Împrumut la domiciliu

IMPORTANT:

 • ACCES LA PUBLICAŢII
 • TERMENE DE ȊMPRUMUT PENTRU PUBLICAŢII ŞI TARIFE PENTRU ELIBERAREA/VIZAREA PERMISELOR
 • Din data de 28 septembrie,  oferă serviciu de împrumut la domiciliu şi bibliotecile de facultate - filiale BCU Cluj.
 • Împrumuturile și restituirile publicațiilor se efectuează la Sediul central al bibliotecii (Clinicilor 2, intrarea laterală) şi la sediul bibliotecilor filiale, între orele 9,00-12,00.
 • Toate solicitările de publicaţii  se efectuează online din catalogul bibliotecii și se vor servi a doua zi, între orele 9,00-12,00.
 • Publicaţiile se împrumută pentru o perioadă de 7 zile, inclusiv cele din fondul de împrumut, fără posibilitatea de prelungire a termenului de împrumut.
 • Elevii, şomerii, alte categorii socioprofesionale care nu domiciliază în Cluj, pot avea acces la serviciile de la distanţă ale bibliotecii, pe baza unui permis valid de bibliotecă (vizat).

 

Biblioteca centrală

Biblioteci filiale

 Împrumut la domiciliu – Biblioteca centrală

Utilizatori:

 • studenţii universităţilor de stat din Cluj-Napoca, învăţământ de zi
 • studenţii străini înmatriculaţi în cadrul programelor educaţionale (Erasmus, Socrates)
 • cadrele didactice universitare şi preuniversitare, cercetătorii şi doctoranzii cu domiciliul stabil în judeţul Cluj
 • alte categorii de utilizatori (licenţiaţi şi angajaţi) cu domiciliu stabil în judeţul Cluj
 • personalul angajat sau pensionat al bibliotecii
 • elevii de liceu

Servicii:

Utilizatorii sunt rugaţi:

 • să prezinte permisul de bibliotecă vizat la zi
 • să respecte termenul de împrumut; în cazul acumulării unor penalităţi pentru nerestituirea publicaţiilor la termen, utilizatorii pot solicita diminuarea sumei prin completarea unui formular
 • să restituie publicaţiile împrumutate de la bibliotecă în cazul plecării temporare/definitive din facultate/ţară
 • să obţină semnarea fişei de lichidare la terminarea studiilor sau la întrerupere/exmatriculare

Extrase din regulamentul pentru utilizatori

 

 

 Împrumut la domiciliu – Biblioteci filiale

Se pot împrumuta cărţi la domiciliu şi de la bibliotecile filiale