Biblioteca de Educaţie fizică şi sport

Biblioteca de Educaţie fizică şi sport
Date de contact: 

Adresa:
Str. Pandurilor nr.7, Cluj-Napoca, România

E-mail:
bibedfiz[at]yahoo.com
bcu.sport[at]ubbcluj.ro

Bibliotecari: 

Melinda Bodor

Descriere filiala: 

Proiecte

Activităţi

Biblioteca de Educaţie Fizică şi Sport işi desfăşoară activitatea în forma actuală din 1999, având sediul în Parcul Sportiv "Dr. Iuliu Haţieganu". Amenajată într-un cadru modern pe sistemul "acces liber la raft", cu supraveghere electronică şi sistem antifurt, biblioteca satisface cerinţele în domeniile kinetoterapie, educaţie fizică şi sport.

Organizarea celor 7700 volume pe raft, după criteriul sistematic este evidenţiat prin etichete de culori diferite, iar în cadrul fiecărui domeniu, publicaţiile respectă ordinea cronologică. Colecţiile de publicaţii ale bibliotecii conţin reviste străine şi româneşti de specialitate.

Cititorii au acces la bazele de date ale BCU sau ale altor biblioteci, din ţară şi lume, prin Internet.
Fonduri:

  • Fondul de carte: 8132 vol
  • Fondul peridice: 294 vol

Publicaţii deosebite:

Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România

  • Vol. 1. Federaţii naţionale: Istoric, retrospectivă în imagini şi figuri
  • Vol. 2. Personalităţi de referinţă: Relaţii internationale. Cartea de aur
  • Vol. 3. Legislaţie. Structuri organizatorice. Realizări originale teoretice şi aplicative. Mass media. Baza materială
  • Vol. 4. Dicţionar descriptiv şi explicativ de noţiuni şi termeni

Bucureşti: Aramis, 2002

Baze de date proprii:

Baza de date proprie, în programul de operare ProCite, cuprinde descrierile tuturor volumelor din bibliotecă.

Bibliografia disciplinelor - Master

Bibliografia disciplinelor - Licenţă