Structuri de conducere și consultative

Conducerea bibliotecii:

Director general:  Conf. univ. dr. Valentin Şerdan-Orga

Director adjunct: Conf. univ. dr. Ionuţ Virgil Costea

Director adjunct - manager IT: Dr. Olimpia Curta

Director economic: Rodica Valentina Costea

 

Consiliul de Administraţie:  

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Valentin Şerdan-Orga - director general

Membri:

Conf. univ. dr. Ionuţ Virgil Costea - director adjunct

Dr. Olimpia Curta - director adjunct

Rodica Valentina Costea - director economic

Carmen Istrate Bitir - reprezentantă M.E.C.

Lector. univ. dr. Florina Ilis - şef serviciu

Daniel Vlassa - şef serviciu

Monica Stoica - şef serviciu

Denes Györfi - şef serviciu

Cornelia Gocan - şef birou

Angela Costin - reprezentantă Sindicat

 

Consiliul Ştiinţific:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Valentin Şerdan-Orga

Membri:

Prof. univ. dr. Doru Radosav (UBB, Facultatea de Istorie şi Filosofie)

Prof. univ. dr. Daniel David (Prorector, UBB)

Prof. univ. dr. Rudolf Gräf (Prorector, UBB)

Prof. univ. dr. Ovidiu Augustin Ghitta (UBB, Facultatea de Istorie şi Filosofie)

Prof. univ. dr. Corin Braga (UBB, Facultatea de Litere)

Prof. univ.  dr. Péntek János (UBB, Facultatea de Litere)

Prof. univ. dr. Benedek József (UBB, Facultatea de Geografie)

Prof. dr.  Monok István (MTA Könyvtára)

Prof. dr. Wolfram Neubauer (ETH Zürich)

 

Şefi de serviciu – coordonatori:  

 Lector univ. dr. Florina Ilis

 Daniel Vlassa (biblioteci filiale)

 

Şefi de  serviciu:

Dezvoltarea colecţiilor: Denes Györfi

Prelucrarea publicaţiilor:  Monica Lazăr

Conservarea şi igienizarea colecţiilor. Depozite:  Dr. Monica Stoica

Cercetare bibliografică şi documentare:  Lector univ. dr. Florina Ilis

Relaţii cu publicul:  Kovács Eszter

Biblioteci filiale I: 

Biblioteci filiale II: Daniel Vlassa

Biblioteci filiale III: 

Administrativ:  Trenea Tiberiu

 

Şefi de birou:  

Colecţii speciale. Arhiva istoriei orale şi multimedia:  Conf. univ. dr. Ionuţ Costea

Permise. Împrumut: Dr. Adriana  Szekely

Digitizare:   Bodnar Robert

Resurse umane. Planificare şi dezvoltare instituţională:  Cornelia  Gocan

Bilioteci filiale IV: Clara  Fulea

Biblioteci filiale V: Alina  Man

Biblioteci filiale VI: Gabriela  Petruşel