Helybenolvasás

I., II. és III. Olvasóterem
Alexandru Lapedatu terem – Tanári olvasó
Adrian Marino terem – Doktori hallgatók terme
Rațiu-Tilea terem – Retrospekív folyóiratolvasó
Mikó Imre terem – Kutatói olvasó
Gheorghe Barițiu terem – Kurrens folyóiratolvasó
Lucian Blaga terem – Társadalomtudományi olvasó
Pszichológia és neveléstudományok könyvtár
Kézikönyvtár

I., II. és III. Olvasóterem

 • a földszinten találhatók
 • megközelítés az Emil Racoviță Katalógustermen keresztül
 • egyetemi hallgatók, végzett hallgatók és más felhasználók részére (I. terem: 144 hely, II. terem: 38 hely, III. terem: 38 hely)
 • hozzáférést biztosít a könyvtár állományaihoz
 • kurrens információszolgáltatást kínál
 • kényelmes, a tanulásra megfelelő környezetet biztosít
 • hozzáférést biztosít az olvasótermek közelében elhelyezett fénymásológépekhez

Alexandru Lapedatu terem – Tanári olvasóterem

 • a földszinten található
 • egyetemi oktatók számára fenntartva (20 hely)
 • az igényelt kiadványok lefoglalhatók
 • információs és dokumentációs szolgáltatásokat biztosít
 • hozzáférést biztosít a tudományos folyóiratokhoz és előfizetett adatbázisokhoz
 • kellemes, kutatásra alkalmas környezetet biztosít
 • hozzáférést biztosít fénymásolási, digitalizálási és fotó-szolgáltatásokhoz 

Adrian Marino terem – Doktori hallgatók terme

 • a II. emeleten található
 • nyitva áll doktori hallgatók, kutatók és egyetemi oktatók, illetve azok számára, akiket az Adrian Marino által adományozott könyvgyűjtemény érdekel (32 hely)
 • az Adrian Marino archívum anyaga is itt tanulmányozható
 • kellemes, az olvasás számára megfelelő környezetet biztosít
 • fénymásolási lehetőséget biztosít, valamint hozzáférést a digitalizálási és fényképezési szolgáltatásokhoz

Rațiu-Tilea terem – Retrospekív folyóiratolvasó

 • a II. emeleten található
 • A Ion Rațiu és Tilea könyvgyűjtemény iránt érdeklődő olvasóknak áll rendelkezésére
 • a retrospektív periodikákhoz (újságok, folyóiratok) való hozzáférést biztosítja
 • digitalizálási és fényképezési szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé

Mikó Imre terem – Kutatói olvasóterem

 • az I. emeleten található
 • kutatók számára fenntartva (30 hely)
 • az igényelt kiadványok lefoglalhatók
 • információs és dokumentációs szolgáltatásokat biztosít
 • hozzáférést biztosít a tudományos folyóiratokhoz és előfizetett adatbázisokhoz
 • kellemes, kutatásra alkalmas környezetet biztosít
 • hozzáférést biztosít a fénymásolási, digitalizálási és fotó-szolgáltatásokhoz 

 

Gheorghe Barițiu terem – Kurrens folyóiratolvasó

 

 • az I. emeleten található
 • minden felhasználói kategória számára hozzáférhető (36 hely)
 • szabadpolcos hozzáférést biztosít a szakterületek szerint rendezett kurrens újságok és folyóiratok utolsó számaihoz
 • hozzáférést biztosít a folyó év korábbi számaihoz
 • hozzáférést biztosít a Kurrens Periodikák kötelespéldányaihoz
 • kellemes, olvasásra alkalmas környezetet biztosít
 • fénymásolási szolgáltatás igénybe vehető

 

Lucian Blaga terem – Társadalomtudományi olvasóterem

 

 • a II. emeleten található
 • minden felhasználói kategória számára hozzáférhető (60 hely)
 • szabadpolcos hozzáférést biztosít
 • a társadalom- és humántudományok friss szakirodalmát tartalmazza
 • azonnali, kompetens szaktájékoztatás
 • lehetőség van dokumentumok másolására (CD-re, DVD-re, vagy pendrive-ra) a LEX jogi adatbázisokból
 • kellemes, olvasásra alkalmas környezetet biztosít
 • fénymásolási szolgáltatás igénybe vehető

Kézikönyvtár

 • a földszinten található
 • minden, belépővel rendelkező felhasználó számára hozzáférhető (24 hely)
 • jelentős szótár-, enciklopédia- és szakbibliográfia-gyűjteménnyel rendelkezik
 • a kiadványok és bibliográfiai források tematikus csoportokban találhatók
 • szabadpolcos hozzáférést biztosít
 • a szolgálatos bibliográfus szaktanácsadást biztosít
 • email-es hivatkozásküldés