Împrumut la domiciliu

În perioada 15 iulie - 27 septembrie 2019:

 • Se sistează împrumutul de publicaţii la domiciliu
 • Se efectuează:
  • restituiri de publicaţii
  • prelungiri ale termenelor de împrumut
 • Se eliberează doar permise ocazionale (pentru 1 săptămână sau pentru 1 lună) 

 

Sondaj de opinie

Biblioteca centrală

Biblioteci filiale

 Împrumut la domiciliu – Biblioteca centrală

Utilizatori:

 • studenţii universităţilor de stat din Cluj-Napoca, învăţământ de zi
 • studenţii străini înmatriculaţi în cadrul programelor educaţionale (Erasmus, Socrates)
 • cadrele didactice universitare şi preuniversitare, cercetătorii şi doctoranzii cu domiciliul stabil în judeţul Cluj
 • alte categorii de utilizatori (licenţiaţi şi angajaţi) cu domiciliu stabil în judeţul Cluj
 • personalul angajat sau pensionat al bibliotecii
 • elevii de liceu

Servicii:

Utilizatorii sunt rugaţi:

 • să prezinte permisul de bibliotecă vizat la zi
 • să respecte termenul de împrumut; în cazul acumulării unor penalităţi pentru nerestituirea publicaţiilor la termen, utilizatorii pot solicita diminuarea sumei prin completarea unui formular
 • să restituie publicaţiile împrumutate de la bibliotecă în cazul plecării temporare/definitive din facultate/ţară
 • să obţină semnarea fişei de lichidare la terminarea studiilor sau la întrerupere/exmatriculare

Extrase din regulamentul pentru utilizatori

 

 

 Împrumut la domiciliu – Biblioteci filiale

Se pot împrumuta cărţi la domiciliu şi de la bibliotecile filiale