Vizare permise - ONLINE

Vizare permise - Pentru cei care au permis eliberat în anii precedenţi

Procedura vizării permisului online:

1. Se achită suma de 10 lei, reprezentând taxa de viză anuală

  • în contul bibliotecii deschis la Trezoreria Mun. Cluj, nr. 50035105695, CUI/cod fiscal 5105695,Cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX
  • pentru efectuarea tranzacţiilor prin Revolut: cont deschis la Banca Transilvania, cod IBAN: RO11BTRLRONCRT0449437901, SWIFT BTRLRO22, CUI/cod fiscal 5105695
  • pentru plățile electronice făcute prin modalități de internet banking, unele aplicații au secțiune separată pentru Plăți RON Buget
  • la mențiuni se trece: taxă vizare permis de bibliotecă şi numele persoanei care solicită vizarea anuală a permisului

2. Se trimit în format electronic următoarele documente:

  • dovada achitării taxei după procesarea acesteia - în format PDF. Documentul trebuie să conţină în mod vizibil numele persoanei care face plata, cât şi contul în care achită suma.
  • cartea de identitate/paşaport - în format PDF

la adresele:

Menționăm că toate documentele transmise sunt gestionate de BCU Cluj în conformitate cu politica de confidențialitate și normele juridice în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Serviciile oferite în baza permisului de bibliotecă, pe perioada crizei COVID-19, pot fi consultate aici: Ultima oră.