GRADAŢIE DE MERIT

ANUNŢ

  În atenția candidaților participanți la concursul pentru acordarea gradației de merit

- septembrie 2018 -

 

Informațiile privind desfășurarea concursului pentru acordarea gradației de merit le găsiți, dând clic, aici.

Rezultatele pot fi consultate la avizierul bibliotecii.