Ghişeul de Permise

Eliberarea / vizarea permiselor de bibliotecă se poate face:

Formular de înscriere (pentru utilizatorii care nu au mai avut permis)

Tarife

Modalităţi de plată taxe (permise, vize) BCU

Avantajele oferite de permisul de bibliotecă

Surse de informare şi documentare & servicii

Notă:

 • Permisele de bibliotecă eliberate în B.C.U. sunt valabile la toate bibliotecile de facultate din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai"! 
 • Permisul de bibliotecă este un document personal şi netransmisibil.
 • Biblioteca este operator de date personale având avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înregistrat la nr. 5420  în Registrul de Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Principalele categorii de utilizatori

 • studenţi;
 • masteranzi;
 • cadre didactice;
 • doctoranzi;
 • cercetători;
 • elevi;
 • alte categorii socio-profesionale.

Valabilitatea permisului

 • pe toată durata păstrării statutului avut la înscrierea în bibliotecă (student, masterand, doctorand, cercetător, cadru didactic)
 • 5 ani pentru alte categorii de cititori.

Pierderea, deteriorarea permiselor de bibliotecă

 • titularul este obligat sa înştiinţeze imediat biblioteca de pierderea permisului;
 • biblioteca va elibera un duplicat titularului, pe baza actelor necesare unei eliberări de permis.

Extrase din regulamentul pentru utilizatori

afis_a3_inscriere_bcu_final_0.jpg