
Sala "Gheorghe Bariţiu" - Sala Periodice curente
Sala "Lucian Blaga" - Sala de Ştiinţe sociale
Biblioteca de Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei
Sala de Referinţe

Sălile de lectură I, II, III

 • accesul în sălile de lectură I, II şi III se face doar pe baza rezervării online a locului
 • rezervarea se poate face de la calculatoarele din Sala Cataloagelor, cele conectate la reţeaua BCU sau de la distanţă
 • rezervările de loc neonorate vor fi anulate în fiecare zi, la orele 10, 12, 15 şi 20
 • procedura de rezervare
 • sunt situate la parter
 • cu acces din Sala Cataloagelor "Emil Racoviţă"
 • sunt destinate studenţilor, licenţiaţilor şi altor categorii de utilizatori (sala I: 144 locuri; sala II: 38 locuri; sala III: 38 locuri)
 • asigură consultarea publicaţiilor
 • oferă servicii de informare curentă
 • asigură o ambianţa confortabilă şi adecvată studiului
 • permite accesul la copiatoarele amplasate în apropierea spaţiilor de lectură

Sala "Alexandru Lapedatu" - Sala Profesori

 • este situată la parter
 • este destinată cadrelor didactice universitare (20 locuri)
 • asigură posibilitatea de rezervare a publicaţiilor solicitate
 • oferă servicii de informare și documentare
 • permite accesul la colecțiile de reviste științifice și la platformele bazelor de date abonate
 • asigură o ambianţă confortabilă şi adecvată cercetării
 • permite accesul la copiatoare, precum şi la serviciile de digitizare şi fotografiere a publicaţiilor

Sala "Adrian Marino" - Sala Doctoranzi

 • este situată la etajul II
 • este destinată doctoranzilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice universitare, precum şi celor interesaţi de fondul de carte din donația Adrian Marino (32 locuri)
 • în sală mai pot fi consultate documente din arhiva Adrian Marino
 • asigură o ambianţă confortabilă şi adecvată lecturii
 • permite accesul la copiatoare, precum şi la serviciile de digitizare şi fotografiere a publicaţiilor

Sala "Raţiu-Tilea" - Sala Periodice anterioare anului curent

 • este situată la etajul II
 • este destinată utilizatorilor care solicită publicații din fondul de carte Ion Rațiu și Tilea
 • asigură accesul la publicațiile periodice (ziare și reviste) care nu sunt curente
 • permite și facilitează accesul la serviciile de fotografiere și/ sau digitizare a publicațiilor solicitate

Sala "Mikó Imre" - Sala Cercetători

 • este situată la etajul I
 • este destinată cercetătorilor (30 locuri)
 • asigură posibilitatea de rezervare a publicaţiilor solicitate
 • oferă servicii de informare și documentare
 • permite accesul la colecțiile de reviste științifice și la platformele bazelor de date abonate
 • asigură o ambianţă confortabilă şi adecvată cercetării
 • permite accesul la copiatoare, precum şi la serviciile de digitizare şi fotografiere a publicaţiilor

 

Sala "Gheorghe Bariţiu" - Sala Periodicelor curente

 

 • este situată la etajul I
 • este destinată tuturor categoriilor de utilizatori ai bibliotecii (36 locuri)
 • oferă acces liber la raft pentru ultimele numere din ziarele şi revistele curente, grupate pe domenii de interes
 • permite consultarea numerelor anterioare din anul în curs
 • asigură consultarea unor publicaţii din Fondul Legal de Periodice Curente
 • asigură o ambianţă confortabilă şi adecvată lecturii
 • permite accesul la copiatoare

 

Sala "Lucian Blaga" - Sala de Ştiinţe sociale

 

 • este situată la etajul II
 • este destinată tuturor categoriilor de utilizatori ai bibliotecii (60 locuri)
 • permite consultarea publicaţiilor în acces liber la raft
 • cuprinde publicaţii recente din domeniile ştiinţelor sociale şi umane
 • oferă informaţii de specialitate, prompte şi competente
 • există posibilitatea copierii (pe CD, DVD, memory stick) a unor acte din bazele legislative (LEX)
 • asigură o ambianţă confortabilă şi adecvată lecturii
 • permite accesul la copiatoarele amplasate în apropierea spaţiilor de lectură

Sala de Referinţe

 • este situată la parter
 • este destinată tuturor categoriilor de utilizatori care deţin permis de bibliotecă (24 locuri);
 • deţine o colecţie importantă de dicţionare, enciclopedii şi lucrări de referinţă
 • grupează tematic fondul de publicaţii şi sursele bibliografice
 • oferă accesul liber la raft
 • asigură consultanţă de specialitate prin bibliograful de serviciu
 • oferă referinţe prin e-mail