#STĂM ACASĂ ŞI ...

... ne pregătim pentru examene şi licenţă

Biblioteca pune la dispoziția studenților și masteranzilor bibliografia scanată a cursurilor, precum și tematica examenului de licență*.

Citește cu atenție anunțul de mai jos și accesează link-urile:

 *Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare. Zilnic sunt încărcate noi documente.

**Notă: acces pe bază de permis de bibliotecă

Sunt de acord să nu reproduc operele din bibliografia primită spre utilizare decât în scopuri, exclusiv, didactice, de învățare, să nu le distribui, să nu le import în vederea comercializării pe piața internă a cópiilor, să nu le comunic public, direct sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea în acces liber pe internet.

Dețin user-ul şi parola în mod legal, iar scopul accesării este pentru uz personal, respectiv, pentru studiu și cercetare.

În conformitate cu LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996 și republicată în M.Of. nr489/14 iun.2018.