Bibliografii la cerere

Biroul de Cercetare Bibliografică. Documentare oferă, contra cost, bibliografii la cerere din resursele bibliotecii.

În funcţie de tematica solicitată, întocmirea bibliografiei se va efectua:

sau

  • prin selectarea de titluri din bazele de date existente şi prin prelucrarea analitică
    (vezi tarife şi modalităţi de plată pentru Cercetare bibliografică)

Notă: Cei interesaţi de obţinerea unor referinţe aprofundate prin prelucrarea analitică (capitole de cărţi, articole din periodice etc.) a titlurilor aferente temei de cercetare sunt rugaţi să vină la Biroul de Cercetare Bibliografică. Documentare (BCU, etajul 1), în vederea unei discuţii consultative cu bibliograful specialist.

Pe baza permisului de utilizator al bibliotecii, solicitantul va completa un formular de solicitare (care se va trimite la adresa: florina.ilis@bcucluj.ro), cu specificarea temei şi a delimitărilor geografice şi cronologice aferente. În funcţie de complexitatea solicitării şi de natura resurselor (bibliografice, umane şi de timp) avute la dispoziţie, biblioteca îşi rezervă dreptul de a selecta cererile primite (preferabil circumscrise domeniilor: istorie, limbă şi literatură, lingvistică, filosofie, teologie, biblioteconomie și știința informării).

Întocmirea bibliografiei se va realiza numai după completarea integrală a formularului, iar trimiterea ei către solicitant se va face ulterior efectuării plăţii (modalităţi de plată).

Având în vedere că bibliografia furnizată nu poate fi exhaustivă vă recomandăm, pentru completarea cercetării, să consultaţi şi alte surse de documentare.

Arhivă bibliografii solicitate