Resurse științifice în testare

În perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020, BCU Cluj beneficiază de FREE TRIAL la mai multe baze de date:

Supplementum Epigraphicum Graecum (25.11.2019 – 24.12.2019) – o colecție de inscripții grecești antice.

Cuprinde texte ale inscripțiilor grecești antice, însoțite de un aparat critic și oferă rezumate ale interpretărilpor noi, precum și studii referitoare la inscripțiile antice.

Varianta online cuprinde toate volumele SEG, fiind actualizată anual.  

ACCES: https://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-...

ZEDHIA (01.12.2019 – 31.01.2020)

Editura Compass (Compass-Verlag) a creat portalul istoric online ZEDHIA în 2016.

Pe ZEDHIA sunt digitalizate date economice din monarhia austro-ungară și statele succesoare ale acesteia, inclusiv regiunile de vest ale României , cu Transilvania.

Este realizat pentru a sprijini activitatea de  cercetare a companiilor și istoriei economice a Europei Centrale - în special a regiunilor fostei monarhii austro-ungare.

Coloana vertebrală a bazei de date sunt anuarele Compass și Zentralblatt für die Eintragungen ins Handelsregister (înregistrări în registrul comercial). Sunt digitalizate și alte publicații.

Puteți afla mai multe despre ZEDHIA și conținutul acestei resurse pe  www.zedhia.at  sau accesand portalul  direct la https://portal.zedhia.at/ .

ACCES: https://portal.zedhia.at/

Mai multe informații: https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/resurse-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-%C3%AEn-testare

EBSCO (9 decembrie 2019 - 8 februarie 2020)

• Academic Search Ultimate
• Business Source Ultimate
• Humanities Source Ultimate
• Sociology Source Ultimate

Mai multe informații pe platforma EBSCOhost (http://search.ebscohost.com).