Solitudo Transylvaniae

Solitudo Transylvaniae. Nicolae Bethlen şi lumea sa

Expoziţie

Expoziţia este prilejuită de comemorarea a 300 de ani de la moartea cancelarului Transilvaniei, în recunoaşterea personalităţii sale impozante din punct de vedere social şi politic. Cancelarul Bethlen a activat într-o perioadă de tranziţie a Principatului Transilvaniei în care acesta îşi pierdea treptat autonomia statală şi ajungea sub dominaţie habsburgică, iar în această etapă proiectele şi sugestiile lui privind menţinerea statalităţii dau dovadă de amplă pregătire politică, filosofică şi teologică, pregătire care îl plasează pe bună dreptate în rândul gânditorilor de elită ai perioadei respective.

Invitaţie la expoziţie