Biblioteca de Matematică şi informatică

Date de contact: 

Adresa:
Str. Ploieşti nr. 23-25, Cluj-Napoca, România

Telefon:
mobil: 0771408324
fix: 40-264-403475 / int 6314, 6315

E-mail:
bcu.math@bcucluj.ro
bibmate@gmail.com

Bibliotecari

Conf. univ. dr. PETRUSEL GABRIELA
                       JUHASZ JULIA
                       DRAGAN ILDIKO

NOU!

Dragi colegi, Dragi studenți,

Începând cu anul universitar 2020-2021, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectării drepturilor de autor), la adresa

https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri

Accesul se face pe baza permisului, a unui ID (ID-ul permisului) și a unei parole (la început parola = ID-ul permisului, dar se recomandă modificarea acesteia de către utilizatorul repectiv):

https://public-view.bcucluj.ro/login.php

Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:

https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83

În cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie vizat pentru anul universitar 2021-2022, conform instrucţiunilor de la adresa de internet de mai sus.

În baza unui permis de bibliotecă vizat, cadrele didactice din UBB pot utiliza, în aceleași condiții, baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului 2000. În plus, BCU oferă acces de la distanță la bazele de date abonate de UBB și BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea

https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/acces-la-resursele-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice

Menționăm de asemenea că secțiile de împrumut ale bibliotecii BCU funcționează după un program anunțat la

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu

Alte detalii și informații suplimentare pot fi obținute direct de la BCU.

Va mulțumim pentru colaborare.

BCU „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Descriere filiala: 

Biblioteca de Matematică a luat fiinţă în anul 1920 sub denumirea de "Seminarul de Matematici", subordonat Facultăţii de Matematică a Universităţii "Regele Ferdinand". Mai târziu a devenit o filială a Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj cum este şi în prezent.

Biblioteca deserveşte, în principal studenţii facultăţii noastre, dar este frecventată şi de studenţi de la Universitatea Tehnică. Fiind cea mai bună bibliotecă de matematică din Transilvania, biblioteca este utilizată de către matematicienii şi informaticienii de la toate universităţile din Cluj, de cercetătorii de la Institutul de Calcul al Academiei, precum şi de cadre didactice şi cercetători din alte centre universitare (Sibiu, Oradea, Baia Mare, Braşov, Arad), unii dintre ei fiind doctoranzi la facultatea noastră.

De asemenea, profesorii din învăţământul preuniversitar găsesc în bibliotecă numeroase referinţe, esenţiale pentru îmbunătăţirea muncii lor.

Fonduri:

Biblioteca de Matematică şi Informatică (B.F.M.I.) are două secţii distincte : secţia cărţi şi secţia periodice. Fondul bibliotecii este constituit din 87348 volume din care:

  • 58526 volume cărţi
  • 28822 volume de periodice cu peste 500 de titluri

Publicaţii deosebite:

Biblioteca dispune de unele volume rare, începând cu primele apariţii ca, de exemplu:

  • Mathematische Annalen, Vol. 1 (1869),
  • Mathematische Zeitschrifcht Vol. 1 (1918),
  • Jahrbuch uber die Fortschritte der Mathematik,
  • Vol. 1 (1868), Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Superieure, din 1883,
  • Journal de Mathematiques Pures et Appliquees din 1878.

Noutăţi, Donaţii 2017/2018

Matematicieni celebri şi publicaţiile lor (1715-1955)

Cele 3500 de fişe scanate reprezintă o selecţie din colecţia de cărţi vechi a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", filiala Matematică-Informatică, acoperind perioada 1715-1955. Baza de date creată în acest scop permite regăsirea publicaţiilor după autori, domenii şi formă. Împrumutul lor se poate face după cotă, prezentă pe fişa scanată în partea dreaptă sus. Lista AUTORI conţine numele autorilor, perioada în care aceştia au trăit şi naţionalitatea. În lista DOMENII se găsesc domeniile publicaţiilor care alcatuiesc baza de date. 
Baza de date poate fi consultată AICI.

Autori: Marcela Groza şi Ildiko Drăgan, bibliotecari 
Mihai Nechita, Master Matematică Aplicată, programare