Structuri de conducere și consultative

Conducerea bibliotecii:

Director general:  Conf. univ. dr. Valentin Şerdan-Orga

Director adjunct - manager IT: Dr. Olimpia Curta

Director economic: Rodica Costea

 

Consiliul de Administraţie:  

Preşedintele Consiliului Administrativ: Conf. univ. dr. Valentin Şerdan-Orga

Membri: Dr. Olimpia Curta, Rodica Costea,  Conf. univ. dr. Ionuţ Costea,  Lector. univ. dr. Florina Ilis, Daniel Vlassa, Florin Fulea, Cornelia Gocan, Angela Costin, Carmen Bitir

 

Consiliul Ştiinţific:

Preşedintele Consiliului Ştiinţific: Conf. univ. dr. Valentin Şerdan-Orga

Membri:

Prof. univ. dr. Doru Radosav (UBB, Facultatea de Istorie şi Filosofie)

Prof. univ. dr. Daniel David (Prorector, UBB)

Prof. univ. dr. Rudolf Gräf (Prorector, UBB)

Prof. univ. dr. Ovidiu Augustin Ghitta (UBB, Facultatea de Istorie şi Filosofie)

Prof. univ. dr. Corin Braga (UBB, Facultatea de Litere)

Prof. univ.  dr. Péntek János (UBB, Facultatea de Litere)

Prof. univ. dr. Benedek József (UBB, Facultatea de Geografie)

Prof. dr.  Monok István (MTA Könyvtára)

Prof. dr. Wolfram Neubauer (ETH Zürich)

 

Şefi de serviciu – coordonatori:  

 Lector univ. dr. Florina Ilis

 Dan Vlassa (biblioteci filiale)

 

Şefi de  serviciu:

Dezvoltarea colecţiilor:

Prelucrarea publicaţiilor:   Monica Lazăr

Conservarea şi igienizarea colecţiilor. Depozite:  Dr. Monica Stoica

Cercetare bibliografică şi documentare:  Lector univ. dr. Florina Ilis

Relaţii cu publicul:  Kovács Eszter

Biblioteci filiale I: Adriana Bondor

Biblioteci filiale II: Daniel Vlassa

Biblioteci filiale III: Luminiţa Tomuţa

Administrativ:  Trenea Tiberiu

 

Şefi de birou:  

Colecţii speciale. Arhiva istoriei orale şi multimedia:  Conf. univ. dr. Ionuţ Costea

Permise. Împrumut: Dr. Adriana  Szekely

Digitizare:   Bodnar Robert

Resurse umane. Planificare şi dezvoltare instituţională:  Cornelia  Gocan

Bilioteci filiale IV: Clara  Fulea

Biblioteci filiale V: Alina  Man

Biblioteci filiale VI: Gabriela  Petruşel