Închirierea sălii de conferinţe "Ioan Muşlea"

Cerere tip pentru închirierea sălii de conferințe

Verificaţi disponibilitatea sălii

E-mail: secretariat[at]bcucluj.ro

Tarif: 200 de lei/ oră 

Excepţie: lansări de carte, conferinţe şi seminarii ştiinţifice ale unor asociaţii şi societăţi civile*

* Conferinţele şi seminariile ştiinţifice care folosesc afişe, bannere cu reclame comerciale vor achita 50% din preţul standard.

Taxele pot fi achitate fie la Caseria instituţiei (Contabilitate, clădirea centrală BCU Cluj) fie într-unul din următoarele conturi:

  • Moneda: lei. Cont deschis la Trezoreria Mun. Cluj, cod fiscal 5105695 Cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX.
  • Moneda: euro. Cont deschis la BCR-sucursala Cluj, Str. Bariţiu nr. 10-12, cont: 2511.A01.0.2661195.0.106.EUR.3, SWIFT: RNCBROBU, cod IBAN: RO31RNCB0106026611950003
  • Moneda: USD. Cont deschis la BCR-sucursala Cluj, Str. Bariţiu nr. 10-12, cont: 2511.A01.0.2661195.0.106. USD2, cod IBAN: RO58RNCB0106026611950002

 

img_6285.jpg

img_6288.jpg