Mesaj de bun venit

Film de prezentare a bibliotecii

Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" este o componentă importantă a sistemului naţional de învăţământ, fiind, prin excelență, o instituție a formării intelectuale, prin educație, cunoaștere  și cercetare. Atât prin profilul enciclopedic, cât şi datorită caracterului muzeal şi al valorii de patrimoniu a colecţiilor sale, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" corespunde tuturor exigenţelor nevoilor de informare a comunităţii academice locale și naţionale.

De-a lungul timpului, în Biblioteca Centrală Universitară şi-au desfăşurat activitatea o serie de personalităţi marcante ale culturii româneşti și maghiare: Szabó Károly, Kelemen Lajos, Virgil Vătăşianu, Ion Muşlea, Liviu Rusu etc.

De asemenea, Lucian Blaga, după excluderea de la Universitate, a funcţionat în perioada 1951-1959 ca angajat al Filialei Bibliotecii Academiei, stabilindu-i-se locul de muncă în biblioteca noastră. Drept semn al preţuirii moştenirii culturale a marelui poet și filosof, din vara anului 1992, Biblioteca Centrală Universitară din Cluj i-a preluat numele. 

Dezvoltându-se şi funcţionând într-un oraş care preţuieşte valorile multiculturale, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" reprezintă, alături de Universitatea Babeş-Bolyai, una dintre cele mai importante instituţii care conferă viabilitate valorilor şi principiilor multiculturalităţii. Fondul de carte maghiară şi germană este unul dintre cele mai mari şi reprezentative fonduri de publicaţii din România, fiind foarte important pentru istoria şi cultura Transilvaniei şi a Europei Centrale. 

Biblioteca sprijină întreg învăţământul academic clujean, impunându-se atât prin varietatea colecţiilor sale, cât şi prin servicile de înaltă ţinută şi profesionalism asigurate utilizatorilor săi. În prezent, totalul publicaţiilor se ridică la aprox. 4.000.000 de volume, din care 497.000 volume sunt periodice. O importantă sursă de documentare o reprezintă şi colecţia de cataloage tradiţionale digitizate, precum și biblioteca digitală. 

În vederea sprijinirii procesului de învăţământ, Biblioteca oferă acces la colecţiile celor mai prestigioase baze de date ştiinţifice internaţionale. Alături de bibliotecile de facultăţi şi cele ale centrelor culturale, corpul central al B.C.U. pune la dispoziţia utilizatorilor săi 2.473 de locuri, în peste 60 de săli de lectură. 

Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga” continuă să-și dezvolte serviciile și să se impună ca o prezență activă în comunitatea academică românească.  Împreună cu întreg personalul specializat al bibliotecii ne străduim să le oferim utilizatorilor noștri cele mai bune și competitive servicii. 

Conducerea bibliotecii