Biblioteca de Teologie greco-catolică Blaj

Biblioteca de Teologie greco-catolică Blaj
Date de contact: 

NOU!

IMPORTANT!

 

Adresa:
Piaţa 1848, nr. 1, Blaj, România

E-mail:
blajbcu@yahoo.com

Descriere filiala: 

Odată cu deschiderea Mănăstirii Sf. Treime la 1754, a început să fiinţeze sub conducerea ieromonahului Grigore Maior Biblioteca Mănăstirii Sfintei Treimi cu rol didactic. După 1791 se redeschide Seminarul diecezan din Blaj, care după 1854 devine arhidiecezan. Începând cu anul 1932 Seminarul arhidiecezan devine Academie Teologică, biblioteca transformându-se în bibliotecă de rang universitar; activitatea ei desfăsurându-se până în 1948, când şi-a încetat activitatea datorită desfiinţării Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de către regimul comunist.

Odată cu reînfiintarea Institutului Greco-Catolic în 1990, biblioteca îşi reia activitatea. Din anul 2001 este integrată Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", Cluj-Napoca, ca filială a acesteia.

Fondurile şi colectiile bibliotecii au fost constituite din donaţiile primite de la instituţii şi persoane particulare din ţară şi străinătate: Arhiepiscopia Majoră Unită cu Roma Greco-Catolică de Alba Iulia şi Făgăraş, Institutul Teologic Greco-Catolic Blaj, Episcopia Greco-Catolică Oradea, Institutul Teologic Romano-catolic Iaşi, institute de caritate din Italia, Franţa, Germania etc. Un mare merit la îmbogăţirea fondului bibliotecii l-au avut şi persoanele particulare dintre care amintim: prof. Ovidiu Barlea, pr. Ştefan Medvesan, fam. prof. Tatu şi alţii. Din 2001 la dezvoltarea colecţiilor bibliotecii s-au adăugat şi achiziţiile făcute prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", Cluj-Napoca.

Biblioteca deţine şi un fond de carte de patrimoniu, un rol important în constituirea acestuia având pr. Valer Olea.

Domeniile acoperite de publicaţiile existente: teologie, filosofie, istorie, limba şi literatura română, literatura universală, folclor.

Cărţile sunt în limba română şi în limbile de circulaţie internaţională: franceză, italiană, germană şi engleză.

Fonduri:

Cărţi: 35.000 volume.
Periodice: 277 titluri.

Fondurile bibliotecii sunt organizate astfel: un depozit în care sunt conservate 12.000 volume, care sunt descrise într-o bază de date bibliografică care poate fi accesată de cei interesaţi, două săli de lectură cu acces liber la raft, cu o capacitate de 60 de locuri.

Baze de date proprii:

O parte a publicaţiilor se regăsesc într-o bază de date bibliografică.