Cercetare bibliografică. Documentare

Biroul Documentare
Sala "Adrian Marino" - Sala Doctoranzi
Sala "Raţiu-Tilea" - Sala Periodice anterioare anului curent
Sala de Referinţe
Sala Multimedia

 

Biroul Documentare

 • elaborează instrumente bibliografice de informare şi documentare
 • editeaza lucrări de referinţe bibliografice 
 • oferă bibliografii la cerere:
  • din resurse ştiinţifice abonate de B.C.U. sau din resurse proprii
  • pentru înregistrarea solicitărilor vă rugăm accesaţi pagina Întrebaţi bibliotecarul
  • informaţiile privind tarifele pot fi accesate aici
  • arhiva bibliografii

Sala "Adrian Marino" - Sala Doctoranzi

 • este situată la etajul II
 • este destinată doctoranzilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice universitare, precum şi celor interesaţi de fondul de carte din donația Adrian Marino (32 locuri)
 • în sală mai pot fi consultate documente din arhiva Adrian Marino
 • asigură o ambianţă confortabilă şi adecvată lecturii
 • permite accesul la copiatoare, precum şi la serviciile de digitizare şi fotografiere a publicaţiilor

Sala "Raţiu-Tilea" - Sala Periodice anterioare anului curent

 • este situată la etajul II
 • este destinată utilizatorilor care solicită publicații din fondul de carte Ion Rațiu și Tilea
 • asigură accesul la publicațiile periodice (ziare și reviste) care nu sunt curente
 • permite și facilitează accesul la serviciile de fotografiere și/ sau digitizare a publicațiilor solicitate

Sala de Referinţe

 • este situată la parter
 • este destinată tuturor categoriilor de utilizatori care deţin permis de bibliotecă (24 locuri);
 • deţine o colecţie importantă de dicţionare, enciclopedii şi lucrări de referinţă
 • grupează tematic fondul de publicaţii şi sursele bibliografice
 • oferă accesul liber la raft
 • asigură consultanţă de specialitate prin bibliograful de serviciu
 • oferă referinţe prin e-mail

Sala Multimedia

 • este situată la etajul I
 • ​este destinată tuturor categoriilor de utilizatori care deţin permis de bibliotecă (17 calculatoare)
 • oferă acces la resursele ştiinţifice şi la internet
 • asigură consultanţă de specialitate pentru căutări în resursele ştiinţifice