Împrumut la domiciliu

 • Ȋn perioada 5 iulie – 30 septembrie 2021, secţia de Ȋmprumut va fi închisă pentru verificarea fondului de publicaţii.
  Restituirile se vor efectua la Sala Cataloagelor (parter), iar fişele de lichidare vor fi semnate online (permise@bcucluj.ro) sau direct la Ghişeul de Permise (orar: 08:00 - 11:00 ; 12:00 - 14:00).

 • Împrumutul la domiciliu se efectuează în unitatea centrală, la demisol (partea stângă a intrării principale).
 • Biblioteca oferă serviciul de împrumut la domiciliu din fondurile sale pentru:
  • studenţii universităţilor de stat şi privat din Cluj-Napoca, învăţământ de zi
  • studenţii străini înmatriculaţi în cadrul programelor educaţionale (Erasmus, Socrates)
  • cadrele didactice universitare şi preuniversitare, cercetătorii şi doctoranzii cu domiciliul stabil în judeţul Cluj
  • alte categorii de utilizatori (licenţiaţi şi angajaţi) cu domiciliu stabil în judeţul Cluj
  • personalul angajat sau pensionat al bibliotecii
  • elevii de liceu
 • Pentru a efectua împrumuturi, utilizatorii trebuie să deţină permis de bibliotecă vizat.
 • Publicaţiile se împrumută pentru o perioadă de 14 zile (Fond Împrumut), respectiv 7 zile (toate celelalte colecţii), fără posibilitatea de prelungire a termenului de împrumut.
 • Preluarea-restituirea publicațiilor se face cu respectarea tuturor normelor impuse de situația epidemiologică actuală.
 • Nerestituirea la termen a publicaţiilor este penalizată cu 1 leu/zi/volum pentru publicaţiile din Fondul de împrumut şi cu 5 lei/zi/volum pentru celelalte fonduri.
 • Sunt excluse de la împrumutul la domiciliu următoarele categorii de publicaţii: ziarele, tezele de doctorat, colecțiile speciale, exemplarele legale.
 • Pentru împrumut la domiciliu se poate apela și la bibliotecile filiale

Servicii:

Utilizatorii sunt rugaţi:

 • să prezinte permisul de bibliotecă vizat la zi
 • să respecte termenul de împrumut; în cazul acumulării unor penalităţi pentru nerestituirea publicaţiilor la termen, utilizatorii pot solicita diminuarea sumei, dacă aceasta depăşeşte limita de 100 de lei, prin completarea unui formular
 • să restituie publicaţiile împrumutate de la bibliotecă în cazul plecării temporare/definitive din facultate/ţară
 • să obţină semnarea fişei de lichidare la terminarea studiilor sau la întrerupere/exmatriculare

Extrase din regulamentul pentru utilizatori