Curs bibliotecar SM

Anunţ important

Biblioteca Centrală Universitară (B.C.U.) “Lucian Blaga” organizează Curs de calificare pentru bibliotecar studii medii - cod NC 4141.3.1, conform autorizaţiei nr. 001850, eliberată de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din judeţul Cluj şi având nr. de ordine 12/969/15.05.2015   în  Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.

Certificatele de absolvire sunt atestate de Autoritatea Naţională pentru  Calificări (ANC) şi  recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  precum şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Certificatul este însoţit de un supliment descriptiv în care sunt precizate competenţele din Standardul Ocupaţional pentru bibliotecar  studii medii.

Condiţii de înscriere:

  • La acest curs se pot înscrie persoanele cu  studii medii din  biblioteci şi din afara acestora (absolvenţi de liceu);
  • Durata estimativă a cursului este de 27 săptămâni şi conţine 1080 de ore (360 ore teorie, 720 ore practică);
  • Costul cursului este de 850 lei  plătibil în două rate (prima rată – 450 lei).

Înscrierea se va  efectua la  Secretariatul instituţiei, în perioada 15 mai - 10 iunie 2017, de luni până vineri, între orele 9,00 – 14,00.

Dosarul pentru  înscriere va cuprinde fişa de înscriere individuală şi copii după următoarele acte:

  • buletinul sau cartea de identitate (original şi copie);
  • diploma de bacalaureat/adeverinţă de absolvire a liceului;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • dovada achitării primei rate din taxa de înscriere.

Ratele vor putea fi achitate fie la casieria bibliotecii, fie în contul deschis la Trezoreria Mun. Cluj-Napoca, nr. 50035105695, cod fiscal 5105695, Cod IBAN  RO43TREZ21620E331700XXXX

Lectorii cursului vor fi  specialişti din B.C.U.Cluj-Napoca, cu o vastă experienţă în domeniul biblioteconomic şi formatori atestaţi ANC.

 

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea cursului - de la coordonatorul programului de formare - Dr. Adriana Szekely, tel. 0264-597092, int.112, între orele 9,00-14,00, mobil: 0745-357080 sau e-mail: adrianasz2003[at]yahoo.fr sau adrianaszekely[at]gmail.com