Biblioteca de Business

The Library of Business
Date de contact: 

Adresa:
Str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca, România

E-mail: bcu.tbs@ubbcluj.ro

NOU!

Dragi colegi, Dragi studenți,

Începând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectării drepturilor de autor), la adresa

https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri

Accesul se face pe baza permisului, a unui ID (ID-ul permisului) și a unei parole (la inceput parola = ID-ul permisului) dar se recomanda modificarea acesteia de catre utilizatorul repectiv :

https://public-view.bcucluj.ro/login.php

Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:

https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C...

În cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la adresa de internet de mai sus.

În baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot utiliza in aceleași condiții baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului 2000. În plus, BCU oferă acces de la distanta la bazele de date abonate de UBB și BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3i...

Menționăm de asemenea ca secțiile de împrumut ale bibliotecii BCU funcționează după un program anunțat la

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu

Alte detalii și informații suplimentare pot fi obținute direct de la BCU.

Bibliotecari: 

Avram Teodora

Descriere filiala: 

Biblioteca de Business îşi deşfăşoară activitatea în spaţiul Facultăţii de Business. Începuturile ei sunt aceleaşi cu ale Transylvania Business School înfiinţată în 1992.

În timp, biblioteca a suferit numeroase modificări, pornind de la îmbunătăţirea fondului de publicaţii existent şi continuând cu ocuparea spaţiilor destinate procesului didactic. În prezent, biblioteca oferă utilizatorilor bibliotecii un spaţiu format dintr-o sală de lectură cu 30 de locuri şi o încăpere cu rol de depozit.

Sala de lectură funcţionează ca şi sală de lectură cu raft liber oferind utilizatorilor posibilitatea de a consulta cele mai reprezentative publicaţii din domeniile studiate în cadrul Facultăţii de Business: Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Comunicare, Limbi Moderne, Informatică, Asigurări şi Sociologie, precum şi o colecţie impresionantă de dicţionare, şi enciclopedii.

Majoritatea publicaţiilor care compun fondul provin din donaţiile speciale Sally Wood de la Edinburg University Library şi Gregory John Petrakis sau au fost achiziţionate cu sprijinul Comunităţii Europene în cadrul programului TEMPUS, de unde multitudinea titlurilor străine.

Fondul este actualizat anual cu publicaţii de interes specific activităţilor şi domeniilor în care se specializează studenţii.

Domenii precum managementul şi marketingul s-au dovedit a fi în interesul studenţilor de la alte facultăţi. O altă categorie de utilizatori o constituie cititorii de literatură de specialitate în limba maghiară, biblioteca deţinând un raft special conceput acestor bibliografii.

Fonduri:

  • Cărţi: 4500 volume
  • Periodice: 1812 volume

Bibliografii