Biblioteca de Studii americane "J.F.Kennedy"

Bibliotecari: 

Dragoș Dana

Descriere filiala: 

Creată în anul 1992 de către Biblioteca Centrală Universitară, filiala de studii americane s-a dezvoltat graţie sprijinului acordat de către instituţii ca Ambasada SUA, Centrul Cultural American din Bucureşti, Comisia Fulbright şi Arizona State University. O donaţie substanţială a fost oferită în 1999 de către dl. prof. Marvin Fisher de la Arizona State University.

Actualmente, biblioteca funcţionează pe lângă secţia de Studii Americane din cadrul Facultăţii de Studii Europene şi este deschisă tuturor categoriilor de utilizatori ai Bibliotecii Centrale Universitare.

Biblioteca beneficiază de locaţie centrală, fiind situată între Universitatea Babeş-Bolyai şi Teatrul Naţional, în aceeaşi clădire cu Centrul Cultural Francez şi Muzeul Universităţii.

În cele două săli de lectură cu 18 locuri, publicaţiile sunt ordonate pe domenii, cu acces liber la raft.

Fondurile acoperă domenii variate, precum: literatură, istorie, ştiinţe politice, filosofie, religie, artă, sociologie, mass-media, economie, management, drept şi administraţie publică.

Pentru mai multe informaţii despre Studiile Americane în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, puteţi accesa http://www.euro.ubbcluj.ro/americanstudies/.

Biblioteca de Studii Americane deţine 6.647 volume de cărţi - printre care dicţionare, enciclopedii, numeroase antologii de literatură, albume de artă - şi 244 volume de periodice din domeniul ştiinţelor socio-umane.

Publicaţii deosebite:

Biblioteca deţine impresionanta colecţie de 52 de volume "The Harvard Classics", apărută sub îngrijirea eminentului profesor american Charles W. Eliot, cel care a fost, timp de 40 de ani, preşedintele Harvard University. Apărută în perioada 1909-1930, colecţia prezintă capodopere ale culturii şi ştiinţei universale ce au intrat în conştiinţa omenirii. Istorie, filosofie antică şi modernă, religie, educaţie şi ştiinţă, biografie şi călătorii, politologie, literatură şi critică de artă - evoluţia tuturor acestor domenii este pusă în lumină prin redarea unor texte celebre semnate de cei mai iluştri reprezentanţi ai lor.

Cultura americană este excelent reprezentată de cunoscuta colecţie "The Library of America" publicată de editura Literary Classics of the United States, incluzând scrieri ale unor personalităţi istorice americane de prim rang, ca: Benjamin Franklin, Ulysses S. Grant, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, John Adams sau Thomas Paine -, alături de opere literare semnate de autori precum: R.W. Emerson, Henry James, Washington Irving, Theodore Dreiser, Eugene O'Neill, Edith Wharton, W.E.B. Du Bois, William Faulkner şi alţii.

Baze de date proprii:

Baza de date locală "Fond general", care operează în ProCite, cuprinde peste 5351 de înregistrări bibliografice incluzând cuvinte-cheie, pentru o căutare tematică detaliată.
Există, de asemenea, un catalog alfabetic tradiţional.
La solicitarea utilizatorilor, bibliotecarul poate efectua căutări în catalogul online al Bibliotecii Centrale Universitare. Peste 1.600 de publicaţii ale Bibliotecii de Studii Americane sunt incluse în acest catalog.

Bibliografii