Modele de cereri/formulare tipizate

FORMULARE ADRESATE UTILIZATORILOR BIBLIOTECII

Timp de completare mediu: 4-5 minute

FORMULARE INTERNE ADRESATE PERSONALULUI BCU

Timp de completare: 10-15 min, excepţie formularul CULT