Actualizări servicii

Accesaţi link-ul de mai jos pentru informaţii referitoare la actualizarea termenelor de împrumut pentru publicaţii şi tarife pentru eliberarea/vizarea permiselor, pentru perioada 18 mai - 1 septembrie 2020:

  1. Împrumuturile și restituirile publicațiilor se efectuează la Sediul central al bibliotecii (Clinicilor 2, intrarea laterală), la Biblioteca Facultăţii de Litere (str. Horea nr. 31) şi la Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică (str. Piteşti nr. 23-25), între orele 9,00-12,00.
  2. Toate solicitările de publicaţii  se efectuează online din catalogul bibliotecii și se vor servi a doua zi, între orele 9,00-12,00.
  3. Publicaţiile se împrumută pentru o perioadă de 7 zile, inclusiv cele din fondul de împrumut, fără posibilitatea de prelungire a termenului de împrumut.
  4. Elevii, şomerii, alte categorii socioprofesionale care nu domiciliază în Cluj, pot avea acces la serviciile de la distanţă ale bibliotecii, pe baza unui permis valid de bibliotecă (vizat).
  5. Se achită suma de 20 sau 30 de lei, în funcție de categoria socioprofesională, în contul bibliotecii deschis la Trezoreria Mun. Cluj, nr. 50035105695, cod fiscal 5105695, Cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX. (Pentru plățile electronice făcute prin modalități de internet banking, unele aplicații au secțiune separată pentru Plăți RON Buget). La mențiuni se trece: taxă permis de bibliotecă sau taxă vizare permis de bibliotecă.
  6. Se trimit în format electronic următoarele documente în format PDF: dovada plății, cartea de identitate, un document care atestă calitatea socioprofesională (carnet de student, legitimație de serviciu etc) și o fotografie color în format JPEG (tip buletin) la adresa permise@bcucluj.ro. Menționăm că toate documentele transmise sunt gestionate de BCU Cluj în conformitate cu politica de confidențialitate și normele juridice în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.
  7. Pentru solicitările de scanare de articole şi capitole (fragmente din cărţi), taxa s-a redus la 0,2 lei / cadru scanat (2 pagini).  De acest serviciu beneficiază studenţii cu un card valid de bibliotecă.