Biblioteca de Litere

Biblioteca de Litere
Date de contact: 

Adresa:

Str. Horea nr. 31 
Cluj-Napoca 
România 

Telefon: 

Mobil: 0771-337359 

E-mail: 
bcu.litere@ubbcluj.ro 
bibfilo@yahoo.com 

Bibliotecari: 

Alina Man - şef birou

Descriere filiala: 

Secţii

Secţia Română-Maghiară (sala de lectură)
Secţia Română-Maghiară (împrumut)
Secţia Catedra Maghiară
Sala de Referinţe
Secţia Periodice
Secţia de Limbi romanice şi clasice
Secţia de Limbi germanice, slave şi orientale
       Catalog carte slavă (Respectă ordinea alfabetului chirilic al limbii ruse)
Secţia Spaniolă

Biblioteca Facultăţii de Litere a fost înfiinţată în 1949 prin comasarea a 8 biblioteci existente pe lângă catedrele şi seminariile facultăţii. Majoritatea publicaţiilor (dintr-un total de 37950 vol.) erau donaţii din partea profesorilor Gh. Bogdan - Duica, N. Drăgan, Ion Breazu, Sextil Puşcariu, St. Bezdechi, N. Bogrea. 

În anul 1954 Biblioteca Facultăţii de Litere se uneşte cu cea a Fac. de Istorie şi cea de Pedagogie. 

În 1959, când a avut loc unirea Universităţii "Babeş" cu Univ. "Bolyai", viaţa bibliotecii a fost influenţată puternic. Fondurile de filologie s-au despărtit de secţiile alipite în 1954 (istorie şi pedagogie) şi s-au mutat în clădirea din str. Horia 31 unde sunt şi astăzi. Cele 7 secţii sunt extinse pe 4 nivele :

  • parter: secţia de împrumut pentru română şi maghiară; secţia spaniolă şi filologie romanică;
  • etajul I: secţia română-maghiară (sala de lectură);
  • etajul II: secţia franceză, italiană, fil. clasică (greacă şi latină); sala de referinţe;
  • etajul III: secţia de limbi germanice, slave, chineză, japoneză; secţia de periodice.

După 1990 a început o nouă etapă, evident benefică, în evoluţia bibliotecii facultăţii. Numărul cititorilor şi nr. de volume consultate a crescut mult ca urmare a înfiinţării de noi secţii. Fondul de publicaţii s-a îmbogăţit prin schimb şi numeroase donaţii din ţară şi străinătate. 

Fonduri: 

  • Cărţi: 331.993 vol 
  • Seriale: 26.432 vol.