ISSN 1584-1995   
Nr. 20   
   BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "LUCIAN BLAGA" - CLUJ-NAPOCA | Număr curent | Arhiva | Opinii | Harta site | Pagina BCU |
RUBRICI
BIBLIOTECA ÎN ACTUALITATE
INFORMARE PROFESIONALĂ
CARTE, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE
CULTURA ÎN ALTE IPOSTAZE
COLECTIV REDACŢIE
EDITOR COORDONATOR:
- Dr. Florina Ilis
MEMBRII FONDATORI:
- Adriana Szekely
- Liana Brânzaş Grigore


NUMĂRUL DIN MAI 2010:
- Redactor şef:
   Gheorghe-Sorin Ciuhuţă
- Redactor şef adj.:
   Cristian Şerban
- Secretar:
   Aurora-Mihaela Ciociu
WEBMASTER
- Liana Brânzaş Grigore

BIBLIOREV PRIN E-MAIL


Dacă doriţi să fiţi anunţaţi prin e-mail la apariţia noilor numere ale revistei, aveţi posibilitatea de a vă înscrie aici.


CĂUTARE ÎN ARHIVĂ

 
powered by FreeFind
EDITORIAL

Stimaţi cititori,

Numărul 20 al revistei electronice a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca se doreşte a fi unul cuprinzător, prin diversitatea articolelor alese de noi, pentru a vă oferi o lectură interesantă, variată şi totodată plină de informaţii veridice şi inedite.

Acest număr al lunii aprilie a fost realizat de către noi, studenţii anului II ai Masteratului "Ştiinţelor Informării şi Documentării" (Biblioteconomie şi Arhivistică) de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai", în cadrul Proiectului de practică profesională, pentru dumneavoastră, "doritorii" de lectură şi interes pentru citit. Apariţia acestui număr nu ar fi fost posibilă fără colaborarea colegilor, profesorilor, membrilor fondatori ai revistei şi a tuturor celor care au participat din voinţă proprie sau îndemnaţi de către noi şi cărora le mulţumim pentru sfaturile binevenite şi articolele trimise pentru publicare.

Munca noastră nu a fost una uşoară deoarece articolele primite au fost mai numeroase decât cele prezente în acest număr al revistei.  Totodată, speranţa actualului colectiv de redacţie a fost aceea de a împlini şi îndeplini aşteptările cititorilor revistei care pot întâlni articole ce tratează aspecte diverse şi inedite din lumea cărţilor, a istoriei artei, a liricii şi a călătoriilor.

Acest număr al revistei Bibliorev păstrează cele patru rubrici binecunoscute de către cititori, primele două acoperind subiecte interesante din domeniul biblioteconomiei şi al arhivisticii, în timp ce următoarele două rubrici "invită" cititorii la o incursiune în lumea cărţilor şi a tiparului, la depănarea amintirilor despre cafenele şi, nici mai mult nici mai puţin, la o aventură palpitantă în Africa de Sud. Pentru iubitorii de poezie şi artă, sperăm să regăsiţi în articolele de mai jos frumuseţea creaţiilor studenţeşti, iar bibliofililor le recomandăm o lectura plăcută în compania unor autori inediţi.

Vă mulţumim tuturor pentru  interesul arătat şi vă  invităm aşadar să păşiţi cu curaj spre lecturarea acestor articole.....

Echipa de redacţie

   BIBLIOTECA ÎN ACTUALITATE
REORGANIZAREA ŞI OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN BIBLIOTECA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR, FILIALA BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE "LUCIAN BLAGA"

"The only true equalizers in the world are books; the only treasure-house open to all comers is a library; the only wealth which will not decay is knowledge; the only jewel which you can carry beyond the grave is wisdom." (J. A. Langford)
Într-o societate bazată pe informaţii (societate informaţională), bibliotecile trebuie să se conformeze evoluţiei actuale a societăţii. Raţiunea de a fi a unei biblioteci o constituie cititorul şi nevoile sale informaţionale. Informaţia a revoluţionat modul de gândire, a adus modificări majore în însăşi existenţa societăţii, a schimbat toate activităţile, relaţiile şi legăturile dintre ele, iar biblioteca a devenit un "spatiu tehnologic", o importantă structura infodocumentară. Sarcinile manageriale ale bibliotecilor sunt multiple. Conceptul de management orientat strategic nu se referă doar la o activitate strictă de administrare a resurselor umane, financiare şi de patrimoniu ci şi la planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor complexe, a fluxurilor şi a tuturor aspectelor calitative şi cantitative legate de activitatea unei biblioteci. Biblioteca modernă trebuie să-şi reconsidere conceptele şi competenţele, mijloacele şi modalităţile de acţiune. continuare

Janko Tunde

   INFORMARE PROFESIONALĂ
CERINŢE ÎN ACTIVITATEA ARHIVISTICĂ: STANDARDE

Din punct de vedere arhivistic, în momentul în care vorbim despre documente, facem referire la acele înregistrări care nu mai sunt folosite în activitatea de zi cu zi, dar care, datorită informaţiilor deţinute, prezintă un interes ulterior. Operaţiunile arhivistice abordează documentul din momentul creării lui până la păstrarea sau distrugerea acestuia. Toate aceste operaţiuni, însoţite de instrumentele de evidenţă, au ca scop prezervarea informaţiei şi accesibilitatea acesteia. Acumulările de documente cât şi instituţiile care le administrează au fost şi sunt într-o continuă luptă pentru manipularea şi administrarea documentelor de arhivă. Pentru a susţine aceste acţiuni au fost încercate şi dezvoltate continuu noi instrumente. continuare

Gheorghe Sorin Ciuhuţă
INSTRUMENTE CU CARACTER ŞTIINŢIFIC DE INFORMARE ÎN ARHIVĂ
Studiu de caz: Catalogul Arhivistic

Noţiunea de "arhivă" comportă mai multe accepţiuni interrelaţionate. Pe de o parte, ea desemnează ansamblul de documente constituite organic referitoare la istoria unui popor, la activitatea unei unităţi, la persoane particulare, destinate prin natura lor, a fi conservate, locul special amenajat unde sunt strânse documentele rezultate din activitatea unei unităţi, în vederea păstrării şi cercetării lor, iar pe de altă parte ea desemnează şi unitatea sau partea structurală a unei unităţi care efectuează primirea şi păstrarea documentelor, organizând folosirea lor în scopuri ştiinţifice, economice, politice, sociale, culturale, etc. continuare

Loredana Baciu
CATALOGUL FONDULUI PERSONAL TIMOTEI CIPARIU

Catalogul Fondului Personal Timotei Cipariu a fost întocmit de Ioana Botezan şi Alexandru Matei. El cuprinde în introducere o amplă descriere a vieţii şi operei creatorului de fond indicând criteriile după care a fost întocmit, sistemul de prezentare ales, apoi sunt prezentate fişele fiecărui document, detaliate, cuprinzând denumirea actului, emitentul, destinatarul, conţinutul pe scurt al documentului, data emiterii, limba în care este redactat.
La final, el este prevăzut cu un indice general, unul cronologic şi cu un tabel de corespondenţă a cotelor după reordonarea fondului. continuare

Loredana Baciu
HERMANN HEINRICH GOSSEN (1810-1858)

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA
În 2010 se împlinesc 200 de ani de la naşterea celui mai important şi mai puţin cunoscut gânditor al economiei neoclasice Hermann Heinrich Gossen.în istoria ştiinţei există numeroase contribuţii a căror importanţă a fost relevată mulţi ani după ce ele fuseseră realizate. Autorii unor asemenea realizări n-au beneficiat în timpul vieţii de recunoaşterea aportului fundamental adus la dezvoltarea ştiinţei, ba - uneori - au suportat chiar nemeritatul dispreţ al contemporanilor. în secolul al XIX-lea Nicolas Leonard Sadi Carnot (1796-1832), fondatorul termodinamicii, Evariste Galois (1811-1832), pionierul algebrei moderne, Johann Mendel (1822-1884), descoperitorul legilor transmiterii genetice a moştenirii, sunt exemple concludente în acest sens. continuare

Prof. univ. dr. Gheorghe Popescu


   CARTE, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE
LECTURA BIBLIEI ŞI A CATEHISMELOR ÎN EVUL MEDIU (SECOLELE XVI- XVII)

La începutul secolului al XVI-lea, epocă a umanismului şi a tiparului, necesitatea unei schimbări în cadrul instituţiei Bisericii şi a doctrinei sale s-a impus mai mult ca oricând. Apariţia tiparului a fost nespus de benefică şi pentru tipărirea Scripturii. Până în anul 1500 au apărut aproximativ o sută de ediţii ale Vulgatei, iar de la prima traducere în limba germană (1466) până la ediţia în germană a Noului Testament a lui Luther (1522), au fost tipărite 14 Biblii complete în limba germană literară şi patru în germana populară, în afară de alte ediţii parţiale (Psaltiri, Noul Testament, Epistolele).
În Evul Mediu, lectura era atribuită celor care ştiau să citească, adică unor categorii sociale înstărite, nobile, şi celor care se ocupau cu scrisul şi tipărirea cărţilor în cadrul mănăstirilor şi noilor edituri apărute în Europa. În cadrul lecturii Evului Mediu se pot identifica trei tipuri de cărţi: cărţile cu tematică religioasă-morală, cărţile rezultate din ideile teologice şi lectura laică. continuare

Aurora-Mihaela Ciociu
PRODUCŢIA DE CARTE ORTODOXĂ DE CULT DIN TRANSILVANIA DIN PERIOADA 1850-1918

Dimensiunea cantitativă
Cartea de cult a fost primul tip de carte apărută pe teritoriul de astăzi al ţării noastre, în prima fază sub formă de manuscris, iar mai apoi, sub formă de carte tipărită. De apariţia ei se îngrijeau copişti, diecii şi călugării. Apariţia tiparului a adus noi modificări în privinţa cărţilor. Acestea sunt acum multiplicate mult mai uşor, iar producţia de carte devine mult mai mare. Această inovaţie a servit o vreme protestantismului care milita pentru folosirea limbii vernaculare în liturghie şi pentru lărgirea orizontului cultural al preoţilor vis-a-vis de propriul domeniu de competenţă. Pentru a se feri de prozelitismul protestant, instituţiie ecleziastice româneşti au căutat şi ele să obţină drept de a tipări cărţi pentru folosul clerului propriu. Biserica Ortodoxă din cele două principate din exteriorul arcului carpatic nu au întâmpinat probleme în acest sens, deoarece aici ortodoxia era religia de stat. Astfel, ele au reuşit să înfiinţeze tipografii la Râmnic, Buzău, Bucureşti şi Iaşi. continuare

Loredana Baciu
BIBLIOTECA ALEXANDRU LAPEDATU - LEGĂTURILE ACADEMICE REFLECTATE ÎN DEDICAŢIILE FONDULUI

Născut în Transilvania, cu studii începute în capitala Moldovei şi desăvârşite apoi la Bucureşti, Alexandru Lapedatu, s-a remarcat în perioada interbelică ca unul din istoricii reprezentativi pentru istoria criticistă. Studiile sale ce se disting prin forma literară îngrijită şi prin documentaţia vastă şi de multe ori inedită, vor contribui la orientarea şi conturarea istoriografiei României reîntregite.
Pe lângă scrierile sale, el lasă posterităţii o bibliotecă specializată cu peste 7000 de volume, pe care le donează Bibliotecii Universitare din Cluj. Se regăsesc aici numele marcante ale istoriografiei naţionale, cu o predilecţie pentru autorii interbelici şi în special pentru cei ce i-au fost profesori, cum e cazul lui Tocilescu, Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan sau Nicolae Iorga. Este astfel adunată la un loc o documentaţie vastă asupra problemelor fundamentale din istoria românilor din antichitate până în contemporaneitate, de la probleme de istoria artei la cele de istorie bisericească şi chiar politică. continuare

Dana Mărcuş
SCRIEREA GOTICĂ

Istoria scrisului este esenţială pentru înţelegerea evoluţiei scrierii, fie ea sintetică-prin simboluri, analitică sau fonetică, datorită faptului că oferă informaţii importante legate de modul în care omul şi-a manifestat gândurile, ideile şi sentimentele încă din cele mai vechi timpuri. Datorită nenumăratelor popoare şi civilizaţii care au existat, dar şi diverselor perioade istorice ale umanităţii, scrisul s-a dezvoltat treptat în funcţie de contextul istoric, de metodele şi mijloacele utilizate de către om pentru a se exprima. Spre exemplu, scrierea romană era deplin constituită în secolul al III-lea i.Hr. Curând, alfabetul latin a devenit o scriere universală. Scrierea cu alfabet latin cuprinde mai multe perioade, în funcţie de caracterul scrisului şi de condiţiile istorice: continuare

Aurora-Mihaela Ciociu
IDENTITATEA EVREIASCĂ ÎNTRE TRADIŢIA EUROPEANĂ ŞI POSTMODERNISMUL CULTURAL AMERICAN

Una dintre cele mai recente dileme ale culturii americane în ceea ce priveşte mişcarea culturală evreiască este aceasta: "Suntem în faţa unei renaşteri culturale evreieşti în America sau a unui declin?" . În mod cu totul specific, după cum încerca să evidenţieze David Ben Gurion într-o observaţie sarcastică legendară "Pune doi evrei într-o încăpere şi vei avea trei păreri" , răspunsul unui grup important alcătuit din cele mai mari nume ale culturii evreieşti americane contemporane a fost "amândouă ".
Acest grup alcătuit printre alţii de Daniel Bell, Jonathan Sarna, Michael Walzer, Ruth Wise, romanciera Allegra Goodman, criticul de film J. Hoberman, pictorul R.B. Kitaj, dramaturgul Tony Kushner, compozitorul Steve Reich, graphic designerul Art Spiegelman sau Ellie Wiesel s-a pus de acord asupra a două aspecte importante. continuare

Roxana Turoţi
"PĂŞIND ÎN MASE" MIŞCAREA LEGIONARĂ ŞI FĂURIREA UNUI NOU MIT

"Simţeam că pătrund în acele adâncuri sufleteşti nedefinite, acolo unde politicienii, cu programele lor de împrumut, nu putuseră să pogoare. Aici, în aceste adâncuri, am înfipt rădăcinile mişcării legionare."
Acestea sunt cuvintele lui Corneliu Zelea Codreanu în 1929 cu ocazia marşurilor făcute prin ţară. Deşi unele acţiuni sunt organizate încă din anul 1922 (incidentele de la Facultatea de Medicină din Cluj), mişcarea de dreapta se afirmă după înfiinţarea Legiunii Arhanghelul Mihail, la 24 iunie 1927. continuare

Alexandra Tieanu
AMINTIRI STUDENŢEŞTI DESPRE CAFENELE

Modelul de intelectual al secolului XIX avea în vedere şi dezvoltarea laturii artistice şi socializante a individului. Preocupările studenţeşti nu erau canalizate exclusiv spre aprofundarea liniei de studiu alese, ci puteau fi alternate cu activităţi culturale şi boeme, în speţă teatrul, opera, vizitarea muzeelor sau participarea la baluri, frecventarea cafenelelor, care-şi aveau importanţa lor în formarea de ansamblu. La interferenţa ludicului cu intelectualul se află frecventarea cafenelelor.
Cafeaua, planta descoperită în zona etiopiană de azi de ciobanul Kaldi şi care a stârnit atâtea contradicţii în mediul catolic, catalogată de unii ca « băutura diavolului », se generalizează în secolul XIX, devenind liantul principal al relaţionării şi o afacere prosperă. Cafeneaua punea la dispoziţie localul suficient pentru grupuri mari de cunoştinţe, se putea fuma în voie, se citea gratuit presa, apoi comentată împreună, se putea consuma şi alcool. Era locul ideal pentru jocuri la moda, precum domino, cărţi, biliard. continuare

Mihaela Făt
DESTINAŢII TURISTICE INTERNAŢIONALE
Studiu de caz: Africa de Sud

Prezentarea generală a destinaţiei turistice
Localizare
Africa de Sud este o ţară situată în extremitatea sudică a continentului african. Este delimitată la Nord de către Namibia, Botswana şi Zimbabwe, la Est de către Mozambique, Swaziland şi Oceanul Indian, iar la vest are ieşire către Oceanul Atlantic. în partea de est se găseşte Lesotho, ţară înconjurată complet de către Africa de Sud.
Descriere şi caracterizare generală
Ţara are trei capitale: Cape Town - capitala legislativă, politică şi reşedinţa parlamentului, Pretoria - capitala administrativă şi reşedinţa guvernului şi Bloemfontein - capitala judiciară. continuare

Alina-Maria Aleonescu


   CULTURA ÎN ALTE IPOSTAZE
POEZIE

Antinomie
Singurătate...cine mi te-a pus în cale?
Strigăt de jale ascuns în tăcere.
Lacrima solidă a unei vrăji desfăcute
Şi clipa rigidă redată de vară. continuare

Aurora-Mihaela Ciociu


Aştept timpul....
Recunoştiinţă ei...
Aştept timpul ca să vină
L-am întrecut demult în cursa noastră,
Şi-am alergat mai singură mereu,
Trecând pe lângă el de atâtea ori... continuare

Christine-Marie Turcu
UN COLŢ DE ARTĂ:
Jean-Louis Forain - Balerine în repaus (1908)

Pictura expusă în cadrul Galeriei de Artă Europeană a Muzeului Naţional de Artă al României face parte dintr-o serie de lucrări ale lui Forain dedicate lumii operei, cuprinzând desene (Balerină văzută din spate, circa 1890; Balerină - pastel; Seară la operă, circa 1879 - guaşă pe evantai), gravuri (Dansatoare legându-şi balerinii, circa 1891), acuarele (Balerină şi abonat la operă; Pe scenă, 1910-11; Balerină în culise, 1920-23) şi picturi (În culise, circa 1880; Lojă de orchestră, sf. sec XIX; Charleston-ul, 1926; Foaierul de la operă).
Tema baletului este, fără îndoială, preluată de la Edgar Degas, unul din prietenii săi intimi şi un mare iubitor de operă. Nu este însă vorba doar de copierea unei idei, Forain însuşi având o puternică pasiune pentru lumea specacolului (nu e nevoie decât să amintim aici răspunsul său la cererea unor ziarişti de la Le Courrier Français de a scrie o autobiografie: "je suis né à Reims le 23 Octobre 1852 et j'aime la danse"). continuare

Elena-Roxana Raicu
ZEUL - ŞARPE GLYKON?

Ştiinţa religiilor consideră că sacrul (sau mai exact experienţa sacrului cunoscută de om) poate fi perceput şi analizat în decursul evoluţiei umanităţii doar prin manifestările sale, prin ceea ce omul evocă despre această experienţă, având la dispoziţie sistemele de expresie teoretice, conceptuale, rituale sau simbolice, astfel spus prin intermediul unor limbaje umane decriptate şi analizate metodic prin diferite hermeneutici. Sincretism sau mimesis religios, vom încerca să aflăm unde se poate încadra acest cult oscilant al şarpelui care, se pare, devine o importantă zeitate din secolul II şi până la sfârşitul celui de-al III-lea. Credinţa în cultul şarpelui pare să se fi adaptat foarte uşor cerinţelor anticilor în căutare de mister şi speranţă în ceva arhetipal, mitic dar în acelaşti timp foarte actual în epoca lor. Pentru a putea compara cele spuse mai sus vom cerceta din mai multe puncte de vedere cultul religios la antici printr-un studiu de caz asupra Zeului-şarpe Glykon, cult ce se desfăşoara de-a lungul secolelor I-III d.Chr. continuare

Christine-Marie Turcu
SPAŢIUL SACRU. SIMBOLISTICA SPAŢIULUI SACRU ÎN BISERICA ORTODOXĂ

"Pentru omul religios, spaţiul nu este omogen, ci prezintă rupturi şi spaturi; unele porţiuni de spaţiu sunt calitativ diferite de celelalte. « Nu te apropia aici », îi spune Domnul lui Moise, ci « scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt » (Ieşirea,3,5). Există aşadar un spaţiu sacru, deci « puternic », semnificativ, şi alte spaţii, neconsacrate, lipsite prin urmare de structură şi de consistenţă, cu alte cuvinte amorfe."
În arhitectură, spaţiul are numeroase înţelesuri şi este prezent în diferite ipostaze -este în fapt cel ce dictează în acest domeniu - forma, conţinutul, ideea - toate se raportează la spaţiu. Mă voi opri însă asupra a ceea ce este numit spaţiu sacru. Textul de faţă îşi propune să realizeze o particularizare a spaţiului sacru în biserica şi în telologia ortodoxă, din perspectiva următoarei argumentaţii : « sacrul - definit drept ceea ce este total diferit, topos al alterităţii radicale -are loc- atât în sensul deplierii unui eveniment, cât şi în sensul propriu, de a se desfăşura într-un /pe un loc fizic - pe teritorii, adumbrindu-le în felul în care cei doi autori (şi mai cu seama Eliade) l-au descris ». continuare

Iulia Stătică
IMAGINI ŞI STEREOTIPURI ETNICE
"Yiddische Mama" sau teroarea maternă

Dacă persoana sexuală a bărbatului evreu american, portretizată de personalităţi precum Woody Allen şi inspirată din tradiţia literară a evreilor est-europeni apare ca inofensivă, imaginea femeii evreice a luat o formă vicioasă cu totul aparte, exprimată sub titulatura Jewish American Princess sau J.A.P, ce reflectă o dezumanizare inspirată de rasismul antijaponez ce a existat în anumite perioade ale istoriei americane. Figura J.A.P., deşi pare o producţie a antisemitismului american are, cu toate acestea, origini evreieşti.
Acest stereotip este caracterizat de două trăsături importante: obsesia materialistă şi dezinteresul faţă de sex, exprimate printr-o imagine a femeii evreice cochete, care se înfrumuseţează într-un mod seducător dar care refuză să îşi consume relaţiile sexuale. J.A.P.-ul ca şi schlemiel-ul descriu persoane blocate erotic, dar cu toate acestea schlemielul este cel puţin comic şi simpatic în inepţia lui, în timp ce ea este în mod tipic respingătoare. continuare

Roxana Turoţi
RECENZIE DE CARTE

Studiile asupra perspectivei în arta antică, realizate până la apariţia studiului lui Tomasz Mikocki (T.M.), dădeau dovadă de o insuficientă cercetare în acest domeniu. Tocmai acest lucru îl evocă autorul, lămurind asupra necesităţii unui astfel de studiu, dedicat artei romane. Scriind o primă versiune încă de la sfâşitul anilor '70, T.M. îşi propunea să realizeze un studiu bazat pe toată literatura de specialitate anterioară, care să prezinte principalele probleme legate de perspectivă. Problemele teoretice întâmpinate de autor au fost depăşite printr-un studiu al lucrărilor consacrate teoriei perspectivei în timpurile moderne. T.M. îşi structurează cartea în cinci capitole: I. Définition, II. Les anciens faces à la perspective, III. Les perspectives physico-mathématiques, IV. Les perspectives sémiotiques, V. Les problèmes de la représentation de l'espace dans l'art romain. Evaluation de la justesse de la perspective, acordând o importanţă deosebită surselor, completate de numeroase scheme şi ilustraţii, care alcătuiesc de fapt a doua parte a cărţii. continuare

Elena-Roxana Raicu
DICŢIONAR DE ŞTIINŢE ECONOMICE
- recenzie -

Dacă dorim să aflăm sensul unui termen, apelăm, fireşte, la un dicţionar. Dacă, în plus, dorim să oferim valoare suplimentară explicaţiilor, căutăm sensuri adiacente şi încercăm să ne îmbogăţim zestrea de cunoştinţe. Dacă, în final, avem intenţia să conferim notorietate şi personalitate textului, recurgem la surse de referinţă în domeniul cercetat. Acesta din urmă este şi cazul unei cărţi în adevăratul sens al cuvântului: Dicţionar de ştiinţe economice (sub direcţia: Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry; consultant ştiinţific: Damien Gaumont; trad. rom.), Editura Arc, Chişinău, 2006 (pentru versiunea românească). continuare

Conf. univ. dr. Gabriela Bodea
CULTURA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Înainte de a fi o realitate economică, juridică şi politică, Uniunea Europeană care se construieşte şi extinde în continuare, reprezintă moştenirea istorică şi culturală a popoarelor din interiorul său. Cultura acesteia a fost şi rămâne variabilă. în încercarea de a defini spaţiul geografic al Europei, specialiştii au o sarcină foarte dificilă în a preciza limitele culturale, acestea fiind la prima vedere foarte variate. A surprinde specificul culturilor din Uniunea Europeană în câteva pagini este un act cu adevărat temerar, complex şi foarte greu de realizat. continuare

Alin Covaciu
Ultima actualizare: 19 mai 2010
Toate drepturile rezervate