Biblioteca de Astronomie

Biblioteca de Astronomie
Date de contact: 

NOU!

IMPORTANT!

 

Adresa: Str. Cireşilor nr. 19, Cluj-Napoca, România

E-mail: dorina.poputa[at]bcucluj.ro

Bibliotecari: 

Dorina Popuţa

Descriere filiala: 

Biblioteca de Astronomie îşi împleteşte istoria cu cea a Observatorului Astronomic al Universităţii din Cluj, construit şi dotat între anii 1920-1934.

La stăruinţele profesorului Gheorghe Bratu, decan şi prodecan al Facultăţii de Ştiinţe şi director între anii 1919-1920 şi 1928-1941 al Observatorului din Cluj, pe care acesta l-a creat, se fac primele comenzi de aparatură şi carte, iar profesorul Gheorghe Demetrescu (director al Observatorului între anii 1921-1928) a completat aceste planuri.

Colecţiile de carte şi periodice ale bibliotecii s-au îmbogăţit în timp prin grija celor care au avut, vremelnic, conducerea acestei instituţii şi prin donaţiile de publicaţii de specialitate ale profesorilor.

În prezent, colecţiile bibliotecii, conţin publicaţii de referinţă în domeniu, cărţi şi reviste de specialitate, anuare astronomice, cataloage şi atlase stelare, dicţionare şi enciclopedii de specialitate. Biblioteca conţine publicaţii necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare.

Ea este accesibilă studenţilor de la Facultăţile de Matematică, Fizică, Geografie etc., masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul astronomiei, cercetătorilor din instituţiile de învăţământ superior şi cercetătorilor Academiei Române.

Biblioteca de Astronomie se află în clădirea Observatorului Astronomic, situat în partea de sud a Grădinii Botanice, cu acces prin Grădina Botanică sau din strada Cireşilor cu acces din strada Pasteur sau Republicii.

Fonduri:

18527 volume, din care:

  • cărţi: 10759 volume
  • periodice: 7768 volume

Publicații deosebite

Peter Apianus ASTRONOMICUM CAESAREUM. Ediţia Leipzig, din 1967, este prima reproducere, în facsimil, a scrierii originale din anul 1540. Monografia lui Peter Apianus, scrisă în spiritul sistemului geocentric al lui Ptolemeu, are o prezentare deosebită prin legătura de piele, coloraţia manuală originală şi formatul original (31.2 X 45.2 cm).

Imagini deosebite (color) ale universului sunt prezentate în publicaţiile:

  • Hubble - Une nouvelle fenetre sur l'Univers
  • Le grand atlas de l'Astronomie
  • L'Univers, une exploration de l'infini