Înscrierea în bibliotecă

Studenţii de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei sunt rugaţi să se adreseze pentru permise tip card la sediul central al B.C.U. (parter), iar pentru permise tradiţionale (înfoliate) şi vize la oricare bibliotecă filială.

Permisele de bibliotecă eliberate în B.C.U. sunt valabile la toate bibliotecile de facultate din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai"! 

Eliberarea şi vizarea permiselor de bibliotecă:

* utilizatorii care deţin un permis de tip tradiţional (în cazul în care nu l-au vizat deja), pot să obţină un permis tip card contra sumei de 5 lei (plus taxa pentru aplicarea vizei anuale - 10 lei).

 • aplică viza anuală; 

* permisul se vizează anual (în fiecare an universitar, începând cu data de 1 noiembrie) în scopul înregistrării eventualelor modificări ale adresei sau statutului profesional al utilizatorului.

 • Bibliotecile filiale
  • eliberează permise de tip tradiţional (înfoliate); excepţie: Biblioteca de Ştiinţe economice şi Biblioteca de Litere (unde se eliberează şi permise tip card);
  • aplică viza anuală.

Notă: Biblioteca este operator de date personale fiind înscrisă la ANSPDCP (sub nr. înregistrare 5420) – vezi Norme şi regulamente/ Informații privind prelucrarea datelor

Principalele categorii de utilizatori

 • studenţi;
 • masteranzi;
 • cadre didactice;
 • doctoranzi;
 • cercetători;
 • alte categorii socio-profesionale.

Valabilitatea permisului

 • pe toată durata păstrării statutului avut la înscrierea în bibliotecă (student, masterand, doctorand, cercetător, cadru didactic)
 • 5 ani pentru alte categorii de cititori.

Pierderea, deteriorarea permiselor de bibliotecă

 • titularul este obligat sa înştiinţeze imediat biblioteca de pierderea permisului;
 • biblioteca va elibera un duplicat titularului, pe baza actelor necesare unei eliberări de permis.

Extrase din regulamentul pentru utilizatori

*  permisul de bibliotecă este un document personal şi netransmisibil.