November 2020

4, 11, 18, 23, 25, 27 şi 30 noiembrie

Gheorghe Sion

Expoziţie on-line

Resurse ştiinţifice în testare

JoVE, EBSCO Ultimate, ProQuest Ebook Central

Orar pentru împrumut: 09:00 - 14:00