Catalog anuare școlare

Debrecen Allami forealiskola
Debrecen Allami Kossuth Gyakorlo Altalanos Iskola es Gimnazium Evkonyvei
Debrecen Allamilag segelyezett kereskedelmi akademia
Debrecen Az ev ref egyhaz elemifiu es leanyiskolai
Debrecen Az izr hitkozseg felugyelete es allami ellenorzes alatt allo diakotthon ertesitoje
Debrecen Doczi leanynevelointazet leanygimnaziumanak Evkonyve
Debrecen Ev ref fogimnazium
Debrecen Helv hitv egyhaz leanynevelo intezete
Debrecen Kodaly Zoltan Zenemuveszeti Szkiskola Evkonyve
Debrecen Magyarok Nagyasszonyakol nevezett debreceni rom kath leanygimnazium evkonyve
Debrecen M kir kozepiskolai tanarkepzointezet gyakolo gimnaziumanak evkonyve
Debrecen Pallag Mezogazdasagi Technikum Evkonyve
Debrecen reformatusok tanitokepezdejerol es elemi iskolajarol
Debrecen Rom kath fogimnazium
Debrecen Svetits intezeti rom kat leanyliceum es tanitonokepzo intezet evkonyve
Debrecen Svetits Leanynevelointexet R K Szent Marta Ipari Leanykozepiskola noipariskola evkonyve
Debrecen Zsido gimnazium evkonyve
Dees Ev ref elemi fiu iskola
Dees EV ref elemi leanyiskola
Dees Kozsegi elemi leanyes vegyes iskola
Dej Allmilag segelyezett polgari fiu es leanyiskola
Dej Alsobbfoku iparos es kereskedo tanoncziskola
Dej Anuarul Liceului Andrei Muresanu
Dej Anuarul Liceului Teoretic Andrei Muresanu
Dej Anuarul Scoala civila de stat pentru fete
Dej Kozsegi Kisdedovoda ertasitoje
Dej Magy kir allami gimnazium
Dej Reformatus fogimnazium
Dej Rom kath elemi fiu es leanyiskola
Desi Rom Kat polgari leanyiskola statisztikai adataiiskolai evrol
Des Izer hitkozseg magyar tannyelvu Vi osztalyu elemi fiuiskola
Deta Anuarul Liceul real de stat
Deta Scoala civila de stat pentru baieti
Deva Allami elemi es polgari leanyiskola
Deva Allamilag segelyezett alsofoku ipariskola
Deva Allami nepiskolak
Deva Allami tanitokepezde
Deva Anuarul Liceul real de stat Decebal
Deva Anuarul Scoala secundara de fete gr I
Deva M kir realtanoda
Deva Scoala normala de baieti
Diciosanmartin Scolile medii de stat pentru baieti si fete
Diosgyor M kir allami polgari leanyiskola
Ditrau Gyergyo Ditro Allami polgari fiu iskola ertesitoje
Dobsina M kir allami polgari fiuiskola
Dombovar Kir kath fogimnazium
Donaueschingen Grossherzogliches Gymnasium
Donja Tuzla Togimnazium
Dorohoiu Anuarul Gimnaziul Grigore Ghica VV
Dorohoiu Scoala profesionala de fete gradul I Domnita Ileana
Dragasani Anuarul Liceului Agricol Dragasani
Dumbraveni Anuarul Liceului de baieti Timoteiu Cipariu
Dumbraveni Anuarul Liceului de stat Timoteiu Cipariu
Dumbraveni Ersebetvaros Allmilag segelyezett kozsegi iparostanonciskola ertesitoje
Dumbraveni Ersebetvaros Rom koth Raphaeli allami gymnasium fogymnasium
Dumbraveni Erzsebetvaros M kir all elemi fiu ipariskolakesovoda
Dumbraveni Erzsebetvaros Rom kath Rafael fele leanyiskola ertesitoje
Dunaharaszti M kir allami polgari fiu es leanyiskola
Dunakeszi Tarsulati roduracios polgari fiu es leanyiskola evkonyve
Dunaszerdahely Az ersekujvari M kir all Pazmany Peter gimnazium onalla hataskoru dunoszerdakelyi gimnaziumi tagozatanak evkonyve
Dunavecse Grof teleki Jozsef egyesitett ref polgari fiu es leanyiskola
Dusseldorf Luisenschule