Resurse ştiinţifice în testare

  • Portalul ZEDHIA:
    • Link de acces
    • Perioada de acces: până în data de 10.12.2018
    • Modalitate de acces: pe baza de IP.