Cataloage Colecţii speciale

 • Catalog de manuscrise
  Ordonate alfabetic și tematic, reflectă fondul colecției de manuscrise (sec. XIV - XXI), fond de peste 7000 de documente.

  • Catalog manuscrise
   Catalogul, ordonat alfabetic, cuprinde manuscrise în limba latină, maghiară, germană din epoca medievală și modernă. O parte a acestora sunt repertoriate de Kovács Mária, A kolozsvári "Lucian Blaga" Központi Egyetemi Könyvtár 19. századi magyar nyelvű kéziratainak katalógusa = Catalogul manuscriselor maghiare din secolul al 19-lea din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga"; Mariana Soporan, Catalogul manuscriselor filosofice din colecţiile BCU "Lucian Blaga": (sec. XVII-XX).
  • Catalog tematic al manuscriselor
  • Catalog manuscrise românești
   Catalog alfabetic (după autori și titluri) al manuscriselor în limba română (sec. XVI-XXI), manuscrise literare, fonduri de instituții și asociații, fonduri personale.
  • ​Catalog manuscrise religioase
   Ordonate alfabetic (după titlu), sunt descrise manuscrise în limba română și slavonă, redactate cu alfabet chirilic; cuprinde literatură religioasă de cult și dogmatică. Catalogul a fost întocmit de Atanasie Popa.
  • Catalog manuscrise sertar
   Ordonat alfabetic, cuprinde acte, documente referitoare la istoria Țărilor Române și a Transilvaniei în sec. XVIII-XX.
  • Catalog colecții de documente
   Ordonat alfabetic, menționează documentele medievale din colecțiile bibliotecii (fotocopii și acte originale).
  • Catalogul de proveniență al manuscriselor
   Ordonat alfabetic, cuprinde donatorii și modalitățile de achiziționare a manuscriselor din colecțiile bibliotecii.
 • Catalog incunabule
 • Catalog de corespondență
  Cuprinde trei secțiuni, două ordonate alfabetic după expeditori și destinatari și una ordonată cronologic; scrisorile ilustrează mai cu seamă viața literară și politică din sec. XIX și XX. 
 • Catalog carte rară
 • Catalog tipografi, tipografii, centre tipografice
 • Catalog de carte veche
  • Catalog carte veche românească
   Ilustrează fondul de carte tipărită în sec. XVI-XIX în Țările Române și Transilvania, în limba slavonă și română. Fondul este repertoriat în Mosora Elena, Hanga Doina, Catalogul cărții vechi românești.
  • Catalog carte veche maghiară
   Ilustrează fondul de tipărituri maghiare, produse pe teritoriul Ungariei și Transilvaniei și de meșteri maghiari în alte centre tipografice europene începând cu sec. XV și până la 1711. Vezi bibliografia lui Szabó Károly, Régi magyar könyvtár și Régi nyomtatványok tára.
  • Catalog cronologic de carte veche
 • Catalog albume de artă
 • Catalog de hărți și atlase
 • Repertoriază în ordine alfabetică una dintre cele mai bogate colecții de hărți și atlase din bibliotecile publice din România; colecția cuprinde hărți administrative, politice, economice, edilitare etc., începând cu sec. XVI.
 • Catalog de stampe
  Ordonat alfabetic și tematic, ilustrează unul dintre cele mai bogate fonduri de stampe din bibliotecile publice din România referitoare la Țările Române.
 • Catalog de ilustrate
  Repertoriază cărțile poștale, ordonate alfabetic, după orașele din România și Europa; fondul cuprinde cărți poștale începând cu sfârșitul secolului XIX.
 • Catalog de fotografii
  Organizat alfabetic și tematic, ilustrează viața academică din Cluj; reflectă arta fotografică a secolului al XIX-lea și secolul XX din România și alte centre fotografice ale Europei.
 • Catalog ex-librisuri
 • Catalog de note muzicale
  Organizat pe fonduri și alfabetic, fondul Crețu, fondul general și fondul legal.
 • Catalog raft liber
 • Catalog arhiva orală

Ordonat cronologic, catalogul reflectă fondul de arhivă orală care conține interviuri înregistrate pe diferite formate: benzi magnetice, casete audio (60 și 90 de minute), casete video VHS și HS, înregistrări digitale. Din punct de vedere tematic, arhiva orală cuprinde înregistrări realizate pe următoarele teme de cercetare: Al Doilea Război Mondial, Holocaustul din Transilvania de NV, Rezistența anticomunistă din România (munții Rodnei, munții Apuseni, munții Banatului, munții Făgăraș, munții Zarandului, Bucovina, munții Vrancei, Maramureș), minorități etnice și confesionale, viața cotidiană în comunism (alegerile din 1946, colectivizarea agriculturii, universul concentraționar, copilăria în comunism), Revoluția din 1989, războiul din Afganistan, etc.