Biblioteca de Istorie veche şi istoria artei

Biblioteca de Istorie veche şi istoria artei
Date de contact: 

NOU!

Pentru ultimele modificări consultaţi:

Orarul de funcţionare al BCU Cluj

Acces la publicaţiile din colecţiile BCU Cluj

Adresa:
Str. Constantin Daicoviciu nr. 2, etaj 2, 400020, Cluj-Napoca, România

Telefon:
0771-414-085

E-mail:

bcu.istorieveche@bcucluj.ro

Bibliotecari: 

Clara Fulea - şef birou

Ioana Draşoveanu

Ștefan-Mihai Martinescu

Descriere filiala: 

Biblioteca de Istorie Veche este o bibliotecă documentară şi în acelaşi timp o bibliotecă de învăţământ superior, fiind o filială a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga". Din punct de vedere ştiinţific, biblioteca cuprinde cel mai valoros fond de carte din ţară din domeniile istoriei antice, arheologiei, filologiei clasice, bizantinologiei şi istoriei artei. Biblioteca funcţionează în clădirea Muzeului de Istorie a Transilvaniei situaţie care se datorează condiţiilor istorice în care biblioteca şi-a desfăşurat activitatea.

Principalele etape cronologice de constituire a bibliotecii au fost:

  • 1859 - crearea societătii "Muzeul Ardelean" şi implicit a bibliotecii acesteia
  • 1872 - înfiinţarea Universităţii din Cluj
  • 1919 - se înfiinţează Universitatea românească din Cluj care preia şi patrimoniul vechii Universităţi maghiare şi în cadrul căreia se constitue Facultăţile de Istorie şi de Limbi Clasice
  • 1929 - ia naştere Institutul de Studii Clasice prin unirea catedrelor de limbi clasice, istorie antică şi arheologie cu Societatea "Muzeul Ardelean"; acum se constitue şi o bibliotecă unificată cuprinzând fondurile de publicaţii ale Universităţii şi ale "Muzeului Ardelean"

Fonduri:

În ciuda numeroaselor transformări intervenite în statutul juridic şi administrativ al instituţiilor care au patronat biblioteca, fondul de carte a rămas unitar şi în acelaşi sediu, fapt pentru care în prezent biblioteca cuprinde cărţi de-o valoare inestimabilă.
Biblioteca de Istorie veche şi Istoria artei cuprinde azi vechiul fond al "Muzeului Ardelean", fondul Universităţii maghiare, al Universităţii româneşti, al Institutului de Studii Clasice al Institutului de Istorie şi în final al Institutului de Arheologie şi Istoria Artei.
Acest fond vechi din patrimoniul bibliotecii a fost mereu sporit prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii de la diferite instituţii şi persoane particulare.

  • Cărţi: 39300 vol.
  • Periodice: 5200 vol

Publicaţii deosebite:

  • Periodice străine care datează din 1880
  • Cărti în editii de prestigiu
  • Carte veche şi de patrimoniu

 

BIBLIOGRAFII:

Seminar Antica universala