Biblioteca Austria

Biblioteca Austria
Date de contact: 

Adresa:

Str. Horea Nr.7
Cluj-Napoca
România

Telefon:
40-264-432827

E-mail:
biblioteca.austria@gmail.com

NOU!

Dragi colegi, Dragi studenți,

Începând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectării drepturilor de autor), la adresa

https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri

Accesul se face pe baza permisului, a unui ID (ID-ul permisului) și a unei parole (la inceput parola = ID-ul permisului) dar se recomanda modificarea acesteia de catre utilizatorul repectiv :

https://public-view.bcucluj.ro/login.php

Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:

https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C...

În cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la adresa de internet de mai sus.

În baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot utiliza in aceleași condiții baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului 2000. În plus, BCU oferă acces de la distanta la bazele de date abonate de UBB și BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3i...

Menționăm de asemenea ca secțiile de împrumut ale bibliotecii funcționează după un program anunțat la

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu

Alte detalii și informații suplimentare pot fi obținute direct de la BCU.

Bibliotecari: 

Csegezi Lenke

Descriere filiala: 

Biblioteca Austria "Bernhard Stillfried" Cluj-Napoca a luat fiinţă în data de 4 Martie 2003, în cadrul parteneriatului cu Universitatea "Babeş-Bolyai", sub patronatul Landului Austria Superioară, fiind cea de-a cincizecea bibliotecă din mai bine de 20 de ţări. Biblioteca este afiliată organizaţional Universităţii Babeş-Bolyai şi aflată, totodată, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca şi în relaţii de cooperare şi colaborare cu universităţile din Viena şi Graz, Institutul Austriac pentru Estul şi Sud-Estul Europei, Departamentul de politică culturală al Ministerului din Austria şi cu Forumul de Cultură al Ambasadei austriece din Bucureşti.

Bibliotecile austriece îşi propun să pună la dispoziţia unui public cît mai larg literatura austriacă şi informaţii legate de prezentul şi trecutul Austriei în Europa. De aceea majoritatea Bibliotecilor austriece functionează  ca şi "Centre de cultură şi informare", organizând manifestări culturale (lecturi publice şi conferinţe, seri muzicale şi prezentări de filme, expoziţii, lansari de carte, tururi ghidate, etc.), adresându-se tuturor celor interesaţi de cultura austriacă. Nu în ultimul rând, Biblioteca Austria din Cluj-Napoca oferă şi o sursă importantă de informare pentru lectorii austrieci parteneri.

Biblioteca dispune de un număr de trei săli de lectură, cu publicaţii cu acces liber la raft, o sală cu depozit de carte închis iar una destinată lectorilor austrieci parteneri pentru cercetare. În scopul facilitării accesului la publicaţii, în anul 2015 au fost achiziţionate un număr de cinci corpuri de bibliotecă mobile destinate depozitării de documente şi expoziţii curente. Pe lângă acestea, biblioteca mai are în dotare echipamente audiovizuale destinate activităţilor de diverse tipuri precum: PC-uri Desktop performante, videoproiector şi panou de videoproiectare, utilizate în cadrul evenimentelor culturale precum conferinţele, simpozioanele, ş.a.m.d., mobilier pentru sălile de lectură, etc.

Fondul Bibliotecii Austria "Bernhard Stillfried" constă în cărţi şi periodice tipărite,  integrate în catalogul on-line al bibliotecii (un număr ce depăşeşte 6000 de unităţi fizice), periodice curente austriece constând în reviste şi ziare (Profil, Der Standard, Die Presse, Solidarität, Die Rampe, Falter, ş.a.), documente audiovizuale sau colecţii electronice (documente digitale, acces local şi la distanţă la bazele de date ştiinţifice furnizate de Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, precum EbscoHost, ProQuest,  SpringerLink, Science Direct, SAGE, Emerald Journals, ş.a.m.d.).

 Adresa paginii pe internet a bibliotecii: https://oesterreich-bibliothek.jimdo.com/