Înscriere / vizare și lichidări ONLINE

Nou!!! Începând cu data de 29 aprilie 2020, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca oferă următoarele servicii ONLINE:

În cazul permiselor eliberate pe perioada suspendării activității de relații cu publicul, taxa a fost redusă de la 40 de lei la 20 de lei pentru studenți, respectiv de la 50 de lei la 30 de lei pentru toate celelalte categorii. 

Taxa de viză rămâne 10 lei.

TARIFE PENTRU ELIBERAREA/VIZAREA PERMISELOR

 

I. Procedura înscrierii online

1. Se completează formularul de înscriere pe pagina bibliotecii: Formular înscriere

2. Se achită suma de 20 sau 30 de lei, în funcție de categoria socioprofesională, în contul bibliotecii deschis la Trezoreria Mun. Cluj, nr. 50035105695, cod fiscal 5105695, Cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX. (Pentru plățile electronice făcute prin modalități de internet banking, unele aplicații au secțiune separată pentru Plăți RON Buget). La mențiuni se trece: taxă permis de bibliotecă.

3. Se trimit în format electronic, la adresa permise@bcucluj.ro, următoarele documente:

  • în format PDF: dovada plății, cartea de identitate și un document care atestă calitatea socioprofesională (carnet de student, legitimație de serviciu etc), și 
  • în format JPEG: o fotografie color (tip buletin)

Menționăm că toate documentele transmise sunt gestionate de BCU Cluj în conformitate cu politica de confidențialitate și normele juridice în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

 

II. Procedura vizării permisului online

1. Se achită suma de 10 lei, reprezentând taxa de viză anuală în contul bibliotecii deschis la Trezoreria Mun. Cluj, nr. 50035105695, cod fiscal 5105695,Cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX.  Pentru plățile electronice prin modalități de internet banking, vă invităm să urmăriți secțiunea Plăți RON Buget, iar la mențiuni să treceți: taxă vizare permis de bibliotecă.

2. Se trimit în format electronic (în format PDF) următoarele documente: dovada plății și cartea de identitate la adresa permise@bcucluj.ro.

Menționăm că toate documentele transmise sunt gestionate de BCU Cluj în conformitate cu politica de confidențialitate și normele juridice în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Serviciile oferite în baza permisului de bibliotecă, în perioada suspendării activității de relații cu publicul pot fi consultate aici: Modificări în activitatea de relatii cu publicul.

 

III. Procedura lichidării online

Vă rugăm să trimiteți foaia de lichidare completată cu datele Dvs. la adresa permise@bcucluj.ro. Foaia de lichidare va fi trimisă în format PDF sau DOC.

Nou!!! NOUTĂŢI pentru FIŞELE DE LICHIDARE ONLINE:

Începând cu data de 25 mai 2020  studenții Facultății de LITERE pot solicita LICHIDĂRI ONLINE și la adresa de email: litere@bcucluj.ro. Foaia de lichidare va fi trimisă în format PDF sau DOC.