Biblioteca de Teatru şi film

Biblioteca de Teatru şi film
Date de contact: 

NOU!

Adresa:
Str. M.Kogălniceanu nr.4, Cluj-Napoca, România

Telefon: 0264-405300, int. 5932

E-mail:

bcu.teatru@bcucluj.ro
biblioteca_teatru@yahoo.com

Bibliotecari: 

Camelia Lup

Descriere filiala: 

Biblioteca de Teatru şi film s-a constituit ca filială a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" în anul 2008,  având la bază publicaţiile donate de la catedra facultăţii şi din fondul general  al B.C.U. Este amplasată în clădirea facultăţii cu acelaşi nume, pe strada Mihail Kogălniceanu, nr. 4.

Colecţiile s-au dezvoltat continuu prin cumpărare, donaţii şi schimb internaţional, avându-se în vedere structura studiilor și profilului facultății.

Numeroasele volume de cărţi, periodice, CD/DVD-uri, donate de cadrele didactice și cele achiziționate de facultate, au contribuit la îmbogăţirea fondului de publicații cu titluri de mare valoare.

În prezent, colecţiile bibliotecii conţin publicaţii de referinţă în domeniu, cărţi şi reviste de specialitate. Acestea asigură desfăşurarea în condiţii optime a procesului de învăţământ şi a cercetării.

Fonduri:

Fond de publicaţii: aprox. 10.000 volume, din care:

  • cărţi: 8.500 volume
  • periodice: 1500 volume

Bibliografii: