Biblioteca de Sociologie şi asistenţă socială

Biblioteca de Sociologie şi asistenţă socială
Date de contact: 

NOU!

Adresa:
B-dul.21 Dec nr. 128-130, Cluj-Napoca, România

Telefon:
40-264-405300 / int 113
0771-347825

E-mail:

bcu.sociologie@bcucluj.ro
biblio_socas@yahoo.com
ildiko.ban@bcucluj.ro
daniela.matis@bcucluj.ro

Bibliotecari: 

Bán Ildikó
Daniela Matiș
Mădălina Radu

Descriere filiala: 

Biblioteca de Sociologie şi asistenţă socială face parte din reţeaua bibliotecilor filiale ale Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga". Ea funcţionează în clădirea facultăţii din anul 2004, atunci când a avut loc separarea Bibliotecii de Filosofie în două biblioteci distincte: Biblioteca de Sociologie şi asistenţă socială, respectiv Biblioteca de Filosofie.

Colecţiile au fost constituite iniţial din transferurile masive de la Biblioteca de Filosofie, sporind apoi, prin cumpărătură, schimb internaţional, donaţii ale cadrelor didactice, precum şi prin numeroasele volume achiziţionate prin finanțări nerambursabile (granturi).

Biblioteca dispune de o sală de lectură cu 24 de locuri, legată printr-un ghișeu de oficiul bibliotecarilor și de un depozit pentru publicații.

Domeniile acoperite de publicaţiile existente sunt: sociologie, demografie,
mass-media, publicitate, asistenţă socială, psihologie, gender, psihologie socială, droguri, violenţă, protecţia copilului, adopţie, educaţie, antropologie, statistică etc.

Fonduri:

  • Cărţi: aprox. 9500 volume;
  • Periodice: aprox. 1000 volume (150 titluri).

Publicaţii deosebite:

  • Encyclopedia of Social Work
  • Companion Encyclopedia of Anthropology
  • Studia Censualia Transsilvanica (serie completă)
  • Anuarul statistic al României 

Bibliografii