Împrumut la domiciliu

 • Împrumutul la domiciliu se efectuează  atât în unitatea centrală (demisol), cât şi la bibliotecile filiale.
 • Biblioteca oferă serviciul de împrumut la domiciliu din fondurile  sale pentru:
  • studenţii universităţilor de stat şi privat din Cluj-Napoca, învăţământ de zi
  • studenţii străini înmatriculaţi în cadrul programelor educaţionale (Erasmus, Socrates)
  • cadrele didactice universitare şi preuniversitare, cercetătorii şi doctoranzii cu domiciliul stabil în judeţul Cluj
  • alte categorii de utilizatori (licenţiaţi şi angajaţi) cu domiciliu stabil în judeţul Cluj
  • personalul angajat sau pensionat al bibliotecii
  • elevii de liceu
 • Pentru a efectua împrumuturi, utilizatorii trebuie să deţină permis de bibliotecă vizat.
 • Solicitările de publicaţii  se efectuează exclusiv online, din catalogul bibliotecii. Publicaţiile se vor putea ridica de la secţia de împrumut, după 30 de minute de la momentul solicitării.
 • Publicaţiile se împrumută pentru o perioadă de 10 zile (Fond Împrumut).
 • Utilizatorii vor avea posibilitatea de prelungire a termenului de împrumut, online/telefonic/e-mail sau direct, pentru publicaţiile din Fondul de împrumut.
 • Preluarea-restituirea publicațiilor se face cu respectarea tuturor normelor impuse de situația epidemiologică actuală.
 • Restituirea publicaţiilor din fondurile bibliotecii centrale se va efectua de luni până vineri, între orele 08:00 - 19:30. 
 • Nerestituirea la termen a publicaţiilor este penalizată cu 1 leu/zi/volum pentru publicaţiile din Fondul de împrumut şi cu 5 lei/zi/volum pentru celelalte fonduri.
 • Sunt excluse de la împrumutul la domiciliu următoarele categorii de publicaţii: ziarele, tezele de doctorat, colecțiile speciale, exemplarele legale, donaţiile.
 • Fişele de lichidare vor fi semnate la secţia de Împrumut.
 • Pentru împrumut la domiciliu se poate apela și la bibliotecile filiale

Servicii:

Utilizatorii sunt rugaţi:

 • să prezinte permisul de bibliotecă vizat la zi
 • să respecte termenul de împrumut; în cazul acumulării unor penalităţi pentru nerestituirea publicaţiilor la termen, utilizatorii pot solicita diminuarea sumei, dacă aceasta depăşeşte limita de 100 de lei, prin completarea unui formular
 • să restituie publicaţiile împrumutate de la bibliotecă în cazul plecării temporare/definitive din facultate/ţară
 • să obţină semnarea fişei de lichidare la terminarea studiilor sau la întrerupere/exmatriculare

Extrase din regulamentul pentru utilizatori