Public Information

 

Acte normative:

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor:

Raluca Trifu
Resurse umane. Planificare şi dezvoltare instituţională
Tel.  +40 264 597092 / 133
secretariat[at]bcucluj.ro

Lista cu documentele produse/gestionate de instituţie:

  • Registrul de mişcare a fondului
  • Registru inventar pentru diferite tipuri de publicaţii
  • Fişa de catalog (catalogul alfabetic, sistematic, geografic, cronologic etc.)
  • Evidenţa lucrărilor bibliografice şi de informare documentară
  • Bibliografii, liste bibliografice, fişe bibliografice
  • Procese verbale privind verificarea (inventarierea) fondului de publicaţii
  • Acte referitoare la donaţii de publicaţii de la instituţii sau persoane particulare. Acte privind transferul de publicaţii
  • Procese verbale de intrare şi scoatere a publicaţiilor
  • Procese verbale de casare a publicaţiilor
  • Specificaţie la nota de comandă. Abonament
  • Fişa de evidenţă pentru schimbul de publicaţii intern şi internaţional
  • Borderouri însoţitoare pentru publicaţiile predate în depozite şi/sau expediate intern şi internaţional
  • Procese verbale de predare – preluare a publicaţiilor de la bibliotecile filial
  • Situaţia cu valoarea anuală a gestiunii bibliotecilor filial
  • Fişa de înscriere în bibliotecă
  • Statistici

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001: