Literatură didactică şi pedagogică

Literatură didactică şi pedagogică

Expoziţie cu publicaţii din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga"

Educaţia iniţială, formală şi non formală, precum şi formarea profesională continuă sunt teme de interes şi puncte prioritare în politicile publice statale. Gradul de şcolarizare de la nivelul societăţii se reflectă direct în nivelul de dezvoltare economică al unui stat. 

Educaţia iniţială, realizată în cadrul sistemului naţional de învăţământ, poate diferi în funcţie de arealul geografic, fără a-i fi alterată însă funcţia formativă primordială. Indiferent de sistemele pedagogice folosite, tradiţionale sau alternative, de metodica sau didactica specifică unei discipline, de suportul folosit, cunoştinţele sunt transmise într-un mod organizat, sistematic şi structuralist. 

Literatură didactică şi pedagogică este titlul expoziţiei din Spaţiul Expoziţional Parter - Cutiile Expoziţionale, care doreşte să aducă în atenţia cititorilor şi vizitatorilor bibliotecii materiale de interes din sfera pedagogiei româneşti, regăsibile în colecţiile nostre. Sunt expuse publicaţii ce fundamentează bazele teoretice şi metodice ale pedagogiilor alternative Montessori şi Waldorf, care câştigă tot mai mult teren în sistemul educaţional românesc, publicaţii cu adresabilitate specifică unui anumit domeniu precum didactica şi metodica istoriei, matematicii, ştiinţelor naturale, educaţiei fizice, plastice şi muzicale. 

Ocazionată de Ziua Internaţională a Cărţilor pentru Copii şi Tineret, celebrată în fiecare an în data de 2 Aprilie, expoziţia încearcă să prezinte diferite materiale didactice din producţia editorială românească recentă, utilizate în procesul instructiv-educativ de la nivelul învăţământului şcolar şi preşcolar. 

Această expoziţie se încadrează în programul expoziţional pentru anul 2016 al Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga". 

Text de Raluca Trifu

Calendarul manifestărilor expoziţionale poate fi consultat AICI.