Biblioteca de Studii iudaice

Biblioteca de Studii iudaice
Date de contact: 

NOU!

Adresa:
Str. Croitorilor nr. 13, Cluj-Napoca, România

Telefon: 40-264 - 532221

E-mail:

bcu.iudaice@bcucluj.ro
bcu.studii.iudaice@euro.ubbcluj.ro
studii_iudaice@yahoo.com

Bibliotecari: 

Dr. Augusta Costiuc Radosav
Lucia Horea

Descriere filiala: 

Biblioteca de Studii Iudaice s-a constituit în octombrie 1999 ca filială specială a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", aflându-se şi sub patronajul Institutului de Iudaistică şi Istorie Evreiască "Dr. Moshe Carmilly". Biblioteca funcţionează în incinta vechii sinagogi de pe strada Croitorilor (lângă piaţa Mihai Viteazul).

Fondul bibliotecii provine din donaţii, achiziţii, abonamente, schimb internaţional şi acoperă următoarele domenii de interes: istorie evreiască antică şi medievală, istorie evreiască modernă şi contemporană, istoria evreilor din diaspora, istoria evreilor din România, holocaust, antisemitism, politică, sionism, religie, iudaism, cultură şi civilizaţie, filosofie, literatură, artă, biografii, memorii, corespondenţă, publicistică, bibliografii, materiale de referinţă.

Publicaţiile sunt în limba engleză, română, maghiară, germană, franceză, ebraică, idiş şi sunt aranjate pe domenii, cu acces liber la raft. Consultarea lor se face la sala de lectură, capacitatea sălii fiind de 30 de locuri. Studenţii şi masteranzii de la Studii Iudaice şi de la Filologie-Ebraică pot face împrumuturi scurte la domiciliu (de pe o zi pe alta sau la sfârşit de săptămână).

Fonduri:

 • 3500 cărţi
 • 53 titluri/300 volume periodice
 • 400 extrase (articole din reviste ştiinţifice, documente)
 • documente audio-vizuale, albume, planşe, mape cu materiale şi hărţi despre holocaust şi Israel

Publicaţii deosebite:

 • Studia Judaica, anuarul în limba engleză al Institutului de Iudaistică şi Istorie Evreiască "Dr. Moshe Carmilly". Cuprinde lucrările prezentate în cadrul conferinţelor internaţionale anuale organizate de către Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască "Dr. Moshe Carmilly", studii, articole, recenzii. Apare începând din 1991 (nr.I ), numărul curent pe 2010 fiind XVIII.
 • Encyclopaedia Judaica, Ediţia a 2-a, New York : Jerusalem, Keter Publishing House, 2007 (22 volume)
 • Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, Keter Publishing House, 1973-1978 (21 volume)
 • The Babylonian Talmud, London, The Soncino Press, 1983-1994 (26 volume)
 • The Anchor Bible Dictionary, New York, Doubleday, 1992 (6 volume)
 • Encyclopedia of the Holocaust, New York, Macmillan, 1990 (4 volume)
 • Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1990
 • Alcalay, Reuben, The Complete English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary, New York, Chemed Books, 1996
 • Weinreich, Uriel, Modern English-Yiddish, Yiddish-English Dictionary, New York, Shoken Books, 1977
 • Radosav, Maria, Gramatica limbii ebraice moderne, Bucureşti, Ed. ALL, 1998
 • Radosav, Maria, "Livada cu rodii". Carte şi comunitate evreiască în nordul Transilvaniei (secolele XVIII-XX), Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2007
 • Publicaţiile apărute în Colecţia Bibliotheca Judaica:
  • Carmilly-Weinberger, Moshe, Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994
  • Carmilly-Weinberger, Moshe, The Road to Life: the Rescue Operation of Jewish Refugees on the Hungarian-Romanian Border in Transylvania, 1936-1944, New York, Shengold Publishers, 1994
  • Dörner Anton E., Evreii din comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea (1723-1760), Vol. I, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998
  • Dörner, Anton E., Evreii din comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea (1761-1781), Vol. II, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2000
  • Carmilly-Weinberger, Moshe, Út a szabadság felé! Zsidó menekültek megsegitésének története a Holokaust idején: Erdély, 1936-1944, Cluj-Napoca, Editura Sincron, 1999
  • Gyémánt, Ladislau, Evreii din Transilvania în epoca emancipării 1790-1867, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000

Baze de date proprii:

Biblioteca dispune de baze de date proprii care operează în ProCite, câte una pentru fondul de carte, de periodice, de extrase şi de dizertaţii/licenţe. Bazele de date în ProCite cuprind întregul fond de publicaţii al bibliotecii (3200 de inregistrări) care se pot regăsi după autor, titlu, subiect, cuvinte-cheie, permiţînd o căutare tematică detaliată.

Biblioteca dispune de asemenea de un catalog alfabetic tradiţional.

Bibliografii