Împrumut la domiciliu

În perioada 11 - 18 mai 2020: 

Împrumut la domiciliu pentru profesori, cercetători şi doctoranzi

Sondaj de opinie

Biblioteca centrală

Biblioteci filiale

 Împrumut la domiciliu – Biblioteca centrală

Utilizatori:

  • studenţii universităţilor de stat din Cluj-Napoca, învăţământ de zi
  • studenţii străini înmatriculaţi în cadrul programelor educaţionale (Erasmus, Socrates)
  • cadrele didactice universitare şi preuniversitare, cercetătorii şi doctoranzii cu domiciliul stabil în judeţul Cluj
  • alte categorii de utilizatori (licenţiaţi şi angajaţi) cu domiciliu stabil în judeţul Cluj
  • personalul angajat sau pensionat al bibliotecii
  • elevii de liceu

Servicii:

Utilizatorii sunt rugaţi:

  • să prezinte permisul de bibliotecă vizat la zi
  • să respecte termenul de împrumut; în cazul acumulării unor penalităţi pentru nerestituirea publicaţiilor la termen, utilizatorii pot solicita diminuarea sumei prin completarea unui formular
  • să restituie publicaţiile împrumutate de la bibliotecă în cazul plecării temporare/definitive din facultate/ţară
  • să obţină semnarea fişei de lichidare la terminarea studiilor sau la întrerupere/exmatriculare

Extrase din regulamentul pentru utilizatori

 

 

 Împrumut la domiciliu – Biblioteci filiale

Se pot împrumuta cărţi la domiciliu şi de la bibliotecile filiale