Catalog anuare școlare

Bacau Anuarul liceului Ferdinand
Bacau Colegiul National Vasile Alecsandri Anuar Scolar
Bacau Scoala comerciala elementara serala si superioara
Bacau Scolii normale de invatatori Stefan cel Mare
Bacau [Anuarul] Liceului teoretic de fete
Baden Grossherzogliches Gymnasium
Baia Mare Anuarul liceului de stat Gheorghe Sincai
Baia Mare Baia Mare Nagybanya A minorita tanitorend vezetese alatt allo nagy gymnasium
Baia Mare Nagybanya Anuarul scoalei medii de stat pentru fete
Baia Mare Nagybanya Scoala de ucenici industriali si comerciali
Baia Mare Nagybanya all polg leanyiskola es a vele kapcsolatas noi kezimunka tanfolyam ertesitoje
Baia Mare Nagybanyai m kir allami elemi nepiskola ertesitoje
Baia de Arama Anuarul gimnaziului
Bairamcea Scoala medie mixta
Baja A Masszonyunk leanynevelointezet iskolainak evkonyve
Baja A cisterci rend kath fo gimnaziuma
Baja Bajai m kir allami negserfolyamu Turr Istvan fiu felso kereskedelmi iskola ertesitoje
Baja Magy kir allami tanito kepzo intezet
Baja M kir allami Papp Vary Elemerne noi felso kereskedelmi iskola ertesitoje
Baja allami elemi nepiskolainak ertesitoje
Baja varosi polgari fiuiskola es a vele kapsolt alsofoku kereskedelmi es ipariskola ertesitoje
Bakar Izvjestaj kr nautcke skole
Bakar Izvjestaj nize pucke obospolne skole
Bakony Balatonvidek Reformatus Nepfoiskola
Balassagyarmat Allami elemi fiu es anyiskola
Balassagyarmat Allamilag regelyeselt kozsegi polgari leanyiskola
Balassagyarmat All seg kozsegi polgari iskola
Balassagyarmat Balassagyarmati M Kir All Balassi Balint giumnazium Evkonyve
Balassagyarmat Izraelita elemi nepiskola
Balassagyarmat Kosegi iparos es kereskedo tanoncziskola
Balassagyarmat M kir allami fogim nazium
Balassagyarmat M kir allami polgari fiu iskola evkonyve
Balassagyarmat Munkasgimmnazium ertesitoje
Balassagyarmat Nemzeti rom kat fiu nep iskola
Balassagyarmat Romai kath elemi fotanoda iskola fiu iskola
Balassagyarmat Romai kath elemi leany iskola
Baleni Anuarul liceului din comuna Baleni
Banska Bistrica Beszterczebanya Izraelita elemi nepiskola
Banska Bistrica Beszterczebanya Kath kir allamfogim nazium
Banska Bistrica Beszterczebanya Rom kath elemi iskola
Banska Bistrica Beszterczebanya Rom kath elemi leany tan es nevelointezete
Banska Bystrica Baszterczebanya Internatussal osszekotott rom kath polgari leanyiskola ertesitoje
Banska Bystrica Beszterczebanya Ag k ev osztalyu gimnazium
Banska Bystrica Beszterczebanya All felso kireskedelmi iskola
Banska Bystrica Beszterczebanya Magy kir allami felsobb leany iskola
Banska Bystrica Beszterczebanya M kir allami polgari fiu iskola
Banska Bystrica Beszterczebanya M kir all femipari szakiskola
Banska Bystrica Beszterczebanya Zolyomvarmegye av vahaza
Banska Stiavnica Selmeczbanya Dumaninneni ag ev Tanitokepzo intezet ertesitoje
Banska Stiavnica Selmeczbanya Pali Szent Vinczerol nevezett szatmari anyahazbeli irgaimasnoverek vezetese alatt levo rom
Banska Stiavnica Selmeczbanya Rom kath Kolos leanynevelo intezet elemi iskolaja
Banska Stiavnica Selmeczbanya ag hitv ev lic fogimnazium
Banska Stiavnica Selmeczbanya kir kath nagygimnazium
Banska Stiavnica Selmeczbanya varosi rom kath elemi fiuiskola
Barlad Anuarul externatului secundar de fete
Barlad Anuarul liceului Codreanu
Barlad Anuarul scoalei normale de invatatori Principele Ferdinand
Barot Nyilvanossagi joggal felruhazott magas polgari leanyiskola ertesitoje
Baroth Alsofoku ipariskola
Baroth Gazdasagi szakosztalylyal megtoldott felso nepiskola
Baroth M kir polgari fiuiskola
Bartfa Rom kath kis gymnazium rom kath gymnazium M k allami
Bazargic Anuarul scoalei secundare de fete
Bazargic Liceul de baieti Niculae Filipescu
Beius Belenyes Anuarul Scolei civile gr cat de fete
Beius Belenyes Giumnasiulu romanu grecocatolicu Anuarul liceului gr cat roman si al scolii primare
Beius Ertesito a belenyesi VI oszt sllami leanyskolarol sezzel kapcsolatos ovodarol
Beius Scoala Normala de fete din Beius Anuar
Beius Scoalei normale de imvatatoare de gradini de copii mici
Bekes Csaba Agostai Hitv Ev Rudolffo gumnasium
Bekes Evang reform VI osztalyu Gymnasium
Bekescsaba Allami felsobb leanyiskola
Bekes gyula Polgari fitanoda
Bela Crka Fehertemplom Allami elemi es polgari leanyiskola ertesitoje
Bela Crka Fehertemplom M kir allami fogymnasium ertesitoje
Belgrad Anuarul Liceului de baieti Pricipele Mihai din Cetatea Alba
Beregszasz Allami alrealiskola
Berlin Humboldts Gymnasium
Berlin K Wilhelms Gymnasium in Berlin
Berlin Konigstadtisches Gymnasium
Berlin Leibniz Gymnasium
Berlin Offentliche Prufung der Zoglinge des Kollinischer Gymnasiums
Birkenfeld Groszherzogliches Gymnasium mit Realabteilung
Bistrita Anuarul liceului de stat Al Odobescu
Bistrita Anuarul scoalei de stat pentru ucenicii de meserii si comert
Bistrita Anuarul scoalei medii romane de stat pentru fete
Bistrita Anuarul scoalelor medii romane de stat pentru baieti
Bistrita Beszterce M kir allami Hunyadi Janos gimnazium evkonyve
Bistrita Besztercze Ackerbauschule Foldmives iskola
Bistrita Besztercze Ag ev fogimnazium
Bistrita Besztercze Allamilag segelyezett pol gari fiuiskola
Bistrita Besztercze M kir allami polg leany iskola
Bistrita Bistritz Anuarul scoalelor evang luth de fete
Bistrita Bistritz Programm des evangelischen Obergymnaziums
Bistrita Gewerbeschule Ipariskola
Bistrita M kir allami elemi nepiskola
Blaj Allami elemi iskola es allami iparos tanonciskola
Blaj Anuarul Liceului Comercial Roman Unit de baieti
Blaj Anuarul Liceului de baieti roman unit Sf Vasile cel Mare
Blaj Anuarul Liceului roman unit de fete
Blaj Anuarul Scoalei normale de invatatoare Mitrop V Suciu
Blaj AnuarulScoalei normale romane unite de invatatori din Blaj
Blaj Anuarul orfelinatului gr catolic roman
Blaj Anuarul scoalei civile si elementere de fete si al internatului Vancean de fetite
Blaj Balazsfalva Allami elemi iskola is allami iparos tanonciskola
Blaj Balazsfalva Anuarul scoalei civile si elementare de fete si al internatului Vrancean de fetite
Blaj Balazsfalva Anuarul scolii greco catolice pentru invatacei de meserii si negustorie
Blaj Balazsfalva Gimnaziul superior
Blaj Raport despre Institutele de invatamant Gr Cat din Balazsfalva
Bolgrad Liceul de baieti
Bonyhad A tolna baranya somogyi ag hitv evegyhm algimnaziuma
Bonyhad Immaculata intezet polgari leanyiskolaja
Botosani Anuarul liceului Laurian
Botosani Anuarul scoalei normale de invatatoare Despina Doamana
Botosani Anuarul scoalei profesionale de fete Sf Spiridon
Botosani Scoala elementara de comert Sfantul Lazar
Botosani Scoala secundara de fete Carmen Sylva
Bozovici Anuar al scoalei de arte si meserii Eftimie Murgu
Bozovici Anuarul gimnaziului de stat Principele Carol
Brad Anuarul Gimnasiul public gr or roman
Brad Anuarul Liceul Avram Iancu Brad
Brad Anuarul Magy kir allami polgari fiuiskola
Brad Anuarul Nyilvanosjogu magan polgari leanyiskola
Brad Anuarul scoalei comerciale industriale de ucenici
Brad Anuarul scoalei medii de stat pentru fete
Brad M kir allmvasutak eleminepiskolajanak ertesitoje
Braila Anuar 2004 Scoala cu clasele I-VIII Ion Bancila
Braila Anuarul Deutsche evangelische Schule
Braila Anuarul Liceul Nicolae Balcescu
Braila Anuarul Liceul de fete
Braila Anuarul Scoala industriala de ucenici
Braila Anuarul Scoala practica comerciala Dare de seama
Bran Anuarul Gimnasiul de stat mixt
Brasov Allami elemi iskolak
Brasov Anuarul Ev Knaben Handels Lyzeum
Brasov Anuarul Liceului Andrei Saguna
Brasov Anuarul liceului ortodox roman Andrei Saguna
Brasov Anuarul liceului ortodox roman Andrei Saguna Brasov
Brasov Anuarul liceului real de stat Dr Ioan Mesota
Brasov Anuarul scoalei normale de Conducatoare de gradini de copii
Brasov Anuarul scoalei profesionale Reuniunea Femeilor Romana
Brasov Anuarul scoalei superioare de comert Andrei Barsanu
Brasov Anuarul scoalei superioare de fete
Brasov Anuarul scoalelor reformate din Brasov
Brasov Anuarul scolii sup de comert ev C A
Brasov Anurul Liceului Nr 1 din Brasov
Brasov Brasso Ackerbauschule und deren Wirtschaft
Brasov Brasso Allami elemi iskolak
Brasov Brasso Anuarul Liceul statusului rom cat ardelean
Brasov Brasso Anuarul Raport scolar al Scoalei comunale de ucenici industriali
Brasov Brasso Anuarul Scolei comerciale superiore greco orientale romane
Brasov Brasso Anuarul Scolii sup Jahresbericht der ev hoheren Handels schule A B und der ev Madehenkurgerschule
Brasov Brasso Anuarul scoalelor primare centrale romane gr or de baieti si fetite
Brasov Brasso Anuarul scolii civile de fete ev C A
Brasov Brasso Bericht uber die Deutsche Gremial Handelsschule
Brasov Brasso Dr Rosenbaum Lajos rabbi nevelointezete
Brasov Brasso Magy kir allami kozep kereskedelmi es kozep ipariskola
Brasov Brasso M kir allami iparos tanoncz iskola
Brasov Brasso M kir all felso leany es kereskedelmi iskola
Brasov Brasso M kir all forealiskola
Brasov Brasso M kir allmi polgari leanyiskola es a vele kapcsolasov noi kereskedelmi tanfolyam
Brasov Brasso R kath egyhazkozsegi elemi valamint bennlakassal kapcsolatos polgari leanyiskola
Brasov Brasso Rom kath foelemi tanoda
Brasov Brasso Scoala de arte si meserii
Brasov Jahresbericht der Honterus schule
Brasov Jahresbericht der ev Kindergartnerinnen Bildungsanstalt A B
Brasov Raport asupra cursurilor profesionale de ucenici si ucenice industriali germani
Brasov R kath egyhazkozsegi elemi valamint brennlakossal kapecsolatos polgari leanyiskola
Bratislava Pozsony Ag hitv evang lyceum
Bratislava Pozsony Magy kir allami felsobb leanyiskola
Bratislava Pozsony Magy kir allami tanitono kepzointezet
Bratislava Pozsony Szent Orsolya rendu tanitonokepezde
Bratislava Pozsony kir kath fogymnasium
Bratislava Pozsony m kir allami foreliskola
Bratyislava Pozsony all seg felso kereskedelmi iskola
Bries Breznobanya M kir allami polgari fiu es leanyiskola
Bries Breznobanya M kir hegyvideki foldmives iskola
Bruchsal Realschule
Bucuresti Anuar Liceul Nr 24 Bucuresti
Bucuresti Anuarul Academia superioara de croitorie si mode
Bucuresti Anuarul Academia tehnica
Bucuresti Anuarul Colegiului National Sf Sava
Bucuresti Anuarul Comitetul scolar al Liceului G Lazar
Bucuresti Anuarul Dare de seama Scoala industriala de ucenici si adulti
Bucuresti Anuarul Dare de seama asupra activitatii liceului Libros
Bucuresti Anuarul Dare de seama despre mersul scoalelor ei Fobeliana primara si norrmala
Bucuresti Anuarul Deutsche Schulanstalten der evangelischen Gemeiunde zu Bukarest
Bucuresti Anuarul Gimnaziul comercial Petru Rares
Bucuresti Anuarul ICET Institutul Superior de Educatie Fizica
Bucuresti Anuarul Institututul Urechia
Bucuresti Anuarul Liceul Lumina
Bucuresti Anuarul Liceul Spiru Haret
Bucuresti Anuarul Liceul arhiepiscopal statizat Sf Iosif
Bucuresti Anuarul Liceului Cantemir Voda
Bucuresti Anuarul Liceului Gh Lazar
Bucuresti Anuarul Liceului Gh Sincai
Bucuresti Anuarul Liceului Tudor Vladimirescu
Bucuresti Anuarul Liceului de Constructii Civile si Edilitare Unirea Constructorilor Romani
Bucuresti Anuarul Liceului de fete al Comunitatii Evaghelice din Bucuresti
Bucuresti Anuarul Primul institut technic prin corespondenta
Bucuresti Anuarul Programa si regulamentele Scoalei publice de comert
Bucuresti Anuarul Scoala Arhiepiscopala Sf Andrei
Bucuresti Anuarul Scoala Speciala de Textile
Bucuresti Anuarul Scoala de secretare
Bucuresti Anuarul Scoala elementara de comert
Bucuresti Anuarul Scoala inferioara de arte si meserii
Bucuresti Anuarul Scoala normala de conducatoare pentru gradini de copii Domnita Anca
Bucuresti Anuarul Scoala nornala primarie
Bucuresti Anuarul Scoala practica de comert Dare de seama
Bucuresti Anuarul Scoala primare din municiupiul Buc
Bucuresti Anuarul Scoala profesionala de fete Principesa Elisabeta
Bucuresti Anuarul Scoalei medii Nr 17 Matei Basarab
Bucuresti Anuarul Scolii Nr 32
Bucuresti Anuarul Societatea poporului roman Biserica Sf Ecaterina fisa de trimitere
Bucuresti Anuarul comercial N Kretulescu
Bucuresti Anuarul liceului I Maiorescu
Bucuresti Anuarul liceului Mihai Viteazul si al gimnaziului Principele Mihai
Bucuresti Anuarul liceului de fete Regina Maria
Bucuresti Anuarul scoalei de menaj Gheorghe si Maria Filipescu
Bucuresti Anuarul scoalei profesional Gh Chita
Bucuresti Anuarul scoalei superioare de comert
Bucuresti Anuarul scolii elementare de comert Nr 2 N Balcescu
Bucuresti Distributiunea premiilor la scoalele primare si secundare de baieti
Bucuresti Seminarul Nifon Mitropolitul
Budafok Anuarul M kir Polgari fiu es leany iskola es erzel Gapcsolatos
Budapest Ag hitv evang fogimnazium
Budapest Ag hitv evang hitoktatoi testulet
Budapest Ag hitv ev magyar es nemet egyhazgyulekezet nep es polgary leany iskolaja
Budapest All Tanitono es nevelonokepzo intezet
Budapest Allami Tanitonokepzo intezet ertesitoje
Budapest Allami Tanitonokepzo intezet es a vele kapesolalos gyakorlo iskola
Budapest Allami elemi es polgar iskolai tanitokepezde
Budapest Allami elemi tanitokepzo intezet
Budapest Allami felso kereskedelmi iskola evi jelentese
Budapest Allami forealiskola
Budapest Allami kisegito iskola
Budapest Allami kozep ipartanoda
Budapest Allamilag segelyezett mechanikai tanmuhely
Budapest Allami realiskola Allami forealiskola
Budapest Almos vezerteri kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Amizoni Karoly altal alapitott orsz magyar nonevelo intezet
Budapest Angolkisasszonyok Sancta Maria intazete keteves noi keskedelmi szaktanfolyamanak Evkonyve
Budapest Angol kisasszonyok Sancta Maria intezete
Budapest Angol kisasszonyok Sancta Maria intezete Elemi elokiszito es fel sobb leanyiskola
Budapest Angolkisasszonyok bpesti Sancta Maria Intezeterom kat gyakorlo polgari leanyiskola
Budapest Angolkisasszonyok budapesti Sancta Maria rom kat leanygimnaziumanak evkonyve
Budapest Angolkisasszonyok budapesti intezetevel kapcsolatos Noi felso kereskedelmi iskola
Budapest Angolkisasszonyok elemi polgari iskola tanitonokepzojenek es Liceumanak evkonyve
Budapest Angolkisasszonyok polgari izkolai tanarkepzo fo iskolaja
Budapest A pesti Izraelita hitkozseg gimn es gepesreti ipari kozepiskolajanak evkonyve
Budapest A pesti Izraelita hitkozseg hitkozseg leanygimnaziumanak es ipari leanykozepiskolajanak evkonyve
Budapest Aranyosi fele polgari es felso kereskedelmi iskola
Budapest Attila utcai Evzsegi polgari fiuiskola
Budapest Az Isteni Szeretet Leanyai Tarsulatatol fenntartott Szent Margit neveloit
Budapest Az Isteni szeretet leanyai nak vezetese alatt allo szt Margit nevelo intezet
Budapest Baar Madas ref felsobb leanyiskola es nevelo intezet ertesitoje
Budapest Bajza utcai kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Balassa Kalman vezetese alatt allo zeneiskola Akademiai elokeszito tanf
Budapest Batthyany utcai kozsegi polgari leanyikola
Budapest Berfeldi Forster Stefania fele zeneiskola
Budapest Bezeredi utcai boripari szakiranyu kozsegi fiu iparostanonciskolaja
Budapest Bolcsode
Budapest Boszormenyi uti kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Budai zeneakademia
Budapest Budavari zeneiskola
Budapest Cecelits Beno allam kep oklev zenetanar vezetese allatt allo budai zenede Evkonyv
Budapest Ciszterci rend I keruleti Szent Imre fogymnazium
Budapest Corvin aruhaz rt es Szovetkereti Bolt szovetkezet kereskedotanonc iskolaja
Budapest Cselka nevelo es tanintezet ovoda elemi es polgari iskolajanak ertesitoje
Budapest Csobanc utcai kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Csobanc utcai villanyszerelo szakiranyu kozsegi fiu iparos tanonciskolajanak evkonyve
Budapest Czobor Karoly fele zeneiskola
Budapest Deakteri ag hitv evangelikus testveregyhazak nepiskolaja
Budapest Depant Szent Vince Szeretet Leanyai vezetese alatt allo Budapesti Ronolder intezeti Klara r k ipari leanykozepiskola evkonyve
Budapest Depaul set vincze Szeretet Leanyai vezetese alatt alls Szent Terez inteset
Budapest Dohany utcai lakatos badogos szerelo szakiranyu kozsegi fiu iparos tanonciskolaja
Budapest Dohany utcai noi kalapos szakiranyu es vegyes iparagu kozsegi leany iparostanonc iskolaja
Budapest Dr Farkas Gyulane elemi esleanyiskolaja
Budapest Dr Laszlo Mihaly nyilvanos fogimnaziuma es neveleintezete
Budapest Dr Malnai Mihalyni leany tan es nevelo intezete
Budapest Dugonics utcai femipari szakiranyu kozsegi iparostanouc finiskolala
Budapest Dushegyi Marton reales gymnasiumi tan nevelo intezet
Budapest Egressy uti kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Elemi fiu es leanyiskola
Budapest Elemi leanyiskola
Budapest Elnok utcai kozsegi polgari fiuiskola evkonyve
Budapest Eozsegi mezogazdasagi kozepiskola evkonyve
Budapest Erdelyi utcai Elektromos muszeresz es villanyszerelo kozsegi fiu iparos tanouciskolaja
Budapest Ertesito a vallasoktatasrol a budapesti ref egyhazban
Budapest Fegyver es Loszergyar R T femipari szakiranyu iparostanoncziskolajanak Evkonyve
Budapest Fehervari uti kozsegi polgari leanysiskola
Budapest Fekete Jozsef ny fogymn tanar negy osztalyu nyilvanos algymnasiumarol es fogymnasiummal egybekapcsolt nevelo intezeterol
Budapest Felsoerdosori kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Femaru feyver es gepyar evkonyve
Budapest Fodor Erno vezetese alatt allo zeneiskola
Budapest Fo elemi es magan tanoda
Budapest Fovarosi pedagogiai szeminarium akademiai eloadasai tanfolyamai laboratoriumai es minta tanitasai
Budapest Gabor Ignacz fiu internatusa Munkacsy utca
Budapest Gamma finommechanikai es optikai muvek Juhasz Andor szakiranyu iparostanonciskola
Budapest Ganz es Tarsa villamossagi gep waggon es hajogyar r f Gauz Abraham femipari szakizanyu tanonciskolajanak evkonyve
Budapest Gazdasagi Szaktanarkepzo Intezet gyakozlo alap ker kozepiskolajaval kapcsolatos tanfolyamok evlonyve
Budapest Gazdasagi szaktanarkepzo intezet gyakorlo alapitvanyi kereskedelmi fiu es leany kozepis kolajunak
Budapest Graber Lajos fele zeneiskola
Budapest Gyali uti kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Haupt und Elementarschulen
Budapest Haupt und Unterrealschule
Budapest Hazi ipariskola es vele kapcsolatos leany iparos tanonciskola
Budapest Hernad utcai faipari szakiranyu kozsegi fiu iparostanonc iskolaja
Budapest Hernad utcai fehernemukeszito takacs huzkolo es noi szabo szakiranyu kozsegi leany iparostanonc iskolaja
Budapest Hibasbeszeduek allami intezetenek evkonyve
Budapest Honapos Gyakvrlati kereskedelmi szaktanfolyam
Budapest Honved utcai elemevoipari szakiranyu cukrasz konzervkeszito mereskalacsos molnar serfozo suto
Budapest Hungaria koruti kozsegi polgari leanyiskola
Budapest II keruleti Magyar Kiralyi Allami Magyar kiraly Gimnazium
Budapest II keruleti m kir allami Toldy Ferencgimnazium evkonyve
Budapest IX ker Mester utcai Kozsegi polgari fiu es leanyiskola
Budapest Iskola utcai noiszabo szakoranyu kozsegi leany iparostanonciskola
Budapest Isteni szeretat leanyai Tarsulatanak veretese alati allo Szent Margit nevelointezet kisdedovodajanak elemi nepiskolajanak polgari
Budapest Isteni szeretet Leanyai Szent Margit nevelo intezet keteves noi kereskedelmi szaktanfolyam
Budapest Isteni szeretet leanyai Tarsulatatok fenutartoh budapesti szent Margit nevelo intezet
Budapest Izraelita Siketnemak Orszagos Intezete
Budapest Izraelita hitkozseg alapitvanyi fiuarvahaza
Budapest Jahresbericht der k k Ober Realschule der konigl freien haupststadt Ofen
Budapest Jamborne Riesz Olga vezetese alatt allo Zeneintezet ertesitoje
Budapest Jelentes a szekesfovarosi tovabbkepzo szabad iskola
Budapest Josephinum Waisenhaus
Budapest Jotekonyczelei zene egyesulet zeneiskolaja
Budapest Jozsef foherczeg fovedosege alatt allo nemzeti Zenede evkonyve
Budapest Kato Altalanos leanygimnazium Evkonyve
Budapest Katolikus kozepiskolai foigazgatosag evkonyve
Budapest Kavesok szakiranyu tanonciskolajanak evi jelentese
Budapest Kegyes tanitorendek fogymnasiuma
Budapest Kepezheto hulyek es gyen geelmyuek orsz m k nevelo es tanintezete
Budapest Kerepesi uti kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Kereskedelmi akademia
Budapest Kereskedo Ifjak Tarsulata esti szaktanfolyam
Budapest Keressteny Iskolates tverek Szent Iozsef fiunevelo intezete polgari fiuiskolajanak evkonyve
Budapest Keruleti Horanszky utcai Vorosmasty Mihaly kozsegi gimnaziumanak evkonyve
Budapest Keruleti Juranyi utcai Arpadhazi Boldog Margit Kozsegi noi felso Kereskedelmi iskolajanok evkonyve
Budapest Keruleti Kozsegi Zrinyi Ilona leanygimnazium evkonyve
Budapest Keruleti Vali utcai Kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Keruleti hovag uteai kozsegi polgari leanyiskolajanak evkonyve
Budapest Keruleti kosegi Szilagyi Erzsebet leanygimnazium evkonyve
Budapest Keruleti m kir allami Bolyai gimnazium evkonyve
Budapest Keruleti m kir allami Szent Laszlo gimnazium Evkonyve
Budapest Kiralyi egyetemi katholikus fogimnazium
Budapest Kir fogimnazium
Budapest Kir kath fogimnaziummal kapcsolatos magy kir Ferencz Jozsef nevelointezet
Budapest Kiskorona utcai kozsegi polgari finiskola
Budapest Kohaz tcai kozsegi polgari finiskola
Budapest Konyves Kalman Altalanos Gimnazium Evkonyve
Budapest Kormos Gabriella fete magan elemi leany es finiskola ertesitoje
Budapest Kozponti kereskedo Leanytanonc iskola
Budapest Kozponti kereskedo fiutanonc iskolaja
Budapest Kozsegi Szent Istvan kereskedelmi kozepiskola
Budapest Kozsegi elemi fiu es le anyiskola
Budapest Kozsegi felsobb leanyiskola
Budapest Kozsegi felso kereskedelmi iskola es ertesitoje
Budapest Kozsegi felso kereskedelmi iskola es kereskedo tanonciskola
Budapest Kozsegi kereskedelmi iskola es kereskedotanoncz iskola
Budapest Kozsegi negyevfolyamu Kossuth Lajos felsi Kereskedelmi iskola
Budapest Kozsegi nyilvanos forealiskola
Budapest Kozsegi nyilvanos polgari fiuiskola
Budapest Kozsegi nyilvanos polgari fiuiskola Nagy diofa uteza
Budapest Kozsegi nyilvanos polgari leanyiskola
Budapest Kozsegi nyilvanos polgari leanyiskola Csokonai u
Budapest Kozsegi polgari fiu es leanyskola ertesitoje
Budapest Kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Kozsegi polgari fiuiskola ertesitoje
Budapest Kozsegi polgari fiuiskola ertesitoje Damjanich utcai
Budapest Kozsegi polgari fiuiskola ertesitoje Dob utcai
Budapest Kozsegi polgari fiuiskola ertesitoje Homok utcai
Budapest Kozsegi polgari fiuiskola ertesitoje Prater utcai
Budapest Kozsegi polgari fiuiskola es kereskedo inasiskola
Budapest Kozsegi polgari kereskedelmi ipari es haztartasi leanyiskola
Budapest Kozsegi polgari kereskedelmi ipari es haztartasi leanyiskola ertesitoje
Budapest Kozsegi polgari leany es noi ipariskola
Budapest Kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Kozsegi polgari leanyiskola Koronaor u
Budapest Kozsegi polgari leanyiskola Mester u
Budapest Kozsegi polgari leanyiskola ertesitoje
Budapest Kozsegi polgari leanyiskola es tovabbkepzo gyakorlati irodai tanfolyam ertesitoje
Budapest Kuliffay Izabella zeneiskola
Budapest Landler Jeno Hiradasipari es Kozleke desgepeszeti Technikum Evkonyv
Budapest Lavos fele zene conservatorium akademiai elokeszito tanfolyammal
Budapest Liget utcai kozsegi polgari finiskolajanak evkonyve
Budapest Lonyai utcai kozsegi hossabissakiranyu Leany iparos tanouc iskola
Budapest Lovag Wechsellmann Ignac es neje Neuschloss Zsofia vakok tanintezete
Budapest M Steinitz Elza zeneiskolaja s akademiai elokeszitor tanfolyam
Budapest Magan zeneiskola
Budapest Magy allamvasutak elemi iskolaja
Budapest Magyar Kegyestanitorend nevtara Kegyestanitorend hivatalos kiadvanya
Budapest Magyar Kir allami Szent Istvan gimnazium evkonyve
Budapest Magyar Optikai Muvek R T Suss Nandor Muszeresz es Optikai szakirangu tanoucziskolajanak Evkonyve
Budapest Magyar Uj Iskola Egyesulet nylvanos jogu leanygimnaziumanak evkonyve
Budapest Magyar kiraly allami fogimnazium ertesitoje
Budapest Magyar kiralyi allami fogimnazium
Budapest Magyar kiralyi allami fogimnazium ertesitoje
Budapest Magyar kiralyi allami orvosi muszereszipari szakiskola
Budapest Magyar kir tecnologiai iparmuzeum
Budapest Magyarorssagi nemeter Szovetsege Bleyer Jakab gimnazium
Budapest Magyarorszagi Nemetek Szovetsege kreskedelmi kozepiskolaja
Budapest Magyar zeneiskola
Budapest Magy kir allami Fay Andras fogimnazium
Budapest Magy kir allami fogimnazium
Budapest Magy kir allami fo gimnazium
Budapest Magy kir allami gimnazium
Budapest Marczibanyi feri kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Mesterutcai kozsegi Teleki Blanka gzofno kereskedelmi leany kozepiskola
Budapest Mezo utcai kozsegi Szent Gelbert kereskedelmi leany kozepiskola
Budapest Miklos teri kozsegi gyogypedagogiai nevelo es foglalkoztato intezet
Budapest Mintazeneiskola
Budapest M kir Allami Ipari Leanykozepiskola
Budapest M kir Kando Kalman villamosipari kozepiskola
Budapest M kir alami tanitonokepzo intezet esleanyliceum
Budapest M kir all Noipariskola Evkonyve
Budapest M kir allami Bolyai szovo fonoipari kozepiskola es a vele kapcsolatos
Budapest M kir allami Grof Brunszvik Ferenz Kisdedovonokepzo Intezet ekonyve
Budapest M kir allami Kemeny Zsigmond gimnazium evkonyve
Budapest M kir allami Mechanikai es Elektromosipari Szaloskola evkonive
Budapest M kir allami felsobb leanyiskola es leanygimnazium
Budapest M kir allami felsoepito ipariskola
Budapest M kir allami fogimnazium
Budapest M kir allami fogimnazium Kesobb
Budapest M kir allami nemetnyelvu tanitokepzoliceum
Budapest M kir allami noiparis kola pesti es budai intezete
Budapest M kir allami orasipari szakiskola
Budapest M kir allami vegyi ipari kozepiskola es M kir allami felsoipariskola veyeszetitogozat evkonyve
Budapest M kir all erzsebenois kola polgari iskolai tanitonokepzo es a vele kapcsolatos felsobb leanyiskolai nevelointezet
Budapest M kir tanarkepzointezete gyakorlo fogimnazium
Budapest Muller Eugenia zeneintezete
Budapest Muranyi utcai ferfiszabo noiszabo szakiranyu fiu es siketnemak kozsegi iparostanonc iskolaja
Budapest Nagythallok iskolaja es a szekesfovaros beszedhibajavito tanfolyamai tanevvegi jelentese
Budapest Naschitz fele nyilvanos felsobb leanyiskola es a vele kapcsolatos elemi iskola es nevelo intezet
Budapest Naschitz nyilvanos felsobb leanyiskola es a vele kapesolatos elemi iskola es nevelo intezet
Budapest Nemet utcai epitoipari es szucsipari szakvianyu kozsegi fiu leany iparos tanonciokolajanak evkonyve
Budapest Nogymnasiumi Tanfolyam
Budapest Noi kereskedelmi szaktanfolyam
Budapest Nokepzo egylet tanintazetei az o n egyesulet elemi polg iskolaja
Budapest Notre Dame de Sion Rom kath leanygimnazium
Budapest Nyar utcai diszito es sokszorosito szakiranyu kozsegi iparostanonciskolaja
Budapest Nyilvanos kozsegi felsobb leanyiskola
Budapest Nyilvanos kozsegi felsokereskedelmi iskola es kozsegi keresktanoncziskola
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari fiuiskola Knezich utcai
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari fiuiskola Nemet utcai
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari fiuiskola Wesselenyi u
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari leanyiskola Felsoerdosor
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari leanyiskola Noi kereskedelmi szatanfolyam is
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari leanyiskola Prater u
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari leanyiskola Szent Lazlo teri
Budapest Nyilvanos kozsegi polgari leanyiskola es a vele kapcsolatos
Budapest Nyilvanos kozsegi realiskola
Budapest Nyomorek gyermekek orszagos otthona szakiranyu iparostanonciskolaja
Budapest Orszagos Evangelikus Tanaregyesulet evkonyve
Budapest Orszagos Magyar Gyorsiro Egyesulet kereskedelmi szaktanfolyama
Budapest Orszagos izr tanitokipzo intezet
Budapest Orszagos nekepzo egyesulet leanygimnaziuma
Budapest Orszagos noiparegylet ipariskolajanak es iparos tanitonokepezdejenek ertesitoje
Budapest Orszagos nokepzoegyesulet Wlassics kollegiuma
Budapest Orszagos szineszegyesulet szinesziskolaja
Budapest Orsz m kir iparmuveszeti iskola
Budapest Orth Hitkozseg elemi es polgari iskolainak evkonyve
Budapest Orth Izr Hitkozseg elemi es polgari iskolainak evkonyve
Budapest Pannonia utcai kozsegi polgari fiuiskolajanak evkonyve
Budapest Panonhalmi Szt Beneder Bend Ist Beneder Gimnasiuma
Budapest Paulai szent Vincerol nev
Budapest Paulai szent Vinczerol nevezett irgalmas testverek vezetese alatt allo Ranolder intezet
Budapest Pesti izraelita Hitkozseg Polgari fiu es leanyiskola
Budapest Pesti izraelita hitkozsegi fiarvahaz polgari iskolaja
Budapest Pesti izraelita hitkozseg noi kereskedelmi szaktanfolyamanak evkonyve
Budapest Polgari iskolai tanarok evkonyve
Budapest Puskas Tivadar Tavkozlesi Technikum Evkonyve
Budapest Rakoczi kollegium es a vele kapcsolatos II ker erseki fogimnazium evi ertesitoje
Budapest Rakoczi kollegium es a vele kapcsolatos II ker ersekifogimnazium evi ertesitoje
Budapest Ref egyhaz skot elemi es polg leanyiskolaja ertesitoje es jelentes a leanynevelo intezetrol
Budapest Reformatus fogimnazium
Budapest Reichsdeutsche Familien Schule
Budapest Reichsdeutsche Familienschule zu Budapest
Budapest Rokk Szilard utcai kozmetikus es fodrasz szakiranyu kozs leany iparostanonciskola
Budapest Roser Janos nepilvanos gymnasiumanak polgari es kereskedelmi iskolajanak ertesitoje fisa de trimitere
Budapest Roser tan es nevelo intezet
Budapest Salvator Noverek vezetese alatt allo Salvator Intezet iskolainak leanyliceum
Budapest Siketnemak m kir allami iskolaja
Budapest Simor utcai Evzsegi polgari leanyiskolajanak evkonyve
Budapest Somogyi Mor igazgatosaga alatt allo zene conservatorium
Budapest Soproni Szent Orsolya rend Budapesti leanyliceumanak tanitonokepzo intezetenek es elemi leanyiskolajanak evkonyve
Budapest Soproni Szent Orsolya zend Budapesti Szent Angela leany gimnaziumanak evkonyve
Budapest Staats gymnasium
Budapest Steiner Elvira igazgatasa alatt allo zeneconservatorium Akademiai elokeszito
Budapest Szaszfele nyilvanos elemi leany es fiuiskola
Budapest Szazados uti kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Szazados uti kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Szekesfavarosi noi felso kereskedelmi iskola ertesitoje
Budapest Szekesforarosi II keruleti Ponty utcai Kozsegi Hunfalvy Janos fiu felso kereskedelmi iskola Evkonyve
Budapest Szekesfovarasi kozsegi polgari fiu es leanyiskolak ertesitoje
Budapest Szekesfovaros II Ker noi felso kereskedelmi iskolajanak ertesitoje
Budapest Szekesfovaros VII Keruleti Wesselenyi utcai
Budapest Szekesfovaros VII keruleti Magyatadi Szabo utcai szakiranyu kozsegi fiu iparostanoncz iskolajanak Evkonyve
Budapest Szekesfovaros XIV keruleti Egressy uti kozsegi polgari Leany is kolajanak Evkonyve
Budapest Szekesfovarosi VIII keruleti noi kereskedelmi iskola ertesitoje
Budapest Szekes fovarosi kozsegi Ipar rajziskola
Budapest Szekesfovarosi zenetanfolyamok ertasitoje
Budapest Szekula Irma zongora iskolaja
Budapest Szemere Jozsel igazgatasa alatt allo Zeneintezet ertesitoje
Budapest Szent Imre Fozokolai Internatus Egyesulet
Budapest Szent Laszlo teri geplakatos lakatos es kovacs szakoranyu kozsegi fiu iparostanonciskola
Budapest Szent Sziv Tarsasag Philippineum Leanygimnaziuma evkonyve
Budapest Szent Sziv Tarsasag Sophianum Intazeti kath leanygimnazium
Budapest Szentendrei uti kozsegi polgari leanyikola
Budapest Szentkiralyi utcai muszereszszakiranyu kozsegi fiu iparostanonciskolaja
Budapest Szent sziv intezet elemi es polgarikolaja
Budapest Sziget u i takacs es hurkolo szakiranyu es altalanos jellegu kozsegi fiu iparostanonciskolaja
Budapest Sziget utcai kozsegi noipariskolajanak evkonyve
Budapest Szinyei Merse utcai gepkocsiszerelo geplakatos latszeresz es oras szakiranyu kozsegi iparostanonc fiuiskolaja
Budapest Szondy utcai geplakatos szakiranyu kozsegi fiu iparostanonciskola
Budapest Szunidei gyermektelep gyesulet
Budapest Szvetenay utcai fodrasz festo fenyezo szakiranyu kozsegi fiu iparos tanonciskolaja
Budapest Tankerulet szamo ertesitoje
Budapest Telepy utcai kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Tisza Kalman feri kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Toth Kalman utcai kozsegi polgari leanyiskola
Budapest Uteg utcai kozsegi polgari leanyiskola
Budapest VI Ker Nyilvanos kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Vaci uti kozsegi polgari fiuiskola
Budapest Vakok orszagos m kir nevelo es tanitokepzo intezete
Budapest Vas es Temipari Kozepgyarak Szovetsegemen a magyar vasmuvek es Gepgyarak orszagos Egyesulete altal tamogatotl Szakiranyu
Budapest Vendeglasok all segitett szakiranyu tanoncriskolajanak evi jelentese
Budapest Wesselenyi utcai Dobo Katalin Kereskedelmi leany kozepiskola es noi kereskedelmi szaktanfolyam
Budapest Wesselenyi utcai fogasz bronzmuves uveges es husipari szakiranyu kozsegi fiu iparostanonciskolaja
Budapest X Keruleti Ohegy uteai Evzsegi polgari leanyiskolajanok evkonyve
Budapest Zene conservatorium III ker
Budapest Zene conservatorium IX ker ferenczvarosi
Budapest Zene conservatorium VIII ker
Budapest Zene conservatorium VII ker
Budapest Zene conservatorium X ker Kobanyai
Budapesti Evangelikus leanygimnazium evkonyve
Budapesti Keruleti kozsegi Roskai Lea leanygimnazium
Budofok Anuarul Jaszovari Premontrei Kanonokzend Szent Istvan gimnaziumanak Evkonyve
Buftea Anuar Liceul Barbu A Stirbey
Bulboaca Anuarul Scaola medie
Buzau Anuarul Colegiului National B P Hasdeu
Buzau Anuarul Scoala normala de baieti Spiru C Haret
Buzau Anuarul Scoala profesionala de fete
Buzau Anuarul liceului Al Hasdeu