Eliberare permise de bibliotecă - ONLINE

Eliberare permise de bibliotecă - Pentru cei care nu au mai avut permis

Procedura înscrierii online:

1. Se completează formularul de înscriere pe pagina bibliotecii:

2. Se achită DOAR suma de 40 de lei*:

  • în contul bibliotecii deschis la Trezoreria Mun. Cluj, nr. 50035105695, CUI/cod fiscal 5105695, Cod IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX
  • pentru efectuarea tranzacţiilor prin Revolut: cont deschis la Banca Transilvania, cod IBAN: RO11BTRLRONCRT0449437901, SWIFT BTRLRO22, CUI/cod fiscal 5105695
  • pentru plățile electronice făcute prin modalități de internet banking, unele aplicații au secțiune separată pentru Plăți RON Buget
  • la mențiuni se trece: taxă permis de bibliotecă şi numele persoanei pentru care se eliberează permisul

*Notă: La eliberarea permisului de bibliotecă se achită doar contravaloarea permisului, NU şi a vizei. Permisul este valabil un an universitar

3.  Se trimit în format electronic documentele:

  • dovada achitării taxei după procesarea acesteia - în format PDF. Documentul trebuie să conţină în mod vizibil numele persoanei care face plata, cât şi contul în care achită suma.
  • cartea de identitate/paşaport - în format PDF
  • fotografie color (tip buletin) - în format JPEG

la adresele:

Menționăm că toate documentele transmise sunt gestionate de BCU Cluj în conformitate cu politica de confidențialitate și normele juridice în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Serviciile oferite în baza permisului de bibliotecă, pe perioada crizei COVID-19, pot fi consultate aici: Ultima oră.