Eliberare permise de bibliotecă - ONLINE

Eliberare permise de bibliotecă - Pentru cei care nu au mai avut permis

Procedura înscrierii online (în trei etape):

I. Se completează formularul de înscriere pe pagina bibliotecii:

II. Se achită DOAR suma de 40 de lei*

Modalități de plată taxă permis BCU:

1. Numerar la casierie (sediul central, str. Cliniclior, nr.2)

2. Card bancar (sediul central, Biblioteca Facultății de Științe economice și gestiunea afacerilor, Biblioteca Facultății de Litere)

3. Virament bancar:

 • Banca: Trezoreria Cluj
  • Valută: LEI
   • IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX
   • SWIFT: TREZROBU
   • Cod fiscal /CUI: 5105695
 • Banca: Banca Transilvania
  • Valută: LEI
   • IBAN: RO11BTRLRONCRT0449437901
   • SWIFT: BTRLRO22
   • Cod fiscal /CUI: 5105695
  • Valută: EURO
   • IBAN: RO58BTRLEURCRT0449437901
   • SWIFT: BTRLRO22
   • Cod fiscal /CUI: 5105695
  • Valută: USD
   • IBAN: RO62BTRLUSDCRT0449437901
   • SWIFT: BTRLRO22
   • Cod fiscal /CUI: 5105695

4. Mandat poștal

 • Banca: Trezoreria Cluj
  • Valută: LEI
   • IBAN: RO34TREZ21620E335000XXXX
   • SWIFT: TREZROBU
   • Cod fiscal /CUI: 5105695

La taxele de bibliotecă achitate prin virament bancar sau mandat poștal, se specifică la explicații: tipul serviciului solicitat și numele persoanei pentru care se solicită acesta.

*Notă: La eliberarea permisului de bibliotecă se achită doar contravaloarea permisului, NU şi a vizei. Permisul este valabil un an universitar

III.  Se trimit în format electronic următoarele documente:

 • extras de cont cu suma plătită bibliotecii - format PDF
 • numele persoanei pentru care s-a făcut plata, dacă este diferit de plătitor
 • carte de identitate/paşaport - format PDF
 • fotografie color (tip buletin) - format JPEG

la una din adresele:

Menționăm că toate documentele transmise sunt gestionate de BCU Cluj în conformitate cu politica de confidențialitate și normele juridice în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Serviciile oferite în baza permisului de bibliotecă, pe perioada crizei COVID-19, pot fi consultate aici: Ultima oră.