Biblioteca de Astronomie

Biblioteca de Astronomie
Date de contact: 

Adresa: Str. Cireşilor nr. 19, Cluj-Napoca, România

E-mail: bcu.astronomie@bcucluj.ro

dorina.poputa[at]bcucluj.ro

NOU!

Dragi colegi, Dragi studenți,

Începând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi conținutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectării drepturilor de autor), la adresa

https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri

Accesul se face pe baza permisului a unui ID (ID-ul permisului) și a unei parole (la inceput parola = ID-ul permisului) dar se recomanda modificarea acesteia de catre utilizatorul repectiv :

https://public-view.bcucluj.ro/login.php

Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:

https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C...

În cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la adresa de internet de mai sus.

În baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot utiliza in aceleași condiții baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului 2000. În plus, BCU oferă acces de la distanta la bazele de date abonate de UBB și BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3i...

Menționăm de asemenea ca secțiile de împrumut ale bibliotecii BCU funcționează după un program anunțat la

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu

Alte detalii și informații suplimentare pot fi obținute direct de la BCU.

Bibliotecari: 

Dorina Popuţa

Descriere filiala: 

Biblioteca de Astronomie îşi împleteşte istoria cu cea a Observatorului Astronomic al Universităţii din Cluj, construit şi dotat între anii 1920-1934.

La stăruinţele profesorului Gheorghe Bratu, decan şi prodecan al Facultăţii de Ştiinţe şi director între anii 1919-1920 şi 1928-1941 al Observatorului din Cluj, pe care acesta l-a creat, se fac primele comenzi de aparatură şi carte, iar profesorul Gheorghe Demetrescu (director al Observatorului între anii 1921-1928) a completat aceste planuri.

Colecţiile de carte şi periodice ale bibliotecii s-au îmbogăţit în timp prin grija celor care au avut, vremelnic, conducerea acestei instituţii şi prin donaţiile de publicaţii de specialitate ale profesorilor.

În prezent, colecţiile bibliotecii, conţin publicaţii de referinţă în domeniu, cărţi şi reviste de specialitate, anuare astronomice, cataloage şi atlase stelare, dicţionare şi enciclopedii de specialitate. Biblioteca conţine publicaţii necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare.

Ea este accesibilă studenţilor de la Facultăţile de Matematică, Fizică, Geografie etc., masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul astronomiei, cercetătorilor din instituţiile de învăţământ superior şi cercetătorilor Academiei Române.

Biblioteca de Astronomie se află în clădirea Observatorului Astronomic, situat în partea de sud a Grădinii Botanice, cu acces prin Grădina Botanică sau din strada Cireşilor cu acces din strada Pasteur sau Republicii.

Fonduri:

18527 volume, din care:

  • cărţi: 10759 volume
  • periodice: 7768 volume

Publicații deosebite

Peter Apianus ASTRONOMICUM CAESAREUM. Ediţia Leipzig, din 1967, este prima reproducere, în facsimil, a scrierii originale din anul 1540. Monografia lui Peter Apianus, scrisă în spiritul sistemului geocentric al lui Ptolemeu, are o prezentare deosebită prin legătura de piele, coloraţia manuală originală şi formatul original (31.2 X 45.2 cm).

Imagini deosebite (color) ale universului sunt prezentate în publicaţiile:

  • Hubble - Une nouvelle fenetre sur l'Univers
  • Le grand atlas de l'Astronomie
  • L'Univers, une exploration de l'infini