Digitized Traditional Catalogues

Catalog alfabetic de serviciu
A fost întocmit pentru publicaţiile monografice (cărţile) aflate în colecţiile bibliotecii centrale şi în colecţiile bibliotecilor filiale în scopul gestionării unitare a acestor fonduri. A fost completat şi actualizat până în anul 2005. 
După această dată, catalogul online a preluat şi funcţiile catalogului alfabetic de serviciu.
Este util pentru cercetarea bibliografică retrospectivă.
Publicaţiile monografice având data de apariţie anterioară anului 1940 este recomadabil să fie căutate şi în Catalogul vechi. 
Catalogul alfabetic de serviciu este în proces de catalogare retrospectivă pentru a fi inclus în catalogul online. 

Catalogul alfabetic vechi
Catalogul vechi este catalogul alfabetic al monografiilor de la constituirea primelor colecţii ale bibliotecii până în anul 1944.

Catalog periodice

Catalog colecţii editoriale
Organizeazムalfabetic titlurile colecțiilor editoriale apărute în decursul a mai bine de trei sute de ani, atât pentru publicații româneșŸti cât șŸi străƒine. Colecțiile editate dupムanul 1996 se regăƒsesc numai în Catalogul online al BCU Cluj.

Catalog legal
A fost întocmit pentru producţia editorială naţională şi are, potrivit legii, statutul de fond intangibil.
A fost completat şi actualizat până în anul 1995.
După această dată, catalogul online a preluat şi funcţiile catalogului alfabetic al Depozitului legal.
Este util pentru cercetarea bibliografică retrospectivă. 

Catalog anuare universitare

Catalog calendare

Cataloage Colecţii speciale:

 • Catalog manuscrise
  Ordonate alfabetic șŸi tematic, reflectă fondul colecției de manuscrise (sec. XIV - XXI), fond de peste 7000 de documente.

  • Catalog manuscrise
   Catalogul, ordonat alfabetic, cuprinde manuscrise în limba latinăƒ, maghiară, germanムdin epoca medievalムșŸi modernăƒ. O parte a acestora sunt repertoriate de Kovács Mária, A kolozsvári "Lucian Blaga" Központi Egyetemi Könyvtár 19. századi magyar nyelvű kéziratainak katalógusa = Catalogul manuscriselor maghiare din secolul al 19-lea din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga"; Mariana Soporan, Catalogul manuscriselor filosofice din colecţiile BCU "Lucian Blaga": (sec. XVII-XX).
  • Catalog tematic al manuscriselor
  • Catalog manuscrise româneșŸti
   Catalog alfabetic (dupムautori șŸi titluri) al manuscriselor în limba românム(sec. XVI-XXI), manuscrise literare, fonduri de instituții șŸi asociații, fonduri personale.
  • ​Catalog manuscrise religioase
   Ordonate alfabetic (dupムtitlu), sunt descrise manuscrise în limba românムșŸi slavonăƒ, redactate cu alfabet chirilic; cuprinde literaturムreligioasムde cult șŸi dogmaticăƒ. Catalogul a fost întocmit de Atanasie Popa.
  • Catalog manuscrise sertar
   Ordonat alfabetic, cuprinde acte, documente referitoare la istoria Țăƒrilor Române șŸi a Transilvaniei în sec. XVIII-XX.
  • Catalog colecții documente
   Ordonat alfabetic, menționează documentele medievale din colecțiile bibliotecii (fotocopii șŸi acte originale).
  • Catalog de proveniențムa manuscriselor
   Ordonat alfabetic, cuprinde donatorii șŸi modalitățile de achiziționare a manuscriselor din colecțiile bibliotecii.
 • Catalog incunabule
 • Catalog corespondență
  Cuprinde trei secțiuni, douムordonate alfabetic dupムexpeditori șŸi destinatari șŸi una ordonată cronologic; scrisorile ilustreazムmai cu seamムviața literarムșŸi politică din sec. XIX șŸi XX. 
 • Catalog carte rară
 • Catalog tipografi, tipografii, centre tipografice
 • Catalog carte veche
  • Catalog carte veche românească
   Ilustreazムfondul de carte tipăƒritムîn sec. XVI-XIX în Țăƒrile Române șŸi Transilvania, în limba slavonムșŸi românăƒ. Fondul este repertoriat în Mosora Elena, Hanga Doina, Catalogul căƒrții vechi româneșŸti.
  • Catalog carte veche maghiară
   Ilustreazムfondul de tipăƒrituri maghiare, produse pe teritoriul Ungariei șŸi Transilvaniei șŸi de meșŸteri maghiari în alte centre tipografice europene începând cu sec. XV șŸi pânムla 1711. Vezi bibliografia lui Szabó Károly, Régi magyar könyvtár și Régi nyomtatványok tára.
  • Catalog cronologic de carte veche
 • Catalog albume de artă
 • Catalog hărți și atlase
 • Repertoriazムîn ordine alfabeticムuna dintre cele mai bogate colecții de hăƒrți și atlase din bibliotecile publice din România; colecția cuprinde hăƒrți administrative, politice, economice, edilitare etc., începând cu sec. XVI.
 • Catalog stampe
  Ordonat alfabetic și tematic, ilustreazムunul dintre cele mai bogate fonduri de stampe din bibliotecile publice din România referitoare la Țăƒrile Române.
 • Catalog ilustrate
  Repertoriazムcăƒrțile poșŸtale, ordonate alfabetic, dupムorașŸele din România și Europa; fondul cuprinde căƒrți poșŸtale începând cu sfârșŸitul secolului XIX.
 • Catalog fotografii
  Organizat alfabetic șŸi tematic, ilustreazムviața academicムdin Cluj; reflectムarta fotograficムa secolului al XIX-lea șŸi secolul XX din România șŸi alte centre fotografice ale Europei.
 • Catalog ex-librisuri
 • Catalog note muzicale
  Organizat pe fonduri șŸi alfabetic, fondul Crețu, fondul general șŸi fondul legal.
 • Catalog raft liber

Cataloage Biblioteca de Litere

Catalog carte slavă