Biblioteca de Drept

The Library of Law
Date de contact: 

Adresa:

Str. Avram Iancu nr.11, Cluj-Napoca, România

E-mail:

bcu.drept@bcucluj.ro
bibliotecadrept@yahoo.com
biblioteca@law.ubbcluj.ro

NOU!

Dragi colegi, Dragi studenți,

Începând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectării drepturilor de autor), la adresa

https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri

Accesul se face pe baza permisului, a unui ID (ID-ul permisului) și a unei parole (la inceput parola = ID-ul permisului) dar se recomanda modificarea acesteia de catre utilizatorul repectiv:

https://public-view.bcucluj.ro/login.php

Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:

https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C...

În cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la adresa de internet de mai sus.

În baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot utiliza in aceleași condiții baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului 2000. În plus, BCU oferă acces de la distanta la bazele de date abonate de UBB și BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3i...

Menționăm de asemenea ca secțiile de împrumut ale bibliotecii BCU funcționează după un program anunțat la

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu

Alte detalii și informații suplimentare pot fi obținute direct de la BCU.

Bibliotecari: 

FURTUNĂ CARMELA

SÎMPĂLEAN CAMELIA

SOPORAN EMILIA-MARIANA

Descriere filiala: 

Fondurile de publicaţii existente, oferă un complex informaţional deosebit, prin gama diversă a documentelor.
Aceste documente cuprind: cursuri universitare, monografii, publicaţii seriale de specialitate, materiale de referinţe (enciclopedii, dicţionare,bibliografii), colecţii şi repertorii de acte normative.
Prin conţinutul documentelor existente, sunt reprezentate toate disciplinile de bază ale ştiinţei dreptului.
Biblioteca are două săli de lectură, una pentru cărţi şi alta pentru reviste. Sala de reviste este cu raft liber.

Biblioteca este dotată cu xerox pe bază de cartelă.

Fonduri:

Total fonduri de publicaţii : 57000 volume, din care 48.500 cărţi şi 8.500 reviste.
Fonduri de publicaţii de la catedre.
Fonduri de publicaţii uzuale.
Cursuri universitare.
Colecţia Monitorul Oficial al României. Partea a I a.
Donaţia Tudor Drăganu.

Publicaţii deosebite:

Donaţia domnului profesor Dimitrie Alexandresco: Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil roman în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni streine. Tomul I - XI. Bucureşti, 1926. Tratat complect de medicină legală. Volumele I şi II. Autor, profesor doctor Mina Minovici. Bucureşti, 1930. Pettit la Rousse illustre. Nouveau dictionnaire encyclopedique. Paris, 1921.

Bibliografii