Referințe critice - Istorie şi critică literară

2009
referinte_critice_2010-coperta_0.jpg
 
2010
referinte_critice_2010-coperta_0.jpg
 
2011
referinte_critice_2010-coperta_0.jpg
 
2012
referinte_critice_2010-coperta_0.jpg
 
2013
referinte_critice_2010-coperta_0.jpg
 

Arhiva lucrării:

Descrierea lucrării

Referinţele critice – Istorie şi critică literară sunt elaborate în cadrul Departamentului de Cercetare Bibliografică şi Documentare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”. Lucrarea reuneşte informaţii bibliografice referitoare la articolele de critică şi istorie literară, apărute în periodicele româneşti, legate de scriitorii de limba română, maghiară şi germană atât din România cât şi – după 1989 – din diaspora. Referinţele oferă însă informaţii extrase şi din cărţi, monografii, culegeri de studii critice, prefeţe sau postfeţe ce însoţesc volume de poezie, proză, eseuri.

Primul volum a apărut în anul 1966 cu titlul Referinţe critice - Indice de semnalare a articolelor de critică şi istorie literară apărute în periodicele româneşti, titlu care se păstrează până în anul 1973 când se prescurtează în Referinţe Critice – Istorie şi critică literară, denumire pe care o are şi în prezent. În paralel, pentru perioada 1966-1981, a apărut şi seria Estetică şi Teorie literară. În cadrul acesteia au fost editate volumele: 1966-1967 – Referinţe critice - Teorie şi estetică literară, 1968-1971 – Referinţe de estetică şi teorie literară, 1972-1976 şi 1977-1981 – Referinţe critice - Estetică şi teorie literară.

Lucrarea conţine o listă a cărţilor şi periodicelor bibliografiate şi a prescurtărilor folosite. În cadrul volumului referinţele bibliografiate sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie de sursa din care provin, iar la sfârşit este anexat un indice al autorilor de referinţe.

Din anul 2015 lucrarea Referinţe Critice. Istorie şi Critică Literară apare într-un nou concept editorial. În prezent, primul volum apărut în noul format  tipărit, cuprinde referinţe pentru anul 2009. Proiectul editorial vizează publicarea referinţelor până la anul curent.

Lucrarea se comercializează. Anii disponibili sunt 2009, 2010, 2011 2012, 2013.