Biblioteca de Business

The Library of Business
Date de contact: 

NOU!

IMPORTANT!

 

Adresa:
Str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca, România

E-mail: bcu.tbs@ubbcluj.ro

Bibliotecari: 

Avram Teodora

Descriere filiala: 

Biblioteca de Business îşi deşfăşoară activitatea în spaţiul Facultăţii de Business. Începuturile ei sunt aceleaşi cu ale Transylvania Business School înfiinţată în 1992.

În timp, biblioteca a suferit numeroase modificări, pornind de la îmbunătăţirea fondului de publicaţii existent şi continuând cu ocuparea spaţiilor destinate procesului didactic. În prezent, biblioteca oferă utilizatorilor bibliotecii un spaţiu format dintr-o sală de lectură cu 30 de locuri şi o încăpere cu rol de depozit.

Sala de lectură funcţionează ca şi sală de lectură cu raft liber oferind utilizatorilor posibilitatea de a consulta cele mai reprezentative publicaţii din domeniile studiate în cadrul Facultăţii de Business: Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Comunicare, Limbi Moderne, Informatică, Asigurări şi Sociologie, precum şi o colecţie impresionantă de dicţionare, şi enciclopedii.

Majoritatea publicaţiilor care compun fondul provin din donaţiile speciale Sally Wood de la Edinburg University Library şi Gregory John Petrakis sau au fost achiziţionate cu sprijinul Comunităţii Europene în cadrul programului TEMPUS, de unde multitudinea titlurilor străine.

Fondul este actualizat anual cu publicaţii de interes specific activităţilor şi domeniilor în care se specializează studenţii.

Domenii precum managementul şi marketingul s-au dovedit a fi în interesul studenţilor de la alte facultăţi. O altă categorie de utilizatori o constituie cititorii de literatură de specialitate în limba maghiară, biblioteca deţinând un raft special conceput acestor bibliografii.

Fonduri:

  • Cărţi: 4500 volume
  • Periodice: 1812 volume

Bibliografii