Biblioteca de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Date de contact: 

Adresa:

Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Cluj Napoca, Romania

Telefon:

+40.264 41 86 52/3/4/5, int. 5772
0771-342203

E-mail:
stiintec@yahoo.com
bcu.economice@ubbcluj.ro
Biblioteca pe Facebook

 

Bibliotecari: 

Crişan Maria
Ghițuica Ana
Chevul Tunde
Salamon Emil
Nealcoş Alina

 

Sunteți student, doctorand sau cadru didactic?

Aveți de pregătit o lucrare de licență, disertație, o teză de doctorat?

Aveți nevoie să lucrați la un proiect sau căutați pur și simplu un loc de studiu?

Veți găsi la biblioteca noastră un mediu de lucru plăcut și confortabil care vă poate ajuta la documentare, analiză, concentrare și inspirație.

Descoperiți mai jos oferta și serviciile noastre.

Descriere filiala: 

 

Biblioteca de Ştiinţe economice a luat fiinţă la începutul anilor ’60, având la bază fondul de publicaţii donat de „Institutul Pedagogic de 3 ani”.

În decursul anilor ea a trecut prin mai multe transformari, atât în ceea ce priveşte organizarea fondului, cât şi în ceea ce priveşte locaţia.

În prezent, ea funcţionează în clădirea Facultăţii de Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor, la parter, într-un spaţiu generos şi modern, având trei săli de lectură cu aproximativ 120 de locuri. Aici accesul la publicaţii este liber, biblioteca fiind dotată cu sistem antifurt şi camere de supraveghere.

43 de locuri sunt destinate celor care folosesc laptopul, având conectare la internet prin WI-FI. La dispoziţia utilizatorilor, în biblioteca se găsesc şi un număr de zece calculatoare.

Utilizatorii au posibilitatea de a consulta cele mai reprezentative publicaţii din domeniul economic, resurse electronice, publicaţii de referinţă, baze de date abonate.

Colecţia bibliotecii s-a îmbogăţit, începând din anul 2007, cu publicaţiile Băncii Mondiale, din anul 2009 cu un important fond de carte în limba germană, donat în cea mai mare parte de Fundaţia „Robert Bosh”, iar din anul 2014 cu „Donaţia Prof. Aurel Negucioiu."

Informaţii utile:

Listă selectivă cu baze de date științifice,cu acces direct - Open Source

Biblioteca ?

Ghidul bibliotecii

Amplasarea locurilor de laptop

Publicații periodice

Informații în limba engleză

Aici găsiţi o legendă cu toate tipurile de cote existente în colecțiile bibliotecii care poate să vă ajute în identificarea cât mai rapidă a publicaţiei căutate.

Lucrările bibliotecarilor

 

ORIENTAREA ÎN BIBLIOTECĂ
Accesul se face doar pe baza permisului BCU, valabil pe anul curent.
Garderoba este obligatorie.
Cărţile pentru împrumut la domiciliu se află în Sala I, raftul de împrumut la domiciliu.

După consultare publicaţiile se lasă pe cărucioarele special destinate acestora, aflate în fiecare sală de lectură.

Facultatea de Ştiinţe Economice ţi Gestiunea Afacerilor,  pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților săi accesul la cele mai importante baze date cu informații despre companii și piețe: Refinitiv (Thomson Reuters) Eikon, Euromonitor International Passport și Statista, care poate fii consultate şi în bibliotecă. https://econ.ubbcluj.ro/stire.php?id=315

 

ORGANIZAREA BIBLIOTECII

SALA I:

economice3_1.jpg

Sală pentru STUDIU ÎN GRUP/GROUP STUDY ROOM

Aici se află publicaţii din domeniile: Contabilitate, Economie, Management, Finanţe, Istorie Economică ; Periodice - noutăţi şi publicaţii destinate împrumutului la domiciliu

SALA II:

economice6_0.jpg

Sală desemnată ZONĂ LINIŞTITĂ / QUIET STUDY ROOM

Aici se află publicaţii din domeniile : Fondul Banca Mondială; Donaţia Aula; Donaţia Fundaţiei Robert Bosch , Donatia prof. Aurel Neguciou

SALA III:

economice5.jpg

Sală desemnată ZONĂ LINIŞTITĂ / QUIET STUDY ROOM

Aici se afla publicaţii din domeniile : Afaceri, Tehnologie-Merciologie, Agricultură, Publicaţi de la Asociaţia Studenţilor de Marketing, Turism, Drept, Matematică, Informatică economică, Marketing, Statistică etc.

 

Noutăţi:

Surprizele calendarului de Crăciun

surpriza08-ec.jpg

 

Se acceptă plata cu cardul

cardplata-stec_0.jpg

Formular de înscriere online

Expoziții:

Prof.univ.dr.Ioan Oprean-INCURSIUNE ÎN VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE.

ARHIVA EXPOZIŢIEI INCURSIUNE ÎN VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE.

Fonduri:

Cărţi: 72563 vol.
Perodice: 4623 vol.

CD/DV 167 vol.

Publicaţii deosebite:

  • Fondul de publicaţii donat de Banca Mondială (publicaţii în limba engleză în format tradiţional şi pe CD-ROM)
  •  Aici găsiti publicații Open Source de la Banca Mondială
  • Fondul Aula (publicaţii în limba maghiară)
  • Fondul Fundaţiei Robert Bosch (publicaţii în limba germană)
  • Tezele de doctorat susţinute de doctoranzii FSEGA

Baze de date proprii:

  • Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (pe CD-ROM)(1987-2009)

Bibliografii:

Găsiţi bibliografii pentru licenţă Bologna;

                            pentru masterat Bologna

                            pentru doctorat-Şcoala Doctorală