Felhasználási feltételek

Figyelmeztetés

Ezen honlap (a továbbiakban: KEK-honlap) célja, hogy bemutassa a KEK tevékenységét, termékeit, szolgáltatásait, és más kapcsolódó információkat. A KEK nem tehető felelőssé semmilyen kárért, bármilyen természetű legyen is az, amelyet a felhasználók a KEK-honlap által szolgáltatott információk révén szenvedtek el. 

A KEK honlapjának felhasználási feltételei

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót. A http://www.bcucluj.ro és http://bcucluj.ro címen található honlap (továbbiakban KEK-honlap) felkeresése, vagy ennek a weboldalnak bármilyen más módon való használata által elfogadja, hogy az alábbi tájékoztatóban leírt feltételeket tiszteletben tartja. Ezt a honlapot a Központi Egyetemi Könyvtár működteti és aktualizálja. 

Biblioteca Centrala Universitara (Központi Egyetemi Könyvtár)
CUI: 5105695    
Cím: Str. Clinicilor, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj România
Kolozsvár, Kolozs megye, Románia

Ha nem ért egyet a jelen tájékoztatóban megfogalmazott feltételekkel, kérjük, hagyja el a KEK honlapját és többet ne térjen ide vissza. A továbbiakban A KEK honlapjának használata a jelen tájékoztatóban megfogalmazott feltételek elfogadását jelenti. 

A jelen tájékoztató feltételei az alábbi dátumtól érvényesek: 01.03.2016

1. A szellemi tulajdon védelme

A KEK-honlap tartalma , design-elemei és minden olyan, a KEK-kel kapcsolatos anyag, ami e-mailben vagy bármilyen más módon jut el Önhöz (pl. cikkek, design, és minden más anyag amire a továbbiakban KEK-tartalomként hivatkozunk) a KEK és munkatársainak tulajdonát képezi, minden olyan esetben ha ez nincs másként feltüntetve (szerzői jogok) és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védelme alatt áll. A KEK-tartalmakat nem használhatja, sokszorosíthatja, azok használatát vagy sokszorosítását más számára sem engedheti meg a KEK írásos beleegyezése nélkül. 

Ön ugyanakkor egyetértését fejezi ki arra nézve, hogy ha valamilyen anyagot közöl a KEK honlapján (hozzászólás, vagy bármilyen más közölt üzenet), azzal a KEK részére nem kizárólagos szerzői jogot biztosít az anyag kiadására, újrakiadására, vagy bármilyen nyilvános közlésére a KEK honlapján és a KEK termékein belül, a szerzői jogok érvényességének teljes időtartama alatt. 

2. A KEK tartalmának felhasználása

A KEK-tartalmakat kizárólag saját, kereskedelmi cél nélküli használatra sokszorosíthatja és nyomtathatja ki. A fentieket kivéve, a KEK-tartalmakat tilos sokszorosítani, módosítani és hasznosítani, a hasznosítás kereskedelmi vagy nem kereskedelmi céljától függetlenül. 

Az alábbi tevékenységek a KEK előzetes írásos beleegyezése nélkül tilosak:

 • a KEK tartalmának sokszorosítása vagy tárolása, bármilyen más weboldalra, szerverre vagy más, információ tárolására alkalmas eszközre másolása.
 • a KEK tartalmának sokszorosításával, módosításával vagy megjelenítésével készült anyagok módosítása, kiadása, közvetítése, vagy a közvetítésében, eladásában, forgalmazásában való közreműködés a KEK előzetes írásos beleegyezése nélkül.
 • a KEK szerzői jogát bizonyító jelek eltávolítása a KEK tartalmakról.
 • A KEK tartalmak felhasználása a jelen tájékoztatóban foglaltakon kívüli más célokra tilos. A KEK tartalmak jelen tájékoztatóban foglaltakon kívüli más célokra való felhasználását a következő címen lehet kérvényezni: secretariat@bcucluj.ro.

3. A hozzáférés felfüggesztése

A KEK előzetes értesítés vagy formaságok és további magyarázat nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti hozzáférését a KEK tartalmakhoz vagy a KEK-tartalmak egy részéhez. 

4. Változtatások a honlapon

A KEK fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap egyes részeit bármikor felfüggeszthesse, módosíthassa, kiegészíthesse, vagy letörölhesse. Továbbá a KEK fenntartja magának azt a jogot, hogy a felhasználóknak a KEK-tartalmak egy részéhez vagy egészéhez való hozzáférését korlátozza. 

5. Adatvédelmi egyezmény

Az Ön által megadott információkat a KEK honlapja kizárólag a KEK Adatvédelmi Irányelveinek megfelelően használja fel. 

6. A KEK honlapja által biztosított kommunikációs platformok

A KEK honlapja lehetővé teszi az Ön számára, hogy hozzászóljon a cikkeinkhez és nem nyilvános üzeneteket küldjön nekünk (a kapcsolat-űrlap segítségével). 

A cikkeinkhez küldött hozzászólások esetén fenntartjuk magunknak azt a jogot (amelyet bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül gyakorolhatunk), hogy a hozzászólását töröljük, áthelyezzük, vagy szerkesszük. 

Hozzászólásai tartalmáért kizárólag Ön tehető felelőssé. Ehhez Önnek tudnia kell, hogy a KEK honlapja által elérhetővé tett kommunikációs platformok révén küldött vagy kihelyezett üzenetek a következő korlátozásoknak vannak kitéve: 

 • Nem közölhet, továbbíthat vagy említhet semmilyen olyan üzenetet, amely a társadalom által egyhangúan „reklám”-nak minősíthetően javakra vagy szolgáltatásra vonatkozik.
 • Nem közölhet, továbbíthat vagy említhet a KEK honlapja felhasználóinak vagy tagjainak semmilyen kéretlen kereskedelmi tartalmat, függetlenül attól, hogy ez a KEK honlapja által elérhetővé tett kommunikációs rendszerek vagy más kommunikációs eszközök segítségével történik.
 • Nem közölhet, továbbíthat vagy említhet olyan üzeneteket, amelyek egy bizonyos termék vagy szolgáltatás megvásárlására vagy meg nem vásárlására való ajánlatot tesznek. Úgyszintén nem közölhet vagy említhet olyan üzeneteket, amelyek bizalmas információt tartalmaznak, akár tartalmazzák, akár nem a „bizalmas” kitételt, vagy bármilyen más hasonló kitételt, vagy olyan üzeneteket, amelyek befolyásolhatják egy termék vagy szolgáltatás árát, megjelenését vagy piaci értékét. 
 • Nem közölhet, továbbíthat vagy említhet olyan üzeneteket, amelyek törvénytelen, fenyegető, sértő vagy illetlen szövegeket tartalmaznak, vagy amelyek bármilyen módon a szerzői jogot vagy egy harmadik fél bármilyen más jogát sértik. 
 • Nem közölhet, továbbíthat vagy említhet olyan üzeneteket, amelyek vírust vagy bármilyen olyan kód-szekvenciát tartalmaznak, amelyek ártalmasak lehetnek, vagy amelyek megszakíthatják, korlátozhatják vagy megszüntethetik a KEK honlapjának vagy bármilyen más informatikai rendszereknek (hardware vagy software) a működését. 
 • Semmilyen módon nem gyűjthet azonosításra alkalmas  személyes információt a KEK honlap felhasználóitól vagy tagjaitól. 
 • Nem korlátozhatja vagy szüntetheti meg más felhasználók hozzáférését a KEK honlap által rendelkezésre bocsátott kommunikációs platformokhoz. 
 • Nem közölhet, továbbíthat vagy említhet rejtett forrású üzeneteket. 

Azáltal, hogy üzeneteket küld a KEK honlap kommunikációs eszközeire vagy ezek segítségével, elfogadja, hogy ezekért egyedül Ön vállal felelősséget, és kártérítést fizet a KEK-nek minden kárért, költségért vagy nyereségkorlátozásért, amely az Ön által közzétett, továbbított vagy említett, az előző paragrafusban megfogalmazott korlátozásokat megszegő üzenetek nyomán éri a KEK-et. 

7. Figyelem!

A KEK nem vállal felelősséget, semmilyen helyzetben, semmilyen közvetlen vagy közvetett módon okozott kárért, semmilyen közvetlen vagy közvetett módon okozott nyereség hiányért (beleértve, de nem szűkítve az alább felsorolt esetekre: a nyereség elvesztéséből adódó kár, vállalkozások megszakítása, vagy más pénzügyi jellegű kár) amelyet a honlap használata, használatának befejezése, vagy a honlap által szolgáltatott információk és szolgáltatások rendszertelensége nyomán szenvedett, akár figyelmeztette a KEK előzőleg, akár nem , hogy ezen információknak a szaktanácsadó nélküli használata ilyen károkhoz vezethet. 

A KEK kérésére Ön beleegyezik abba, hogy a KEK-et mentesítse a felelősség alól minden bírósági vagy bíróságon kívüli eljárás esetén és fedezi a bírósági költségeket, és minden olyan költséget, amely annak a következtében merült fel, hogy Ön megszegte ennek a szerződésnek a feltételeit. 

8. Elháríthatatlanság (Vis maior)

A KEK-honlap, a partnerei, és általában a KEK-honlap információszolgáltatói nem tehetőek felelőssé semmilyen késésért vagy hibáért a KEK-honlap kiadványai által terjesztett tartalomban, amelyek közvetve vagy közvetlenül a KEK akaratától független okok következményei. A mentesítés nem kizárólagosan az alábbi esetekre vonatkozik: a KEK-honlap műszaki felszerelésének meghibásodása, az internet-kapcsolat működési zavarai, a telefonkapcsolat működési zavarai, informatikai vírusok, nem engedélyezett hozzáférés a KEK rendszeréhez, működési hibák, sztrájk, stb.

9. Egyéb

Jelen szerződés feltételeinek módosítása. A KEK-nek joga van, előzetes figyelmeztetés vagy más formaságok nélkül módosítani jelen szerződés feltételeit. Ha ezek a feltételek megváltoznak, a KEK a honlap nyitólapján értesítést közöl a változásról. A honlap és a KEK szolgáltatásainak értesítés utáni használata a jelen szerződés új feltételeinek elfogadását fejezi ki. 

Értesítések. Minden értesítést a KEK-honlap számára írásban, postán, a jelen tájékoztatóban közölt címre kell küldeni. 

10. A szerződést irányító törvény

A felek jelen szerződésben megfogalmazott jogait és kötelezettségeit, illetve ennek minden törvényes következményét a hatályban lévő román törvénykezés szabályozza és értelmezi. Bármilyen jogvitát, amelynek jelen szerződés képezi tárgyát, a román törvénykezés intézményei előtt kell rendezni. 

Köszönjük, 
a KEK csapata