Biblioteca de Drept

The Library of Law
Date de contact: 

NOU!

IMPORTANT!

 

Adresa:
Str. Avram Iancu nr.11, Cluj-Napoca, România

E-mail:
bibliotecadrept@yahoo.com
biblioteca@law.ubbcluj.ro

Bibliotecari: 

FURTUNĂ CARMELA

SÎMPĂLEAN CAMELIA

SOPORAN EMILIA-MARIANA

Descriere filiala: 

Fondurile de publicaţii existente, oferă un complex informaţional deosebit, prin gama diversă a documentelor.
Aceste documente cuprind: cursuri universitare, monografii, publicaţii seriale de specialitate, materiale de referinţe (enciclopedii, dicţionare,bibliografii), colecţii şi repertorii de acte normative.
Prin conţinutul documentelor existente, sunt reprezentate toate disciplinile de bază ale ştiinţei dreptului.
Biblioteca are două săli de lectură, una pentru cărţi şi alta pentru reviste. Sala de reviste este cu raft liber.

Biblioteca este dotată cu xerox pe bază de cartelă.

Fonduri:

Total fonduri de publicaţii : 57000 volume, din care 48.500 cărţi şi 8.500 reviste.
Fonduri de publicaţii de la catedre.
Fonduri de publicaţii uzuale.
Cursuri universitare.
Colecţia Monitorul Oficial al României. Partea a I a.
Donaţia Tudor Drăganu.

Publicaţii deosebite:

Donaţia domnului profesor Dimitrie Alexandresco: Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil roman în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni streine. Tomul I - XI. Bucureşti, 1926. Tratat complect de medicină legală. Volumele I şi II. Autor, profesor doctor Mina Minovici. Bucureşti, 1930. Pettit la Rousse illustre. Nouveau dictionnaire encyclopedique. Paris, 1921.

Bibliografii