Biblioteca de Botanică

The Library of Botany
Date de contact: 

NOU!

Adresa:
Str. Republicii nr. 42, Cluj-Napoca, România

Telefon:
+40 771-340902

E-mail: bcu.botanica@bcucluj.ro

bcubotanica@yahoo.ro

Bibliotecari: 

Sorina Hărănguș

Descriere filiala: 

Biblioteca de Botanică este amplasată în Grădina Botanică "Alexandru Borza", la parterul Institutului Botanic. Bazele ei, ca bibliotecă modernă, s-au pus în 1872, odată cu fondarea Universităţii din Cluj.

Fonduri:

Actualul fond de publicaţii se compune din cărţi, reviste  şi extrase provenite de la Asociaţia Muzeului Ardelean (fondat în 1859), Catedra de Botanică din cadrul Universităţii clujene (înfiinţată în 1872), biblioteca Institutului Botanic (iniţiată în1920) şi de la Universitatea "Bolyai" din Cluj (1945-1959), precum şi din fondurile curente de cărţi şi reviste.

Donaţiile unor personalităţi de seamă ale vieţii ştiinţifice clujene (August Kanitz, Borbás Vince, Alexandru Borza, Onoriu Raţiu) au îmbogăţit, de asemenea, cu multe publicaţii valoroase fondurile Bibliotecii de botanică.

Publicaţii deosebite:

Biblioteca de botanică păstrează multe lucrări de specialitate valoroase. Unele constituie valori prin vechimea lor (de exemplu: ediţii din lucrările lui Carl Linné, apărute în sec. XVIII şi XIX), altele prin frumuseţea şi măiestria execuţiei ilustraţiilor (de exemplu: Histoire des roses de Charles Malo, apărută la Paris în 1820; Metamorphosis insectorum Surinamensium de Maria Sibylla Merian, apărută la Hamburg în 1964; Iconographia florae partis austro-orientalis Europae centralis de Jávorka Sándor şi Csapody Vera, apărută la Budapesta în 1975).

Baze de date proprii:

La Biblioteca de Botanică există trei  baze de date proprii, în programul ProCite 5, care  cuprind publicaţiile din fondurile de cărţi, reviste şi articole din reviste.

Deocamdată sunt  aproximativ 2550  de înregistrări în  bazele de date.

Bibliografii