ISTORIE LOCALĂ

          

*** 225 Jahre Gottlob. Bildung unserer Heimatgemeinde Gottlob im Banat (1772-1997) (). In Zusammenarbeit mit: Herbeck, Nikolaus; Vogel, Fritz; Schimmel, Hans. Hermannstadt, Ed. Balada, 2001, 433 p.

Alexandru, Ionel Ștefan; Alexandru, Milica. Brăila-Galați. Monografie (). Brăila, Ed. Dunărea, 2000, 116 p.

Anghel, Emil; Gheorghiu, Teodor Octavian. Foste târguri arădene și instituțiile lor medievale (elemente de morfologie urbană) (Vieux bourg d'Arad et leurs institutions mediévales). In: HU, 2000, 8, nr. 1-2, p.167-185.

Apostol, Mihai. Sate prahovene dispărute, înglobate sau puțin cunoscute (Villages de Prahova disparus, englobés ou moins connus). In: AP, 1999, 4, p.85-96.

*Avram, Cezar Gabriel. Așezări vâlcene. Geografie și Istorie pe valea Pescenii (Habitats de Vâlcea. Géographie et Histoire dans le région de la Vallée de Pesceni). Craiova, Ed. Helios, 2003, 148 p.

Badea, Anton; Badea-Țuțuianu, Adriana. Vânătoarea de albine și culesul fagurilor în unele localități de pe Valea Gurghiului și cursul Mureșului superior (La chasse d'abeilles et la cueillette des rayons de miel dans quelques localités de la Vallée de Ghurghiu et le cours supérieur de Mureș). In: Apulum, 2000, 37, nr. 2, p.327-336.

Badea-Țuțuianu, Adriana. Vânătoarea de albine în zona piemontană a Munților Șureanu (La chasse des abeilles dans la zone piemontane des Monts Șureanu). In: Apulum, 1999, 36, p.577-584.

*Barbu, Paul-Emanoil. Orașele și târgurile din Oltenia în perioada regulamentară (1831-1848) (Les villes d'Olténie pendant la reigne des reglements). In: Oltenia, 2002, 6, nr. 1-2, p.56-65.

Bălăbănescu, Mariana. Dobrogea în viziunea regelui Carol I (Dobroudja dans la vision de Charles Ier). In: AD, 1999, 5, nr. 1, p.73-80.

Bâzgan, Melentina. Evoluția județului Brăila până în prima jumătate a secolului al XVII-lea (L'évolution du dép. de Brăila). In: Hrisovul, 2003, 9, p.136-143.

*Bâzgan, Melentina. Evoluția județului Dolj până la mijlocul secolului al XVIII-lea (L'évolution du dép. de Dolj). In: Oltenia, 2003, 7, nr. 1-2, p.5-34.

Bâzgan, Melentina. Evoluția județului Mehedinți până la mijlocul secolului al XVIII-lea (L'evolution du dép. de Mehedinți). In: Drobeta, 2003, 13, p.288-309.

Bâzgan, Melentina. Evoluția județului Vâlcea până la mijlocul secolului al XVIII-lea (L'évolution du dép. de Vâlcea). In: SV, 2003, 1, p.18-35.

Blaga, Iuliana. Așezări din zona Crasna-Sălaj (Habitats de la zône Crasna-Sălaj). In: AMET, 2004, p.241-249.

Bogdan, Aurica; Souca, Ligia-Mariana. Județul Sălaj, elemente de istorie locală pentru clasele I-IV. Documentar (Le département de Sălaj, éléments d'histoire locale). Zalău, Ed. Silvania, 2002, 104 p.

Borandă, Georgeta. Porturi dobrogene: Isaccea și Măcin - repere istorice (Ports de Dobroudja). In: AD, 1999, 5, nr. 2, p.107-109.

Boteanu, Cornel; Oprenescu, Vasile. Bratilov și Titerlești, sate ungurești din Plaiul Closani. Monografie (Villages hongrois du Plateau Closani). Drobeta Turnu-Severin, Ed. Radical, 2002, 460 p.

Brudnjak, Johannes; Gräf, Rudolf; Kremm, Werner. Das rumänische Banat. Reiseführer für südwest rumänien (). Graz, Ed. Austria Niedien Service, 1998, 262 p.

Bucur-Mohanu, Florentina; Hera-Bucur, Ion C.; Pârnuță, Gheorghe. Așezări muscelene dispărute sau reapărute sub denumiri noi (Habitats de Muscel disparus ou réapparus sous de nouvelles dénominations). In: Argessis, 2000, 9, p.173-175.

Bucur, Nicolae I. Cercetări privind realitățile sociale ale satului (Les recherches concernant les réalités sociales du village). In: Angustia, 1998, 3, p.333-337.

Bulat, Nicolae. Județul Soroca: file de istorie (). Chișinău, Ed. Arc, 2000, 350 p.

Cherciu, Ion Gr. Vrancea și conștiința de sine. In: Ethnos, 2004, nr. 5, p.97-136.

Chintăuan, Ioan; Prahase, Mircea. Bistrița-Năsăud, mediul și tradiția (). Cluj-Napoca, Ed. Supergraph Tipo, 2001, 74 p.

Chipurici, Nicolae. Organizarea teritorial-administrativă a județului Mehedinți pe plăși (1719-1950) și pe raioane (1950-1968 februarie 16) (De l'organisation territorielle-administrative du dép. de Mehedinți). In: Drobeta, 2002, 11-12, p.383-403.

Chirtoagă, Ion. Târguri și cetăți din sud-Estul Moldovei (secolul al XIV-lea - începutul sec. al XIX-lea) (Bourgs et cités du Sud-Est de Moldavie). Chișinău, Ed. Prut Internațional, 2004, 276 p.

Ciocean, Ioan; Abrudan, Ioan. Țara Silvaniei. Locuri și oameni (Le région Silvania, lieux et gens). Zalău, s.n., 2002, 61 p.

Cioroiu, Constantin; Moise, Marian. Litoralul românesc în 1900. Repere istorico-literare (Le litoral roumain. Reperes historique.littéraire). Constanța, Ed. Europolis, 2001, 328 p.

*Ciucă, Ion D.; Ciucă, Domnica; Ciucă, Ion M. Sate și documente din zona Câmpu Mare județul Olt (Villages et documents des endroits de Câmpu Mare). Câmpu Mare, Ed. Parohia Câmpu Mare, 2002, 526 p.

Corlățeanu-Granciuc, Silvia. Documente referitoare la istoria localităților Bâcovăț, Cornești, Pârlița, Ungheni. In: Pyretus, 2001, 1, nr. 1, p.129-131.

Dan, Dorin Ovidiu. Contribuții la istoria pompierilor din Petrești și Sebeș. In: Apulum, 1999, 36, p.519-526.

De Sabata, Coleta. Arădani la început de veac (Gens d'Arad au début du siecle). Arad, Ed. "Vasile Goldiș" University Press, 2000, 367 p.

Demșa, Dan. Un istoric al parcurilor și grădinilor decorative din teritoriul judeșului Arad (secolele XVIII-XX). Obiectivele din afara orașului Arad (Histoire des parcs et jardins du dép. d'Arad). In: Ziridava, 2002, 23, p.433-452.

*** Dobrogea, repere istorice (). Coordonator: Lupu, Mihai. Constanța, Ed. Europolis, 2000, 173 p.

Drăgușanul, Ion. Bucovina faptului divers. Vol. I (). Suceava, Ed. Bucovina Viitoare, 2003, 416 p.

*** Elmentünk. Székelyföldi életutak (Destins parmi les sicules). Kiadta: Bodó, Julianna; Oláh, Sándor. Csikszereda, Pro-Print Kiadó, 1996, 260 p.

*** Erdélyi várostörténeti tanulmányok (Etudes d'histoire locale des villes de Transylvanie). Szerkesztők: Pál, Judit; Fleisz, János. Csikszereda, Pro-Print Kiadó, 2001, 280 p.

Farcău, Cornelia. Situația zonei Șimleu între anii 1914-1918 (La situation de la zone Șimleu). In: AMPZ, 2001, 2, nr. 5, p.58-61.

Felea, Romulus. Bijuterii spirituale din Țara Moților (Bijoux spirituels de Țara Moților). Ediție de: Felea, Ioan. Coordonator: Edroiu, Nicolae. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 1999, 226 p.

Feștilă, Aurel S. Mărturii despre cetatea medievală Baia Mare (Attestation sur la cité médiévale Baia Mare). In: PU, 1999, 2, nr. 2, p.10-14.

Fisch, Norbert. Țara Moților - farmec și istorie (). Ediție îngrijită și argumentată de: Felea, Ioan. Prefață de: Popa, Mircea. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, 376 p.

Georgescu, George. Din tainele Argeșului (Des mysteres d'Argeș). In: Argessis, 1999, 8, p.73-79.

Gheorghilaș, Aurel. Modificări ale relațiilor urban-rurale din depresiunea Câmpulung în perioada de tranziție către economia de piață (Chamgements des relations urbaines-rurales dans la depression de Câmpulung Muscel). In: AUC geogr., 2001, 4, p.137-142.

*** Ghid micromonografic al localităților județului Buzău (). Buzău, s.n., 2003, 220 p.

*** Ghid micromonografic al localităților județului Timiș (). Coordonator: Coifan, Viorel. Timișoara, Ed. Orizonturi Universitare, 2000, 216 p.

*Glück, Eugen. Adatok Aradmegye fejlődéséről az 1848-'49-es forradalom nyomán (1849-1867) (Donnés sur le développement du comitat d'Arad a la fin de la révolution de 1848-'49). In: A Móra Ferenc Múzeum Évrkönyve. Studia Historica, Szeged, 2002, 5, p.35-56.

Goia, Eugen. Țara moților, vatră de istorie și spiritualitate românescă (La régionȚara Moților, foyer d'histoire et de spiritualité roumaines). Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2000, 150 p.

Golea, Cornel; Marinescu, Ioan. Așezările rurale din județul Mehedinți (Les villages du département Mehedinți). In: AUC geogr., 2002, 5, p.40-46.

Grație, Ioan. Brebu, Prahova, monografie (). București, Ed. AgroTehnica, 2002, 138 p.

*** Hargita megye (Le département Harghita). Szerkesztette: Kozma, Mária. Csikszereda, Pallas-Akadémia Kiadó, 1998, 227 p.

Ionaș, Vasile. Roșcani, Mihăiești, Pans, Panc-Săliște, file de istorie (). Deva, Ed. Emia, 2002, 150 p.

Iordache, Costela. Evoluția complexului rural dunărean (Baziaș-Eșelnița) reflectată în documente istorice și cartografice (L'évolution du complexe rurale du Danube). In: AICSUC, 2002, 3, p.343-350.

Ispas, Dan. File din istoria politică și bisericească a ținutului Beiușului (Pages de l'histoire politique et ecclésiastique de Beiuș). In: BV, 1997, 5, nr. 9-10, p.15-16 ; nr. 11, p. 9-10; 1998, nr. 1-2, p. 17-18; 1999, 7, nr. 1-2, p. 19-20; nr. 3, p. 14; nr. 4, p. 13-14; nr. 5-6, p. 14-15; nr. 7-8, p. 18; 2000, 8, nr. 1-2, p. 16; nr. 8-10, p. 26; 2001, 9, nr. 4, p. 15.

Iuga, Georgeta Maria; Iuga, Dumitru. Țara Maramureșului - dicționar al localităților (sec. al XIV-lea). In: MVIM, 2004, 5, p.583-608.

*** Județul Vâlcea (). București, Redacția Publicațiilor pentru străinătate, 1996, 103 p.

Kosey, Miya; Nicolau, Irina. Maramureș. Album (). București, Ed. Humanitas, 2000, 134 p.

Lazăr, Ioan Șt.; Strate-Burluși, Nicolae. Marian Creangă, un fiu al Vâlcii, un om al cărții. In memoriam (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Buna Vestire, 2003, 72 p.

Lăcătușu, Ioan. Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita (Structures ethniques et confessionnelles dans les dép. de Covasna et Harghita). In: Angustia, 2004, 8, p.279-294.

Lăcătușu, Ioan; Lechințan, Vasile; Pătrunjel, Violeta. Românii din Covasna și Harghita, istorie, biserică, școală și cultură (Les Roumains de Covasna et Harghita). Prefață de: Edroiu, Nicolae. Miercurea Ciuc, Ed. Grai Românesc, 2003, 752 p.

Major, Miklós. A Szilágyság táji-történeti tagolódása (Sălaj, coordonnée historique-géographique). In: Limes, 1999, 2, nr. 3-4, p.181-188.

*** Maramureș, mândria și durerea noastră. Culegere de studii. Vol. I-II (). Coordonator: Tătaru, Teresia B. Baia Mare, Ed. Gutinul, 2001, 344 p.

Marc, Aurel. Contribuții la istoria județului Harghita (). Ediție de: Dobreanu, Ana; Lăcătușu, Ioan. Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2000, 135 p.

Mardare, Măndica; Cioroianu, Liliana. Geografie spirituală băcăuană (Géographie spirituelle de Bacău). Bacău, Ed. Studion, 2001, 100 p.

*** Maros megye (Le département Mureș). Szerkesztette: Balás, Árpád. Csikszereda, Pallas-Akadémia Kiadó, 1999, 343 p.

Mărculeț, Vasile; Mărculeț, Ioan. Districtul protopopesc greco-catolic al Mediașului (1827-2000). Monografie (Le district de l'archidiocese catholique de rite grec de Mediaș). Mediaș, s.n., 2000, 28 p.

Mărginean, Ioan A. Scurte memorii. Vol.I (1927-1946). Viața în comuna Crăciunelul de Jos și orașul Blaj, județul Alba (Breves mémoires. La vie dans la village Crăciunelul de Jos et dans la ville Blaj). Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2001, 140 p.

Mischie, Nicolae. Județul Golj. Album monografic (Gorj County. Monographic Album). Târgu Jiu, Ed. Fundației "Constantin Brâncuși", 2000, 86 p.

Moise, Ion; Tibrian, Constantin; Bănică, Gheorghe P. Localitățile județului Argeș. Studiu etimologic și istoric (Les localités du dép. de Argeș). Pitești, Ed. Universității din Pitești, 2000, 166 p.

Murariu, Ioan. Istoria satelor Cristinești, Dămileni și Dragalina (județul Boroșani) (L'histoire des villages Cristinești, Dămileni et Dragalina). Bacău, Ed. Plumb, 2001, 220 p.

Nagy, Imre. Emlékezés régi csikiakról (Souvenirs sur les habitants de l'ancien Ciuc). Kolozsvár, Studium Kiadó, 2000, 260 p.

Nicolescu, Valeriu. Buzăul și Râmnicu Sărat în mărturii externe (Buzău et Râmnicu Sărat dans les témoignages externes). In: Mousaios, 2001, 7, p.127-143.

*Novac, Vasile. File din istoria Argeșului (). Pitești, Ed. Paralela 45, 2001, 326 p.

Novac, Vasile. Preocupări pentru așezarea caselor la linie în deceniul al IV-lea al secolului al XIX-lea în județul Argeș, în lumina unor documente inedite (Préoccupations pour l'alignement des maisons dans le département Argeș). In: Argessis, 2002, 11, p.254-301.

Novac, Vasile. Viața locuitorilor din plasa Argeș în anii 1833-1834 (La vie des habitats d'Argeș). In: Argessis, 2001, 10, p.209-229.

Olea, Valer-Petru. Scurtă contribuție la istoria Văii Ampoiului. In: Apulum, 2002, 39, p.437-458.

Olteanu, Gheorghe. Întâmplări pe Valea Clăniței (Histoire de Valea Clăniței). Alexandria, Ed. Tipoalex, 2003, 166 p.

Orbán, Balázs. A Székelyföld leírása (La description de la terre des Sicules). Sepsiszentgyörgy, Európai Idő Kiadó, 1991-1996, .

Osiac, Vladimir; Ciobotea, Dinică. Din istoria satelor de pe Jilțuri. In: Oltenia, 1998, 2, nr. 1-2, p.94-131.

Pag, Teodor A. Zarandul, țară de voievozi și nobili români (Zarand, pays de voivode et nobles roumains). Prefață de: Edroiu, Nicolae. Cluj-Napoca, 2003, .

Pál-Antal, Sándor. A Székelyföld és városai (Les Sicules et leurs villes). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2003, 432 p.

Pascaru, Mihai. La connaissance, la communication et l'action commune dans le village roumain contemporain. In: Studia soc., 2001-2002, 46-47, nr. 1-2, p.35-51.

Pădurean, Corneliu. Structura etnică și confesională a județului Arad în anul 1930 (La structure ethnique et confers sionnelle du département Arad). In: TRTA, 2003, 7, nr. 3-4, p.176-185.

Păuncu, Aurel. Țara Făgetului. Ghid turistic (). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2001, 83 p.

Pârnuță, Gheorghe. Județul Muscel. Monografie istorică și socială (). Prefață de: Berindei, Dan. București, Ed. Semne, 2001, 495 p.

Pop, Angela. Dobrogea între anii 1877-1886 în opiniile unui diplomat francez (Dobroudja, opinions d'un diplomate français). In: AD, 1999, 5, nr. 1, p.122-127.

Pop, Grigore P.; Bodocan, Voicu. Orașele Transilvaniei în ultimul secol și jumătate (1850-1996) (Les villes de la Transylvanie le dernier siecle et demi). In: Studia geogr., 1999, 44, nr. 2, p.99-124.

Popa, Nicolae. Țara Hațegului, studiu de geografie rurală (). Timișoara, Ed. Brumar, 1999, 456 p.

Popescu, Mihai Gabriel. Dâmbovița 2002, micromonografii (Dâmbovița 2002, micromonographies). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2003, 332 p.

Popescu, Mihai Gabriel; Brezeanu, Elena I.; Popescu, Cristian M. Dâmbovița, 2000 (). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2001, 168 p.

Popovici, Bogdan-Florin. Așezările din Branul de Sus. In: SMIM, 2000, 18, p.237-248.

Rachieru, Mihai. Contribuții la istoria localităților Băltești, Podenii Vechi și Izești până la cel de al doilea război mondial. In: AP, 2000, 5, p.152-185.

Rachieru, Mihai. Din istoria Județului Prahova în perioada interbelică (De l'histoire du Département Prahova). In: AP, 1998, 3, p.59-63.

Rachieru, Mihai; Dobrescu, Constantin. Legendă și istorie la Bălțești, Podenii Vechi și Izești (). Cerasu, Ed. Scrisul Prahovean, 2001, 276 p.

Radovan, Alexandru. Personalități ale sârbilor din Banat în secolul al XIX-lea (Personnalités des Serbes de Banat). In: Columna, 2003, 4, nr. 13-16, p.45-49.

Radu, Nicolae. Din tainele nescrise ale Vlăsiei (Des mysteres de Vlăsie). Prefață de: Ispas, Sabina. București, s.n., 2002, 192 p.

Robea, Mihail M. Monografiile sătești argeșene în manuscris din deceniile 4 și 5 ale secolului al XX-lea - valoroase surse de documentare pentru istorici și etnologi (Les monographies villageoises d'Argeș en manuscrit). In: Argessis, 2001, 10, p.403-411.

Roșca, Teodora. Cimitirul, martor al istoriei [Maghiarizarea în comunele Bicsad și Micfalău] (Le cimetiere, témoin de l'histoire). In: Angustia, 2001, 6, p.273-275.

Rus, Dumitru; Bott, Rozica. Țara Lăpușului. Monografie (). Deva, Korvin Kiadó, 2000, 144 p.

Sitaru, Dănilă. Valea Almăjului, file de istorie și credință (). Reșița, Ed. Timpul, 2003, 204 p.

*Spânu, Anda-Lucia. Reprezentări grafice ale orașelor din România. Secolul al XIX-lea. Caracteristici (Représentations graphiques des villes de Roumanie). In: HU, 2002, 10, nr. 1-2, p.95-110.

Spiridon, Mircea D. Județe care au fost: Săcuienii. Monografie (Des département disparus). Buzău, s.n., 1997, 81 p.

*** Structuri sociale pe valea Drincei-Mehedinți. Documente (). Craiova, Ed. Mitropoliei Oltenbiei, 2003, 214 p.

Șandru, Ilie. Oameni și locuri din Călimani (Des gens et des endroits de Călimani). Târgu Mureș, Ed. Petru Maior, 2000, 152 p.

Șerban, Alexandru Doru; Niculescu, George; Gardu, Gheorghe. Drumuri, hanuri, bâlciuri și târguri din Gorj (Voies, auberges, foires, marchés de Gorj). Târgu Jiu, Ed. Ager, 2000, 164 p.

Șerban, Constantin. Valoarea răspunsurilor la chestionarul lui Alexandru Odobescu din 1871 privind localitățile din județul Muscel și trecutul lor istoric (La valeur des résultats du questionnaire d'Alexandru Odobescu relative aux localités de Muscel et leur histoire). In: RIMSC, 2001, 6, p.103-111.

*Tamaș, Corneliu; Tudor, Gheorghe. Vâlcea turistică (). Cuvânt înainte: Curcăreanu, Nicolae. Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 1999, 171 p.

Tătaru, Teresia B. Maramureș - Mândria și durerea noastră. 800 de ani de la atestarea documentară (). Baia Mare, Ed. Gutinul, 2001, 651 p.

Tomole, Ioan. Râmnic, Râmeți, Râmna, pământ românesc, apă românească (Terre roumaine, eau roumain). Zalău, Ed. Silvania, 2003, 47 p.

Tudor, Sebastian. Viața culturală în județul Argeș, 1864-1914 (La vie culturelle dans le département Argeș). In: BȘUP-SI, 2002-2003, 1-2, p.145-149.

*** Țara Almăjului. Cercetări monografice realizate de echipa Institutului Social Banat-Crișana în anul 1939 (Région d'Almăj. Recherches monographiques de l'Institut Social Banat-Crișana de 1939). Ediție de: Almăjan, Ion Marin. Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 228 p.

Țopa, Tudor. Două sate înfrățite. Vărzărești și Șendreni, așezări cărunte botezate de Măria Sa Alexandru cel Bun (Deux villages en jumelage). Chișinău, Ed. Tipografia Metrapas S.R.L., 2004, 240 p.

Ureche, Valeriu. Administrația județului Timiș la 35 de ani (1968-2003) (L'administration du dép. de Timiș a 35 ans). Timișoara, Ed. Orizonturi Universitare, 2003, 276 p.

Uțică, Nicolae. Valea Jiului, valea plângerii (La vallée des larmes). Turnu Severin, s.n., 2000, 101 p.

Vámszer, Géza. Helytörténeti adatok a hajdani Csik vármegye település történetéhez (Informations d'histoire locale concernant le passé des communautés de l'ancien comitat de Ciuc). Csikszereda, Pallas-Akadémia Kiadó, 2000, 170 p.

Vergatti, Radu Ștefan. Evoluție și involuție în istoria marilor orașe argeșene din secolul al XVII-lea (Evolution et involution dans l'histoire de grandes villes d'Argeș). In: Argessis, 2002, 11, p.119-223.

Vizauer, Victor V. Mileniul I p.Chr. și începutul mileniului II în depresiunea Maramureș (Le Ier millénaire et le début du IIe millénaire dans le plateau de Maramureș). In: Studia Medievalia I. Cluj-Napoca, 2004, p.51-68.

          Abrud

Furdui, Ilie. Abrud, pagini de eroism (). Alba Iulia, Ed. Altip, 2001, 180 p.

          Ada-Kaleh

Constantinescu, Constantin. Ada-Kaleh - o istorie revolută (Une histoire révolute). In: PDF, 1996, 1, nr. 4, p.18-20.

Măneanu, Varvara Magdalena. Interferențe culturale la Ada-Kaleh (Interférences culturelle a Ada-Kaleh). In: PDF, 2002, 6, nr. 1, p.28-30.

Săvulescu, Mihail Cezar. Ada Kale, amintirea de sub apă (Ada Kale - l'ile engloutie par le Danube). In: MI, 2002, 36, nr. 6, p.42-47.

          Afumați

Ștefănescu, Aristide. Reședința Cantacuzină de la Afumați - Ilfov (La résidence Cantacuzinne d'Afumați). In: BMIM, 2002, 16, p.73-78.

          Agapia

Gârbuleț, Adrian. Memoria unei localități. Agapia. Monografie (La mémoire d'une localité). s.l., s.n., 2003, 89 p.

          Aiton

Lazăr, Vasile; Palade, Monica. Aiton - Cluj, istorie și tradiție (). Cluj-Napoca, s.n., 2002, 186 p.

          Aiud

*** Nagyenyed szóban-képben (Aiud en nots et images). Szerkesztette: Hantz Lám, Irén. Kolozsvár, Stúdium Kiadó, 2003, 196 p.

Rácz, Levente. Nagyenyed város házszámozása és régi utcanevei (Le numerotage des maisons de la ville Aiud et les veilles dénominations de rues). In: Mûvelődés, 2000, 53, nr. 11, p.20-25.

Socaciu, Oliviu; Takács, Matilda. Aiud, localitate urbană multiseculară (Aiud, localité urbaine multiséculaire). Alba Iulia, Ed. Risoprint, 2002, 368 p.

          Alba Iulia

Fleșer, Gheorghe; Fleșer, Rada. Spitalul militar în contextul transformărilor edilitare din cetatea Alba-Iulia (sec. al XVIII-lea - prima jumătate a sec. al XIX-lea) (L'hôpital militaire dans le contexte des transformations édilitaire de la cité Alba Iulia). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.227-238.

Vekov, Károly. Hol mûködött a gyulafehérvári hiteshely kancelláriája? (Où la chancellerie notariale de Alba Iulia a-t-elle fonctionné?). In: R Sz., 2003, 96, nr. 6, p.638-641.

          Albești

Mathé, Attila. Fehéregyháza története (L'histoire de la localité Albești, le département Mureș). s.l., Ed. Lyra, 1999, 186 p.

          Albești-Muscel

Cojocaru, Florentina; Gava, Radu. Ocupațiile locuitorilor din Albești - Muscel reflectate în catagrafia din 1838 (Les occupations des habitants d'Albești - Muscel). In: Argessis, 2001, 10, p.231-232.

          Aleșd

Józsa, Ferenc. Élesd. Monográfia (Monographie d'Aleșd). Oradea, Literator Kiadó, 2001, 107 p.

Todoca, Ioan. Monografia orașului Aleșd, județul Bihor (). București, Ed. Tradiție, 2000, 96 p.

          Aluniș

Palkó, Attila. Magyaró egy felsőmarosmenti falu évszázadai (Aluniș, le dép. Mureș, un village hongrois séculaiare). București, Kriterion kiadó, 1995, 188 p.

Palkó, Attila; Zsigmond, József. Magyaró hétköznapjai. Népi foglalkozások, mesterségek (La vie quotidienne a Aluniș, le dép. Mureș). Marosvásárhely, Ed. Mentor, 1998, 244 p.

          Alunișul

Drăgoi, Marius Dan. Ciclul calendaristic în satul Alunișul (Găureni) (Le cycle calendrier du village de Alunișul). In: AMET, 2003, p.317-341.

          Antonești

Stănescu, Ion Alexandru. Antonești, satul de pe Tinoasa, monografie (). Alexandria, Ed. Tipoalex, 2003, 288 p.

          Apa

Pop, Nicolae. Comuna Apa - pagini monografice. In: PU, 2000, 3, nr. 1-2, p.188-189 ; nr. 3-4, p. 185-186; 2001, 4, nr. 1-2, p. 195-197; nr. 3-4, p. 193-196.

Pop, Nicolae. Viața spirituală a locuitorilor din comuna Apa, județul Satu Mare (La vie spirituelle des habitants du village Apa, dép. de Satu Mare). In: PU, 2003, 6, nr. 1-2, p.126-128.

          Apața

Orbán, János. Apácza története (L'histoire de la localité Apața, le département Brașov). Brașov, Ed. Pavcom, 1999, 72 p.

          Apold

*** Comuna Apold. Studiu monografic complex (). Coordonator: Edroiu, Nicolae. Cluj-Napoca, Ed. Eurodidact, 2003, 250 p.

          Apoldu de Jos

*** Comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu (). Sibiu, Ed. Etape, 1998, 22 p.

          Apoldu de Sus

*Simion, Marinela. Din istoricul satului Apoldu de Sus, județul Sibiu. In: AUDC ist., 2003, 5, p.198-207.

          Arad

*** Arad kroz vreme (Arad au fil du temps). Ediție de: Iarcov, Sima. Timișoara, s.n., 2001, 168 p.

Ardelean, Teodor I. Contribuția cetății Ziridava (Zărand) la civilizația omenirii (La cité de Ziridava - sa contribution a la civlization humaine). Arad, Ed. Viața Arădeană, 2003, 77 p.

Decei, Aurel. Orașul și județul Arad în surse istorice turcești (La ville et le département d'Arad dans les sources historiques turques). In: AC, 2000, 2, p.89-94.

*Faur, Antonio. Realități arădene din august 1945 (Réalités d'Arad). In: CTC, 2004, nr. 7-9, p.43-54.

Lanevschi, Gheorghe. Feronerie art nouveau din Arad In: Studii și articole de istoria artei. Muzeul Național Cotroceni. București, 2001, p.395-398.

Pascal, Ioan. Corul "Emil Monția" din Arad (1970-2000) (Le choeur "Emil Monția" d'Arad). Arad, Ed. Fundației Culturale "Ioan Slavici", 2002, 166 p.

Pávai, Gyula. Aradi hires emberek (Personnalités d'Arad). Arad, Ed. Gutenberg, 2003, 111 p.

Roz, Alexandru. Factorii care au influențat evoluția istorică a municipiului Arad (Facteurs a influence sur l'évolution d'Arad). In: SUVG, 1998, 8, p.96-102.

Roz, Alexandru. Noiembrie 1918. Aradul, capitala Transilvaniei (). Arad, "Vasile Goldiș" University Press, 2002, 342 p.

Sabău, Nicolae. Egidiu Jenovaj (Egidio da Genova), un maestru constructor italian în Aradul secolului al XVIII-lea (Egidiu Jenovaj un maître constructeur italien a Arad). In: SIR, 2001, 3, p.79-91.

Széll, Lajós. Aradon éltem. Önéletírás (J'ai vécu a Arad. Autobiographie). Arad, Ed. Lutheranium, 2000, 127 p.

*** "Tricoul roșu" Arad la 80 de ani (). Arad, 1998, 208 p.

Ujj, János. Nevezetes aradiak (Personnalités d'Arad). Arad, Ed. Școala Vremii, 2002, 36 p.

          Arcuș

*** Arkos. Monográfia (). București, Ed. Litera, 1998, 32 p.

          Armeni

Gândilă, Cecilia. Armeni, vatră daco-romană (Armeni, foyer daco-romain). Sibiu, Ed. Tribuna, 2003, 263 p.

          Arpașu de Jos

*** Comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu. Monografie (). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 24 p.

          Ațel

*** Comuna Ațel, studiu monografic complex (). Coordonator: Edroiu, Nicolae. Cluj-Napoca, Ed. Eurodidact, 2002, 242 p.

          Avrig

Lazăr, Dan Mircea. Câteva date din istoria fabricii de sticlă din Avrig, județul Sibiu (Quelques données de l'histoire de la fabrique de verre d'Avrig). In: Corviniana, 2000, 6, nr. 6, p.284-291.

          Axente Sever

Gabor, Ioan. Axente Sever, carte deschisă de istorie, cultură și legende (Un livre ouvert d'histoire, de culture et de légendes). Sibiu, Ed. Tribuna, 2001, 391 p.

          Babadag

*Bărbuleanu, Cintian. Monografia orașului Babadag (). București, Ed. Charme-Scott, 1998, 230 p.

          Bacău

Artimon, Alexandru. Curtea domnească de la Bacău (Le Cour princiere de Bacău). In: MI, 2003, 37, nr. 7, p.66-69.

Artimon, Alexandru. Orașul Bacău în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504) (La ville de Bacău pendant la reigne de Ștefan cel Mare). In: Zargidava, 2004, 3, p.5-14.

Burlacu, Gheorghe. Morile de apă ale Bacăului (sec. XV-XX) (Les moulins d'eau de Bacău). In: BȘSIRA, 2001, 2, p.37-41.

Iftimi, Rodica. Informații despre Bacău în fonduri și colecții din arhivele ieșene (sec. XVI-1950) (Informations de Bacău dans les collections et fonds des archives de Iași). In: Carpica, 2003, 32, p.109-114.

Mardare, Măndica; Cioroianu, Liliana. Geografie spirituală băcăuană (Géographie spirituelle de Bacău). Bacău, Ed. Studion, 2003, 111 p.

          Baia de Aramă

Boteanu, Cornel. Baia de Aramă și împrejurimile ei (Baia de Aramă et ses environs). Drobeta Turnu Severin, s.n., 1999, 168 p.

          Baia Mare

Feștilă, Aurel S. Considerații cu privire la prima atestare documentară a orașului Baia Mare (Considération sur la premiere attestation documentaire de la ville de Baia Mare). In: MVIM, 2004, 5, p.629-632.

Feștilă, Aurel S. Mărturii despre cetatea medievală Baia Mare (Attestations sur la cité médiévale Baia Mare). In: PU, 1999, 2, nr. 2, p.10-14.

Robescu, Gheorghe. Baia Mare - stațiune climaterică. In: PU, 2001, 4, nr. 1-2, p.198-202.

Sabău, Ioan. Evoluția demografică a orașului Baia Mare în secolele XVI-XVIII (L'Evolution démographique de la ville de Baia Mare). In: Marmația, 2002, 7, nr. 2, p.57-65.

Temian, Lazăr. Contribuția cadrelor didactice la promovarea vieții culturale băimărene în perioada interbelică (La contribution des enseignants a promovoir la vie culturelle de Baia Mare pendant l'entre-les-guerres). In: PU, 2003, 6, nr. 1-2, p.118-121.

          Baineț

*** Oameni sub vremuri la Baineț (1490-2003) (Gens au fil du temps). Coordonator: Drehuță, Emilian. Bacău, Ed. Agora, 2003, 300 p.

          Balcic

Pitrescu, Ileana; Diana, Anna-Maria. Balcicul în mărturii de epocă și imagini (Balcic dans les mémoirs de l'époque et dans des images). In: AD, 2002, 7, p.123-129.

          Baru Mare

Lazăr, Ioachim; Pilu-Tămaș, Ion. Monografia comunei Baru Mare (). Deva, Ed. Emia, 2003, 446 p.

          Barzaus

Bogdándi, Zsolt. Barzaus falu a XVI század végén (Le village Barzaus a la fin du XVIe siecle). In: MT, 2001-2002, 5-6, nr. 1-2, p.183-190.

          Bascov

Găișeanu, Sevastița C. Bascovul de-a lungul vremii (1421-2001) (Bascov au fil du temps). Pitești, Ed. Paralela 45, 2001, 304 p.

          Bașcalia

*Poștarencu, Dinu; Demergi, Ilie. Istoria satului Bașcalia (). Chilinău, Ed. Gunivas, 2004, 224 p.

          Batin

Pădurean, Augustin. Batin, satul în formă de cruce (Le village de Batin). Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2003, 264 p.

          Băbăița

Marian, Nica. Studiu monografic complex al comunei Băbăița, jud. Teleorman (). Alexandria, Ed. Tipoalex, 1999, 377 p.

          Băile Herculane

Benea, Doina; Lalescu, Iulian. Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) (Contributions a l'histoire de la cité d'Ad Mediam). In: Sargeția, 1997-1998, 27, nr. 1, p.267-301.

Negrea, Ștefan; Negrea, Alexandru. Ad aquas Herculi Sacras. O carte despre Băile Herculane (Un livre sur Băile Herculane). Reșița, Ed. Timpul, 2002, 256 p.

          Băile Olănești

Popescu, Ion; Gorgan, Nicolae. Băile Olănești. Curs balnear și turistic (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2002, 394 p.

Popescu, Ion Al.; Gorgan, Nicolae. Băile Olănești. File de istorie (). București, Tip. Sc. Tipo Car Prodserv, 1996, 415 p.

*Popescu, Ion Al.; Gorgan, Nicolae; Grosenoiu, Emil. Vetre de spiritualitate românească din Băile Olănești și împrejurimi (Foyer de spiritualité roumaine a Băile Olănești et la région). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2003, 179 p.

          Băile Tușnad

Horváth, A. Evoluția turismului în stațiunea Băile Tușnad (L'évolution du tourisme dans la station Băile Tușnad). In: Studia geogr., 2001, 46, nr. 2, p.167-178.

          Bălcești

Teodorescu, Camelia; Golea, Cornel; Diaconu, Luminița. Artă și cultură populară vâlceană - Comuna Bălcești (Art et culture populaire de Vâlcea). In: AUC geogr., 2001, 4, p.128-132.

          Bălțați

*Hâncu, Costică. Istorie asupra satului Bălțați. In: CEH, 2000, 6, p.242-247.

          Bălțătești

Ailincăi, Vasile; Roman, Emil. Bălțătești, pagini monografice (). Piatra Neamț, Ed. Alfa, 2001, 135 p.

          Bărbulețu

Popescu, Mihai Gabriel. Bărbulețu Dâmbovița. Documente (). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 1999, 207 p.

          Bâlțați

Dișca, Anton; Alexandrescu, Gheorghe. Monografia comunei Bâlțați, județul Iași (). Iași, Ed. Pim, 2003, 289 p.

          Bârla

Păduraru, Marius. Câteva știri despre preoții și diaconii din satul Bârla - Județul Argeș (Quelques informations sur les prêtres et les diacres du village de Bârla). In: ACIGIB, 2004, 6, p.83-92.

*Păduraru, Marius. Satul Bârla - reflectat în catagrafia Țării Românești de la 1838 (Le village de Bârla - dans la catagraphie de Valachie). In: Argessis, 2002, 12, p.257-282.

          Bârlad

Artimon, Alexandru; Mitrea, Ioan. Istoria Bârladului. Vol. I-II (). Vaslui, 1998, 896 p.

Chirtoagă, Ion. Bârlad. In: D. Rom., 2003, 3-4, p.72-82.

Lupașcu-Suhulețianu, Gheorghe. Glorie și destin. Neamul răzeșilor din bazinul superior al Bârladului (Le peuple des petits propriétaires du bassin supérieur de Bârlad). Iași, Ed. Pim, 2003, 415 p.

Matei, Mircea D.; Chitescu, Lucian N. Cetatea de pământ de la Bârlad. Monografie arheologică (La citadelle en terre de Bârlad. Monographie d'archéologie). Târgoviște, Ed. Cetatea de Scaun, 2002, 176 p.

Vasiliu, Gheorghe. Bârladul de altădată (Bârlad d'antan). Târgu Mureș, Ed. Sherpa, 2001, 30 p.

          Bechet

Ciobanu, Florea-Puiu. Bechetul copilăriei mele (Bechet de mon enfance). București, Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, 2003, 188 p.

          Becicherecu Mic

Olea, Valer-Petru. Becicherecu Mic. File de cronici (). Alba iulia, Fundația Paem, 2004, 148 p.

          Beiuș

Ispas, Dan. Comunitatea românească ortodoxă din Beiuș de-a lungul veacurilor (La communauté roumaine orthodoxe de Beiuș le long des siecles). In: BV, 2001, 9, nr. 1-2, p.19-20.

          Beliș

Șteiu, Nicolae; Trif, Ioan Marius. Beliș, vatră străbună (Beliș, foyer ancestral). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2002, 154 p.

Tripon, Monica. Belișul sub ape: credințe legate de viața omului în satul Beliș. Schiță monografică a vieții spirituale (Le village de Beliș couvert de l'eau. Petite monographie de vie spirituelle). Cluj-Napoca, Ed. MO, 2003, 336 p.

          Beliu

Tamas, Alice. Posibilități de cercetare a evoluției stilistice la producerea sticlei manufacturiere din Beliu (Posibilitées d'exploration de l'histoire de la verrerie a four de Beliu). In: Sargeția, 2001-2002, 30, p.691-698.

          Benești [jud. Sibiu]

Opriș, Ioan. Segemente de viață spirituală din perspectiva unui sat transilvănean - Benești (jud. Sibiu) (Fragments de vie spirituelle de la perspective d'un village transylvain). In: AICS, 1998-1999, 5-6, p.269-281.

          Benești [jud. Vâlcea]

Obretin, Ion. Benești, Vâlcea. Vatră de istorie românească (sec.XV-XIX) (Foyer d'histoire roumain). București, s.n., 2003, 256 p.

          Berevoești

*Marinoiu, Costea; Berevoescu, Titu Napoleon. File din cronica Berevoeștiului (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2002, 271 p.

          Berghia

Nagy, Péter. 700 éves bölcsőnk, Mezőbergenye (Berghia, dép. de Mureș a 500 ans). Marosvásárhely, Appendix Kiadó, 2003, 215 p.

          Beștepe

Mateescu, Tudor. Cele două localități dobrogene Beștepe și bisericile lor în timpul stăpânirii otomane (Les deux localités de Dobroudja Beștepe et leurs églises pendant la domination ottomane). In: BOR, 1999, 117, nr. 1-6, p.322-331.

          Bezdead

Davidoiu, Victor. Vatră și oameni în freamătul vremii: Bezdead CDXXVIII (Foyer et gens dans les troubles du temps). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2001, 360 p.

          Bezidu

Möckel, Gerhard. Die Sabbatarier von Bezidu Nou/Bözödujfalu. Ein Kapitel siebenbürgischer Toleranz und Intoleranz geschichte. In: Forschungen, 1997, 40, nr. 1-2, p.47-56.

          Bichigiu

*** Bichigiu, străveche vatră românească (Bichigiu, ancier foyer roumain). Coordonator: Târgoveț, Nicolae. Bistrița, Ed. Charmides, 2001, 107 p.

          Biertan

Nägler, Thomas. Evoluția demografică a Biertanului (L'évolution démographique de Biertan). In: ATS, 2003, 2, p.167-175.

          Biia

*** Biia, 800 de ani. Contribuții la monografia satului Biia (). Coordonatori: Căpâlnean, Vasile; Lechințan, Vasile. Blaj, Ed. Astra, 2000, 232 p.

Sălcudean, Ioan; Frăcea, Dumitru; Blaga, Toader; Căpâlnean, Vasile; Lechințan, Vasile. Biia. Vatră de istorie și cultură. Studiu monografic (Foyer d'histoire et de culture). Blaj, Ed. Astra. Despărțământul "Timotei Cipariu", 2004, 611 p.

          Bisericani

Balázsi, Dénes. Székelyszentlélek 670 éve (Bisericani, dép. de Harghita, 670 ans d'histoire). Udvarhelyszék, s.n., 2003, 294 p.

          Bistrița

Bureacă, Ioan. Din istoria medievală a Bistriței (De l'histoire médiévale de Bistrița). Bistrița, Ed. Fundației "George Coșbuc", 1999, 32 p.

Onofreiu, Adrian. Orașul Bistrița în timpul administrației militare sovietice (13 octombrie 1944-13 martie 1945). Mărturii documentare (La ville Bistrița pendant l'administration militaire sovietique. Attestations documentaires). In: RB, 2002, 16, p.355-376.

Rațiu, George Vasile. Matei Eminescu la Bistrița (). Bistrița, Ed. Răsunetul, 1997, 56 p.

Wallner, Ernst M. Die Stadt Bistritz/Bistrița oder Nösen in Nordsiebenbürgen während der Zwischenkriegszeit und ihre multikulturelle Gesellschaft. In: Forschungen, 1997, 40, nr. 1-2, p.187-204.

          Blagodești

Burlacu, George. Oameni din Blagodești (Gens de Blagodești). București, Ed. Semne, 2003, 320 p.

Păunescu, Anca. Un sat dispărut - Blagodești (Un village disparu). In: MN, 2003, 15, p.37-43.

          Blaj

Barta, Cristian. Blajul, pietas et eruditio. In: Studia t. gr. cat. v., 2004, 49, nr. 1, p.3-10.

*** Blajul, personalități și monumente pașoptiste (Personnalités et monuments de la révolution de 1848). Ediție de: Hinescu, Ana; Frâncu, Simona. Blaj, s.n., 2003, 30 p.

Florea, Călin-Valentin. Blajul - citadelă asediată a spiritului românesc în anii comunismului (Citadelle assiégée de esprit roumain dans les années du communisme). In: Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: istorie și spiritualitate. Blaj, 2003, p.583-.

Lupeanu-Melin, Alexandru. Evocări din viața Blajului (Evocations de la vie de Blaj). Ediție, prefață și glosar de: Buzași, Ion. Blaj, Ed. Buna Vestire, 1999, 173 p.

Manciulea, Ștefan. Aici e pământul sfânt al Blajului (La terre sainte de Blaj). Ediție de: Buzași, Ion; Mitrofan, Ioan. Blaj, Ed. Buna Vestire, 2003, 297 p.

Manciulea, Ștefan. Istoria Blajului, monografie istorică și culturală (L'histoire de Blaj, monographie historique et culturelle). Ediție de: Popa, Mircea. Blaj, Astra - Despărțământul "Timotei Cipariu", 2001, 160 p.

Popa, Ioan. Blajul, dialoguri subiective (). Blaj, s.n., 2002, 228 p.

Solomon, Adrian. Învățământul muzical blăjean - privire istorică (L'ensegnement musical de Blaj - historique). In: CCB, 2004, 7, nr. 1-2, p.291-299.

Tatai-Baltă, Cornel. Blajul în imagini (). Alba Iulia, Ed. Altip, 2002, 92 p.

Tatai-Baltă, Cornel. Din arta și cultura Blajului (De l'art et de la culture de Blaj). Alba Iulia, Ed. Altip, 2000, 162 p.

          Blandiana

Josan, Nicolae. Blandiana - monografie istorică. In: Apulum, 2003, 40, p.419-452.

          Bobota

Pop, Marin. Dezvoltarea socio-economică a localității Bobota în prima jumătate a secolului XX (Le développement socio-économique de la localité Bobota). In: AMP, 2002, 24, p.467-477.

          Bocșa

Costa, Dimitrie. Fals dicționar de literatură bocșeneană contemporană (Faux dictionnaire de littérature contemporaine de Bocșa). Reșița, Ed. Timpul, 2001, 72 p.

          Bogata

*** File pentru monografia satului Bogata. Vol. I-III (Pages pour la monographie du village Bogata). Brașov, Fundația Culturală Arania, 1997, 116, 152, 96 p.

          Bogați

Schifirneț, Constantin. Satul Bogați în contextul celor 60 de sate românești (Le village Bogați dans le context des 60 villages roumains). In: BȘUP șt. soc. um., 1999, 2, nr. 1, p.11-16.

          Bogdana [jud. Teleorman]

Rădoi, Dumitru. Bogdana, Teleorman, 500 de ani. Monografie (). Alexandria, Ed. Tipoalex, 1999, 170 p.

          Bogdana [jud. Vaslui]

Artimon, Alexandru. Contribuții istorico-arheologice privind satul și mânăstirea Bogdana (Les contributions historico-archéologiques sur le village et le monastere Bogdana). In: Carpica, 1998, 27, p.73-94.

          Bogdănești

Holban, Maria; Locginoaia, Florentin. Bogdăneștii, trăire ortodoxă și învățământ românesc (Révélation orthodoxe et l'enseignement roumain). București, Ed. Duh și slovă, 2003, 164 p.

          Boghiș

Szabó, Miklós. Szilágybagos község és egyház 750 éves történelme (L'histoire de 750 ans de l'église de la localité Boghiș, le département Sălaj). Zalău, Ed. Marysan, 1999, 200 p.

          Boholț

Drăguș, Aurel. Boholț, sat ardelean al tradiției, statorniciei și speranței (Villlage transylvain de la tradition, de la continuité et de l'esperance). Făgăraș, Ed. Negru Vodă, 2002, 245 p.

          Boiul Mare

Biró, István. Nagybán kronológiája (La chronologie du village Boiul Mare). In: R Sz., 2002, 95, nr. 1, p.80-85.

          Boju

Hădărean, Gavrilă. Boju, studiu monografic (). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2002, 195 p.

          Bonț

Sipos, Gábor. A boncnyíresi református parókia átadása (1651) (L'inauguration de la paroisse protestante de Bonț). In: MT, 1999, 3, nr. 1-2, p.55-58.

          Bonțida

Losonți, Aurel. Trecut și prezent la Bonțida (Passé et présent a Bonțida). Cluj-Napoca, Ed. U.T. Press, 2001, 340 p.

          Borloveni

Nemoianu, Alexandru. Borloveni (). Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 1999, 128 p.

          Botoșana

Boca, Vasile. Monografia satului Botoșana (). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001, 256 p.

          Botoșani

Ciubotaru, Ștefan. Al doilea caleidoscop botoșănean (Le deuxieme kaléidoscope de Botoșani). Botoșani, Ed. Axa, 1998, 274 p.

Ciubotaru, Ștefan. Istoria bisericii ortodoxe botoșănene (L'histoire de l'église orthodoxe de Botoșani). Botoșani, Ed. Axa, 2000, 379 p.

Ciubotaru, Ștefan; Bejenaru, Ionel. Botoșanii de altădată, până la 1944. Album documentar (Botoșani d'autrefois). Botoșani, Ed. Axa, 1999, 294 p.

*** Incursiune în orizontul local bătoșănean (Incursion dans l'horizon local de Botoșani). Botoșani, Ed. Axa, 2001, 92 p.

Mihai, Ioan; Onofrei, Ioan. Renaștere peste timp. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Botoșani (Retour sur le temps). Botoșani, Ed. Axa, 2000, 282 p.

Vilhelm, Doru. Un model de conviețuire etnică: Botoșanii (Modele de cohabitation ethnique). In: SAI, 2002, 67, p.229-234.

          Brad

David, Mihai. Bradul. Orașul și târgul interbelic (Ville et bourg d'entre-les guerres). In: Sargeția, 2001-2002, 30, p.613-620.

          Bran

Popovici, Bogdan-Florin. Colibașii din Branul de Sus la 1761. In: Hrisovul, 1999, nr. 4-5, p.129-136.

Popovici, Bogdan-Florin; Stoian, Emil. Carantina Branului. Considerații istorice (Bran en quarantine. Considérations historiques). București, Ed. Sigma, 2002, 144 p.

Prahoveanu, Ioan. Târgurile "de țară" de la Bran (Les foires de Bran). In: RIMSC, 2003, 7, p.115-118.

          Brașov

*** Documente privind istoria orașului Brașov (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstatdt). Vol. VIII, fasc 2: Annales ecclesiastici 1556 (1531)-1706 (1763) (). Ediție îngrijită de: Nussbächer, Gernot. Brașov, Ed. Aldus, 2002, 528 p.

Dumitrașcu, Ion. Fragmente de cotidian. Brașov, 1919-1928 (). Brașov, Ed. Phoenix, 1999, 138 p.

Dumitrașcu, Ion; Maximescu, Mariana. O istorie a Brașovului (din cele mai vechi timpuri până la începutul secolului XX) (Histoire de Brașov). Prefață de: Nussbächer, Gernot. Brașov, Ed. Phoenix, 2002, 208 p.

Găișeanu, Sevastița C. Brașovul de-a lungul vremii (1421-2001) (Brașov au fil du temps). Pitești, Ed. Paralela 45, 2001, 304 p.

Kordé, Zoltán. Das Amt des Szeklerespans und Kronstadt vor 1467. In: HU, 2000, 8, nr. 1-2, p.15-23.

László-Herbert, Márk. Sztálingrádok Kelet Európában. Orașul Stalin 1950-1960 (Stalingrads dans l'Europe de l'Est. La ville Stalin). In: Korunk, 2003, 14, nr. 2, p.64-74.

Miskolczy, Ambrus. Rolul de intermediere între Est și Vest al burgheziei comerciale levantine române din Brașov (1780-1860) (Le rôle de la bourgeoisie commerciale lévantine de Brașov, comme médiateur entre l'Est et l'Ouest). București, Ed. Kriterion, 2000, 207 p.

Nazare, Ruxandra. Relațiile Companiei Comerciale Grecești din Brașov cu instituțiile economice din același oraș în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea și prima jumătate a celui următor (Les relations de la Sociéte Commerciale Greque de Brașov avec les institutions économiques de la ville). In: BSRSN, 2001-2002, p.24-35 ; în lb. engleză, HU, 2000, 8, nr. 12-, p. 91-102.

Nussbächer, Gernot. Caietele Corona. Contribuții la istoria Brașovului (Contributions a l'histoire de Brașov). Brașov, Ed. Aldus, 2002, 52 p.

Oltean, Vasile. Junii brașoveni și troițele lor din Scheii Brașovului (Les Jeunes de Brașov et leurs monuments). București, Ed. Semne, 2001, 174 p.

Popa, Klaus. Zunfturkunden als Spiegelbild städtischen Lebens. Das Beispiel Kronstadt. Eine Einführung. In: HU, 1998, 6, nr. 1-2, p.153-163.

Popovici, Bogdan-Florin. Muntele Tâmpa și simbolurile sale (Symboles politiques sur le Mont de Tâmpa). In: MI, 2001, 35, nr. 6, p.40-43, 47.

Pușcariu, Sextil. Brașovul de altădată (Brașov d'antan). Ediție de: Vulpe, Magdalena. Brașov, Ed. Șchei, 2001, .

Rus, Valer. Pentru o istorie a denumirilor străzilor din cetatea Brașov (Pour une histoire des noms des rues de Brașov). In: HU, 2001, 9, nr. 1-2, p.91-96.

Spânu, Anda-Lucia. Reprezentări grafice ale Brașovului. In: ȚB, 2003, 2, nr. 2, p.125-128.

Surdu, Alexandru. Șcheii Brașovului, centru de iradiere culturală românească (Șcheii Brașovului, centre de propagation culturelle roumaine). In: Astra, 1999, 2, nr. 4, p.37-39.

          Brateș

Kelemen, József. Barátos. Monográfia (Brateș, monographie). Sepsiszentgyörgy, Charta Kiadó, 2001, 222 p.

          Brăduleț

*** Comuna Brăduleț. Studiu monografic complex (). Coordonator: Edroiu, Nicolae. Cluj-Napoca, Ed. Eurodidact, 2003, 250 p.

          Brăila

Avramescu, Valeriu. La Brăila cu primele tramvaie (A Brăila avec les premiers trams). In: A  Br, 1999, 3, nr. 3, p.125-132.

*** Brăila, album (). Text introductiv de: Mortu, Viorel. Brăila, s.n., 2001, 142 p.

Cândea, Ionel. A fost Brăila cetate înainte de 1558? (Est-ce que Brăila a été citadelle avant 1558?). In: A  Br, 2001, 4, nr. 4, p.25-38 ; IMN, 1999-2000, 4, p. 181-193 (în lb. franceză).

Cândea, Ionel. Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăila (2000) (Les fouilles archéologiques du foyer mediéval de la ville de Brăila). In: Istros, 2000, 10, p.455-468.

Cândea, Ionel. Familles d'émigrants Grecs et Bulgares établies au XIX siecles dans le port de Brăila (Roumanie). In: Nobilta, Milano, 2004, 11, nr. 58, p.109-119.

Cândea, Ionel; Apetrei, Cristian Nicolae; Dinu, Niculina. Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăila (2001-2003) (Les fouilles archéologiques du foyer mediéval de la ville de Brăila). In: Istros, 2000, 10, p.469-486 ; 2004, 11, p. 289-310.

Dinu, Niculina. Ceramică otomană descoperită la Brăila (Céramique ottomane découverte a Brăila). In: Istros, 2004, 11, p.191-217.

*** Fănuș Neagu și Brăila (). Ediție de: Drăghici, Rodica. Brăila, Ed. Ex Libris, 2002, 104 p.

Giurescu, Constantin C. Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri și până astăzi (L'histoire de la vile de Brăila des débuts a present). Brăila, Ed. Istros, 2002, 384 p.

Iavorschi, Gheorghe. Brăila, de la regimul de porto-franco la cel de zonă liberă (Brăila, depuis le regime de porto-franco a celui de zone libre). In: RA, 1999, 61, nr. 1-2, p.128-135.

Iavorschi, Gheorghe. Momente din istoria Brăilei (Instants de l'histoire de Brăila). Brăila, Ed. Olimpiada, 2003, 64 p.

*** Istoricul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din Brăila, de la 1864 și până în prezent (). Coordonatori: Popa, Adrian; Chiriacescu, Ioan; Barnovschi, Ionel. Brăila, s.n., 2000, 171 p.

Miler, Cornelia; Miler, Didi. Viața economică în Brăila interbelică (La vie économique a Brăila de l'entre-deux-guerres). In: AMMR, 1999, 2, p.171-188.

Popescu, Panait. Arhipeleagul Brăilei. Restituiri (L'archipel de Brăila. Restitutions). In: A  Br, 1999, 3, nr. 3, p.109-111.

Stoica, Maria. Repere în evoluția unui spațiu urban central. Piața Traian - Brăila (Reperes dans l'évolution d'un escapace urbain central. La Place Traian). In: HU, 1999, 7, nr. 1-2, p.89-96.

Stoica, Maria; Ilie, Ileana. Brăila în secolul al XIX-lea. In: A  Br, 1999, 3, nr. 3, p.79-106.

Teodorescu, Maria Elena. Teatrul la Brăila (1832-1915) (). Brăila, Ed. Opinia, 1999, I, 413 p.

          Bretea

Pleș, Mariana; Pleș, Anca Raluca. Contribuții la monografia satului Bretea Mureșană (). deva, Ed. Print Everest, 2004, 94 p.

          Buciumeni

Staicu-Buciumeni, Neculai I. Istoricul satului Buciumeni (). București, Ed. "Vasile Cârlova", 2000, 192 p.

          Bucov

Stănescu, Dorin. Un vechi târg stins. Bucovul, monografie (Un ancien bourg clos). Cerasu, Ed. Scrisul Prahovean, 2001, 210 p.

          Bucșoaia

Iacoban, Constantin. Bucșoaia, soră și vecină a Voronețului (Bucșoaia, soeur et voisine de Voroneț). In: BOR, 2001, 119, nr. 1-6, p.369-403.

          Bucu

Moise, Dragoș. Studiul resturilor faunistice descoperite în complexele din așezarea medievală timpurie de la Bucu (jud. Ialomița) (L'étude des vestiges de faune découverts aux complexes des habitats médiévaux précoces de Bucu). In: AMCS, 2000, 3, p.263-266.

          București

*** Atlas-ghid. Istoria și arhitectura lăcașurilor de cult din București din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vol. I-II (L'histoire et l'architecture des espaces de culte de Bucarest des les débuts jusqu'a présent). București, Ed. Ergorom, 2000, 520, 344 p.

Bacalbașa, Constantin. Bucureștii de altădată. Vol III (1885-1888) (L'ancien Bucarest). Ediție de: Avramescu, Aristița; Avramescu, Tiberiu. București, Ed. Eminescu, 2000, 368 p.

*** Banca Chrissoveloni, București 1920-1948. Documente (). Ediție de: Kirson, Ștefan Petre. București, Ed. Fundației Culturale "Magazin Istoric", 2001, 384 p.

Barbu, Daniel; Ciuceanu, Radu; Roske, Octavian. Va supraviețui Bucureștiul până în 1984? (Est-ce que Bucarest va survivre jusqu'en 1984?). In: A  tot, 2001, 9, nr. 3-4, p.231-241.

Barnea, Alexandru. Nume de străzi și piețe din Bucureștii de până azi (Noms de rues et places de Bucarest jusqu'aujourd'hui). In: BMIM, 2001, 15, p.163-167.

Bîlciurescu, Victor. București și bucureșteni de ieri și azi (Bucarest et bucarestois d'hier et d'aujourd'hui). Postfață de: Mihăilescu, Dan C. București, Ed. Paideia, 2003, 284 p.

Bopp, Valeska. Considerații asupra burgheziei bucureștene din perioada interbelică (Considérations sur la bourgeosie de Bucarest a l'époque d'entre les guerres). In: BMIM, 2003, 17, p.209-220.

Borteș, Ion D. București 1932-1940. In: BMIM, 2003, 17, p.221-224.

*** București. Bucarest. Bucharest. Bukarest. Album (). București, Ed. Alcor Edimpex, 1999, 60 p.

Buiac, Agneta. Ghidul municpiului București (). București, Ed. Publishing Advertising, 2002, 172 p.

Burlacu, Petruța. Negustori ambulanți și mărfurile lor (Marchands ambulants et leurs marchandises). In: BMIM, 2003, 17, p.225-237.

Burlacu, Petruța; Ștefăniță, Cătălina. Scurt istoric al Căii Dorobanților (La rue Dorobanților - breve histoire). In: BMIM, 2002, 16, p.209-219.

Celac, Mariana. Bukarest (). Hg. von: Manzo, I. P. Parkston, 1999, 96 p.

Chița, Cristina. Bucureștii anului 1918. In: B Buc., 2000, 3, nr. 11, p.6-8.

Chița, Cristina. Bucureștii în anii interbelici. Arhitectură și mentalitate (Bucarest dans les années de l'entre-deux-guerres. Architecture et mentalité). In: B Buc., 2001, 4, nr. 4, p.6-9.

Ciuciu, Anca Aurelia. Cartierele evreiești din București în perioada 1866-1914 (Les quartieres juifs de Bucarest). In: BCMA, 2002, nr. 8-9, p.96-108.

Constantinescu, Carmen; Gavril, Victoria. Bucureștiul de altădată - strada Culmea Veche (Le Bucarest d'autrefois - la rue Culmea Veche). In: BMIM, 2001, 15, p.229-237.

Constantinescu, Carmen; Gavril, Victoria. O stradă pe harta Bucureștiului - str. Teodor Ștefănescu (La rue Teodor Ștefănescu de Bucarest). In: BMIM, 2002, 16, p.220-226.

Deșliu, Mihaela. Personalitatea fraților Hristo și Evloghi Gheorghiev (La personnalité des freres Hristo et Evloghi Gheorghiev). In: B Buc., 2001, 4, nr. 12, p.12-13.

Dobrescu, Florin. [Cartierul Bellu]. In: B Buc., 2000, 3, nr. 10, p.6-13 ; 2001, 4, nr. 3, p. 3-8; nr. 8, p. 4-8.

Dragomir, Silviu N. București, orașul de odinioară. Album-catalog (La ville d'antan). București, s.n., 2001, 165 p.

Duțu, Aurel. Casa Cesianu din Strada Clemenței (La maison Cesianu de la rue Clemenței). In: BMIM, 2001, 15, p.238-244.

Enache, Emilia. București, album (). București, Ed. Alcor Edimpex, 2001, 192 p.

Ene, Camelia. Documentar istoric și edilitar urbanistic privind zona Băcani-Lipscani (Documentaire historique et édilitaire urbaniste concernant la zone Băcani-Lipscani). In: BMIM, 2001, 15, p.245-250.

Ene, Camelia. Documentar istoric și edilitar urbanistic privind zona Șelari - Pasajul Marchitanilor (Documentaire historique et édilitaire urbanistique concernant la zone Șelari - Pasajul Marchitanilor). In: BMIM, 2000, 14, p.195-204.

Ene, Camelia; Zărnescu, Ionel. Ansamblul Ghica-Tei [ Din istoria arhitecturii bucureștene] (L'ensemble Ghica Tei [De l'histoire de l'architecture bucarestois]). In: BMIM, 2000, 14, p.186-194.

Falcan, Dan. Ctitori de București - familia Basilescu. In: BMIM, 2002, 16, p.316-322.

Falcan, Dan. Misterele Bucureștilor. In: MI, 2000, 34, nr. 9, p.55-57.

Falcan, Dan. O aminitire dintr-un București dipărut - pasajul din strada Coloniei (Un souvenir d'un Bucarest disparu - le passage de la rue Coloniei). In: BMIM, 2000, 14, p.89-91.

Filip, Paul. Bătrânul Cișmigiu. Monografie (Le vieux Cișmigiu). București, Ed. ARCUB, 1999, 104 p.

Filip, Paul. Bellu, panteon național (Bellu, panthéon national). București, Ed. Afir, 2001, 244 p.

Florea, Pavel Mircea. Un plan necunoscut al orașului București de la 1772 (Un plan inconnu de la ville Bucarest). In: Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici. București, 2000, p.429-436.

Fudulu, Cătălin. Luna Bucureștilor - în Micul Paris (Le mois de Bucarest - dans le Petit Paris). In: Historia, 2003, 2, nr. 17, p.60-62.

Gavril, Victoria; Constantinescu, Carmen. Strada Paleologu - fragment de istorie bucureșteană (La rue Paleologu -fragment d'une histoire bucarestoise). In: BMIM, 2000, 14, p.121-136.

*Ghenciulescu, Ștefan. Bucarest dans le contexte sud-est européen. Formes et cultures urbaines. In: NECY, 1999-2000, nr. 183-233, .

Ghinoiu, Ion. "Pro Patria". Cimitirul eroilor germani din București. In memoriam (Le cimetiere des héros allemands de Bucarest). București, Ed. Biblioteca Bucureștilor, 2001, 248 p.

Ghițulescu, Constanța. Discipline ecclésistiques - discipline sociale. La prostitution au XVIIIe siecle a Bucarest. In: SP, 2004, 4, nr. 2, p.281-300.

Grigore, Monica. Proiecte de modificare a arhitecturii Bucureștiului în viziunea C.C. al P.M.R. și Consiliului de Miniștri în 1952 (Projets de modification de l'architecture de Bucarest dans la vision de C.C. du P.M.R. et du Conseil des Ministres). In: Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă. București, 2001, p.282-288.

Harhoiu, Dana. București, un oraș între Orient și Occident. Bucharest, a city between Orient and Occident (). București, Ed. Arcub, 2001, 135 p.

Ionescu-Gion, George I. Istoria Bucurescilor (). Iași, Ed. Tehnopress, 2003, 818 p.

Ionescu, Nicolae. Bucureștiul de altădată. Bucharest of yore. Bucarest d'antan (). București, Ed. Alcor Edimpex, 2002, 96 p.

Ioniță, Ionel. Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni (Le Palais de la Maison d'Epargne). In: BMIM, 2001, 15, p.79-92.

Ioniță, Ionel; Ene, Camelia. Monumentul din inima Bucureștiului (Le monument de centre-ville). In: MI, 2002, 36, nr. 1, p.66-69.

Ioniță, Maria. București în ajunul jubileului din anul 1906 (Bucarest a la veille du jubilé de 1906). In: MN, 1998, 10, p.107-113.

Ioniță, Maria-Magdalena. Casa și familia Capșa în România modernă (La Maison et la famille Capșa de la Roumanie moderne). București, Ed. Publimpres, 2000, 228 p.

Ioniță, Mioara. Cafenele de altădată: Fialkowski (La Café de Fialkowski). In: MI, 2002, 36, nr. 12, p.26-28.

Ioniță, Mioara. Cafenele de altădată. Terasa Oteteleșteanu (La Café Oteteleșteanu). In: MI, 2003, 37, nr. 10, p.38-41.

Ioniță, Mioara. În căutarea cafenelelor pierdute. La Papa Kübler (Le Café de Kübler). In: MI, 2000, 34, nr. 11, p.65-68.

Iorga, Nicolae. Ce a arămas din vechii București In: Etudes roumaines et aroumains. Paris, 1993, II, p.93-100.

Jugurică, Constantin. București, înainte și după cutremur. Ceaușescu reia planul de sistematizare din 1935 (La "systématisation" de la Capitale a l'époque de Ceaușescu). In: MI, 2003, 37, nr. 9, p.28-30 ; nr. 10, p. 73-76.

Kerim, Silvia. "Parfumeria". Ceaușescu and Destruction of "Little Paris" (). București, Ed. Universalia, 2000, 160 p.

Lăcustă, Ioan. 1895. O nouă podoabă a Bucureștilor: Palatul de Justiție (Monuments en danger: le Palais de Justice). In: MI, 2001, 35, nr. 5, p.49-53.

Lărgeanu, Amelia. Embaticarii moșiei Grozăvești (Les fermiers du domaine de Grozăvești). In: B Buc., 2003, 6, nr. 8, p.7-8.

Leahu, Gheorghe. București, portretul unui oraș (). București, Ed. Crater, 2000, 213 p.

*** Lista caselor și dughenilor Capitalei supuse la vremelnica dare a somelor pentru îmbunătățirea ulițelor Capitalei, legiuite de Divanul obștesc și încuviințate de prea Înălțatul Domn (La liste des maisons et des barques de la Capitale). Ediție de: Crăciun, G.; Pricop, Adrian. Iași, Ed. Noel, 2000, 120 p.

Luca, Al. K. 1901 La telefon, Bucureștii! (Le téléphone a Bucarest). In: MI, 2001, 35, nr. 11, p.83-85.

Lupeș, Corneliu. Itinerare memorialistice bucureștene, repere muzeistice literare (Itinéraire mémorialistique de Bucarest, reperes muséistiques littéraires). București, Ed. Muzeului Literaturii Române, 2003, 254 p.

*** Magyar élet a régi Bukarestben (La vie hongroise dans l'ancien Bucarest). Közzéteszi: Kovách, Géza. Budapest, s.n., 1996, 184 p.

Majuru, Adrian. Bucureștii anului 2000 văzuți din 1939 (Bucarest 2000 - un regard des années '30). In: MI, 2000, 34, nr. 7, p.43-47.

Majuru, Adrian. Bucureștii mahalalelor sau periferia ca mod de existență (Bucarest des faubourgs ou la périférie comme moyen d'existence). București, Ed. Compania, 2003, 247 p.

Majuru, Adrian. Bucureștiul albanez (Le Bucarest albanais). București, Ed. Ararat, 2002, 130 p.

Majuru, Adrian. Curtea Domnească și Târgul Bucureștilor (L'évolution du périmetre "Curtea Veche"). In: CAB, 2002, 5, p.25-56.

Majuru, Adrian. Mahalaua Colței (La banlieue Colței). In: BMIM, 2000, 14, p.92-116.

Majuru, Adrian. Moda tatuajului în Bucureștii anului 1900 (La mode du tatouage a Bucarest des années 1900). In: BMIM, 2001, 15, p.168-181.

Majuru, Adrian. Periferia subterană. Bucureștiul patologic și derivatele nebuniei (La péripherie souterraine. Le Bucarest pathologique et ses dérivés de la folie). In: BMIM, 2002, 16, p.261-295.

Majuru, Adrian. Scurt excurs asupra sinuciderii în Bucureștii anilor 1900 (Breve digression sur le suicide a Bucarest). In: BMIM, 2000, 14, p.339-346.

Mareș, Alexandru A. Societăți de caritate feministe și unități de învățământ preșcolar din capitală la începutul secolului al XX-lea (Sociétés de carité féministes et institutions d'enseignement maternel de la capitale). In: SAI, 2001, 66, p.131-138.

Marsillac, Ulysse de. Bucureștiul în veacul al XIX-lea (). Prefață, note și antologie de: Ionescu, Adrian-Silvan. București, Ed. Meridiane, 1999, 303 p.

Mănucu-Adameșteanu, Gheorghe; Căpățână, Dan. Ceramica de la Curtea Domnească din București (sec. XV-XIX). Catalog selectiv (La céramique de la Cours de Bucarest). București, Muzeul Municipiului București, 2002, 53 p.

Mărculeț, George H. Bucur Bunescu - o carieră de excepție în comerțul bucureșten din prima jumătate a secolului XX (Une carriere d'exception dans le commmerce de Bucarest a la premiere moitie du XXe siecle). In: BMIM, 2003, 17, p.450-460.

Mărculeț, George H. Casa Gavril Cosma str. Domnița Anastasia nr. 9, sector 5, București. Studiu istoric (Etude d'histoire: la maison Gavril Cosma). In: BMIM, 2002, 16, p.227-247.

*** Mărturii orale: anii '80 și bucureștenii (). Ediție de: Vinea, Ana. București, Ed. Paideia, 2003, 376 p.

Moldoveanu-Sabie, Viorica. Opera arhitecturală brâncovenească în București (L'architecure de Brâncoveanu a Bucarest). In: B Buc., 2004, 7, nr. 8, p.10-14.

Mucenic, Cezara. Arhitecți și case în Bucureștii secolului al XIX-lea - Alexandru Orăscu și Anton Onderka (Arhitectes et maisons dans le Bucarest). In: BMIM, 2001, 15, p.251-266.

Mucenic, Cezara. Casa Slătineanu din Calea Dorobanților (La maison Slătineanu de rue Dorobanților). In: BMIM, 2003, 17, p.331-345.

Mucenic, Cezara. Istoria arhitectural urbanistică a unei străzi "Strada Doamnei" (L'histoire architecturale urbanistique d'une rue "Strada Doamnei"). In: BMIM, 2000, 14, p.73-88.

Nicolae, Alexandrina. Bucureștii și activitatea edilitară în primul deceniu interbelic (Bucarest et l'activité édilitaire a la premiere décenie de l'entre-deux-guerres). In: BMIM, 2001, 15, p.128-139.

Nicolae, Alexandrina. Incursiune în viața Bucureștiului - călătorind prin "Micul Paris" (Incursion a la vie de Bucarest - voyage par le "Petit Paris"). In: BMIM, 2003, 17, p.238-244.

Nicolae, Alexandrina. Viața cotidiană în Bucureștiul primului deceniu interbelic (La vie quotidienne a Bucarest dans la premiere décennie d'entre guerres). In: BMIM, 2000, 14, p.303-332.

Nicolae, Ion; Suditu, Bogdan; Light, Duncan. Communism and the Urban Landscape: Street Names in Bucharest, 1947-1965. In: AUB geogr., 2001, 50, p.73-79.

Obedeanu, Alexandru. Cafenelele bucureștene de acum 50 de ani (Les caféteria de Bucarest d'il y a 50 ans). In: B Buc., 2003, 6, nr. 8, p.5-6.

Ogrezeanu, Andreea. Mahala: the Slums of Bucharest - a Space of Urban Change. In: RIS, 2002, 2, nr. 1, p.62-81.

Olian, Duduța. Strada Icoanei. In: BMIM, 2003, 17, p.346-352.

Olteanu, Radu. Bucureștii în date și întâmplări (Bucarest en données chronologiques et événements). Prefață de: Bălăceanu-Stolnici, Constantin. București, Ed. Paideia, 2002, 505 p.

Oprea, Petre. Sculpturi decorative pe clădiri bucureștene (Sculptures décoratives sur les bâtiments de Bucarest). București, Ed. Maiko, 2004, 172 p.

Orășanu, Ana Maria. Cum erau odinioară Bucureștii (Comment était Bucarest autrefois). In: G Buc., 2003, 6, nr. 1, p.8-10 ; nr. 2, p. 5-7; nr. 3, p. 7-8; nr. 4, p. 5-10; nr. 5, p. 6-10; nr. 6, p. 6-10, nr. 7, p. 8-9; nr. 8, p. 4-5; nr. 9, p. 4-5; nr. 10, p. 8-9; nr. 11, p. 6-7; nr. 12, p. 5-6.

Orășanu, Ana Maria. Din vremea lui Anton Pann. Domni, doamne și domnițe (De l'époque d'Anton Pann). In: B Buc., 2004, 7, nr. 3, p.7-8 ; nr. 4, p. 9-10; nr. 5, p. 7-8.

Orășanu, Ana Maria. Mahalalele bucureștene (Les foubourgs de Bucarest). In: B Buc., 2004, 7, nr. 6, p.6-7 ; nr. 7, p. 7-8.

Orășanu, Ana Maria. Vechi zidiri bucureștene. Moștenirea Văcăreștilor (Ancien édifices de Bucarest - l'héritage des Văcărești). In: B Buc., 2004, 7, nr. 8, p.8-10.

Orășanu, Ana Maria. Vechi ziduri bucureștene (Vieux murailles bucarestois). In: B Buc., 1999, 2, nr. 8, p.6-8 ; nr. 10, p. 89; nr. 11, p. 8-9; nr. 12, p. 10-11; 2000, 3, nr. 1, p. 28; nr. 2, p. 7-9; nr. 3, p. 8-9; nr. 4, p. 6-7; nr. 5, p. 7-8; nr. 6, p. 6-7; nr. 7, p. 5-7; nr. 8, p. 7-8; nr. 9, p. 4-5; nr. 10, p. 4-5; nr. 11, p. 4-5; nr. 12, p. 20-21; 2001, 4, nr. 3, p. 9-10; nr. 4, p. 4-5; nr. 7, p. 5-6; nr. 8, p. 9-10; nr. 9, p. 6-7; nr. 10, p. 11-12; nr. 11, p. 6-7; nr. 12, p. 10-11; 2002; 5, nr. 1, p. 10-12; nr. 2, p. 15-16; nr. 3, p. 8; nr. 4, p. 11-12; nr. 5, p. 11-12; nr. 6, p. 8-9; nr. 7, p. 7-8; nr. 9, p. 7-8; nr. 10, p. 11-12; nr. 11, p. 7-8; nr. 12, p. 11-12.

*** Pagini din istoria orașului București. Casa Capșa, 150 de ani de existență (La maison Capșa). București, Ed. Ars Docendi, 2002, 219 p.

Panait, Panait I. București - orașul de reședință domnească a lui Șerban Cantacuzino (București - ville de résidence de regne de Șerban Cantacuzino). In: Studii și articole de istoria artei. Muzeul Național Cotroceni. București, 2001, p.11-15.

Panait, Panait I. Enigmele curților domnești din București (Enigmes a la cour princiere de Bucarest). In: MI, 2002, 36, nr. 10, p.12-15 ; nr. 11, p. 71-75.

Panait, Panait I. Etnii conviețuitoare în istoria multiseculară a Bucureștilor (Ethnies qui cohabitent dans l'histoire multiseculaire de Bucarest). In: B Buc., 2002, 5, nr. 2, p.12-14.

Pappasoglu, Dimitrie. Istoria fondării orașului București. Istoria începutului orașului București. Călăuza sau conducătorul Bucureștiului (L'histoire de la création de la ville de Bucarest. L'histoire des débuts de la ville de Bucarest. Le mître de Bucarest). București, Fundația Culturală "Gheorghe Marin Speteanu", 2000, 324 p.

Pavel, Amelia. Farmecul Bucureștiului de odinoară (Le Bucarest d'antant). In: MI, 2001, 35, nr. 5, p.44-47.

Pârvulescu, Ioana. Întoarcerea în Bucureștiul interbelic (La rentrée a Bucarest de l'Entre-les-guerres). București, Ed. Humanitas, 2003, 348 p.

Petrescu-Prodan, Eugen. Istorie, economie, afaceri. Camera de Comerț și Industrie din București (Histoire, économie, affaires). București, s.n., 2000, 208 p.

Pippidi, Andrei. București, istorie și urbanism (Bucarest, histoire et urbanisme). București, Ed. DominoR, 2002, 342 p.

Popa, Maria Raluca. Bucureștii între 1960-1970. Continuitate urbană sau un nou oraș socialist (Continuité urbaine ou nouvelle ville socialiste). In: AS, 2001, 9, p.61-69.

Popa, Maria Raluca. O casă a arhitectului Marcel Iancu pe strada Fetițelor din București (Une maison de l'architecte Marcel Iancu de la rue Fetițele de Bucarest). In: BMIM, 2002, 16, p.248-251.

*** Povestea caselor din București, orașul pierdut dar și a celor care i-au supraviețuit (L'histoire des maisons de Bucarest, la ville perdue, mais aussi l'histoire de celles qui ont survécu). Ediție de: Deciu, Andreea. Prefață de: Paleologu, Alexandru. București, Ed. Simetria, 1999, 252 p.

Reimer, Rolf Peter. Wie alles anfing und nicht endete. Kulturhistorischer Stadtführer (). Bukarest, s.n., 2000, 400 p.

Rezeanu, Adrian. Relația urban-rural în urbanonimia bucureșteană (La relation urbaine-rurale dans l'urbanonymie de Bucarest). In: SCO, 2003, 8, p.67-86.

Rostás, Zoltán. Chipurile orașului. Istorii de viață în București. Secolul XX (Images de la ville. Histoire de vie a Bucarest). Prefață de: Pippidi, Andrei. Iași, Ed. Polirom, 2002, 400 p.

Rucăreanu, Costin. Începuturile electrificării în București (1882-1886) (Les débuts de l'électricité a Bucarest). București, Ed. AGIR, 2001, 87 p.

Scripcariu, Adriana. Evoluția zonei Mântuleasa din vremea mahalalei până astăzi (L'évolution de la zone Mântuleasa de l'époque des faubourges jusqu'a présent). In: BMIM, 2003, 17, p.377-400.

*** Sectorul 3, cel mai populat oraș din București. Album (Le 3e arrondissement, la plus grande agglomération de Bucarest). Coordonator: Ioniță, Ionel. București, Ed. D.B.H., 2001, 80 p.

Sficachis, Costică; Borteș, Ion D. Piața "Bibescu Vodă" (Place Bibescu). In: BMIM, 2002, 16, p.173-181.

Stahl, Henri H. Bucureștii ce se duc (). București, Ed. DominoR, 2002, 183 p.

Stănculescu, Irina. Apariția și evoluția denumirilor de străzi din București (L'apparition et l'évolution des dénominations des rues de Bucarest). In: BMIM, 2000, 14, p.137-185.

Stănescu-Stanciu, Teodora. Hai să-ți arăt Bucureștiul... acum 100 ani (Le Bucarest du siecle passé). In: MI, 1999, 33, nr. 9, p.47-50.

Stoica, Luana-Irina. La Banliue Bucarestoise de l'Entre Deux-guerres. Mahalaua - Topos et Réalité Sociale. In: NECY, 1997-1998, p.371-435.

Teodorescu, Virgiliu Z. Comerțul ambulant și meserii pe străzile bucureștene de odinioară (Commerce ambulant et métiers sur les rues de l'ancien Bucarest). In: BMIM, 2003, 17, p.270-281.

Teodorescu, Virgiliu Z.; Teodorescu, Elisabeta. Nomenclatura străzilor - expresie a gradului de cultură în evoluția unei localități (La nomenclature des rues - expresion du degré de la culture dans l'évolution d'une localité). In: HU, 1997, 5, nr. 2, p.245-255.

Terzian, Sirun. Figuri armene ale Bucureștiului (Figures arméniennes de Bucarest). In: B Buc., 2001, 4, nr. 10, p.4-10.

*** Transportul public de suprafață din municipiul București. 1871-1998. Monografia RATB (1909-1998) (Le transport public d'extérieur, a Bucarest). Coordonator: Ene, Corneliu. București, s.n., 2001, 360 p.

Velescu, Oliver. Contribuții la imaginea străzii bucureștene. Birjarii și șoferii (1785-1912) (Contributions a l'image des rues bucarestoises. Les cachers des fiacres et les chauffeurs). In: HU, 1999, 7, nr. 1-2, p.121-130.

Velescu, Oliver. Strada Lânăriei și vecinătățile ei (La rue Lânăriei et ses voisinages). In: BMIM, 2002, 16, p.252-260.

Zamani, Lelia. Grădina Icoanei [Din istoria Bucureștiului]. In: BMIM, 2000, 14, p.117-120.

Zamani, Lelia. Încăperi de ceremonie în marile case bucureștene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea (Pieces de cérémonies dans les grandes maissons de Bucarest). In: BMIM, 2002, 16, p.190-195.

Zamani, Lelia. O veche stradă din București intrată în legendă: strada Bazaca (Une vieille rue de Bucarest entrée dans la légende: la rue Bazaca). In: BMIM, 2001, 15, p.267-274.

Zănescu, Ionel. In Bucureștii negustorilor ambulanți (Marchands ambulants a Bucarest). In: MI, 2002, 36, nr. 7, p.29-31.

Zănescu, Ionel; Ene, Camelia. Bărbieri și spițeri în Bucureștii de odinioară (Barbiers et apothicaires dans l'ancien Bucarest). In: BMIM, 2003, 17, p.282-289.

Zănescu, Ionel; Ene, Camelia. Doi primari interbelici în slujba cetățeanului [Dem. I. Dobrescu; Al. G. Doncescu] (Deux maires d'entre-deux-guerres). In: MI, 2003, 37, nr. 3, p.82-83.

Zeck, Ariadna. "... Văz monstruos" [București]. In: BMIM, 2002, 16, p.296-303.

Zikeli, Daniel. Vereinte Kraft wirkt Grosses. 150 Jahre evangelische Kirche A.B. in Bukarest (). București, Blueprint Internațional, 2003, 73 p.

          Buftea

Petre, Constantin. Date despre gospodăria și ocupația tradițională din Buftea, județul Ilfov (La maison et les métiers traditionnels a Buftea). In: Ethnos, 2004, nr. 5, p.387-404.

Radu, Mariana; Achim, Florin. Evoluția orașului Buftea reflectată în documente cartografice (L'évolution de la ville de Buftea). In: RG, 2002, 9, p.183-185.

          Bumbești-Jiu

Stolojanu-Munteanu, Victoria. Bumbești-Jiu, monografie (). Târgu Jiu, Ed. Rhabon, 2003, 594 p.

          Busești

Ploscaru, Gheorghe. Monografia satului Busești (). București, Ed. Pro Transilvania, 2003, 143 p.

          Buzău

*** Buzău, mică enciclopedie istorică (Petite encyclopedie historique). Coordonator: Constantinescu, Eugen-Marius. Buzău, Ed. Alpha MDN, 2000, 362 p.

Gheorghe, Viorel. Preocupări privind igiena urbană la Buzău înainte de primul război mondial (Intérets relatifs a l'igiene urbaine a Buzău avant la premiere guerre mondiale). In: HU, 2001, 9, nr. 1-2, p.155-182.

Mateescu, Tudor. Din legăturile orașului Buzău cu Dobrogea înainte de 1877 (Les liaisons de la ville Buzău avec Dobroudja). In: Mousaios, 1999, 5, p.195-199.

Mănescu, Lucreția. Orașul Buzău și zona sa de influență (La ville de Buzău et son influence régionale). București, Ed. Universității din București, 1999, 198 p.

Nicoară, Marius Adrian. Buzău - centrul național al învățământului militar de aviație din România (Centre national de l'enseignement militaire d'aviation de Roumanie). In: Mousaios, 2003, 8, p.411-435.

*Nicolescu, Valeriu. Din trecutul viticulturii pe meleaguri buzoiene (Du passé de la viticulture de la région de Buzău). In: Mousaios, 2001, 6, p.263-268.

Nistor, Veronica. Buzăul oglindit în medalistică (Buzău refleté dans la science des médailles). In: Mousaios, 1999, 5, p.367-388.

Oprea, Elena Mădălina. Aspecte din iudaismul muntean: scurtă istorie a comunității evreilor din Buzău (Du judaïsme de Muntenia: breve histoire de la communauté des Juifs de Buzău). In: Mousaios, 2003, 8, p.261-278.

Petcu, Gheorghe; Stan, Constantin I.; Ciobanu, Doina; Tănase, Constanța; Filote, Doina. Municipiul Buzău. Monografie (). Buzău, Ed. Alpha, 2002, 253 p.

Raican, Nicolae; Andreica, Victor. Cultura, între tradiție și eficiență. Contribuții la o monografie a Casei de Cultură a municipiului Buzău (La culture, entre tradition et efficience. Contributions a la monographie de la Maison de Culture de Buzău). Buzău, Ed. Alpha, 2003, 198 p.

          Buziaș

Sfetcu, Octavian. Buziaș, temelii istorice și teatrale (Bases d'histoire et de théâtre). Timișoara, Ed. Orizonturi Universitare, 2001, 152 p.

          Cacova Ierii

Vana, Cornel; Vișinescu, Valentin. Cacova Ierii, studiu monografic (). Turda, Ed. Boema, 2003, 121 p.

          Calna

Pop, Grigore P. Model de involuție rurală. Satul Calna, județul Cluj (Modele d'involution rurale. Le village Calna). In: Studia geogr., 1998, 43, nr. 1, p.49-60.

          Caransebeș

Gherga, Cornel. Momente ale vieții bisericești și culturale din Caransebeș în perioada interbelică (Moments de la vie ecclésiastique et culturelle de Caransebeș dans la période de l'entre-deux-guerres). In: Alt. B, 1995, 6, nr. 10-12, p.84-91.

Ghidiu, Andrei; Bălan, Iosif. Monografia orașului Caransebeș (). Timișoara, Ed. Mirton, 2000, 319 p.

Groza, Liviu. Caransebeșul după Marea Unire (Caransebes apres la Grande Union). Caransebeș, Ed. Dalami, 2004, 38 p.

Jumanca, Pavel. Monografia orașului Caransebeș. Istoria bisericească (L'histoire religieuse). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2002, 132 p.

          Carei

Benedek, Zoltán. Nagykároly zenei hagyományai (Les traditions musicales de la ville Carei). In: Mûvelődés, 2001, 54, nr. 2, p.18-19.

          Cartojani

Olteanu, Vasile M. Cartojani, satul de pe Dâmbovnic. Monografie (). București, Ed. Semne, 1999, 148 p.

          Catalina

Bakk, Pál. Szentkatolnai krónika. Hely és mûvelődéstörténeti dolgozatok (Chronique de la localité Catalina, dép. de Covasna). Kezdivásárhely, Ambrózia Kiadó, 2001, 248 p.

          Călărași

Mihai, Luiza Nicoleta. Vizite ale familiilor domnitoare la Călărași (Visites des familles princieres a Călărași). In: AP, 2000, 5, p.35-38.

Teodorescu, Virgiliu Z.; Teodorescu, Elisabeta. Simboluri ale cinstirii înaintașilor ridicate în forul public prin preocuparea călărășenilor sec. XX (Symboles du respect des ancêtres bâtis dans le phorum public grâce aux habitants de Călărași). In: CCDJ, 2001, 18, p.97-108.

Vlădărean, Alexandru. Catagrafia Mahalalei Plugarilor din târgul Călărași (1830) (Récencement du banlieu de Călărași). In: CCDJ, 2001, 18, p.133-139.

          Călărași [jud. Cluj]

*** Harasztos. Falumonográfia (Călărași, dép. de Cluj, la monographie du village). Szerkeszte: Zsigmond, Győző. Sepiszentgyörgy, Ed. Medium, 2000, 1888 p.

          Călățele

Lechințan, Vasile. Călățele, studiu monografic (). Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2001, 120 p.

          Călimănești

Driva, Fenia. Călimănești. Oltul, Cozia și Mircea în scrierile vremii (Olt, Cozia et Mircea dans les ouvrages de l'époque). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2000, .

          Căpâlna de Jos

Marcu, Vasile. Căpâlna de Jos. Satul transilvan și problemele sale. Memorii (Le village transylvain et ses problemes). Blaj, Ed. Buna Vestire, 1999, 349 p.

          Câlnic [jud. Alba]

Dan, Iulia Ramona. Câlnic - file de istorie. In: PA, 2001, 1, p.133-142.

          Câlnic [jud. Gorj]

Gârdu, Gheorghe. Câlnic, județul Gorj. In: Litua, 2000, 8, p.101-113.

          Câmpia Turzii

Gergely, Eugen. Câmpia Turzii (1989-2002) (). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2003, 244 p.

Nemeș, Mircea N.; Mera, Laurențiu; Bujor, Emil; Lechințan, Vasile; Deac, Valer; Suciu, Alexandru. Câmpia Turzii. Istorie, cultură, civilizație (Câmpia Turzii. Histoire, culture, civilisation). Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 1998, 395 p.

          Câmpina

Cratochvil, Silviu. Monografia municipiului Câmpina (). Ploiești, Ed. Premier, 2002, 208 p.

Luncașu, Simona. Câmpina de altădață. Călătorie în timp (La ville de Câmpina dans le passé). Brașov, Ed. Transilvania Expres, 2003, 175 p.

*** Școala militară de subofițeri de poliție "Vasile Lăscar" din Câmpina. Monografie (L'Ecole militaire de sousofficiers de police "Vasile Lăscar" de Câmpina). Coordonator: Cândea, Constantin. București, s.n., 2001, 128 p.

          Câmpința

Zank-Chiriacopol, Theodor. Curiacul. Monografia romanțată a Câmpinței. Meleaguri, oameni și amintiri, așa cum au fost (Pays, gens et souvenirs tels qu'ils ont été). 199 p.

          Câmpu Mare

Ciucă, Ion D.; Ciucă, Domnica; Ciucă, Ion M. Pagini de istorie. Câmpu-Mare jud. Olt și împrejurimile sale (). Câmpu Mare, Parohia Câmpu Mare, 2000, 279 p.

          Câmpulung Moldovenesc

Sfârghiu, Otilia; Sfârghiu, Vasile. Glosar, regionalisme din Câmpulung Moldovenesc (Glossaire, régionalismes de Câmpulung Moldovenesc). Câmpulung Moldovenesc, Ed. Amadoros, 2004, 86 p.

          Câmpulung Muscel

Cantacuzino, Gheorghe I. Considerații privind necropola din jurul bisericii vechii curți domnești din Câmpulung (Considérations sur la nécropole de l'église de l'ancienne résidence princere de Câmpulung). In: SCIVA, 1998, 49, nr. 2, p.181-193.

Cantacuzino, Gheorghe I. Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung (Aspects de la culture urbaine médiévale de Câmpulung). In: HU, 1997, 5, nr. 2, p.209-221.

*** Câmpulung Muscel, secolul XXI (). Autori: Badiu, Nicolae; Bălan, George; Trâmbaciu, Ștefan; Radu, George. Pitești, Ed. Euro Press, 2002, 48 p.

Chița, Gheorghe. Câmpulung și fostul județ Muscel, monografie (Câmpulung et l'ancien département de Muscel). București, Ed. Ars Docendi, 2000, 144 p.

Georgescu, George. Câmpulung-Muscel în Cronica franciscanilor de la 1764 (Câmpulung-Muscel dans la Chronique des franciscains). In: Argessis, 2000, 9, p.253-265.

Mulțescu, Maria; Mulțescu, Alexandru. Câmpulung-Muscel. Cronică. In: Argessis, 2002, 11, p.461-475.

Neagoe, Claudiu. Câmpulung, 1737. In: Argessis, 2001, 10, p.181-183.

Neagoe, Claudiu. Câmpulung în vremea "zaverei" de la 1821 (Câmpulung pendant la révolution de 1821). In: RIMSC, 2003, 7, p.79-82.

Neagoe, Claudiu. Noi aspecte referitoare la "Zborul de la Sfântul Ilie" din Câmpulung-Muscel (sec. XVII-XVIII) (Nouveaux aspects concernant "Le foire du Saint Ilie" de Câmpulung-Muscel). In: Argessis, 2002, 11, p.225-229.

Neagoe, Claudiu. Orașul Câmpulung în timpul "răzmeriței" din anii 1788-1790 (La ville Câmpulung pendant la "révolte" des années 1788-1790). In: RIMSC, 2001, 6, p.91-95.

Oprescu, Carmen. Au existat în Câmpulungul Muscelului cartiere meșteșugărești? Considerații referitoare la meșteșugarii din Câmpulung și rolul lor în organizarea orașului (Considérations sur les artisans de Câmpulung et leur rôle dans l'organisation de la ville). In: BȘUP-SI, 2002-2003, 1-2, p.69-80.

Oprescu, Carmen. Funcțiunea de apărare și rolul ei în evoluția orașului Câmpulung (La fonction de défense et son rôle dans l'évolution de la ville Câmpulung). In: Argessis, 2002, 11, p.453-460.

Oprescu, Carmen. Funcțiunea de loisir și rolul ei în modernizarea orașului Câmpulung-Muscel (La fonction de loisir et son rôle dans la modernisation de la ville Câmpulung). In: Argessis, 2000, 9, p.517-526.

Oprescu, Carmen. Funcțiunea rezidențială și rolul ei în modernizarea orașului Câmpulung Muscel (La fonction résidentielle et son rôle dans la modernisation de la ville Câmpulung Muscel). In: Argessis, 2001, 10, p.497-510.

Oprescu, Carmen. Halele din piața Sf. Ilie și modernizarea Câmpulungului (Halles et modernisation a Câmpulung). In: RIMSC, 2001, 6, p.151-160.

Oprescu, Carmen. Rolul instrituțiilor ecleziastice în geneza și evoluția orașului Câmpulung Muscel (Le rôle des institutions ecclésiastique dans la genese et l'évolution de la ville de Câmpulung Muscel). In: HU, 2000, 8, nr. 1-2, p.127-143.

Oprescu, Carmen. Un aspect inedit al istoriei orașului Câmpulung Muscel: nomenclatorul străzilor (Un aspect inédit de l'histoire de la ville Câmpulung Muscel: nomenclateur des rues). In: Argessis, 2001, 10, p.511-525.

Pârnuță, Gheorghe; Trâmbaciu, Ștefan. Documente și inscripții privind istoria orașului Câmpulung Muscel. Vol. II-III, V (Documents et inscriptions concernant l'histoire de la ville Câmpulung Muscel). București, Ed. Semne, 1999-2001, 429, 313, 337 p.

Scurtu, Nicolae. Însemnările profesorului Emilian I. Constantinescu despre Câmpulung Muscel (Les notes du professeur Emilian In Constantinescu sur Câmpulung Muscel). In: RIMSC, 2001, 6, p.195-201.

Smaranda, Aurică. Școala comercială din Câmpulung Muscel - condiții și necesitatea înființării (L'école commerciale de Câmpulung Muscel - conditions et besoin de sa fondation). In: RIMSC, 2003, 7, p.165-168.

Șerban, Constantin. Câteva documente inedite pribvind spitalul și prima farmacie din Câmpulung Muscel (Documents inédits sur l'hôpital et la premiere pharmacie de Câmpulung Muscel). In: RIMSC, 2003, 7, p.83-96.

Tamaș, Veronica. Informații arhivistice din perioada 1681-1823 privind Câmpulung Muscel în colecția "Documentele Vâlcii" (Informations d'archive sur Câmpulung Muscel). In: RIMSC, 2003, 7, p.63-68.

          Cârța

Busuioc von Hasselbach, Dan Nicolae. Țara Făgărașului în secolul al XIII-lea. Mănăstirea cisterciană Cârța. Vol. I-II (Le Monastere Cârța). Cluj-Napoca, Centrul Cultural Transilvania, Fundația Culturală Română, 2000, I-II, 338, 336 p.

          Cârțișoara

Cânduleț, Traian; Costache, Ilie. Cârțișoara, monografie (). Iași, Ed. Pim, 2002, I-II, 319, 365 p.

          Ceanu Mare

Hădărean, Remus; Lechințan, Vasile. Ceanu Mare, studiu monografic (). Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2001, 220 p.

          Cenad

Iambor, Petru. Archaelogical Contributions to the Study of the Early Medieval Town of Cenad (Timiș County). In: Trans. R, 2001, 10, nr. 2, p.98-111.

          Cernăuți

*Ceaușu, Mihai-Ștefan. Cernowitz und die Rumänen In: Czernowitz. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Stadt. Köln, Weimar, Wien, 2000, p.63-79, 194-198.

*** Jüdisches Städtebild Czernowitz (). Hg. von: Cortea-Hoișie, Andrei. Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag, 1999, 260 p.

Weczerka, Hugo. Die städtebauliche Entwicklung von Czernowitz 1775-1900. In: ANB, 1997, 4, nr. 3, p.651-674.

          Cerneți

Măneanu, Mite. Cerneți - creșterea și decăderea unui oraș (Le grandeur et la décadence d'une ville). In: PDF, 2004, 8, nr. 1, p.6-27.

          Cetireni

Chirtoagă, Ion. Din istoria satului Cetireni și a unor localități învecinate (De l'histoire du village Cetireni et de quelques localités voisines). In: Pyretus, 2001, 1, nr. 1, p.63-67.

          Chetrosu

Novac, Angela; Novac, Domnica. Istoria satului Chetrosu (). Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 179 p.

          Chibed

Péterfy, László. Kibéd és egyháza (La localité Chibed, le dép. Mureș et sa communauté écclesiastique). s.l., s.n., 1999, 192 p.

          Chilia

Șlapac, Mariana. Date noi privind localizarea Chiliei (Nouvelles dates sur la localisation de Chilia). In: D Rom., 2003, 10, nr. 1, p.57-75.

          Chilieni

Fodor, Ferenc. Kilyénfalva. Falumonográfia (La monographie du village Chilieni). Marosvásárhely, Mentor kiadó, 1995, 219 p.

          Chișcăreni

Țopa, Tudor; Trofăilă, Vasile. Chișcăreni (județul Bălți). Atestat documentar la 6 martie 1560 (). Chișinău, Vast-M, 2001, 96 p.

          Chișinău

Baidaus, Mariana. Municipiul Chișinău - file din istoria modernă și contemporană (Pages d'histoire moderne et contemporaine). In: AANTIM, 1999, p.207-208.

Eremia, Anatol. Chișinăul în vâltoarea secolelor (Chișinău dans le tumulte des siecles). In: Cugetul, 2000, nr. 3, p.23-32.

Eșanu, Andrei; Eșanu, Valentina. Chișinăul - vatră de cultură și civilizație românească (sec. XV-încep. sec. XIX) (Chișinău - foyer de culture et civilisation roumaine). In: D. Rom., 1997, 4, nr. 3, p.21-38.

Ișaev, Maria. Din istoria Cimitirului Eroilor [din Chișinău] (De l'histoire du Cimetiere des Heros de Chișinău). In: Cugetul, 2000, nr. 3, p.52-55.

Nerecenco, Valeriu. Buiucani. File din istoria satului și a sectorului Buiucani, municipiul Chișinău (Pages d'histoire du village et du secteur Buiucani). Chișinău, Ed. Prut Internațional, 2002, 200 p.

Poștarencu, Dinu. Desemnarea târgului Chișinău, la 1812 în calitate de centru administrativ al Basarabiei (La désignation de la ville Chișinău comme centre administratif de la Bessarabie). In: Cugetul, 2000, nr. 3, p.33-37.

Râbalco, Eugenia. Note cu privire la istoria fondului constituit din jurul bisericii romano-catolice din Chișinău (Notes sur l'histoire du fond constituit autour de l'église romaino-catholique de Chișinău). In: Arta, 2003, p.46-53.

Sainciuc, Lică. Colina antenelor de bruiaj (La colline des antennes de brouillahe). Chișinău, 2000, 96 p.

Storostenco, Petru. Complexul istorico-arhitectural din centrul Chișinăului (Le complexe historico-arhitectural du centre de Chișinău). In: Cugetul, 2003, 2, p.25-32.

Șlapac, Mariana; Tofan, Alexandru. Bresle meșteșugărești și topografia urbană a orașului Chișinău (La corporations artisanales et la topographie urbaine de la ville Chișinău). In: HU, 1998, 6, nr. 1-2, p.67-73.

          Chitighaz

Bucin, Mihaela. Mărci identitare. De la descrierea etnografică la imaginea-stereotip. 110 ani de la apariția volumului lui Iosif Ioan Ardelean: Monografia comunei Chitighaz (De la description ethnographique a l'image-stéréotype. 110 ans de l'édition du volume de Iosif Ioan Ardelean intitulé Monographie du village Chitighaz). In: AC, 2003, nr. 1-2, p.122-129.

          Chiuiești

Pădurean, Augustin. Chiuiești, o istorie a credințelor religiose (Une histoire des foies religieuses). Dej, Ed. Astra-Dej, 1999, 122 p.

          Cicârlău

Micu, Augustin. Cicârlău - pagini monografice. In: PU, 2000, 3, nr. 1-2, p.189-192 ; nr. 3-4, p. 178-184; 2001, 4, nr. 1-2, p. 191-195, nr. 3-4, p. 187-193; 2002, 5, nr. 1-2, p. 84-91.

          Cigmău

Filip, Ioan. Glosar cigmăian. Regionalisme specifice satului Cigmău, jud. Mureș (Régionalisme spécifiques au village Cigmău). Timișoara, Ed. Eubeea, 1999, 48 p.

          Cincu

Minghiat, Sorin; Lucescu, Corina; Pop, Andreea. Școla latină din comuna Cincu (județul Brașov) (L'école latine de la commune Cincu). In: RMI, 2001-2003, 72, nr. 1, p.65-75.

          Ciobanu

*Cioară, Ion. Monografia comunei Ciobanu (). Constanța, Ed. Europolis, 2004, 3000 p.

          Ciorogârla

Manea, Florica. Cirogârla, domeniul Samurcaș (Domain latifundiaire de la famille Samurcaș). In: MI, 2002, 36, nr. 7, p.24-26.

          Cisteiu

Cisteianu, Virgil Șerb. Cisteiu. 1461-2004. Cronica unui sat ajuns în mileniul III. Vol. I-III (Chronique d'un village arrive au ee millénaire). Alba Iulia, Ed. Unirea, 2004, 192 p ; 360 p., 260 p.

          Ciucea

Benkő, Samu. Cédulák Csucsáról (Notes sur la localité de Ciucea). In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára. Kozsvár, 2004, p.8-19.

*** Ciucea lui Octavian Goga (). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2003, 56 p.

          Ciumani

Rokaly, József. Gyergyócsomafalva monográfiája. Vol.I (1567-1918) (Monographie du village Ciumani, dép. de Harghita). Gheorgheni, Ed. Mark House, 2003, 324 p.

          Cîțcău

Pădurean, Augustin; Mărginean, Ioan. Cîțcău, o comună europeană (Un village européen). Huedin, Ed. Glasul, 2002, 240 p.

          Cleja

Coșa, Anton. Comunități catolice din Moldova: Cleja (Comunautés catholiques de la Moldavie). In: Carpica, 2000, 29, p.121-138.

          Cluj-Napoca

*** 80 de ani de administrație românească la Cluj-Napoca. Vol. I-II (80 ans d'administration roumaine a Cluj-Napoca). Cluj-Napoca, 1999, 241, 307 p.

Balázs, László; Benkő, Elek. Kolozsvár - Szentpéter régészeti emlékei (Vestiges archéologiques a l'église Sfântu Petru). In: Korunk, 2004, 15, nr. 7, p.16-35.

Benkő, Elek. Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban. A Kolozsvárba olvadt Szentpéter falu emlékei (Le baulieu hongrois de Cluj au Moyen-âge. Les vestiges du village de Saint Pierre assimilé a Cluj). Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum - Egyesület kiadása, 2004, 129 p.

*** Cluj-Napoca, municipiu cu vocație europeană. A City of European Vocatin (). Cluj-Napoca, Ed. Studia, 2001, 82 p.

*** Clujul vechi și nou (Cluj, passé et présent). Cluj-Napoca, Agenția de publicitate ProfImage, 2002, 148 p.

Dîncu, Vasile Sebastian. Funcția culturală a municipiului Cluj-Napoca (La fonction culturelle de la ville Cluj-Napoca). In: Studia soc., 1995-1996, 40-41, nr. 1-2, p.33-49.

Erős, László. Kolozsvár postatörténete a római kotól 1918-ig (L'histoire de la poste de Cluj depuis l'époque romaine jusqu'en 1918). Kolozsvár, Studium kiadó, 1995, 72 p.

Fekete, Albert. A kolozsvári botanikus kert kezdetei (Les débuts du jardin botanique de Cluj). In: Mûvelődés, 2000, 53, nr. 4, p.27-29.

*** Femei și bărbați în Clujul multietnic. Vol. I-III (Fammes et hommes dans le Cluj multiethnique). Coordonatori: Vincze-Magyari, Enikő; Magyari, Nándor L. Cluj-Napoca, Ed. Fundației "Desiré", 2001, 193, 232, 146 p.

*Gaal, György. Ház a Főtér sarkán. A kolozsvári Rhédey-palota (Le Palais Rhédey de Cluj). Kolozsvár, Ed. Polis, 2004, ? p.

Gaal, György. Kincses Kolozsvártól romlott Kolozsvárig. Kolozsvár a Rákóczi - szabadságharc idején (Cluj a l'époque de la lutte pour liberté de Rákóczi). In: KM, 2004, 110, nr. 3, p.295-397.

Gaal, György. Kolozsvár, millenniumi kalauz (Le guide de Cluj). Előszó: Kós, Károly. Kolozsvár, Polis Kiadó, 2001, 192 p.

Gaal, György. Tört kövön és porladó kereszten (Histoire de cemetiere central de Cluj). Kolozsvár, Studium Kiadó, 2003, 159 p.

*** Grădina Botanică "Alexandru Borza" din Cluj-Napoca (Le jardin botanique de Cluj-Napoca). Coordonator: Micle, Felician. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, 132 p.

Gyarmati, Zsolt. Az ellentétek érdekes városa: a korszerûsödő Kolozsvár (La ville intéressante des contrastes: Cluj en cours de modernisation). In: Korunk, 1999, 10, nr. 8, p.103-111.

Gyarmati, Zsolt. Contribuții privind modernizarea Clujului (Contributions concernant la modernisation de Cluj). In: RB, 2000, 14, p.28-35 ; SIT, 2000, 4, p. 28-35.

Gyarmati, Zsolt. A hátország félnyilvánossága. Kolozsári kávéházak, 1914-1918 (Des cafés de Cluj). In: Korunk, 2000, 11, nr. 6, p.106-118.

Gyarmati, Zsolt. Kávéházak a dualizmus kori Kolozsváron (Cafés de Cluj a l'époque du dualisme). In: Korunk, 2003, 14, nr. 5, p.24-34.

Herepei, János. A kolozsvári Farkas utcai templom történetéből (Az 1638-1647 évi építkezés, berendezés és felszerelés adattára) (De l'histoire de l'Eglise protestante de la rue Farkas de Cluj (Documents de 1638-1647 sur sa construction et son intérieur). Volum îngrijit de: Sas, Péter. Kolozsvár, Mûvelődés, 2002, 271 p.

Kiss, András. Szellemûzés a "hóhér házából" levéltári anyaggal (L'exorcisation de fantôme de la "maison du bourreau" avec des matériaux archivistiques). In: Korunk, 2001, 12, nr. 9, p.59-66.

Kiss, Melitta; Pápai, Ferenc. A Házsongárdi temető. Ediția 2-a (). Cluj, 2001, .

*** Kolozsvári harmincadjegyzék (1599-1637) (Notes de Cluj). Edit. de: Pap, Francisc. Bukarest, Kolozsvár, 2000, 669 p.

Kovács Kiss, Gyöngy. A játékos város. A társadalmi érintkezés, a gondûzés és a játékok néhány színheye a 16 századi Kolozsváron (La ville folâtre. Quelques endroits des contactes sociaux, du banuissement des peines et des jeux au 16e siecle a Cluj). In: Korunk, 1999, 10, nr. 12, p.41-51.

*Kovács Kiss, Gyöngy. Rendtartás és kultúra (Ordre et culture). Marosvásárhely, s.n., 2001, 165 p.

Kozma, Dezső. Erdélyi utakon. Régi kolozsvári arcok (Sur les chemins transylvains. Anciennes figures de Cluj). Zsékelyudvarhely, s.n., 1997, 114 p.

Lechințan, Vasile. Primăria clujeană în perioada interbelică. Arc peste timp. Primăria clujeană 1940-1999 (La mairie de Cluj dans la période de l'entre-deux-guerre). In: 80 de ani de administrație românescă la Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, 1999, I-II, p.27-96, 5-132.

Lupaș, Ioan. Cum a pornit Clujul pe calea naționalizării? (Comment a commencé Cluj la nationalisation?). In: Astra C., 2000, 1, nr. 1, p.9-16.

Maier, Aurel. Oferta cadrului geografic (L'offre du cadre géographique). In: Studia soc., 1995-1996, 40-41, nr. 1-2, p.83-87.

Pásztor, Györgyi. Un caz de segregare locativă: Clujul anilor '90 (Un cas de ségrégation locative). In: Studia soc., 2004, 49, nr. 1, p.75-93.

Pervain, Augustin. Repere funcționale ale sistemului medico-sanitar în municipiul Cluj-Napoca (Reperes fonctionnels du systeme sanitaire de la ville Cluj-Napoca). In: Studia soc., 1995-1996, 40-41, nr. 1-2, p.65-71.

*** Primăveri hertziene. Radio Cluj la 45 de ani (Printemps hertzien. Radio Cluj a 45 ans). Coordonatori: Dumitrescu, Constantin; Moșoiu, Dan; Orbán, Katalin. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 1999, 184 p.

Rotaru, Traian; Dîncu, Vasile Sebastian. Funcțiile municipiului Cluj-Napoca în teritoiu. Prezent și perspectiva anului 2010 (Les fonctions de la ville Cluj-Napoca. Présent et la perspective de l'année 2010). In: Studia soc., 1995-1996, 40-41, nr. 1-2, p.3-22.

Sălăgean-Florea, Monica. Instituțiile municipale ale orașului Cluj, înainte de primul război mondial (Les institutions d'administration au Cluj avant la premiere guerre mondiale). In: AUDC ist., 2001, p.93-98.

Semeniuc, Maria. Funcția teologică a municipiului Cluj-Napoca (La fonction théologique de la ville Cluj-Napoca). In: Studia soc., 1995-1996, 40-41, nr. 1-2, p.73-78.

Someșfălean, Livia. În căutarea comorilor Clujului (À la recherche des trésors de Cluj). In: Astra C., 2001, 2, nr. 2, p.17-18.

Someșfălean, Livia. Un modernizator al orașului Cluj din veacul al XIX-lea (Gaetano Biasini) (Un modenisateur de la ville Cluj). In: Astra C., 2000, 1, nr. 1, p.21-22.

Suciu, Septimiu. Funcția de comerț și afaceri a municipiului Cluj-Napoca (La fonction de commerce et des affaires de la ville Cluj-Napoca). In: Studia soc., 1995-1996, 40-41, nr. 1-2, p.51-63.

Tibori Szabó, Zoltán. Kolozsvár gazdasága az ezredfordulón (L'économie de Cluj aux carrefours des millénaires). In: Korunk, 1999, 10, nr. 12, p.28-40.

Tóth D., Béla. Kolozs megye ujjászervezése 1861 áprilisában (Réorganisation du dép. de Cluj en avril 1861). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003, p.552-567.

Trifoiu, Nicolae. În Clujul de acum 125/126 ani. O frumoasă manifestare culturală românescă în sala Reduit - azi Muzeul Etnografic al Transilvaniei (Le Cluj d'il y a 125/126 ans. Une belle manifestation culturelle roumaine dans la salle Reduit - aujourd'hui le Musée Ethnographique de la Transylvanie). In: Astra C., 2000, 1, nr. 1, p.23-24.

Turcu, Petru; Silveșan, Vintilă. "Armătura", 120 de ani de la înființare (1884-2003) (Les usines "Armătura"). Cluj-Napoca, Ed. Studia, 2003, 88 p.

Ureche, Ioan N. "Alianța", cooperativă de credit din Cluj-Napoca (scurt istoric la 45-a aniversare) ("Alianța", une coopérative de crédit, de Cluj - breve histoire). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, 88 p.

Veres, Enikő. Funcția educațională a municipiului Cluj-Napoca (La fonction éducationnel de la ville Cluj-Napoca). In: Studia soc., 1995-1996, 40-41, nr. 1-2, p.79-82.

Vincze, Zoltán. A kolozsvári Farkas utca. Mûvelődéstörténeti barangolás (De l'histoire de la culture: Cluj, la rue du "Loup"). Kolozsvár, Stúdium Kiadó, 2003, 95 p.

          Cobâlca

Bobeică, Constantin. O cronologie pentru istoria satului Cobâlca (Codreanca), Raionul Strășeni, Republica Moldova (Chronologie pour l'histoire du village Cobâlca). Chișinău, Ed. Museum, 1999, 120 p.

          Codlea

Comănescu, Iosif. Studiu istorico-statistic asupra prezentului și trecutului românilor din localitatea Codlea (Etude historico-statistique sur le présent et le passé des Roumains de Codlea). Prefață de: Surdu, Alexandru. Brașov, Ed. Lux Libris, 2003, 83 p.

Manea, Vasile. Călători și oaspeți de seamă în Codlea medievală (Voyageurs et visiteurs importants de Codlea médieval). In: SAI, 2004, 69, p.138-143.

          Comana

Picu, Maria Valeria. Contribuții la monografia mănăstirii și comunei Comana (). București, Ed. C.N.I. Coresi, 2001, 200 p.

          Comănești

Ciocan, Costache. Din istoria generală a orașului Comănești pe Trotuș și a împrejurimilor sale. Geschichte der Stadt Comănești am Trotuș (). Bacău, Ed. Plumb, 2001, 470 p.

          Comloșu Mare

*** Contribuții la istoria comunei Comloșu Mare și a Banatului (Contributions a l'histoire du village Comloșu Mare et de Banat). Ediție de: Tonța, Walter; Galetaru, Traian. Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 108 p.

          Constanța

Ciorbea, Valentin. The Port of Constanța: 125 Years of Romanian Administration: 1878-2003 In: Studii istorice dobrogene. Constanța, 2003, p.114-134.

Cojoc, Mariana. Consolidarea malurilor Mării Negre în orașul Constanța la sfârșitul sec. XIX (La consolidation des rives de la Mer Noire dans la ville Constanța). In: AMMR, 2000, 3, nr. 1, p.167-172.

Cojoc, Mariana. Din viața portuară a Constanței (1944-1947) (De la vie portuaire a Constanza). In: AD, 1999, 5, nr. 2, p.212-217.

Cojoc, Mariana. Dinamica vieții sociale în orașul-port Constanța între 1878-1916 (La dynamique de la vie sociale dans la ville-port Constanța). In: AMMR, 2001, 4, p.99-114.

Cojoc, Mariana. Structurile cotidianului la Constanța în primul deceniu interbelic (La vie quotidienne a Constanța a la prmiere décennie de l'entre-les-guerres). In: Studii istorice dobrogene. Constanța, 2003, p.258-267.

Cojoc, Mariana; Cojoc, Marian. Reperele existențiale ale Constanței la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX (Reperes existentiels de Constanța). In: Tomis, 2003, 11, nr. 10-12, p.nr. 12, p. 101-103.

Coman, Virgil. Studiu de caz: Regulamentul pentru administrația interioară a Constanței din 1879 (Le Regulement pour l'administration intérieur de Constanța). In: Studii istorice dobrogene. Constanța, 2003, p.95-103.

Covacef, Petre. Construcțiile executate în portul Constanța până la primul război mondial (Les constructions du port de Constantza avant la premiere guerre mondial). In: AD, 1999, 5, nr. 2, p.140-182.

Covacef, Petre. Portul Constanța - portul lui Anghel Saligny. Vol. I (). Constanța, Ed. CNAPC, 2004, 350 p.

Covacef, Petre. Povestea farului genovez. Vol. I (L'histoire du phare génovese). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2003, 237 p.

Dida, Corneliu. Tomis-Constanța, scurtă istorie toponimică (Breve histoire toponymiques). In: Tomis, 2003, nr. 5, p.3-6.

Lascu, Stoica. Repere interbelice ale Constanței și litoralului românesc (Constanța et le litoral roumain a l'entre-deux-guerres). In: Studii istorice dobrogene. Constanța, 2003, p.343-364.

Moise, Marian. Constanța veche (L'ancien Constanța). Prefață de: Cioroiu, Constantin. Postfață de: Lascu, Stoica. Constanța, Ed. Menora, 2001, 517 p.

Pauleanu, Doina. Axa est-vest. Constanța dinamică și istorie interculturală (L'axe Est-Ouest. Constanța, dynamique et histoire interculturelles). Constanța, Ed. Pro Arte, 2000, 160 p.

Pauleanu, Doina. Constanța. Aventura unui proiect european (L'aventure d'un projet européen). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2003, 574 p.

Păuleanu, Doina. Case, fapte și idei în trecut, la Küstendje (Maison, faits et idées dans le pasé, a Küstendje). In: Tomis, 2004, nr. 4, p.58-59.

Petrescu, Arcadiu. Orașul Constanța la 1884 descris în cartea "La Romania" de Bruto Amante (La ville de Constantza présentée dans le livre "La Roumanie" par Bruto Amante). In: AD, 1999, 5, nr. 2, p.133-139.

Pop, Anghel. Din istoricul primăriei Constanța. Anul 1947 (De l'histoire de la Mairie de Constanța). In: Studii istorice dobrogene. Constanța, 2003, p.441-454.

Rotaru, Jipa; Moise, Leonida; Hondrea, Dinu. Centrul militar județean Constanța. Trecut și prezent (Le Centre militaire départemental de Constanța). Constanța, Ed. Europolis, 2002, 244 p.

Runcan, Nechita. Contribuția ierarhilor tomitani la dezvoltarea culturii și spiritualității orașului Constanța în perioada 1923-1950 (La contribution des prélats tomitains au développement de la culture et spiritualité de la ville Constanța). In: Studii istorice dobrogene. Constanța, 2003, p.268-286.

Suceveanu, Simona; Mândru, Dumitra. Urbanistica zonei peninsulare a Constanței la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX (L'urbanaistique de la zone péninsulaire du Constanța). In: AD, 2000, 6, nr. 1, p.204-221.

Șerban, Constantin. Mărturii contemporane relativ la orașul Constanța din anii 1854-1855 (Témoignages contemporains relatif a la ville Constanța). In: AD, 2002, 7, p.101-107.

Talmațchi, Gabriel. Tomisul antic: evoluție economică și comercială (Tomis antique: évolution économique et commerciale). In: Tomis, 2003, nr. 5, p.9-10.

Ursu, Nicolina. Aspecte din istoria orașului Constanța în vremurile zbuciumate ale anilor 1916-1919 (De l'histoire de la ville de Constanța pendant les années tourmentées 1916-1919). In: Studii istorice dobrogene. Constanța, 2003, p.171-181.

Ursu, Nicolina. Aspecte privind orașul Constanța la sfârșitul primului război mondial (Aspects sur la ville Constanța a fin de la premiere guerre mondiale). In: AD, 2002, 7, p.130-134.

Vecerdea, Gheorghe. Constanța - începuturile orașului modern. Locuri, clădiri, personalități (Les débuts de la ville moderne: lieux, batiments, personalités). In: Tomis, 2003, nr. 5, p.10-11.

          Copșa Mică

Bardac, Dorin Iosif. Copșa Mică. Elemente de monografie medicală și socială. Vol. I-II (Eléments de monographie médicale et sociale). Sibiu, Casa de presă și editură "Tribuna", 1999, 187, 208 p.

Muntean, O. L.; Baciu, N.; Tătar, M. Implicațiile sociale și environmentale ale activităților industriale în aria Copșa Mică (Les implications sociales et environmentale des activités industrielles dans la zone Copșa Mică). In: Studia geogr., 2001, 46, nr. 2, p.117-126.

          Cornetu

Rădulescu, Ana-Maria. Considerații asupra satului Cornetu, comuna Izvoru - Dolj după a carte de hotărnicie inedită de la 1841 (Considérations sur le village Cornetu). In: Oltenia etno., 2001, 11, p.62-68.

          Cornova

Șoimaru, Vasile; Dron, Ion; Furtună, Alexandru. Cornova (). Chișinău, Ed. Museum, 2000, 708 p.

          Costești

*Bondoc, Dumitru. Costești Vâlcea. 45 secole de istorie. Monografie (). Râmnicu Vâlcea, 2002, 356 p.

          Costinești

Șerbănescu, Mihail. Costinești, album (). Constanța, Ed. Romart Design, 2001, 64 p.

          Costuleni

Stavilă, Veaceslav. Costuleni. Schiță istorică (). Chișinău, 2001, 164 p.

          Coșernița

Iașcenco, Tudor; Țopa, Tudor. Coșernița, trecut și prezent, oameni și destine (Passé et présent, gens et destines). Rezina, Tipografia Rezina, 2001, 145 p.

          Coșmed

Piroska, József. Küsmöd évszázadai (L'histoire de la localité de Coșmed). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2002, 99 p.

          Coteana

Mihai, Gheorghe; Tinu, Dumitru. Monografia comunei Coteana (1438-2003) (). Slatina, Ed. Fundației "Universitatea pentru Toți", 2003, 88 p.

          Cotnari

Floareș, Alecu Al. Perla Moldovei. Micromonografia S.C. "Cotnari" S.A. (La micromonographie de la Societé Commerciale "Cotnari"). Iași, Ed. Apollonia, 2000, 112 p.

          Craiova

Avram, Cezar; Ciobotea, Dinică; Zarzără, Ion. Istoria parcului "Nicolae Romanescu" din Craiova. In: AICSUC, 2003, 4, p.5-31.

Barbu, Paul-Emanoil; Ciobotea, Dinică; Zarzără, Ion. Istoria Camerei de Comerț și Industrie "Oltenia" (). Craiova, s.n., 2000, 280 p.

Cenușe, Sabina; Ciobotea, Dinică. Un manuscris inedit din 1865 despre istoria bisericilor din Craiova (Manuscrit inédit sur l'histoire des églises de Craiova). In: MO, 2003, 55, nr. 1-4, p.93-111.

Cioarec, Ileana. Moșia domnească a Craiovei (Le domaine de Craiova). In: PDF, 2003, 7, nr. 1, p.2-4.

Ciobotea, Dinică; Bădescu, Ilie; Zarzără, Ion; Pleniceanu, Vasile; Avram, Cezar; Lukacs, Sorin. Grădinile și parcurile Craiovei (Les jardins et les parcs de Craiova). Craiova, Ed. de Sud, 1999, 84 p.

Croitoru, Gabriel. Aspecte edilitar-urbanistice ale orașului Craiova într-un plan mai puțin cunoscut din 1905 (Aspects édilitaire-urbanistiques de la ville de Craiova dans le cadre d'une plan moins connu). In: AICSUC, 2003, 4, p.47-49.

Deaconu, Luchian; Gheorghe, Otilia. Craiova, 1859-1878. De la Alexandru Ioan Cuza la Carol I (r). Craiova, Ed. Sitech, 2000, 356 p.

Deaconu, Luchian; Gherghe, Otilia. Craiova și cucerirea independenței de stat (1877-1878) (Craiova et la conquete de l'independance de l'état). Craiova, Ed. Sitechi, 2001, 215 p.

Deaconu, Luchian; Romanescu, Nicolae P. Craiova, 1898-1916. Saltul la urbanismul modern (Le salt vers l'urbanisme moderne). Craiova, Ed. Sitechi, 2001, 358 p.

Dobrin, Marius. În căutarea memoriei. O monografie a orașului Craiova (A la recherche de la mémoire). Craiova, Ed. Aius, 2003, 140 p.

Dobrin, Marius. Societatea civilă în Craiova (Societé civile dans la ville Craiova). In: Oltenia, 2001, 5, nr. 1-2, p.170-176.

Dobrin, Marius. Urbanism craiovean înaintea primului război mondial (Urbanisme de Craiova avant la premiere guerre mondial). In: Oltenia, 1999, 3, nr. 2, p.119-127.

Gheorghiu, Constantin; Firescu, Alexandru. Craiova, mon amour. File de arhivă istorică și sentimentală (Pages d'archive historique et sentimentale). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2003, 368 p.

Gherghe, Otilia. Date referitoare la dezvoltarea orașului Craiova la sfârșitul secolului al XIX-lea (Données sur le developpement de la ville Craiova). In: Oltenia, 2001, 5, nr. 1-2, p.176-184.

Gherghe, Otilia; Deaconu, Luchian. Împrumuturi bancare și investiții străine - rolul lor în dezvoltarea și modernizarea orașului Craiova la pragul dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea (Emprunts bancaires et investissements étrangers - leurs rôle dans le développement et la modernisation de la ville Craiova). In: Oltenia, 1999, 11, p.100-104.

Gigea-Gorun, Petre. Despre Craiova, cu dragoste. Oameni și evenimente. Vol. I-II (De Craiova, avec amour. Gens et évenements). Prefață de: Nedelcea, Tudor. Craiova, Ed. Fundației "Scrisul Românesc", 2001, 371, 378 p.

Ilie, Liviu Marius. Însemnările unor călători străini despre Craiova în perioada atestării sale ca oraș (Notes des voyageurs étranger sur Craiova a l'époque de son attestation documentaire en tant que ville). In: AO, 2002, 16, p.47-50.

Lohon, Silviu-Gabriel. Craiova. Un periplu istorico-poetic (Une incursion historico-poétique). In: AICSUC, 2003, 4, p.51-53.

Orodel Popescu, Georgeta. Orașul Craiova în timpul ocupației germane 1916-1918 (La ville de Craiova pendant l'occupation allemande). In: Oltenia, 1999, 3, nr. 1, p.5-15.

Pospai, Mircea. Memoria Băniei (). Craiova, Ed. Alma, 2003, 256 p.

Rezeanu, Paul. Craiova. Studii și cercetări de istorie și istoria artei (Etudes et recherches d'histoire et d'histoire de l'art). Craiova, Ed. Helios, 1999, 211 p.

Vulpe, Ilie. Divanul Craiovei (). Prefață de: Pătroiu, Ion. Craiova, Ed. "Scrisul românesc", 2002, 285 p.

          Crăcăoani

Frăsinel, Nicolae; Verdeș, Doina. Album monografic al comunei Crăcăoani din județul Neamț (). Timișoara, Ed. Mirton, 2002, 148 p.

          Crăciunel

Dávid, László. Homoródkarácsonyfalva (). Székelyudvarhely, Ed. Litera, 1999, 29 p.

          Crăciunelul de Jos

Mărculeț, Ioan; Mărculeț, Vasile. Monografia parohiei greco-catolice din Crăciunelul de Jos (La monographie de la paroisse catholique de rite grec de Crăciunelul de Jos). Alba Iulia, s.n., 2001, 28 p.

          Crețești

Folescu, Vasile. Crețești, istorie și actualitate (). Iași, Ed. Demiurg, 2003, 485 p.

          Cricova

Furtună, Petru; Guțan, Valentin. Orașul Cricova file de istorie (). Chișinău, Ed. Universitas, 2004, 174 p.

          Cristinești

Crăcană, Gheorghe N. Legendele comunei Cristinești din județul Botoșani (). Bacău, Ed. Vasile Pârvan, 2003, 142 p.

          Cucuiș-Colnic

*Pinter, Zeno Karl. Cucuiș-Colnic. In: CCA, 2003, p.10.

          Cupca

Ciobanu, Petre. Din trecutul satului bucovinean Cupca (Du passé du village Cupca de Bucovine). In: G Buc., 1995, 2, nr. 4, p.27-32.

          Curciu

Radu, Dionisie; Radu, Adrian. Monografia satului Curciu, jud. Sibiu (). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001, 408 p.

          Curtea de Argeș

Badiu, Nicolae. Curtea de Argeș. Secolul XXI (). Pitești, Ed. EuroPress, 2002, 48 p.

Mavrodin, Teodor. Curtea de Argeș - stațiune climaterică In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu. Focșani, 2000, p.337-345.

          Curticap-Poarta

Gurdean, Teodor. Curticap-Poarta, file monografice (). Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2002, 160 p.

          Curtișoara

*** Monografia comunei Curtișoara (). Coordonator: Mihai, Gheorghe. Slatina, Ed. Fundației "Universitatea pentru Toți", 2002, 72 p.

Pănișoară, Titu; Colțan, Marin. Curtișoara, monografie (). Târgu Jiu, Ed. Rhabon, 2002, 532 p.

          Curtuiușul Mare

Selnic, Roxandra; Zah, Gheorghe; Tuns, Zamfira. Monografia satului Curtuiușul Mare, județul Maramureș (). Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2002, 360 p.

          Daia

Bâra, Ana-Claudia. Familia țărănescă în comuna Daia (La famille paysanne dans la commune Daia). In: AUC filos. soc. șt. pol., 1999-2000, 5-6, p.166-178.

          Daia Română

Salade, Dumitru. Daia Română (jud. Alba) (). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, 183 p.

          Davidești

Băcanu, Ion S. Monografia comunei Davidești, județul Argeș (). Pitești, Ed. Cultura, 1999, 232 p.

          Dăbâca

Pintilie, Mariana. Comuna Dăbâca, studiu monografic (). Cluj-Napoca, Ed. Eurodidact, 2001, 148 p.

Pintilie, Mariana. Copilăria și adolescența în Dăbâca la sfârșitul secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea (L'enfance et l'adolescence a Dăbâca). In: AIO, 2002, 3, p.59-91.

          Dărăbani

Turliuc, Cătălin. Procesul locuitorilor din Dărăbani (1878) (Le proces des habitants de Dărăbani). In: SAHIR, 2000, 5, p.163-173.

          Dânceni

Leașco, Ion; Mereuță, Ion; Scutelnic, Ghenadie. Dânceni. Monografie istorică (). Chișinău, Ed. Pontos, 2001, 155 p.

          Dârjiu

Gerendás, Lajos. Székelydezs és erődtemploma (La localité Dârjiu, le dep. Harghita et l'église fortifié). s.l., s.n., 1999, 232 p.

          Dealu

Mihály, Tibor. Őrhegy alatt. Oroszhely monográfiaja (La monographie de la commune Dealu, le dép. Harghita). Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat kiadó, 1996, 76 p.

          Dej

*** Casa Municipală de Cultură "George Coșbuc" din Dej (1949-1999) (). Dej, s.n., 1999, 151 p.

Mârza, Dan. File de monografie culturală dejeană (). Dej, s.n., 1999, 144 p.

Rüsz Fogarasi, Enikő. Dejul medieval între oraș și târg (Dej médieval entre ville et bourg). In: Tentația Istoriei. Cluj-Napoca, 2003, p.313-319.

Rüsz Fogarasi, Enikő. Dés, mint Szolnok és Doboka vármegye központi helye (Dej - le lieu central des comitats Solnoc et Dăbâca). In: Omagiu profesorului Magyari András emlékkönyv. Cluj-Napoca, 2002, p.179-186.

Rüsz-Fogarasi, Enikő. Târgurile Dejului în evul mediu (Les foires de Dej au Moyen Âge). In: MT, 1999, 3, nr. 1-2, p.119-124.

          Dejan

Mohari, István. Dézsánfalva, a nagy remények és a nagy csalódások évei (1795-2001) (Années de fortes espérances et de fortes échecs a Dejan, dép. de Timiș). Timișoara, Ed. Mirton, 2002, 103 p.

          Deleni

Simén, Domokos. Adatok Kis-vagy Magyar-Sáros és unitárius egyházközsége történetéhez (Dates concernant l'histoire de la communauté unitarienne de Deleni). In: KM, 2000, 106, nr. 1-4, p.54-68.

          Deva

Miheț, Darius. Aspecte urbanistice ale Devei în perioada interbelică (Aspects urbanistes de Deva entre les deux-guerres). In: Sargeția, 1997-1998, 27, nr. 2, p.515-520.

Palamariu, Olimpia. Comerț și comercianți în Deva de altădată (Commerce et commerçats a Deva de l'époque ancienne). In: Miorița, 2003, 10, p.84-88.

          Dioști

Ciobotea, Dinică; Osiac, Vladimir. Repere în istoria socială a satului românesc: Dioștii din Romanați (Reperes dans l'histoire sociale du village roumain). In: AO, 2000, 15, p.61-88.

          Ditrău

Garda, Dezső. Gyergyóditró a históriában (Ditrău, histoire). Gheorgheni, Ed. Mark-House, 2002, 112 p.

          Dîrlos

*** Comuna Dîrlos, județul Sibiu. Monografie (). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 20 p.

          Dobriceni

Popescu, Mircea. Dobriceni, străbună vatră de istorie (Dobriceni, ancien foyer d'histoire). Slatina, Ed. Fundației "Universitatea pentru Toți", 2000, 108 p.

          Dor Mărunt

Toma, Marin. Cartea Dorului Mărunt. Monografie (). București, Ed. Amurg Sentimental, 2001, 44 p.

          Dorohoi

Amarandei, Gheorghe. Dorohoiul istoric și cultural (). Botoșani, Ed. Quadrat, 1999, 250 p.

          Dragomirești [jud. Maramureș]

Dobozi-Faiciuc, Elisabeta. Dragomirești, străveche vatră maramureșeană. Vol II (Ancien foyer de Maramureș). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2001, 527 p.

          Dragomirești [jud. Neamț]

Cârnu, Ion. Satul din Univers. Monografia comunei Dragomirești-Neamț de la origini până la anul 2000 (). Piatra Neamț, Ed. Nona, 2000, 110 p.

          Drăgănești [jud. Bihor]

Butișcă, Constantin. Monografia comunei Drăgănești (Bihor) (). Oradea, Ed. Brevis, 2002, 176 p.

          Drăgănești [jud. Teleorman]

Dragomir, Georgeta; Ivan, Petre; Dragomir, Ștefan. Comuna Drăgănești - Vlașca, județul Teleorman, file de monografie (). Alexandria, Ed. Tipoaplex, 2002, 300 p.

          Drăgănești-Olt

Zorzoliu, Traian. Bisericile orașului Drăgănești-Olt. Pagini de monografie (Les églises de la ville Drăgănești-Olt). Slatina, Ed. Fundației "Universitatea pentru Toți, 2000, 108 p.

          Drăgășani

Istocescu, Emil; Barbu, Teodor; Șerban, Constantin. Monografia municipiului Drăgășani (). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2004, 496 p.

          Drăgești

Ungureanu, Ioan. Moșia Drăgești din ținutul Roman în măsurători și hotărniciri (sec. XV-XIX) (La propieté Drăgești de la contrée de Roman, mesures et limites). In: Carpica, 2002, 31, p.147-160.

          Drăgoiești

Niga, Nichita. Monografia satului Drăgoiești, jud. Suceava (). Iași, Ed. VIE, 2003, 249 p.

          Drăguș

Andron, Ioan-George. Ocupațiile de bază în satul Drăguș în secolul al XX-lea (Les occupations de base dans le village Drăguș). In: ȚB, 2002, 1, nr. 1, p.111-131.

          Drincea

Danielescu, Ion. Monografia satului Drincea, jud. Mehedinți (). Galați, Ed. Alma, 2001, 128 p.

          Drobeta Turnu Severin

*Bololoi, Olimpia. Activitatea culturală la Turnu Severin în perioada interbelică (expoziție 2000) (L'activité culturelle de Turnu-Severin a l'entre-les-guerres). In: Drobeta, 2000, 10, p.264-273.

*Bosoancă, Ecaterina. Zidiri uitate: Hanul Roșu (Hanul Roșu, édifice oublié). In: Drobeta, 2000, 10, p.187-194.

Chipurici, Nicolae. Aprovizionarea cu apă a orașului Turnu Severin (L'approvisionement de l'eau de la ville Turnu Severin). In: Drobeta, 1998, 8, p.191-198.

Cimpoeru, Clarisa. Sănătatea orașului Severin și a locuitorilor lui în timpul ocupației germane (1916-1918) (L'etat de santé de la ville Severin pendant l'occupation allemande). In: Drobeta, 2002, 11-12, p.428-434.

Cimpoeru, Clarisa. Vizite regale la Turnu Severin. Noi cercetări în arhivele locale (Visites royales a Turnu Severin. Nouvelles recherches dans les archives locales). In: Drobeta, 1999, 9, p.215-222.

Croitoru, Ana. Orașul Drobeta Turnu-Severin în prima jumătate a secolului XIX (La ville Drobeta Turnu-Severin). In: Oltenia, 1997, 1, nr. 1, p.108-111.

Croitoru, Gabriel. Aspecte din evoluția edilitară a orașului Turnu-Severin în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - serviciul de alimentare cu apă (Aspects de l'évolution édilitaire de la ville Turnu Severin - le service d'alimentation d'eau). In: RSSU, 2003, nr. 2-3, p.244-252.

*Croitoru, Gabriel. Documente cartografice referitoare la evoluția orașului Turnu Severin în cursul secolului al XIX-lea (Documents cartographiques sur l'évolution de la villle de Turnu-Severin). In: RSSU, 2004, nr. 4-5, p.237-243.

Gheorghiu, Teodor Octavian. Drobeta-Turnu-Severin. Ipoteză de evoluție urbanistică (Hipothese d'évolution urbanistique). In: HU, 2001, 9, nr. 1-2, p.145-154.

Mureș, Valentin. Aspecte ale comerțului din orașul Turnu Severin la început de secol XX (Aspects du commerce de la ville Turnu Severin). In: Drobeta, 1999, 9, p.209-214.

Rățoi, Tudor. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Mehedinți. Monografie (). Drobeta Turnu Severin, Ed. Prier, 2000, 174 p.

*Rusu, Adrian Andrei. Die Burgen von Turnu Severin im 13.-14. Jh.. In: Régiségei, Budapesta, 2003, 37, p.63-77.

Sacalău, Paula. Familii grecești în Turnu Severin. Familia Pantazopol. In: Drobeta, 2002, 11-12, p.421-427.

Sacalău, Paula. Familii grecești la Turnu Severin. Familia Anastasiu. In: Drobeta, 2003, 13, p.333-341.

Sacalău, Paula. Un alt papinghiot la Turnu Severin: Nikolaos Daskas (Un autre grec de Turnu Severin). In: Drobeta, 2003, 13, p.342-346.

*** Străzile au amintiri. Monografia Drobeta Turnu Severin (Les rues ont des souvenirs). Coordonator: Borcoman, Mircea. Craiova, Ed. Agora, 2001, 220 p.

          Dumbrăveni

Spănțulescu, Nicolae. Dumbrăveni, un nume convențional pentru o așezare vrânceană. Pagini monografice (Un nom conventionnel por une localité de Vrancea). Deva, Ed. Corvin, 2001, 236 p.

          Dumitrești

Giurcă, Nicolae. Bisericile din Dumitrești (Les églises de Dumitrești). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2001, II, p.155-168.

Giurcă, Nicolae. Devălmășia în Dumitrești (La possesion en commun a Dumitrești). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2001, II, p.11-24.

          Eremitu

Hegyi, Mária. Megveszekedett élet Nyárádremetei dokumentum regény (Le roman documentaire de la localité Eremitu, le dép. Mureș). Csikszereda, Pallas-Akadémia kiadó, 1997, 378 p.

          Eșelnița

Negrescu, Petronela. Biserică și societate. Mărturii din arhiva parohiei Eșelnița-Mehedinți (1783-1883) (Eglise et societé. Témoignages des archives de la paroisse Eșelnița-Mehedinți). București, Ed. Tradiție, 1998, 80 p.

          Faraoani

Coșa, Anton. Misionari catolici despre Faraoani (Missionnaires catholiques sur Faraoani). In: Carpica, 1999, 28, p.141-162.

          Făgăraș

Dragotă, Gheorghe. Cetatea Făgărașului - importantă fortificație de apărare a sudului Transilvaniei (La cité de Făgăraș - fortification importante de défense du Sud de Transylvanie). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.116-125.

Solcan, Șarolta. Făgăraș. Patterus of Central and East European life (). Boulder, Colorado, s.n., 1997, 178 p.

          Făget

Tomoni, Dumitru; Oltean, Ioan Gh. Personalități ale Făgetului. Vol. I (). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 1999, 123 p.

          Fălticeni

Dimitriu, Eugen. Orașul muzeelor. Case și locuri memoriale la Fălticeni (La ville des muses. Maisons et lieux mémoriaux a Fălticeni). Ediție de: Severin, Constantin. Suceava, Ed. Bucovina istorică, 2002, 262 p.

Ilisei, Grigore. Fălticeni, album (). Iași, Ed. Omnia, 2003, 210 p.

Niculăeasa, Dumitru. Poșta Fălticeni (1780-1950) (La poste Fălticeni). Suceava, s.n., 1998, 104 p.

Stino, Aurel-George. Fălticeneni care au fost. Amintiri, evocări, însemnări (Souvenirs, évocations, notes). Ediție de: Ciolca, Cătălin. Iași, Ed. Omnia, 2004, 168 p.

          Fârdea

Băbescu, Traian. Monografia comunei Fârdea (). Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 166 p.

          Fârțănești

Drăgoi, Eugen. Parohia Fârțănești. Contribuții monografice (La paroisse Fărțănești). In: Cercetare și istorie într-un nou mileniu. Galați, 2002, p.341-348.

          Feldioara

Marcu Istrate, Daniela. Feldioara/Marienburg, in the last middle age. Archaeological contributions to the history of the settlement in the 15th-16th centuries In: In memoriam Radu Popa. Cluj-Napoca, 2003, p.305-328.

          Feldru

Scurtu, Lucreția. Activitatea preoților greco-catolici din comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud, în perioada 1956-1964 (L'activité des prêtres greco-catholiques de la commune Feldru). In: Studia t. cat., 2000, 45, nr. 2, p.93-97.

          Feleac

Simon, Alexandru. Feleacul (1367-1587) (). Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004, 386 p.

Simon, Alexandru. Feleacul în secolele XIV-XVI (Fleac pendant les XIVe-XVIe siecles). In: Studia Medievalia. Cluj-Napoca, 2004, I, p.135-170.

Simon, Alexandru. Feleacul medieval. Comunitate românească și reședință eclezistică (Feleac médiéval. Communauté roumaine et résidence écclésiastique). In: Confesiune și cultură în Evul Mediu. Iași, 2004, p.101-131.

          Fetești

*Dubău, Dumitru; Georgescu, Alexandru; Iorga, Mihai; Mănoiu, Mircea; Preda, Gheorghe. Fetești- Monografie (). Slobozia, Ed. Star Tipp, 2003, 467 p.

          Filiași

*Avram, Cezar Gabriel. Monografia localității Filiași (). Craiova, Ed. Helios, 2002, 481 p.

Ciobotea, Dinică; Osiac, Vladimir. Scurt istoric al orașului Filiași (Breve histoire sur la ville de Filiași). In: Oltenia, 2001, 5, nr. 1-2, p.187-197.

          Florești

Bota, Ioan M. Florești-Cluj - străveche vatră de istorie românescă (Tres ancien foyer d'histoire roumain). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2000, 442 p.

          Focșani

Dumitrescu, Horia. Unificarea administrativă a Focșanilor 10 iulie 1862 (L'union administrative de Focșani). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2000, I, p.54-57.

*Dumitrescu, Horia; Dumitrescu, Maria. Primarii din Focșani între anii 1862-1937 (Les maîtres de Focșani). In: Cronica Vrancei. III. Focșani, 2002, p.215-226.

*Dumitrescu, Horia; Huțanu, Dumitru. 10 iulie 1862 - Unificarea administrativă a orașului Focșani (L'Union administrative de la ville de Focșani). In: Saeculum F, 2002, 1, nr. 1, p.57-58.

Ene, Ionel. Focșani=Stăești? (O încercare de identificare) (Un essai d'identification). In: GA, 1997, 8, nr. 77-79, p.51-53.

Iliescu, Ionuț. Contribuții la istoricul pompierilor focșăneni de la începuturi până la unificarea orașului de pe Milcov (6-10 iulie 1862) (Contributions a l'historique des pompiers de Focșani). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2003, IV, p.50-81.

Iliescu, Ionuț. Pompierii militari focșăneni între anii 1863-1890 (Les pompiers militaires de Focșani). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2003, IV, p.82-101.

Pavel, Lelia. Arhitectura urbană focșăneană din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (L'architecture urbaine de Focșani). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2001, II, p.130-154.

          Freidorf

Dirschl, Johann; Boér, Jenő. Freidorf (). Timișoara, Ed. Solness, 2003, 92 p ; text trilingv, german-român-maghiar.

          Fundătura

Știucă, Narcisa Alexandra. File din istoria orală a unui sat băcăuan (din povestirile lui Gheorghe Adam) (Pages de l'histoire orale d'un village de Bacău). In: Oltenia etno., 2000, 10, p.96-105.

Știucă, Narcisa Alexandra. Transcrieri infidele. File de istorie orală a unui sat, Fundătura, județul Bacău (Transcriptions infideles. Pages d'histoire orale d'un village). București, Ed. Corgal Press, 2000, 224 p.

          Galați

Bahamat, Elena-Ingrid. "Ziarul Nostru" și repere ale mișcării feministe gălățene ("Notre journal" et reperes du mouvement féministe de Galați). In: Danubius, 2001, 18, p.83-91.

Bușe, Constantin. Crearea regimului de port franc la Galați. Dezvoltarea orașului-port până la 1847 (Fondation du régime de port franc de Galați. Développement de la ville-port). In: AMMR, 2001, 4, p.23-38.

*** Galați (). Galați, Ed. Alma Galați, 2002, 44 p.

*** Galați. Poartă de comunicare (). Galați, Ed. Alama Galați, 1998, 106 p.

Ilie, Costel; Nanu, Dan Basarab. Mărturii arheologice privitoare la evoluția orașului Galați în epoca modernă (Preuves archéologiques sur l'évolution de la vie de Galați a l'époque moderne). In: Danubius, 2003, 21, p.185-192.

Lazarovici, Grigore. Galați, history and present time (). Galați, Ed. Alma Galați, 2003, 211 p.

Lazarovici, Grigore; Stanciu, Ștefan. Galații, istorie și actulitate (). Galați, Ed. Alma Galați, 2002, 211 p.

Liușnea, Daniela Sebastiana; Liușnea, Octav. Galațiul la răscrucea drumurilor europene (Galați au carrefour des voies européennes). In: Cercetare și istorie într-un nou mileniu. Galați, 2002, p.287-292.

*** Municipiul Galați. Album monografic (). Redactor coordonator: Lazarovici, Grigore. Galați, Ed. Alma Galați, 1999, 290 p.

Pisică, Viorica-Steluța. Halele de pescării de la Galați (Les halles de pêcherie de Galați). In: Danubius, 2002, 20, p.97-103.

Pisică, Viorica-Steluța. Mărturii ale arhitecturii vernaculare urbane la Galați (Preuves de l'architecture vernaculaire urbaine de Galați). In: Danubius, 2003, 21, p.137-142.

Săgeată, Radu. Municipiul Galați - strategii de reconversie spațială (Stratégies de réconversion spatiale). In: AUSH geogr., 2001, nr. 4, p.89-96.

Stoica, Corneliu. Monumente religioase din municipiul Galați (Monuments religieux du minicipe Galați). Galați, Ed. Alma Galați, 2001, 104 p.

*Văcaru, Silviu. Documente privind comunitatea catolică din Galați (Documents sur la communauté catolique de Galați). In: BI, 2002, nr. 3, p.171-176.

          Galeșul

Maior, Carmina. Evoluția unui sat din Mărginimea Sibiului în sec. XX (studiu monografic; cercetare de teren) [Galeșul] (L'évolution d'un village de Mărginimea Sibiului). In: AMET, 2002, p.313-321.

          Gălești

Sebe, Ákos. 500 éves Nyárádgálfalva (500 ans d'existance de la localité Gălești, dép. de Mureș). Marosvásárhely, Impress Kiadó, 2001, 48 p.

          Gârliciu

Nicolae, Ifrim. Monografia localității Gârliciu (). Constanța, Ed. Europolis, 2003, 283 p.

          Gârnița

Bulucea-Anghelescu, Nicolae. Gârnița, un copac cu case. Monografie (Gârnița, un arbre a maison). Timișoara, Ed. Mirton, 2001, 264 p.

          Geoagiu

Katona, Előd. Vizitáció Algyógyon 1796-1807 (Les visitations a Geoagiu). In: R Sz., 2002, 95, nr. 1, p.135-141.

          Gheboaia

Ștefan, Nicolae C.; Costache, Ilie. Gheboaia, satul dintre drumuri (Gheboaia, le village du carrefour). Iași, Ed. Mega Mix, 2003, 454 p.

          Ghelari

Vlad, Alexandru. Monografia comunei Ghelari, jud. Hunedoara (). Prefață de: Isac, Victor. Deva, Ed. Emia, 2003, 352 p.

          Ghenci

Balogh, Géza. Gencs településének népességi és gazdasági viszonyai a XVIII. század végén- a XIX század elején (Relations sociales et économiques de la population du village Ghenci). In: SC Satu Mare, 1998-1999, 15-16, p.307-316.

          Gheorgheni

Kölöbte, Béla. Gyergyó története (Istoria Gheorgheniului). Gheorgheni, Ed. Mark-House, 2002, 166 p.

          Gherăești

Doboș, Dănuț; Tamaș, Petru. Gherăești. File de monografie istorică (Gherăești. Pages de monographie historique). In: BI, 2003, nr. 4, p.110-122.

          Ghimeș

Antal, Imre. Gyimesi Krónika (La chronique de Ghimeș). Budapest, Kolozsvár, Europa-Kriterion kiadó, 1992, 135 p.

          Ghiroiu

*Pașol, Ion. Monografia comunei Ghiroiu (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2001, 116 p.

          Goleș

Chiriac, Aurel. Satul Goleș din Pădurenii Hunedoarei în anul 1993 In: Adevărul omenește posibil pentru rânduirea binelui. Oradea, 2001, p.641-646.

          Golești

*Manole, Petre; Stănescu, Nicolae; Popescu, Irina. Comuna Golești. File de monografie (Le village Golești. Pages de monographie). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2002, 135 p.

          Govora

*Deaconu, Constantin. Govora - arhitectură în peisaj (Architecture dans le peisage). București, Ed. Planeta, 1999, 167 p.

*Petre-Govora, Gheorghe I. Govora - de la primii oameni la contemporani (Des les premiers gens aux contemporains). Râmnicu Vâlcea, Ed. Petras, 2001, 171 p.

          Grid

Modorcea, Vasile. Monografia satului Grid din Țara Făgărașului (). Ediție de: Modorcea, Grid. București, Ed. Tibo, 2002, 434 p.

          Grind

Vânătoru, Viorel; Vânătoru, Elenuța Mărioara. Grind - un sat hunedorean. Schiță monografică. In: Sargeția, 2001-2002, 30, p.361-397.

          Grojdibodu

Vintilă, Nicu. Un document inedit din 1545 despre satul Grojdibodu, județul Olt (Un document innédit sur le village Grojdibodu). In: AUC ist., 2003, 8, nr. 8, p.105-108.

          Gura Râului

Arsenie, Ioan Dumitru. Gura Râului, un sat din Mărginime (). Sibiu, Ed. Universității "Lucian Blaga", 2000, 330 p.

*** Comuna Gura Râului, județul Sibiu (). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 20 p.

          Gurahonț

Paul, Nicușor. Întoarcerea urmei. Monografie spirituală a Gurahonțului și împrejurimilor. Vol. I (Les traces. Monographie spirituelle de Gurahonț et ses alentours). Arad, Ed. Gutenberg, 2001, 340 p.

          Hădăreni

Haller, István. Hadrév-hat év után (Hădăreni apres six ans). In: Korunk, 1999, 10, nr. 9, p.33-40.

          Hărțăgani

Toma-Damșa, Maria; Zaharia, Florica. Hărțăgani, monografie (). Deva, Ed. Emia, 2002, 204 p.

          Hârlău

Cheptea, Stela. Comunitatea catolică din Hârlăul medieval (La communauté catholique du Hârlău médiéval). In: BI, 2000, 1, p.83-94.

Cheptea, Stela. Un oraș medieval, Hârlău (Une ville médiévale). Iași, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, 2000, 290 p.

          Hârșova

Talmațchi, Gabriel. Portul militar și comercial de la Carsium (Hârșova) în epocile romană, romano-bizantină și medievală (Le port militaire et commercial de Carsium (Hârșova) aux époques romaine, romaine-byzantine et médievale). In: AMMR, 2000, 3, nr. 2, p.35-50.

Talmațchi, Gabriel; Paraschiv-Talmațchi, Cristina. Un fragment din istoria Hârșovei, redat prin prisma mărturiilor documentare (Fragment de l'histoire de Hârșova, retrouvé a travers les documents). In: AD, 1999, 5, nr. 2, p.31-46.

          Hiliuți

Furtună, Alexandru. Noi mărturii arheologice, istorice despre Hiliuți (Nouvelles preuves archéologiques, historiques sur Hiliuți). Chișinău, Ed. Civitas, 2000, 232 p.

Furtună, Iacob; Furtună, Alexandru. Satul Hiliuți, raionul Rășcani, în contextul istoriei Moldovei (1575-1998) (Le village Hiliuți, le district Rășcani dans le contexte de l'histoire de la Moldavie). București, Ed. Semne, 1998, 236 p.

          Hopârta

Pintilie, Dorin; Pintilie, Mariana; Dură, Nicolae. Comuna Hopârta. Studiu monografic (). Cluj-Napoca, Ed. Eurodidact, 2003, 115 p.

          Horgești

Burjui, Nicolae. Satul Horgești - Bacău și biserica "Sf. Voievozi" (Le village Horgești - Bacău et l'église "Sf. Voievozi"). Bacău, Ed. Corgal Press, 2002, 210 p.

          Horlești

Ciubotaru, Mircea; Zara, Petronela. Comuna Horlești, cadre istorico-sociale și culturale (La commune Horlești, cadres historiques-sociaux et culturels). Iași, Ed. Performantica, 1999, 267 p.

          Horodniceni

Drăgușanul, Ion. Horodniceni, vatră a vetrelor (Horodniceni, foyer des foyers). Suceava, Ed. Mușatinii, 2001, 116 p.

          Hotin

Gumenâi, Ion. Orașul Hotin. In: RIM, Chișinău, 1999, nr. 3-4, p.80-86.

Holic, Haralambie. Cetatea Hotinului. Destin în istorie (La Cité de Hotin. Destin dans l'histoire). Botoșani, Ed. Axa, 2000, 122 p.

          Hrincești

Andronic, Mugur. Hrincești - un sat bucovinean dispărut (Un village de Bucovina disparu). In: Carpica, 1999, 28, p.135-140.

          Huedin

Jurju, Cornel. Mitul "venirii americanilor". Studiu de caz: rezistența anticomunistă de la Huedin (Le mythe "de d'arrivée des américains". Résistance anticommuniste de Huedin). In: AIO, 2002, 3, p.173-192.

          Hunedoara

Luca, Sabin Adrian. Contribuții la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului - campaniile anilor 1996-1998 (Contributions a l'histoire ancienne de Hunedoara. Les fouilles systématiques du Jardin du château). Hunedoara, Muzeul Castelul Corvineștilor, 1999, 141 p.

          Husasău de Tinca

Vrăbieș, Nicolae. Husasău de Tinca. File de istorie. In: RBI, 2004, 2, nr. 2, p.14-21.

          Huși

Calestru, Vasile. Călători stăini și români despre Huși (Voyageurs étrangers et roumains et leurs impression de la ville Huși). In: CEH, 2000, 6, p.273-280.

          Iapa

Cotârlă, Ion. Localitatea Iapa - prezentare generală. In: MVIM, 2004, 5, p.609-616.

          Iași

Agache, Dumitru. Documente [Iași]. In: AIIX, 2002-2003, 39-40, p.689-698.

Antoche, Emanuel C. Considerații asupra rolului strategic și tactic al mânăstirii și bisericilor fortificate în vatra istorică a orașului Iași și împrejurimi (Considérations sur le rôle stratégique et tactique des monasteres et eglises fortifiés dans le foyer historique de la ville de Iași et environs). In: Buletinul Bibliotecii Române, Freiburg, 1990-1991, 16, p.191-204.

Buda, Bujor S. Iași... Heidelbergul nostru de altădată. Amintiri (Iassy, Heidelberg d'autrefois. Souvenirs). Arad, Ed. Mirador, 1999, 164 p.

Busuioc, Nicolae. Iașii dintre milenii (Iași de l'entre millénaires). Iași, Ed. Universitas XXI, 2001, 124 p.

Cheptea, Stela. Din nou despre începuturile Iașilor (De nouveau sur les commencements de Iași). In: HU, 1997, 5, nr. 2, p.157-165.

Chiper, Mihai. Film și propagandă la Iași în primii ani ai "democrației populare" (Cinéma et propagande a Iași pendant les prmieres années de la "démocratie populaire"). In: AIIX, 2004, 41, p.383-388.

Chirică, Vasile; Văcaru, Silviu. Podgorii ieșene (Vignobles de Iași). Iași, Ed. Helios, 2000, 258 p.

Crăciun, Georgeta. Despre Iași, o prezentare istorică (). Iași, Ed. Noel, 2002, 297 p.

Cristea, Doina. Semnificațiile actuale ale unui moment ilustrativ pentru cultura urbană a Iașilor - Regulamentul pentru clădiri, îngrădiri și alinieri în comuna Iași (1889-1901) (Le signification actuelles d'un moment démonstratif pour la culture urbaine de Iași. Le reglement pour les bâtiments, enclos et alignements dans la commune Iași). In: HU, 1997, 5, nr. 2, p.179-184.

Cumpătescu, Andone. Personalități ale Iașului în imagini medalistice (). Iași, Ed. Junimea, 2002, 230 p.

Dascălu, Nicolae; Iftimi, Sorin. Pelerin prin Iași (). Iași, Ed. Trinitas, 2000, 128 p.

Dobrincu, Dorin. Fapte uitate: Iașul și rezistența anticomunistă (1946-1953) (Evénements oublié: Iași et la résistance anticommuniste). In: AIIX, 2004, 41, p.389-412.

*** Documente privitoare la istoria orașului Iași. Vol. I-IV (Acte interne, 1408-1740) (Documents sur l'histoire de la ville Iași). Editate de: Caproșu, Ioan; Zahariuc, Petronel. Iași, Ed. Dosoftei, 1999-2001, 734, 776, 736, 656 p.

Fecheci, Aurora. Iași - Specificul național în arhitectură (Le spécifique national de l'architecture). Iași, Ed. Sedcom Libris, 1999, 54 p.

Iacob, Dan Dumitru. Proiecte edilitare în Iașii primei jumătăți de secol XIX. Piața de la Biserica Sfânta Paraschiva (Projets édilitaires dans la ville de Iași - La place de l'église St. Paraschiva). In: IN, 1998-2001, 4-7, p.125-140.

*** Iași, orașul din inimă. Album de istorie culturală (La ville de coeur). Cuvânt înainte de: Zub, Alexandru. Iași, Ed. Polirom, 1998, 208 p.

Iftimi, Sorin. Cheile orașului Iași sau cheile Țării Moldovei? (1739) (Les clés de la ville de Iași ou les clés du Pays de la Moldavie?). In: Istoria - o meditație asupra trecutului. Iași, 2001, p.139-145.

Iftimi, Sorin. Iașii în bronz și marmură. Memoria statuilor (Iași en bronze et marbre. La mémoire des statues). In: Xenopoliana, 2003, 11, nr. 3-4, p.180-197.

Iftimi, Sorin. Un cântar "pe oci" cu stema Iașilor (cca. 1850) (Balance "a oca" a l'embleme de la ville de Iași). In: AMEM, 2001, 1, p.283-287.

Ilucă, Vasile. Hoinar în jurul Iașului (Errant aux alentours de Iași). Iași, Ed. Trinitas, 2002, 114 p.

Ilucă, Vasile. Iași... drumeț în jurul cetății (Iași, voyageur autours de la cité). Iași, Ed. Helios, 2002, 81 p.

Ilucă, Vasile. Iași, istorie și spirit (). Iași, Ed. Helios, 2000, 148 p.

Ilucă, Vasile. Iașii lui Eminescu (). Iași, Ed. Helios, 2003, 50 p.

Ilucă, Vasile. Prin Iașii de suflet (Description littéraire sur Iași). Iași, Ed. Helios, 2003, 92 p.

Iosub, G. Iașul văzut din Israel (Iași vue d'Israïl). Iași, Ed. Junimea, 2003, 116 p.

*** Jassy ville francophone (). Iași, Ed. Terra Nostra, 2002, 111 p.

Panopol, Vasile. Pe ulițele Iașului. Amintiri (Sur les rues de Iași. Souvenirs). Ediție de: Rădulescu, Mihai Sorin. București, Ed. Allfa, 2000, 148 p.

Radu, Maria. Fascinația Iașului (). Iași, Ed. Pim, 2002, 80 p.

Rusu, Olga; Rusu, Constantin Liviu; Vasiliu, Iolanda; Vasiliu, Lucian. Iași orașul din inimă (Iași la ville aimée). Cuvânt înainte Acad.: Zub, Alexandru. Iași, Ed. Polirom, 1998, 202 p.

Vitcu, Dumitru. Statistica școlilor israelite din Iași la 1867 (La statistique des écoles izraélites de Iași). In: SAHIR, 1998, 3, p.177-190.

Weidner-Ciurea, Rodica. Iașul copilăriei mele (Iași de mon enfance). Sfântu-Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2002, 288 p.

Zahariuc, Petronel. Un răspuns. Documente privitoare la istoria Iașilor (Documents sur l'histoire de Iași). In: AIIX, 2004, 41, p.603-608.

          Ieud

Bilțiu, Pamfil. Ieudul în contextul istoriografiei și istoriei culturii românești (Ieud dans l'historiographie et l'histoire de la culture roumaine). In: MVIM, 2004, 5, p.543-552.

          Ighiu

Mihály, Ágnes. Magyarigen rövid története a XII-XVIII. században és az 1664-1770. közötti törvényhatósági rendelkezései (Breve histoire de la foire de Ighiu). In: Studia Medievalia. Cluj-Napoca, 2004, I, p.103-134.

          Ilovăț

Popescu, Dumitru I. Monografia comunei Ilovăț, jud. Mehedinți (). Oradea, Imprimeria de Vest, 2001, 144 p.

          Ilva Mare

Ureche, Ioan N. Monografia comunei Ilva Mare și a familiei Ureche, ramura Andrei (). Prefață de: Tanco, Teodor. Postfață de: Feștilă, Aurel S. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001, 187 p.

Vlădică, Mircea. Ilvenii în vâltoarea vremurilor. File de istorie (Les gens de Ilva au fil du temps). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, 312 p.

          Ilva Mică

Lupșan, Simion; Onofreiu, Adrian; Brumă, Octavian; Dan, Olimpiu; Dănilă, Emil. Ilva Mică o veche așezare de pe Someș și Ilva - Repere monografice (Ancien habitat du bord de Someș et Ilva). Bistrița, Ed. George Coșbuc, 2003, 309 p.

Sime, Iustina. Repere monografice ale comunei Ilva Mică (jud. Bistrița-Năsăud). In: VRR, 2000, nr. 5, p.125-130.

          Ineu

Szabó, Miklós; Jakab, Sámuel. Mesél a múlt. Csikjenőfalva 800 éves története (800 ans d'histoire de la localité Ineu, dép. de Hraghita). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2001, 272 p.

          Insula Șerpilor

Cionchin, Ionel; Păiușan, Radu. Insula Șerpilor, pământ românesc (L'Ile des Serpants, terre roumaine). Timișoara, Ed. Eurostampa, 2002, 195 p.

Pădureanu, Dominuț I. Insula Șerpilor (). Constanța, Ed. Muntenia, 2004, 370 p.

          Isacova

Onilă, Mihai. Populația satului Isacova, ținutul Orhei (sf. sec. XVI - încep. sec. XIX) (La population du village de Isacova). In: Tyragetia, 2000, p.179-196.

          Istria

Iorga, Draga; Marinescu, Corneliu. Schiță monografică a comunei Istria, jud. Constanța (). Iași, Ed. Cronica, 2002, 166 p.

          Ivești

Ciubotaru, M.; Cotea, V. V. Istoricul podgoriei Ivești (L'histoire du vignoble Ivești). In: CAM, 1998, 31, nr. 1-2, p.361-367.

          Izvoarele

Costea-Teleajen, Nicolae. Monografia comunei Izvoarele, jud. Prahova (). București, Ed. Giuletino, 2003, 176 p.

          Izvorul Crișului

Sebestyén, Kálmán. Körösfő évszázadai (Les siecles de la localité Izvorul Crișului). In: Mûvelődés, 2000, 53, nr. 4, p.12-14.

          Jiana

Bărboi, Nicolae; Paraschiv, Anca; Brihac, Radu. Comuna Jiana, cinci veacuri de istorie (1500-2001). Monografie (Le village de Jiana, cinq siecles d'histoire). Craiova, Ed. MJM, 2003, 240 p.

          Jibou

*** Torony Erdély Kapujában. Tanul mányok Zsibó életéből (Etudes sur la ville Jibou, le dép. Sălaj). Zsibó, s.n., 1996, .

          Jodoștița

Stănescu, Constantin. Jodoștița, stăveche așezare românească (Ancien habitat roumain). Craiova, Ed. Reprograph, 1999, 167 p.

          Joseni

Garda, Dezső. Gyergyó a történelmi idők vonzásában (Joseni, le dép. Harghita a travers l'histoire). Székelyudvarhely, Infopress kiadó, 1992, 150 p.

          Lancrăm

Dan, Dorin Ovidiu. Lancrăm, veșnicia s-a născut la sat (L'éternité vient du village). Alba Iulia, Ed. Altip, 2000, 152 p.

Purcar Rustoiu, Ioana. Însemările preoților din Lancrăm în registrele matricole (Les notes des prêtres de Lancrăm dans les registres matricoles). In: PA, 2001, 1, p.163-173.

          Larga

Varta, Ion. Istoria satului Larga (județul Edineț) (). Chișinău, Ed. Civitas, 1999, 146 p.

          Lăpușna

Ghimpu, Vlad. Destinul istoric al târgului Lăpușna (Le destin de l'histoire du bourg de Lăpușna). In: Tyragetia, 2003, 12, p.161-167.

Ghimpu, Vlad; Blanovsschi, Rodica; Ghimpu, Natalia. Cercetări arheologice preliminare în târgul medieval din Lăpușna (Rechherches archéologiques préliminaires dans le bourg médiéval de Lăpușna). In: Tyragetia, 2000, 9, p.159-172.

          Leorda

Huțanu, Mihai. Istoricul comunei Leorda (). București, Ed. Axa, 2000, 145 p.

          Lescovița

Radan, Mihai N. Lescovița, între trecut și prezent. Monographie (Lescovița, entre passé et présent). Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 296 p.

          Leșu

Lupșan, Simion; Onofreiu, Adrian; Lupșan, Nicolae; Suciu, Maria; Suciu, Mircea; Suciu, Cristian. Leșu și leșenii. Mărturii pentru neuitare - Repere monografice (Leșu et ses gens). Bistrița, Ed. Mesagerul, 2003, 385 p.

          Lipova

Boia, Ioan Stelean. Situația politico-administrativă a Lipovei în secolele XVIII-XIX (La situation politico-administrative de Lipova). In: SUVG, 2000, 10, p.24-28.

          Lisa

Andron, Ioan-George. Ocupațiile tradiționale în satul Lisa. Țara Făgărașului (Les occupations traditionnelles du village Lisa). In: ȚB, 2003, 2, nr. 2, p.145-156.

          Livada

Anzik, Albert. Sárközújlak története (L'histoire de la localité Livada, le dep. Satu Mare). Szatmárnémeti, Ed. Pro-Print, 1999, 174 p.

          Livezi

Drăghici, Dorina. Monografia folclorică a satului Livezi - pagini de etnografie (La monographie folklorique du village Livezi). In: Angustia, 2000, 5, p.257-264.

          Loamneș

*** Comuna Loamneș, județul Sibiu. Monografie (). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 24 p.

          Lugoj

Boroș, Ioan. Unirea românilor din Lugoj. Istoricul parohiei între anii 1836-1860 (L'Union des Roumains a Lugoj. L'histoire de la paroisse). Ediție de: Banu, Rodica; Șchiopotă, Marius. Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2001, 130 p.

*** Cetățeni de onoare ai municipiului Lugoj (Citoyens d'honneur de Lugoj). Coordonator: Popescu, Dan. Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2002, 72 p.

*** Lugoj, scurtă cronică a orașului (). Timișoara, Ed. Solensa, 2001, 20 p.

Săvulescu, Medina. Lugojul - model de conviețuire și convergențe (Modele de cohabitation et convergences). In: Identitate și alteritate. Studii de istorie politică și culturală. Cluj-Napoca, 2002, p.266-272.

          Mahala

Nandriș, Ion. Satul nostru Mahala din Bucovina (Notre village Mahala de Bucovine). Ediție îngrijită și prefață de: Nandriș, Gheorghe. Sibiu, Ed. Tribuna, 2001, 432 p.

          Maia

*** A félezer éves Mája. Mikromonográfia (Maia, dép. de Mureș a 500 ans). Marosvásárhaly, Impress Kiadó, 2003, 88 p.

          Maieru

Avram, Maria. Încercări de înlăturare a formelor de cult latine din biserica greco-catolică din Maieru (perioada 1956-1964) (Essais d'éloignement des formes de culte latines de l'église greco-catholique de Maieru). In: Studia t. cat., 2000, 45, nr. 2, p.87-91.

          Manasia

Stan, Corneliu Ion; Geacu, Sorin; Scărlătescu, Adrian Luca. Manasia, Ialomița, contribuții monografice (). Slobozia, s.n., 2003, 228 p.

          Marghita

Ilieș, Moise. Cartea și presa în Marghita (Le livre et la presse a Marghita). In: RBI, 2004, 2, nr. 2, p.35-38.

          Marpod

Grama, Ana. Iacob, Florian și Eugen Bologa, preoți din Marpod (j. Sibiu), 1862-1922 (Prêtres de Marpod). In: RT, 2000, 10, nr. 1, p.62-76.

Rusu, Vasile. Românii din Marpod. Schiță monografică (Les roumains de Marpod). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 183 p.

          Măcin

Mureșeanu, Niculae. De la Arrubium... prin Vicina... la Măcin (). București, Ed. Eficient, 2002, 512 p.

Mureșeanu, Niculae. Orașul Măcin, coordonate în timp (La ville Măcin, coordonnées dans le temps). București, Ed. Eficient, 1999, 320 p.

          Mădăraș

*** Csikmadaras. Egy felcsiki falu hét évszázada (Mădăraș, une existance de 7 siecles, le dép. Harghita). Összeállitoták: Pál-Antal, Sándor; Ördögh, Imre; Balázs, Dénes; Miklós, Márton. Marosvásárhely, Mentor kiadó, 1996, 356 p.

          Măgheruș

*** Sepsimagyaros (). Szerkesztette: Fodor, Sándor. Marosvásárhely, Impress Kiadó, 2003, 32 p.

          Mălaia

*Moga, Nicolae. Mălaia. Repere monografice (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2002, 273 p.

          Mălin

Neculeasa, Dumitru. Poșta și telecomunicațiile la Mălin (1899-1999) (Service de Poste et télécommunication a Mălin). Suceava, Ed. Mușatinii, 2001, 91 p.

          Mărișel

Șteiu, Nicolae; Mariș, Ioan. Mărișel, file de geografie, istorie, folclor (). Sibiu, Ed. Etape, 2000, 88 p.

          Mânzălești

Cristea, Dumitru. Mânzălești. Monografie (). Buzău, Ed. Alpha MDN, 2000, 350 p.

          Mediaș

Crăciun, Cornel. Reclama în presa românescă interbelică din Mediaș. "Oferta germană" (Reclame dans la presse roumaine de l'entre-deux-guerres de Mediaș. "L'offre allemande"). In: RB, 2002, 16, p.329-338.

*** Din aniversările anului 1998. Mediaș (). Coordonatori: Knall, Helmuth Julius; Mărculeț, Vasile. Mediaș, s.n., 1998, 78 p.

Mărculeț, Ioan; Mărculeț, Cătălina. Modificări în structura confesională a populației orașului Mediaș în perioada 1900-1992 (Modifications dans la structure confessionnelle de la population de la ville Mediaș). In: AUSH geogr., 2001, nr. 4, p.75-79.

Mărculeț, Vasile; Mărculeț, Ioan; Mărculeț, Cătălina. Mediaș, scurtă prezentare monografică (). Mediaș, s.n., 2002, 72 p.

Oprea, Laurențiu. Mediaș. Monografie. Monographie. Eine Monographie (). Sibiu, Ed. Tribuna, 2001, 72 p.

Roman Negoi, Ioan Cristinel. Evoluția denumirilor străzilor în orașele transilvănene în contextul evoluțiilor politice din perioada 1918-1989. Studiu de caz: Mediaș (L'évolution des dénominations des rues dans les villes transylvaines dans le contexte des évolutions politiques de la période 1918-1989). In: Cum scriem istoria?. Alba Iulia, 2003, p.269-272.

Tanase, Michel. Franciscanii și piariștii la Mediaș. De la structuri urbane și parcelare la relații instituționale (Les Franciscains et les Piaristes a Mediaș. Des structures urbaines et parcellaires aux rapports institutionnels). In: HU, 2000, 8, nr. 1-2, p.187-204.

Tanase, Michel. Mediașul la începuturile sale economico-urbane: de la meșteșuguri la bresle, fără a uita "măierimea" (Mediaș a ses débuts économiques et urbain: des métiers aux corporation, sans oublier "măierime"). In: HU, 1998, 6, nr. 1-2, p.141-151.

*** Turnul Trompeților (1550-2000). 450 de ani de la supraînălțarea sa [Conferințe]. Der Trompeterturm 450 Jahre seit seiner Aufstockung. Vorträge (). Ediție de/Herausgegeben von: Knall, Helmuth Julius. Mediaș, s.n., 2000, 140 p.

          Mercina

Gavadina, Ion Doru; Staia, Marton. Mercina, repere culturale (). Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 162 p.

Ștefan, Ion-Traian. Mercina - satul arestat (Le village emprisonné). In: AS, 2001, 9, p.236-248.

          Micăsasa

Simén, Domokos. A mikeszószi önálló unitárius egyházkázség története. Megalapítója Nagyajtai Dónáth Ferenc emlékére (L'histoire de la communauté unitarienne de Micăsasa. Au souvenir de son fondateur). In: KM, 2000, 106, nr. 1-4, p.69-76.

          Miclești

Mardari, Ion. Miclești din Ținutul Orheiului, monografie (). Pitești, Ed. Universității, 2003, 196 p.

          Miercurea Nirajului

Abrahám, Zoltán-Győrgy; Horváth, László. Zavaros a Nyárád. Nyárádszereda község multja és jelene (Le passé et le présent de la commune Miercurea Nirajului, le dép. Mureș). Marosvásárhely, Juvent kiadó, 1996, 266 p.

Gligor, Róbert László. Nyárádszereda község, múlt és jelen (Passé et présent a Miercurea Nirajului). Târgu Mureș, Ed. Lira, 2001, 37 p.

Păcurar, Ramona-Carmen. Comunitatea românescă și biserica greco-catolică din Miercurea Nirajului (La communauté roumaine et l'église uniate de Miercurea Nirajului). In: AAM, 2003, 2, p.238-248.

          Miercurea Sibiului

*** Comuna Miercurea Sibiului. Reussmarkt (). Editor: Hamlaghi, Marius. Sibiu, Ed. Etape, 2001, 40 p.

*** Comuna Mircurea Sibiului, județul Sibiu (). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 24 p.

Străuț, Gheorghe. Comunitatea ortodoxă din Miercurea Sibiului în a doua jumătate a secolului trecut (La communauté orthodoxe de Miercurea Sibiului la deuxieme moitié du siecle passé). In: RT, 2000, 10, nr. 1, p.77-86.

Străuțiu, Eugen. Miercurea Sibiului, pagini de istorie (). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 132 p.

          Mihalț

Breaz-Nucu, Ioan. Monografia Mihalțului (). Prefață de: Moga, Vasile. Alba Iulia, Ed. Altip, 2001, 314 p.

          Mihăileni

Zahacinschi, Nicolae; Luca, Ioan C.; Lebel, Zisu. Mihăilenii de altădată (L'ancien Mihăileni). Iași, Ed. Fundaței Culturale Axis, 2002, 216 p.

          Minjir

Gribincea, Mihai. File din istoria satului Minjir (Pages de l'histoire du village Minjir). In: RIM, Chișinău, 2004, nr. 2, p.65-95.

          Mintiu

Marțian, Ironim. Popas cultural-istoric la Mintiu (jud. Bistrița-Năsăud) (Halte culturel-historique a Mintiu). In: VRR, 1999, nr. 4, p.90-114.

          Mizil

Negulescu, Elisabeta; Alexandru, Ileana. Din istoria orașului Mizil. In: AP, 2000, 5, p.200-228.

          Moara-Vlăsiei

Lascăr, Nicolae. Vlăsia, studiu monografic al comunei Moara-Vlăsiei și al împrejurimilor (Étude monographique du village Moara Vlăsiei et ses alentours). București, Ed. Art, 2003, 160 p.

          Mogoșoaia

*** Centrul cultural național Mogoșoaia (). București, Ministerul Culturii, 2000, 80 p.

          Moisei

Coman, Gheorghe. Cronica de la Moisei (). Ediție de: Petean, Mircea. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2002, 117 p.

          Monor

Tanco, Teodor. Pagini alese din istoria Monorului (). Cluj-Napoca, Ed. Virtus Romana Rediviva, 2001, 288 p.

          Moșna

Richter, Christa; Sencovici, Cristian. Moșna (La cité saxonne de Moșna). In: MI, 2002, 36, nr. 11, p.66-69.

Șotropa, Ionel; Șotropa, Maria. Moșna (jud. Sibiu), monografie (). Sibiu, Ed. Etape, 2001, 259 p.

          Movila Mărgineni

Doroftei, Gheorghe. Orizontul Movilei Mărgineni. Monografie (L'horizon de la Movila Mărgineni). Piatra Neamț, Ed. Alfa, 2001, 369 p.

          Mugeni

*** Bögöz, monográfia (La monographie de Mugeni). Szerkesztette: Kardalus, János. Sepsiszentgyörgy, Proserved Cathedra Kiadó, 2001, 272 p.

          Musait

Mateescu, Tudor. Un sat dobrogean dispărut - Musait (Un village de Dobrogea, disparu). In: AD, 2000, 6, nr. 1, p.103-110.

          Nădlac

*** 200 rokov zivota Slovákov v Nadlaku (200 ans d'existence slovaque a Nădlac). Coordinator: Stefanko, Ondrej. Nădlac, Societatea Culturală "Ivan Krasko", 2003, 366 p.

Kukucka, Ján. Nadlak v procese sloveského osidlóvanie Dolnej zeme (Nădlac et le proces de colonisation des Slovaques). Bratislava, Nadlak, Ed. ASA, Societatea Culturală "Ivan Krasko", 2003, 147 p.

Stefanko, Ondrej. Pobody a tváre niekdajsieho slovenského Nadlaku (Images et figures de Nădlac slovaque d'antan). Nădlac, Societatea Culturală "Ivan Krasko", 2003, 146 p.

          Năpradea

Medve, Aurel. Năpradea, locuri, oameni, fapte (Lieux, gens, faits). Zalău, Ed. Silvania, 2002, 172 p.

          Năsăud

Pop, Ioan. Istoria Regimentului II românesc de graniță de la Năsăud (1762-1851) (L'histoire du Régiment II roumain de frontiere de Năsăud). Târgu Mureș, Ed. Ardealul, 1999, 251 p.

          Negoiești

Popovici, Rodica. Negoiești, un village de la zone de Neamț dans les XIVe-XVIIe siecles. In: AM, 2002, 25, p.237-251.

          Nereju

*** Cum s-a stins Țara Vrancei: Nereju, sat din Vrancea (La fin de Țara Vrancei: Nereju, village de Vrancea). Materiale publicate și comentate de: Stahl, Paul Henri. București, Ed. Paideia, 2002, 196 p.

          Nicorești

Ciubotaru, M.; Cotea, V. V. Istoricul podgoriei Nicorești (L'histoire du vignoble Nicorești). In: CAM, 1998, 31, nr. 3-4, p.343-354.

          Nisporeni

Constantinov, Valentin Alexei. Un document cu privire la istoria localității Nisiporeni (Document sur l'histoire de la localité de Nisporeni). In: RIM, Chișinău, 2001, nr. 1-4, p.132-145.

          Nucșoara

Olaru, Stejărel. Mărturii de istorie orală despre anii "democrației populare". Satul dintre gratii: Nucșoara (Attestations d'histoire orale sur les années "de la démocratie populaire". Le ville d'entre les barreaux). In: DI, 2002, 7, nr. 4, p.35-38.

          Oancea

Marin, Gheorghe Anton; Marin, Aurel Neculai. Monografia comunei Oancea, Galați (). Brașov, Ed. Lux Libris, 1999, 230 p.

          Oarța de Jos

Nechita, Ioan. Arc peste timp. Oarța de Jos (1392-2002) (). Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2003, 199 p.

          Obreja

Itineanțu, Petru. Monografia comunei Obreja (). Caransebeș, Ed. Ionescu, 2002, 243 p.

          Ocna Mureș

Győrfi, Dénes. A mûvelődési élet hagyományai Marosujváron (Les traditions de la vie culturelle a Ocna Mureș). In: Mûvelődés, 2002, 55, nr. 3, p.25-27.

          Odorheiu Secuiesc

Hermann, Gusztáv Mihály. Székelyudvarhely mûvelődéstörténete (L'histoire culturelle de la localité Odorheiu Secuiesc). București, Kriterion kiadó, 1992, 348 p.

Vofkori, György. Székelyudvarhely. Város történet képekben (L'histoire de la ville Odorheiu Secuiesc en images). Kolozsvár, Ed. Polis, 1998, 220 p.

          Olcea

Cios, Teodor. Istorie, oameni și locuri din comuna Olcea (Histoire, gens, endroits). Beiuș, Ed. Buna Vestire, 2003, 84 p.

          Onești

Stăvărache, Florența. Dezvoltare și tranziție într-o comunitate urbană (Développement et transition dans une communauté urbaine). In: Studia soc., 1999-2000, 44-45, nr. 1-2, p.182-193.

          Onicești

Bărbulescu, Constantin. Morts et vivants. Tombes et cimitiere a Onicești. In: Trans. R, 2001, 10, nr. 3, p.28-37.

          Oradea

Borcea, Liviu. Memoria caselor din cetatea Oradea. Vol. I (La mémoire des maison de la cité d'Oradea). Editor: Bradu, Mircea. Oradea, Ed. Arca, 2003, 185 p.

Borcea, Liviu. Oradea - oraș "de margine" al teritoriului românesc (Ville de frontieres du territoire roumain). In: FR, 2002, 4, nr. 3-4, p.43-44.

Butișcă, Constantin. Ghidul practic al municipiului Oradea (). Oradea, Ed. Brevis, 2002, 80 p.

*** Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Zona Palatului Episcopal. Vol. I (Monographie archéologique. La zone du Palais Episcopal). Coordonator: Rusu, Adrian Andrei. Oradea, Ed. Muzeului "Țării Crișurilor", 2002, 237 p.

Cornea, Lucia. Repertoriul vechilor ateliere fotografice din Oradea (1852-1950) (Répertoire des anciens ateliers photographiques d'Oradea). Oradea, Ed. Muzeului Țării Crișurilor, 1999, 188 p.

Cornea, Lucia. Vechile ateliere fotografice din Oradea. Atelierul Lojanek János și atelierele succesoare (Les anciens ateliers photographiques d'Oradea. L'atelier Lojanek János et les ateliers qui lui succedent). In: Crisia, 2000, 30, p.327-344.

Diósszilágyi F., Ibolya. Költő a holnap városában. Juhász Gyula nagyváradi évei (Les années passées a Oradea du poete Juhász Gyula). Nagyvárad, Literátor kiadó, 1994, 292 p.

Emődi, János. Törteneti adatok Nagyvárad multjából (Témoignages historiques du passé de la ville d'Oradea). Nagyvárad, Ed. Literator, 2000, 135 p.

Fleisz, János. Nagyvárad története évszámokban (L'histoire en dates de la ville d'Oradea). Nagyvárad, Ed. Literator, 2000, 48 p.

*Glück, Eugen. A hajdani nagyváradi egyházmegye dokumentumai (1692-1946) (Les documents de l'ancien Diocese d'Oradea). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Budapesta, 1999, 11, nr. 1-2, p.75-80.

Hârca, Rodica. Oradea - Feronerie 1900 In: Studii și articole de istoria artei. Muzeul Național Cotroceni. București, 2001, p.387-390.

Indig, Ottó. Kemény szavak kövei. Ady Endre nagyváradi évei (1900-1903) (Ady Endre a Oradea). Nagyvárad, Convex Kiadó, 2001, 294 p.

Mălinaș, Constantin. Oradea în plăci memoriale exterioare - studiu și album (Oradea - plaques extérieures). Oradea, Biblioteca Județeană "Gheorghe Șinacai", 2002, 112 p.

Noane, Dumitru. Aspecte militare din istoria cetății Oradea (sec. XI-XX) (Aspects militaires de l'histoire de la cité d'Oradea). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.105-115.

Noane, Dumitru. Cetatea Oradea. Zidurile ascund secrete (Les mysteres de la cité d'Oradea). In: MI, 2003, 37, nr. 9, p.42-46.

Petrea, Rodica. Aspecte de organizare, amenajare urbană și integrare geospațială în municipiul Oradea (Aspects d'organisation, d'aménagement urbain et intégration geospatiale dans la ville Oradea). In: Studia geogr., 1999, 44, nr. 1, p.79-85.

Pop, Alexandru. Noi date și confirmări privind sistemul hidrografic defensiv al cetății și al orașului Oradea în prima jumătate a secolui al XVII-lea (Nouvelles dates et confirmations concernant le systeme hidrographique défensif de la cité et de la ville Oradea). In: Aletheia, 1999, 10, p.134-140.

*** Sanctus Ladislaus Rex. Kalendarium Varadinum 1192-1992 (). Nagyvárad, Literatores kiadó, 1992, 55 p.

*** Székegységházi Basilika Nagyvárad (L'Eglise Sicule d'Oradea). Nagyvárad, s.n., 2000, 68 p.

*** Universitatea din Oradea. Facultatea de Litere. 40 de ani de filologie orădeană (). Oradea, Ed. Universității, 2003, 88 p.

          Oravița

Bota, Ionel. Eminescu și Oravița (). Reșița, Ed. Timpul, 2002, 140 p.

          Orăștie

*** Orăștie, 775. Monografie (). Autori: Dörner, Anton; Ionaș, Vasile; Lazăr, Ioachim; Căstăian, Mihai. Deva, Ed. Omnia, 1999, 209 p.

Orga, Valentin. Societatea românească orăștiană până la Unirea din 1918 (La Societé roumaine d'Orăștie jusqu'a l'Union de 1918). In: SIT, 2000, 4, p.96-112 ; RB, 2000, 14, p. 96-112.

          Orhei

Buscăneanu, Viorel. Din istoria târgului Orhei [sec. XIV-XVIII] (De l'histoire de la ville Orhei). In: Cugetul, 1999, nr. 1-2, p.6-15.

          Orheiul Vechi

Bârnea, Pavel; Reaboi, Tatiana. Orheiul Vechi (istoricul cercetărilor). In: HU, 1999, 7, nr. 1-2, p.17-25.

Gorodenko, Anatol. Ceramica locală de la Orheiul Vechi în secolele XIV-XVI (La céramique locale de Orheiul Vechi). Brăila, Ed. Istros, 2000, 130 p.

Nesterov, Tamara. Ansamblul de clădiri monumentale din centrul sitului Orheiul Vechi (L'ensamble de bâtiments monumentaux du centre du site d'Orheiul Vechi). In: Arta, 2002, p.17-24.

Nesterov, Tamara. Particularități tehnico-constructive și planimetrice ale locuințelor de la Orheiul Vechi (Particularité technico-constructives et palnimétrieques des logemets d'Orheiul Vechi). In: Arta, 2003, p.23-31.

Nesterov, Tamara. Situl Orheiul Vechi. Monumente de arhitectură (Le site de Orheiul Vechi. Monuments d'architecture). Chișinău, Ed. Epigraf, 2003, 235 p.

          Orman

Tudor, Fabian; Iuga, Vasile. Orman - oameni și locuri, schiță monografică (). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2000, 254 p.

          Orșova

Juan-Petroi, Constantin. Cetatea și localitatea Orșova la mijlocul secolului al XVII-lea (La citadelle et la localité Orșova). In: Drobeta, 1998, 8, p.113-125.

Juan-Petroi, Constantin. Date noi privind procesul de urbanizare a Orșovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Documente și personalități mai puțin cunoscute) (Nouvelles information sur le proces d'urbanisation de Orșova). In: Drobeta, 2002, 11-12, p.343-353.

Juan-Petroi, Constantin. Meșteșugurile în economia Orșovei moderne (a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea) (Les métiers dans l'économie d'Orșova moderne). In: HU, 1998, 6, nr. 1-2, p.185-194.

Juan-Petroi, Constantin. Orșova - orașul modern și cultura (La ville moderne et la culture). In: HU, 1997, 5, nr. 2, p.263-278.

Juan-Petroi, Constantin. Orșova, străbună vatră bănățeană. Vol. I (Ancien foyer de Banat). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 1999, 128 p.

Juan-Petroi, Constantin. Topografia Orșovei - de la Dierna antică la orașul strămutat (Topographie d'Orșova - de Dierna antique a la ville déplassé). In: Oltenia, 1999, 3, nr. 1, p.51-57.

Juan-Petroi, Constantin; Udriște, Mihaela. Orșova în secolele XVII-XVIII în lumina unor documente străine (Orșova a la lumiere de certains documents étrangers). In: PDF, 1997, 2, nr. 1, p.12-13.

          Ostrov

Pop, Angela. Banca Federală Dobrogea din Ostrov (1913-1926). In: AD, 2000, 6, nr. 1, p.113-118.

          Palanca

Chirtoagă, Ion. Palanca [Prezentare istorică]. In: D Rom., 1997, 4, nr. 1, p.3-13.

          Palota

Dulgău, Bujor. Satul șvăbesc Palota (județul Bihor). Repere monografice (Palota - village saxon). In: Cultura materială și spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Satu Mare, 2003, p.123-128.

          Panciu

Deșliu, Alexandru. Panciu, ghid turistic. Guide touristique. Touristic guide (). Focșani, Ed. Terra, 2001, 120 p.

          Pașcani

Nichifor, Paul. Pașcani și împrejurimile. Vol. I (Pașcani et les alentours). Iași, Ed. Junimea, 1997, 164 p.

*** Pașcani, municipiul și zona (). Coordonator: Ciopraga, Constantin. Iași, s.n., 2000, 424 p.

Stavarache, Dumitru. Pașcani, profiluri militare (). București, Ed. Sylvi, 2001, 168 p.

          Pănade

Brad, Traian; Rațiu, Ioan; Oroian, Titu. Pănade, 700 de ani (). Blaj, "Astra", 1999, 376 p.

          Pănășești

Poștarencu, Dinu. Pănășești. File de istorie (). Chișinău, Ed. Tipografia Centrală, 2002, 288 p.

          Părhăuți

Bocancea, Mihai. Părhăuți. Monografie geografică cu elemente de istorie (Monographie géographique a éléments d'histoire). Timișoara, Ed. Augusta, 2001, 129 p.

          Pătlăgele

Muică, Nicolae; Turnock, David. Pătlăgele: a Key Village in the Buzău Subcarpathians. In: AUVT geogr., 1997, 7, p.115-128.

          Pecica

Nagyhalmágyi, Sándor. Magyarpécska múltjából (Du passé de la localité Pecica, le département Arad). Deva, Korvin Kiadó, 1999, 160 p.

          Petreștii de Jos

Vișinescu, Valentin; Lechințan, Vasile. Petreștii de Jos, studiu monografic (). Cluj-.Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2002, 152 p.

          Petroșani

Crăciun, Cornel. Acțiune culturală la Petroșani pe durata anilor interbelici (Action culturelle a Petroșani pendant les années d'entre-les-guerres). In: HU, 2001, 9, nr. 1-2, p.183-212.

          Pețelca

Mărculeț, Ioan; Mărculeț, Vasile; Mărculeț, Cătălina. Monografia localității Pețelca, județul Alba (). București, s.n., 1998, 40 p.

          Piatra

*Ștefan, Nicu. Piatra - Un sat din Argeș. Monografie (). Ediție îngrijită de: Deaconu, Gheorghe. Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2001, 432 p.

          Piatra Neamț

Gabureac, Sergiu Marin. La pas prin Piatra Neamț (A pied a Piatra Neamț). Piatra Neamț, Ed. Cetatea Doamnei, 2001, 57 p.

          Pietrari

*Mereșescu, Constantin; Popescu, Crina-Steliana. Monografia comunei Pietrari (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Offsetcolor, 2001, 177 p.

          Pietroșița

Ulieru, Dumitru. Monografia comunei Pietroșița (). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2002, 416 p.

          Pildești

Moraru, Alois; Dimișcă, Ioan; Coșa, Anton. Pildești - monografie istorică (). Iași, Ed. Presa Bună, 2002, 390 p.

          Piscani

Dina, Teodor. File din istoria unui vechi sat argeșean, Piscani (Pages de l'histoire d'un vieux village d'Argeș). In: Argessis, 1999, 8, p.115-125.

*Dina, Teodor. Situația economică și socială a locuitorilor din Piscani, oglindită în catagrafia din anul 1838 (L'état économique et sociale des habitants de Piscani, dans la catagraphie de l'année 1838). In: Argessis, 2003, 12, p.245-256.

          Pitești

Călin, Gerard. Pitești - reședință domnescă temporară (Résidance royalle temporaire). In: ACIGIB, 2000-2002, 3-5, p.25-27.

Neagoe, Claudiu. Orașul Pitești văzut de călătorii străini din secolul al XVIII-lea (Pitești vu par voyageurs étrangers). In: ACIGIB, 2004, 6, p.93-95.

Șerban, Constantin. Un manuscris inedit cuprinzând o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 (Un manuscrit inédit concernant une ample description de la ville Pitești). In: Argessis, 2001, 10, p.257-267.

Șovar, Gheorghe. Aspecte privind situația edilitară din Pitești în preajma primului război mondial (Aspects concernant la situation édilitaire de Pitești a l'approche de la premiere guerre mondial). In: Argessis, 2001, 10, p.313-315.

          Ploiești

Băjenaru, Carmen. Viața culturală ploieșteană în primii ani interbelici (La vie culturelle de Ploiești les premieres années de l'entre-deux-gurres). In: AP, 2000, 5, p.127-139.

Dobrescu, Constantin; Rachieru, Mihai. Viața culturală a municipiului Ploiești și a județului Prohova (1900-1948). Documente (La vie culturelle de la ville Ploiești et du département Prahova). București, Ed. Silex, 1997, 386 p.

*** Festung Ploiești 2 (). Coordonatori: Manole, Ilie; Preda, Gavril; Stănescu, Eugen. Ploiești, Ed. Printeuro, 2004, .

Lambru, Ana. Ploieștiul în literatură (). Ploiești, Ed. Premier, 2000, 310 p.

Petrescu-Redi, Nicolae. Aspecte privind sistematizarea orașului Ploiești în perioada 1878-1900 (Aspects concernant la systématisation de la ville Ploiești). In: AP, 2000, 5, p.53-59.

Petrescu-Redi, Nicolae. Iluminatul orașului Ploiești la sfârșitul secolului al XIX-lea (L'ilumination de la ville Ploiești). In: AP, 1999, 4, p.75-77.

Popescu, Paul D. Municipalitatea ploieșteană. Istorie și actualitate. The Municipality of Ploiești. History and Present (). Ploiești, Ed. Noel Computers, 2000, 244 p.

Popescu, Paul D. Ploieșteni prin excelență. Nicolae Prușanu (Des gens de Ploiești). In: AP, 1998, 3, p.75-78 ; 1999, 4, p. 195-196.

Popescu, Paul D. Ploieștii și Prahova în vremea dobândirii independenței de stat a României (1871-1878) (Ploiești et Prahova a l'époque de la Guerre d'indépendance de la Roumanie). Ploiești, Ed. Mileniul III, 2002, 334 p.

Popescu, Paul D.; Petrescu-Redi, Nicolae. Bulevardul Independenței [Ploiești] (). București, Ed. Fiat-Lux, 1999, 240 p.

Sevastos, Mihail. Monografia orașului Ploiești (). Ploiești, s.n., 2002, 907 p.

Trestioreanu, Constantin; Marinica, Gheorghe. Bisericile din Ploiești. Monografie. Vol. I (Les églises de Ploiești). Ploiești, Ed. Mileniul III, 2003, 208 p.

          Plumbuita

*Grigore, Simona. Istoricul satului Plumbuita în epoca modernă (L'histoire du village Plumbuita a l'époque moderne). In: AUDC ist., 2003, 5, p.106-119.

          Pocreaca

*** Pocreaca, file de monografie (). Edișie de: Trincă Buruiană, Anișoara; Gârneață, Costică Ioan. iași, Ed. Junimea, 2003, 155 p.

          Pomi

Cosma, Gheorghe; Cosma, Rozalia. Comnuna Pomi, străveche vatră românească. Monografie (Ancien foyer roumain). Satu Mare, Ed. Solstițiu, 2002, 280 p.

          Ponoarele

Boteanu, Cornel; Borloveanu, Dumitru. Ponoarele, studiu monografic (). Craiova, Ed. MJM, 2003, 509 p.

          Ponor

Buțiu, Călina Ana. Gospodăria de subzistență. Investigații în comuna Ponor (Foyer de subsistance. Investigations dans le village Ponor). In: AUA soc., 2002, nr. 2, p.131-136.

          Popești

Mihalache, Vasile. Comuna Popești, județul Iași, schiță monografică (). București, Ed. Sylvi, 2000, 290 p.

          Popeștii de Sus

Botezatu, Grigore. Campania monografică de la Popeștii de Sus - județul Soroca (La campagne monographique de Popeștii de Sus). In: D Rom., 2001, 8, nr. 3, p.101-109.

          Porțile de Fier

Bărbulescu, Constantin. Legendă și istorie la Porțile de Fier (Légende et histoire aux Portes de Fer). In: PDF, 1997, 2, nr. 1, p.16-18.

          Porumbacu de Sus

Frâncu, Valeriu. Satul de la poalele Negoiului, Porumbacu de Sus (Le village du pied de Negoiu). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 320 p.

          Poșta-Topliceni

Pațurca, George. Poșta-Topliceni, schiță monografică (). Buzău, Ed. Alpha MDN, 2000, 136 p.

          Praid

*** Parajd (). Szerkesztette: Nagy, Pál. Târgu Mureș, Ed. Impress, 1999, 24 p.

          Presaca

Gândilă, Cecilia. Presaca. Monografie (). Sibiu, Ed. Alma Mater, 2000, 165 p.

          Prigor

Panduru, Pavel. Monografia localității Prigor (). Reșița, Ed. Timpul, 2000, 223 p.

          Pucheni Mari

Grosescu, Ioan. Pucheni Mari din moși strămoși. Monografie (). Ploiești, Ed. Ploiești Mileniul III, 2002, 275 p.

          Pucioasa

Stancu, Dumitru. Pucioasa, pagini de istorie contemporană (1989-2003) (Pucioasa, pages d'histoire contemporaine). Pucioasa, s.n., 2003, 508 p.

          Racșa

Andron, Ioniță G. Racșa, locuri și oameni. Monografie (Racșa, gens et lieux. Monographie). Baia Mare, Ed. Gutinul, 2001, 320 p.

          Răchiteni

Doboș, Dănuț. Răchiteni, file de monografie istorică (). Iași, Ed. Presa Bună, 1999, 229 p.

          Rădăuți

Pânzaru-Bucovina, Mihai; Ianuș, Emil. Rădăuți, o perlă a Bucovinei (). Rădăuți, Ed. Pro Basarabia, 2001, 128 p.

Schipor, Vasile I. Evoluția și destinul scrisului la Rădăuți. Un tablou cronologic (L'évolution et le destin de l'écrit a Rădăuți. Tableau chronologique). In: ANB, 2001, 8, nr. 1, p.51-68.

          Rășinari

*** Rășinari, scurtă prezentare (). Sibiu, Ed. Etape, 2001, 18 p.

          Râmnicu Sărat

Buzăeanu, Gheorghe. Râmnicu Sărat de ieri și de azi. O cuprindere monografică (Râmnicu Sărat - passé et présent). Buzău, s.n., 2000, 72 p.

          Râmnicu Vâlcea

*Bănică-Ologu, Nicolae. Veacul de aur al Râmnicului (L'âge d'or de Râmnic). s.l., Ed. Oscar Print, 2000, 402 p.

*Ciucă, Ion D.; Ciucă, Domnica; Ciucă, Ion M. Priorități istorice vâlcene 610 (Priorité historiques a Vâlcea). Câmpul Mare, Complexul de Spiritualitate Ortodoxă Sf. Nicolae Câmpul Mare, 2002, 343 p.

Gherghina, Titi Mihail. Imagini citadine cu parfum de epocă din Râmnicul Vâlcii. Secolele XIX-XX (Inmages citadines de l'ancien Râmnicu Vâlcea). Râmnicu Vâlcea, Ed. Adrianso, 2003, 164 p.

*Manole, Petre. Dar pentru Râmnic (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2000, 76 p.

*Marinoiu, Costea; Cismaru, Valentin; Purcărescu, Petru. Camera de comerț și industrie Vâlcea. Istorie și continuitate (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 191 p.

*Mateescu, Constantin. Râmnicul uitat (Râmnic oublié). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2003, 89 p.

Măldărescu, Ion; Frâncu, Emil. Râmnicu Vâlcea. Mică enciclopedie. Vol. I-IV (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Anton Pann, 2002, 186, 207, 257, 219 p.

Săraru, Dinu. Râmnicul meu (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2002, 73 p.

*Soare, Ion. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Pagini de istorie (La Mairie du municipe Râmnicu Vâlcea). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2000, 125 p.

          Râșca

Bujan, Liviu. Economia gospodăriei țărănești într-o comunitate montană (studiu de caz) [Râșca] (L'économie du foyer paysan dans une communauté montagnarde). In: Studia soc., 1997-1998, 42-43, nr. 1-2, p.171-178.

          Râșnov

Costea, Florea; Negulici, Dorina. The Rural Fortress of Râșnov in the Medieval Defensive System of Țara Bârsei (). Brașov, Ed. Ecran Magazin, 2000, 38 p.

          Râu Alb

Mircescu, Grigore H.; Popescu, Mihai Gabriel. Râu Alb, Dâmbovița, pagini la o monografie (). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 1999, 280 p.

          Reghin

Biró, Donát. Târgurile naționale din Reghin (Les foires nationales de Reghin). In: Reghinul cultural. Reghin, 2002, VI, p.208-215.

Boar, Liviu. Despre Reghinul de altădată și scurtă cronică de familie (De l'ancien Reghin et une breve chronique de famille). In: Reghinul cultural. Reghin, 2002, VI, p.200-207.

Chiorean, Ioan. Evoluția social-economică și culturală a orașului Reghin la începutul secolului XX (L'évolution sociale-économique et culturelle de la ville de Reghin). In: Reghinul cultural. Reghin, 2001, V, p.236-243.

Marian, Traian. Municipiul Reghin. Sfârșit și început de mileniu (Fin et début du millénaire). In: Reghinul cultural. Reghin, 2001, V, p.9-14.

Nussbächer, Gernot. Diplomatarium Regnense 1228-1585. Contribuții pentru un corpus de documente privind istoria orașului Reghin (Contributions a un corpus de documents sur l'histoire de Reghin). In: Reghinul cultural. Reghin, 2001, V, p.15-85 ; 2002, volb.VI, p. 27-39.

*** Reghinul cultural. Studii și articole (). Coordonatori: Ploeșteanu, Grigore; Șara, Marin. Reghin, 2001-2002, V-VI, 333, 319 p.

Rus, Dorin Ioan. Kaiser Joseph II in Säschsisch-Reen. In: Apulum, 2002, 39, p.485-488.

Rus, Dorin-Ioan. Table de breaslă din Reghin în colecția Muzeului Județean Mureș (Tables de corps de métier de Reghin dans la collection du Musée de Département Mureș). In: Marisia, 2000, 26, p.193-202.

Rus, Dorin-Ioan; Mardare, Veronica. Date privind breasla pălărierilor din Reghinul Săsesc între anii 1809-1909 (Donnés sur le métier des chapeliers de Reghin). In: AAM, 2003, 2, p.362-370.

Simon, Zsolt. Reghinul săsesc, Reghinul-sat, Iernuțeni și Apalina pe baza conscripției czirákyene (Reghin Allemand, Reghin-village, Iernuțeni et Apalina sur la foi des conscription de Cziráky). In: Reghinul cultural. Reghin, 2002, VI, p.87-104.

          Reni

Chirtoagă, Ion. Renii [Prezentare istorică]. In: D. Rom., 1996, 3, nr. 3, p.111-123.

          Reșița

Deleanu, Marcu Mihail. Reșița filologică (). Reșița, Ed. Timpul, 1999, 240 p.

József, Csaba Pál. Spălați-vă picioarele unul altuia. Ecumenism, între istorie și prezent la Reșița (Waschet Euch gegenseitig die Füsse. Ö-kumene, zwischen Geschichte und Gegenwart in Reschitza). Editor: Tigla, Erwin Josef. Reșița, Ed. Integraf, 2003, 290 p.

Mihalca, Doina; Olaru, Martin. Aspecte de ecologie urbană în municipiul Reșița - studiu de caz (Aspects écologie urbaine dans la ville Reșița). In: AUc geogr., 1998, 1, p.131-142.

Schulz, Anton. Vom Postmeister zur Schnellpost: ein Beitrag zur Postgeschichte Reschichtzas (). Reșița, Ed. Intergraf, 2002, 252 p.

          Richiș

Kramer, Martin. Reichsdorf/Richiș um siebenbürgischen Weinland. Selbstzeugnisse aus einem "langen 19. Jahrhundert". In: Forschungen, 1999-2000, 42-43, p.107-132.

          Rimetea

Román, András. Rimetea - restoration of historic village within the framework of a Romanian-Hungarian cooperation In: In memoriam Radu Popa. Cluj-Napoca, 2003, p.407-415.

          Roman

Pascal, Pincu. Obștea evreiscă din Roman (La commmunauté juive de la ville Roman). București, Ed. Hasefer, 2001, 215 p.

          Românași

Negoescu, Bebe. Românași, un sat din țara de sub munte (Un village du pied des montagnes). București, Ed. Newa, 2001, 172 p.

          Romoșel

Badea-Țuțuianu, Adriana; Căstăian, Mihai. Teascuri, pive și prese de ulei din Romoșel (Comuna Romos, județul Hunedoara) (Outils de fabrication de l'huile a Romoșel). In: Sargeția, 2001-2002, 30, p.859-865.

          Roșcani

Pinter, Zeno Karl. Roșcani, biserica monument istoric (L'église monument historique). Deva, Ed. Emia, 2001, 88 p.

*** Roșcani, un sat pentru mileniul III. Monografie (). Coordonator: Știucă, Narcisa Alexandra. Deva, Ed. Emia, 2000, 400 p.

          Roșia Montană

*** Alburnus Maior. Vol. I (). Coordonator: Damian, Paul. Prefață de: Opriș, Ioan. București, Ed. CIMEC, 2003, 530 p.

*Dordea, Ioan. Der historische Bergbau in Roșia Montană und seine Sozialeinrichtungen im 19 Jahrhundert. In: Der Anschnitt, Bochum, 2003, 55, nr. 6, p.274-287.

*Nicula, Violeta. Alburnus Maior - Roșia Montană - Milenii de existență (). Turda, Ed. Eurodidact, 2001, 139 p.

          Roșiile

Pârvu, Gh. Ion; Avram, Dumitru; Tută, Ion I.; Pârâianu, Ion; Lică, Constantin. Monografia comunei Roșiile Vâlcea (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2000, 128 p.

          Roșiori

Sabău, Ioan. Pagini din trecutul localității Roșiori (Pages du passé de Roșiori). In: PU, 2002, 5, nr. 1-2, p.92-94.

          Roșiorii de Vede

Porumbeanu, Argentin St. Toponimicul Rușii de Vede. Contribuții la istoria orașului Roșiorii de Vede (Le toponymique Rușii de Vede. Contributions a l'histoire de la villé). Alexandria, Ed. Tipoalex, 2003, 103 p.

          Rozavlea

Caia, Gheorghe; Caia, Daniela. Rozavlea din Țara Maramureșului (). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002, 149 p.

          Rucăr

Bărboi, Constanța. Onomastică și istorie. Comuna Rucăr, județul Argeș (Onomastique et histoire). București, Ed. Univers Enciclopedic, 1999, 248 p.

*Pârnuță, Gheorghe; Trâmbaciu, Ștefan; Răuță, Mihai Cătălin. Istoria obștei de moșneni din comuna Rucăr, județul Argeș (L'histoire des paysans libres du village Rucăr). București, Ed. Semne, 2001, 296 p.

          Rumânești

Tamaș, Corneliu. Mocanii din Rumânești, județul Muscel și furtul unor cai în 1780 de către țigani (Les montagnards de Rumânești et le vol de chevaux par les Tzigans). In: RIMSC, 2003, 7, p.69-72.

          Runc

*** Cartea de la Runc (Le livre de Runc). Ediție de: Pintea, Ioan; Tompa, Ionel; Pop, Gheorghe. Bistrița, Ed. Aletheia, 2002, 206 p.

          Runcșor

Grasu, Ion. Oameni în două ipostaze. Portrete și tragedii din satul mehedințean Runcșor (Gens en double hypostase. Portraits et tragédies dans le village Runcșor). Craiova, Ed. MJM, 2003, 80 p.

          Runcu

Petrescu, Paul. Runcu 1947 - viața economică. In: RRSB, 2001, 12, nr. 3-4, p.313-315.

          Runcu [jud. Dâmbovița]

Popescu, Gabriel N.; Popescu, Mihai Gabriel. Runcu - Dâmbovița. Pagini la o monografie (). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 1999, 223 p.

          Runcu [jud. Gorj]

Dan, Raluca. Viața rurală din Runcu - Gorj reflectată în documente din sec. al XIX-lea (La vie rurale de Runcu). In: Ethnos, 2004, nr. 5, p.411-426.

          Rupea

Bodiu, Aurel. Vecinătatea în Rupea (Le voisinage a Rupea). In: Studia soc., 1997-1998, 42-43, nr. 1-2, p.179-185.

          Rus

Ursu, Traian. Un document din satul Rus (zona Baia Mare), privind ocupația horthystă (Document inédit du village Rus). In: Marmația, 2002, 7, nr. 2, p.220-226.

          Sadâc

Poștarencu, Dinu. Istoria satului Sadâc (). Chișinău, Ed. Cartdidact, 2001, 224 p.

Poștarencu, Dinu. Prima mențiune documentară a satului Sadâc (La premiere attestation documentaire du village Sadâc). In: RIM, Chișinău, 2000, nr. 3-4, p.111-116.

          Sadova

Ciubucciu, Vlad. Sadova de pe apa Zalobiței. File de istorie (Pages d'histoire sur la localité de Sadova). Chișinău, Ed. Iulian, 2003, 244 p.

Jucan, Grațian. Satul Sadova (jud. Suceava). Repere spirituale (Le village Sadova. Reperes spirituels). In: Făt-Frumos, 2000, 2, nr. 2, p.249-255.

*** Sadova, "satul cu oameni frumoși". Însemnări monografice ("Le village avec de beaux gens"). Coordonator: Rusu, Gheorghe. Câmpulung Moldovenesc, Bibilioteca "Miorița", 1999, 120 p.

          Sadu

Giura, Lucian. Sadu. Monografie istorică (). Sibiu, Ed. Univ. "Lucian Blaga", 2000, 186 p.

Giura, Lucian. Viața bisericească și școlară din Sadu, județul Sibiu (La vie religieuse et écoliere de Sadu). In: Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.519-530.

          Sagna

*** Sagna, file de monografie istorică (). Coordonator: Doboș, Dănuț. Iași, Ed. Sapientia, 2004, 280 p.

          Saharna

Țopa, Tudor; Iașcenco, Tudor. Saharna, farmecul paradisului (Saharna, le charme du paradis). Rezina, Tipografia Rezina, 2002, 80 p.

          Salva

Codrea, Măricuța; Puica, Vasilica Augusta. Salva, schiță monografică (). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2000, 100 p.

          Satu Mare

Iancu, Ștefan; Gavrilaș, Ioan. Satu Mare amintiri, prezențe. Present, memoires (). Satu Mare, Ed. Solstițiu, 2002, 60 p.

Kiss, Imola. Monumente sătmărene: cetatea Satu Mare - schiță istoriografică (Monuments de Satu Mare: le château-fort de Satu Mare). In: Studia hist., 1997, 42, nr. 3, p.3-9.

Muhi, Sándor. Szatmárnémeti (). Szatmárnémeti, Solpress Kiadó, 2003, 151 p.

Pál, Judit. Szatmárnémeti szabad királyi város közigazgatása és írásbelisége a 18. század elején (L'administration publique et la bireaucratie de la ville royale de Satu Mare). In: R Sz., 2003, 96, nr. 6, p.668-674.

          Satul Nou

Bejan, Mihail; Florea, Nicolae. Satul Nou. File de istorie (). Chișinău, Ed. Pontos, 2000, 184 p.

          Săbăoani

*** Săbăoani - file de istorie (). Coordonator: Doboș, Fabian. Iași, Ed. Presa Bună, 2002, 374 p.

*Văcaru, Silviu. Catagrafiile satului Săbăoani (Récencement du village de Săbăoani). In: Săbăoani - file de monografie istorică. Iași, 2002, p.234-271.

          Săcel

Grad, Elena. Săcel, vatră de istorie și civilizație maramureșeană (Foyer d'histoire et civilization de Maramureș). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2000, 328 p.

          Săcele

Andron, Ioan-George. Exploatarea și prelucrarea lemnului la Săcele (L'exploitation et l'usinage du bois a Săcele). In: ȚB, 2002, 1, nr. 1, p.104-110.

Casapu, Ștefan. Istoria Bisericilor Ortodoxe Române din Săcele - Brașov. Vol. I (L'histoire des Eglises Orthodoxes Roumaines de Săcele). Săcele, Ed. Disz Tipo, 2000, 112 p.

          Săliște

Nartea, Florin. Comuna Săliște - Săliștea Sibiului (). Sibiu, Ed. Etape, 2002, 26 p.

Rusu, Octavian. Săliștea Sibiului (). Sibiu, Ed. Tribuna, 2003, 294 p.

*** Săliștea Sibiului, capitala spirituală a Mărginimii (). Editor: Halmaghi, Marius. Sibiu, Ed. Etape, 2003, 69 p.

          Săliștea de Sus

Iuga, Anamaria. Rolul femeilor în constituirea identității maramureșene [Săliștea de Sus] (Le rôle de la femme dans la constitution de l'identité de Maramureș). In: Prezențe feminine. Studii despre femei în România. Cluj, 2002, p.347-374.

          Sărata

Muntean, Gheorghe; Marcu, Viorel. Sărata, veche comună din Țara Făgărașului (Sărata, ancien village de la région de Făgăraș). Sibiu, Ed. Alma Mater, 2003, 178 p.

          Sărata Monteoru

Conrad, Mihai. Monteoru, stațiunea unei familii (Monteoru, l'histoire d'une station balnéaire). In: MI, 2002, 36, nr. 3, p.55-56.

Marin, Marcela. Vatră preistorică. Sărata Monteoru (Lieu d'origine préhistorique). București, Ed. Monteoru, 1998, 110 p.

          Sândominic

Balázs, Lajos. A polgárosodás jelei (tünetei) egy hagyományőrző paraszti közösségben (Les signes de devenir bourgeois dans une communauté paysanne qui garde la tradition). In: Korunk, 1999, 10, nr. 8, p.90-96.

          Sângeorgiu de Mureș

Dorgo, Călin I.; Opriș, Ilarie Gh. Sângeorgiu de Mureș. Băile Sărate (). Târgu Mureș, Casa de editură Mureș, 2000, 95 p.

Opriș, Ilarie Gh. Sângeorgiu de Mureș. Vol. IV-V. Biserica ortodoxă. Consemnări. Activitatea culturală 1911-2001 (L'église orthodoxe). Târgu Mureș, Casa de Editură Mureș, 2001, 192 p.

Opriș, Ilarie Gh.; Bosoancă, Traian. Sângeorgiu de Mureș la ceasul Marii Uniri de la 1918 - un document inedit (Sângeorgiu de Mureș a l'heure de la Grande Union). In: AAM, 2003, 2, p.371-375.

Opriș, Ilarie Gh.; Opriș, Emilia A.; Nagy, Csaba Sándor. Sângeorgiu de Mureș. VII. Școala 1778-2003. Însemnări (). Sfântu Gheorghe, Ed. Ansid, 2003, 219 p.

Pui, Emanuela Cristina; Opriș, Ilarie Gh. Sângeorgiu de Mureș. Studiu geografic (). Târgu-Mureș, Ed. Ansid, 2003, 169 p.

          Sângeorz-Băi

Dezsi, Șt. The Geographical Characteristics of the Touristic Phenomenon Evolution in Sângeorz-Băi Resort. In: Studia geogr., 1999, 44, nr. 1, p.121-129.

Puie, Virginia. Trecerea la ortodoxie în orașul Sângeorz-Băi (Le passage a l'orthodoxie dans la ville de Sângeorz-Băi). In: Studia t. cat., 2004, 49, nr. 1, p.217-221.

          Sânnicolaul Mare

Romoșan, Ioan. Monografia orașului Sânnicolaul Mare (). Timișoara, Ed. Solness, 2000, 270 p.

          Sântana

Chelcea, Liviu; Lățea, Puiu. România profundă în comunism. Dileme identitare, istorie locală și economie secundară la Sântana (La Roumanie pendant le communisme. Dilemme identités, histoire locale et économie secondaire a Sântana). Prefață de: Antohi, Sorin. București, Ed. Nemira, 2000, 256 p.

          Sântioara pe Mureș

*** Csittszentiván az ezredfordulón (Sântioara pe Mureș, au passage des millénaires). Szerkesztte: Kovács, Emese; Balogh, Károly. Marosvásárhely, Ed. Impress, 2000, 112 p.

          Sânvăsâi

Sebe, Ákos. Nyárádszentlászló. Mítoszok és legendák földje (Sânvăsâi, dép. de Mureș, monografie). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2003, 96 p.

          Sânzieni

Kovács, András; Tüdős S., Kinga. Kezdiszentlélek templomai (Les églises de Sânzieni, dép. de Covasna). Kézdivásárhely, Ambrózia Kiadó, 2003, 50 p.

          Sârbești

Nica, Melente. Sârbești, file de monografie (). Arad, Ed. Viața Arădeană, 2002, 150 p.

          Scărișoara

Bâtea, Ioan. Moții din Sătmar și Maramureș. Vol. I-III (Montagnards des régions Satu Mare et Maramureș). Baia Mare, Negrești-Oaș, Ed. Gutinul, Ed. Lamura, 1999-2000, 132, 100, 132 p.

          Schitu-Golești

Postoacă, Doina-Felicia. Invățământul după 1990 în localitatea Schitu-Golești (L'enseignemet apres 1900 a Schitu-Golești). In: RIMSC, 2003, 7, p.103-110.

          Sculeni

Corlățeanu-Granciuc, Silvia. Satul Sculeni. In: Pyretus, 2001, 1, nr. 1, p.68-71.

          Sebeș

Anghel, Călin. Considerații privind geneza orașului medieval Sebeș și evoluția sa în timpul crizei agrare medievale (Considérations sur la génese de la ville médiévale Sebeș et son évolution pendant la crise agraire médiévale). In: AUA, 2000-2001, 4-5, p.59-66.

Anghel, Călin. Problematica reabilitării și restaurării fortificației medievale a orașului Sebeș (La problématique de la réabilitation et de la restauration des fortifications médiévales de la ville de Sebeș). In: AUA, 2002, 6, nr. 1, p.261-266.

Dan, Dorin Ovidiu. Contribuții demografice la istoria orașului Sebeș (Contributions démographiques a l'histoire de Sebeș). In: Apulum, 2003, 40, p.373-396.

Dan, Dorin Ovidiu. Contribuții la istoria transportului de călători din Sebeș. Harta diligențelor din Imperiul austriac (1835) (Contributions a l'histoire des transports de voyagers de Sebeș. La carte des diligences de l'Empire Autrichien). In: Apulum, 2001, 38, nr. 2, p.55-64.

Dan, Dorin Ovidiu. Noi contribuții la istoria breslelor din Sebeș (Nouvelles contributions a l'histoire des métiers de Sebeș). In: Sargeția, 2001-2002, 30, p.579-585.

Mărginean, Marius Ștefan. Mobilitate socială la Sebeș în secolul al XVIII-lea (Mobilité sociale a Sebeș). In: BCȘS, 2002, 8, p.107-114.

Raica, Ion. Sebeșul: Istoria, cultură, economie, confruntări sociale și politice (Sebeș: histoire, culture, économie, confrontations sociales et politiques). Cluj-Napoca, Ed. "George Barițiu", 2002, 342 p.

Rus, Dorin-Ioan. Zunftwappen und Zeichen in der Sammlung des Mühlbacher Museum. In: AIICN, 2002, 41, p.231-234.

*** Sebeșul în imagini de epocă. Album (La ville de Sebeș sur des images d'époque). Coordonatori: Dan, Dorin Ovidiu; Popa, Adrian; Maniu, Gheorghe. Alba Iulia, Ed. Altip, 2000, 64 p.

          Secu

Ciobotea, Dinică. Din istoria satelor comunei Secu, județul Dolj (De l'histoire des villages de Secu). Craiova, Ed. Helios, 1997, 161 p.

          Segarcea-Deal

Cocoșilă, Lincă. Lumină peste timp. Secvențe din viața satului și a școlii de la Segarcea-Deal (Lumiere a travers le temps. Sequences de la vie du village et de l'école de Segarcea-Deal). Alexandria, Ed. Tipoalex, 1999, 108 p.

          Seghiște

Borcea, Liviu. Un manuscris inedit cu privire la istoria Bisericii din Seghiște - Bihor (Manuscrit inédit sur l'histoire de l'Eglise de Seghiște). In: O Teol., 2001, 2, nr. 3, p.19-24.

Faur, Viorel. Istoria satului Seghiște (1503-2003) (). Oradea, Ed. Universității, 2003, 174 p.

          Sfântu Gheorghe

Bogátas, Dénes. Sepsiszentgyörgy története (L'histoire de la ville de Sfântu Gheorghe). Sepsiszentgyörgy, Albert Kiadó, 2000, 114 p.

Cserey, Zoltán. Sepsiszentgyörgy képes története (L'histoire illustrée de la ville Sfântu Gheorghe). Sepsiszentgyörgy, Ed. Medium, 1999, 223 p.

Csikmadarasi Bogáts, Dénes. Sepsiszentgyörgy története (L'histoire de la ville Sfântu Gheorghe). Sepsiszentgyörgy, Albert Ernő Kiadása, 1999, 78 p.

*** A Székely Mikó Kollégium Népi Együttesének Krónikája (1968-2001) (L'équipe de danse de l'Ecole " Mikó" de Sf. Gheorghe). Sepsiszentgyörgy, s.n., 2001, 191 p.

          Sibiel

*** Sibiel. Comuna Săliște județul Sibiu (). Sibiu, Ed. Etape, 2001, 48 p.

          Sibiu

Albu, Ioan. Inschriften der Stadt Hermannstadt aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit (). Sibiu, Heidelberg, Ed. Hora, s.n., 2002, 334 p.

Avram, Alexandru; Bucur, Ioan. Denkmaltopographie Siebenbürgen. Stadt Hermannstatt 5.1.1. Stadt Hermannstadt. Die Alstadt (). Heransgegeben von: Machat, Christoph. Köln, Rheinland-Verlag, 1999, 452 p.

Avram, Alexandru; Crișan, Vasile. Sibiu, ghid cultural-turistic (). Cuvânt înainte de: Florea, Doina. București, Ed. FF Press, 1998, 204 p.

Beșliu, Olga. Centrul istoric al Sibiului. Imagine și simbol (Le centre historique de Sibiu. Image et symbole). In: HU, 2001, 9, nr. 1-2, p.61-69.

*Blezu, Florin. Imaginea orașului fortificat Sibiu în cartografia și descrierile militare austriece (sf. sec. XVII-sec. XVIII) (L'image de la ville fortifié de Sibiu dans la cartographie et les récits militaires autrichiens). In: HU, 2002, 10, nr. 1-2, p.10.

*** Creștinismul în Sibiu. Ghid al confesiunilor și lăcașurilor de cult. Christentum in Hermannstadt. Wegweiser zu Konfessionen und Kirchen (). Editori: Winjnkoop Luthi, Max von; Brusanowski, Paul. Sibiu, Ed. Hora, 2002, 216 p.

Derer, Hanna. Sibiu, arhitectura în epoca barocă (L'architecture a l'époque baroque). București, Ed. Universitară "Ion Mincu", 2003, 289 p.

Fabini, Hermann; Fabini, Alida. Sibiu, portretul unui oraș din Transilvania (Portrait d'une ville de Transylvanie). Sibiu, Ed. Monumenta, 2001, 158 p.

Ghinescu, Marius; Ghinescu, Rodica. Sibiul medical. Repere (). Sibiu, Ed. Tribuna, 1999, 215 p.

Ivănuș, Nicușor Dănuț. Dezvoltarea instituțiilor culturale românești sibiene în perioada interbelică (Le développement des institutions culturelles roumaines de Sibiu dans la période d'entre-deux-guerres). Sibiu, Ed. Universității "Lucian Blaga", 1999, 215 p.

Mărginean, Marius Ștefan. Prestigiu, putere, avere. Ierarhiile orașului în Transilvania secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: Sibiu. Probleme metodologice (Prestige, puissance, richesse. Les hiérarchies de la ville dans la Transylvanie). In: Cum scriem istoria?. Alba Iulia, 2003, p.249-267.

Moașa-Nazare, Ruxandra. Funcționarii companiei comerciale grecești din Sibiu (milocul secolului XVIII-primele decenii ale secolului XIX) (Les fonctionnaires de la compagne commerciale greque de Sibiu). In: AIIX, 2002-2003, 39-40, p.177-193.

Munteanu-Beșliu, Petre. Casa Schasser (Sibiu, Piața Mică nr.12). Raport arheologic (La maison Schasser. Rapport archéologique). In: Corviniana, 2004, 8, p.167-182.

Munteanu-Beșliu, Petre. Considerații asupra evoluției structurilor arhitectonice în zona centrală a orașului Sibiu (Considérations sur l'évolution des structures d'architecture au centre-ville de Sibiu). In: HU, 2000, 9, nr. 1-2, p.71-78.

Nägler, Thomas; Gester, Peter; Rill, Martin; Eidler, Martin. Hermanstadt und das alte Land (). München, Ed. Wort und Welt und Bilit, 2002, 370 p.

Nițoi, Anca. Observații privind spada de călău a orașului Sibiu (secolul al XVI-lea) (Obsérvations sur l'épée du bourreau de la ville de Sibiu). In: Corviniana, 2004, 8, p.155-161.

Nițoi, Anca; Munteanu, Claudiu; Pop, Răzvan C.; Penciu, Eliza. Elemente de "mobilier urban" în piața Mare din Sibiu: Statuia Sf. Nepomuk (Eléments de "meublier urbain" dans la Grande Place de Sibiu: La statue de Saint Nepomuk). In: Corviniana, 2004, 8, p.189-207.

Pavelescu, Gheorghe. Prezențe sibiene. Evocări literare (). Sibiu, Ed. Tribuna, 1999, 208 p.

*Pinter, Zeno Karl; Țiplic, Ioan Marian. Sibiu - Piața Huet - Rotonda. In: CCA, 2003, p.20.

*Pinter, Zeno Karl; Țiplic, Ioan Marian; Crângaci, M.; Nițoi, Anca. Sibiu - str. Vopsitorilor nr. 13. In: CCA, 2000, p.95-96.

Roman, Cosmin T. Aspecte culturale ale Sibiului (sec. XIV-XVI) (Aspects culturels de Sibiu). In: BCM, 2002, 1, p.19-21.

Străuțiu, Eugen. Sibiul între medieval și modern (Sibiu entre médieval et moderne). Sibiu, Ed. Etape, 2000, 308 p.

Todor, Nichifor. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Sibiu (L'église "Les Saints Michel et Gavril" de Sibiu). București, Ed. Universal Dalsi, 1998, 90 p.

          Sighișoara

Antihi, Adriana. Mărturii ale meșteșugului orologeriei, aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighișoara. Meșterul Johann Kirchel și figurinele sale (Témoignages du métier de la horologerie, trouves dans le patrimoine du Musée d'Histoire de Sighișoara. La maître Johann Kirchel et ses figurines). In: In memoriam Radu Popa. Cluj Napoca, 2003, p.353-360.

Beldiman, Ruxandra. Programe de arhitectură publică din Sighișoara. Locuri de școli din perioada 1870-1900 (Programmes d'architecture publique de Sighișoara. Édifices d'école). In: HU, 1998, 6, nr. 1-2, p.95-104.

Gheorghe, Andreea. Sighișoara, orașul coloniștilor germani (La ville des colons allemands). In: Historia, 2003, 2, nr. 21, p.73-78.

Popa, Corina. Locuințe și reședințe în cetatea Sighișoara (Maisons et résidences dans la cité de Sighișoara). In: HU, 1998, 6, nr. 1-2, p.105-113.

*** Sighișoara - incursiune medievală (Sighișoara - trajet médiéval). In: MI, 2002, 36, nr. 5, p.26-30.

          Silistra

Mateescu, Tudor. Evreii din orașul Silistra în timpul stăpânirii otomane (Les Juifs de Silistra pendant la domination ottomane). In: SAHIR, 1998, 3, p.62-93.

          Siliște

Dobre, Nicolae. Monografia satului Siliște, comuna Valea Argovei (). Târgoviște, Ed. Macarie, 2003, 180 p.

          Simonești

Benedekfalvi, Emilia. Siménfalva/Simonești. Monográfia (Simonești - monographie). Szekelyudvarhely, Litera Kiadó, 2001, 24 p.

          Sinaia

Vintilă, Petru. Sinaia, povestea unui oraș (The Tale of a Town). București, Ed. Galion, 2003, 48 p.

          Sinova

Păcurariu, Mircea E. Sate dispărute: Sinova (Esnova, Isnov, Inov, Inova) (Villages disparus). In: Oltenia, 1998, 2, nr. 1-2, p.132-135.

          Siret

Popescu-Sireteanu, Ion. Orașul Siret și împrejurimile (La ville Siret et ses alentours). Iași, Ed. Bucovina, 1999, 50 p.

Sanie, Silviu. Dăinuire prin piatră. Monumentele cimitirului medieval evreiesc de la Siret (Durée par de la pierre. Les monuments du cimitiere médiéval juif de Siret). București, Ed. Hasefer, 2000, 316 p.

          Sîncel

Seiceanu, Teodor. Sîncel, 750 de ani. Studiu monografic (). Blaj, s.n., 2002, 270 p.

          Slatina

Din, Petre. Zilele revoluției din decembrie 1989 în Slatina (Les jours de la révolution de décembre 1989 a Slatina). In: AIO, 2002, 3, p.321-333.

Ilie, Daniela. Aspecte din viața culturală a orașului Slatina în perioada interbelică (Aspects de la vie culturelle de la ville Slatina a l'entre-les-guerres). In: SAI, 2000, 65, p.199-204.

Ilie, Daniela. Învățământul, bisrica și cultura în Slatina între 1918-1939 (L'enseignemet, l'église et la culture a Slatina). Slatina, Ed. Fundației pentru Toți, 2001, 119 p.

Poboran, George. Isvoare și documente privitoare la orașul Slatina (Sources et documents sur la ville de Slatina). Slatina, Ed. Fundației "Universitatea pentru Toți", 2002, 32 p.

*** Slatina, 633 (). Coordonator: Teodorescu, Dorin. Slatina, Ed. Fundației "Universitatea pentru Toți", 2001, 63 p.

          Slănic Prahova

Petrescu, Vasile. Slănic Prahova, la 470 de ani de atestare documentară (Slănic Prahova, a 470 ans d'attestation documentaire). Ploiești, Ed. Premier, 2003, 304 p.

          Slimnic

Popa, Constantin. Slimnic, străveche așezare din ținutul Sibiului (Tres ancien habitat de la région de Sibiu). Sibiu, Ed. Tribuna, 2001, 152 p.

          Socolovăț

Lupulovic, Vasa; Krstic, Borislav. Sokolovac, monografija (La monographie de la localité Socolovac). Temisvar, Savez Serba u Rumuniji, 1999, 232 p.

          Someș Odorhei

Ciocian, Ioan. Aspecte privind dezvoltarea economico-socială a comunei Someș Odorhei în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Aspects concernant au développement économico-social de la commune Someș Odorhei). In: AMP, 2002, 24, p.261-271.

          Soporu de Câmpie

Dejeu, Zamfir. Muzicanții din Soporu de Câmpie (Les musiciens de Soporu de Câmpie). Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2001, 208 p.

          Soroca

Eremia, Anatol. Soroca. Cronica documentară (1499-1999). In: Cugetul, 1999, nr. 3, p.7-13.

Trofăilă, Vasile. Soroca. Schiță documentară (). Chișinău, Ed. VAST-V, 2003, 192 p.

          Sovata

Józsa, András. Pagini din istoria orașului Sovata (Pages de l'histoire de la ville Sovata). In: AAM, 2002, 1, p.117-119.

          Soveja

Adafini, Mihai. Manfred von Killinger la Soveja In: Cronica Vrancei. Focșani, 2001, II, p.279-283.

Albu, Florica; Albu, Iulian. Monografia comunei Soveja (). București, Ed. Universal Dalsi, 2002, 336 p.

Răduță, Ion. Soveja, între realitate și amintire (Soveja entre réalité et souvenir). Galați, Ed. Fundației Universitare "Dunărea de Jos", 2001, 275 p.

          Spermezeu

Drăgoi, Marius Dan. Credințe și rituri în ciclul sărbătorilor calendaristice la Spermezeu (Fois et rites dans le cycle des fêtes du calendrier a Spermezeu). In: AMET, 2004, p.375-410.

Drăgoi, Marius Dan. Spermezeu, străvechi sat românesc de la poalele Tibleșului. Monografie istorică (Spermezeu, ancien village du pied de Țibleș). Cluj, Ed. Limes, 2001, 382 p.

          Stana

Agoston Palkó, Emese. Sztána 20. századi faluképe (L'aspect villageois de Stana au XXe siecle). In: Mûvelődés, 2000, 53, nr. 11, p.18-19.

          Stănești

Vitan, Ioan. Stănești din județul istoric Muscel. Documente (1502-1968) (). București, Ed. Corint, 2002, 204 p.

          Stâna de Vale

Vlaicu, Mihai. Istoricul Stânei de Vale. In: M Ap., 1998-1999, 5-6, p.48-50.

          Strehaia

Protopopescu, Constantin A.; Jianu Tutunaru, Elena. Vechea vatră a satului Strehaia (L'ancien foyer du village de Strehaia). In: PDF, 1996, 1, nr. 2, p.6-8.

          Stroești

Leonăchescu, Nicolae P. Stroești - Argeș, cinci secole de existență documentară. In: Argessis, 2001, 10, p.467-495 ; BȘUP șt.soc.-um., 2001, 4, nr. 2, p. 239-270.

          Stroiești

Iacob, Ovidiu. Biserica "Nașterii Maicii Domnului" din comuna Stroiești în trecut și astăzi (L'église "Naissance de la Sainte Vierge" de Stroiești au passé et a présent). In: Candela, 2002, 12, nr. 5-6, p.41-45.

          Subcetate

Dobrean, Doina; Dobrean, Vasile. Subcetate - Mureș, file de monografie (). s.l., Ed. Motiv, 1999, 119 p.

          Suceava

Batariuc, Paraschiva-Victoria. Cetatea de Scaun a Sucevei. Monografie (Ville de résidence princiere). Introducere de: Gorovei, Ștefan Sorin. Suceava, Ed. Bucovina Istorică, 2004, 148 p.

Batariuc, Paraschiva-Victoria. Sobe din cahle în locuințe orășenești la Suceava (Poêles découverts dans des habitations urbaines a Suceava). In: HU, 1999, 7, nr. 1-2, p.37-66.

Ceaușu, Mihai Ștefan. O consemnare privitoare la comunitatea evreiscă din orașul Suceava (Aperçu sur la communauté juive de Suceava). In: SAHIR, 1998, 3, p.147-159.

Hău, Florin; Blănaru, Viorel. Cetatea de Scaun a Sucevei (La capitale de Suceava). Suceava, Ed. Bucovina Istorică, 2002, 26 p.

Ignat, Mircea. Raportarea la trecut în mentalitatea locuitorilor Sucevei la începutul epocii moderne (Se rapporter au passé dans la mentalité des habitants de Suceava au début de l'époque moderne). In: CCS, 2000-2001, nr. 6-7, p.317-323.

Jeamgocian, Edvard. Hanurile armenești din Suceava (Les auberges arméniens de Suceava). In: CCS, 1999, nr. 5, p.289-294.

*Matei, Mircea D.; Niedermaier, Paul; Gheorghiu, St. O.; Batariuc, P.; Țiplic, Ioan Marian; Iacob, Dan Dumitru. Atlasul istoric al orașelor din România. Fascicula Suceava (Atlas historique des villes de Roumanie). Sibiu, s.n., 2002, .

Toma, Alexandru. Tradiție și continuitate. Camera de Comerț și Industrie Suceava (1850-1990-2000) (). Suceva, s.n., 2000, 80 p.

          Sucevița

Procopciuc, Valerian I. Sucevița, sat al obcinilor Bucovinei și gropniță a Movileștilor (Village des obcines de Bucovine et tombe des Movilești). Prefață de: Vatamaniuc, Dimitrie. Rădăuți, Ed. Septentrion, 2003, 339 p.

          Suhaia

Scumpu, Constantin; Boja, Gheorghe. Monografia comunei Suhaia (). Alexandria, Ed. Tipoalex, 2003, 148 p.

          Suhuleț

Spiridon, Casian Maria. Suhuleț - un sat atestat documentar acum 600 de ani (Un villlage attesté de point de vue documentaire il y a 600 ans). In: DL, 1999, 10, nr. 35, p.58-59.

          Sulina

*Borandă, Georgeta. Porturi dobrogene - Sulina. Scurt istoric (Breve histoire des ports de Dobrogea - Sulina). In: Dobrogea - repere istorice. Constanța, 2000, p.33-37.

Covacef, Petre. Cimitirul viu de la Sulina (Le cimetiere vivant de Sulina). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2003, 280 p.

          Sulița

Ciubotaru, Ștefan. Monografia comunei Sulița (). Botoșani, Ed. Axa, 2001, 335 p.

          Surani

Liiceanu, Aurora. Nici alb, nici negru. Radiografia unui sat românesc, Surani, 1948-1998 (Ni blanc, ni noire. La radiographie d'un village roumain). București, Ed. Nemira, 2000, 224 p.

          Sutești

Bălașa, Dumitru; Marinescu, Ion; Stănescu, Ion. 2001 Sutești. Repere istorice. Ediția 2-a (). Sutești, Râmnicu Vâlcea, Fundația culturală "Dokiana", Ed. Conphys, 2001, 183 p.

          Șanț

Grapini, Leon-Iosif. Comuna Șanț în file de carte (La commune Șanț dans les pages d'un livre). In: VRR, 2000, nr. 5, p.64-67.

Iatan, Rodica. Evoluția religioasă a unei comunități: satul Șanț, jud. Bistrița-Năsăud (L'évolution religieuse d'une comunauté). In: RRSB, 1999, 10, nr. 1-2, p.121-125.

Prahase, Mircea. Filmul documentar "Satul Șanț" - sursă modernă de inspirație monografică (La pélicule documentaire "Satul Șanț"- source moderne d'inspiration monographique). In: A  Som., 2002, 1, p.319-326.

          Șarbaca

Stici, Ion. Șarbaca. Satul de sub ape (Le village dans l'eau). Chișinău, Tipografia centrală, 1999, 184 p.

          Șaru Dornei

Pața, Gheorghe C. Istoricul și graiul comunei Șaru Dornei (L'histoire et le patois du village Șaru Dornei). București, Ed. Christiana, 2002, 236 p.

          Șibot

Mițariu, Ioan. Șibotul, sat de pe Câmpul Pâinii (Un village de Câmpul Pâinii). Sibiu, Ed. Psihomedia, 2002, 303 p.

          Șieu

Bota-Vlad, Năstaca. Șieul Maramureșului, legendar, istoric și tradițional (Mythe, histoire et tradition). Satu Mare, Ed. Solstițiu, 2000, 220 p.

          Șimand

Costa, Gabriel; Costa, Carmen. Monografia comunei Șimand (). Arad, Ed. Gutenberg, 2000, 128 p.

          Șimleu Silvaniei

László, László. Șimleu Silvaniei în evul mediu și familia Báthory (Șimleu Silvaniei au moyen âge et la famille Báthory). In: AMPZ, 2001, 2, nr. 5, p.22-24.

Muscă, Elena. Șimleu Silvaniei - centrul administrativ al comitatului Crasna (Șimleu Silvaniei - le centre administratif du comitat Crasna). In: AMPZ, 2001, 2, nr. 5, p.19-21.

Pop, Marin. Manifestări culturale ocasionate de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, în Șimleu Silvaniei, în primii ani după unire (Manifestations culturelles a l'occasion du 1 decembre, dans la ville de Șimleu Silvaniei, aux premieres années apres l'Union). In: Silvania, 2002, 1, nr. 4, p.23-27.

          Șirna

Dumitru, Ion. Monografia comunei Șirna (). Ploiești, Ed. Premier, 2004, 428 p.

          Șișești [jud. Maramureș]

Băințan, Valentin. Șișeștii părintelui Dr. Vasile Lucaciu (La commune Șișești du prêtre dr. Vasile Lucaciu). Baia Mare, Ed. Cybela, 1998, 414 p.

          Șișești [jud. Mehedinți]

Dinuț, Titu. Șișești, repere monografice (). Craiova, Ed. MJM, 2003, 290 p.

          Ștefănești

Pungă, Gheorghe. Noi informații privind comunitatea evreilor din târgul Ștefănești (Nouvelles informations sur la communauté juive du bourg de Ștefănești). In: SAHIR, 1998, 3, p.112-126.

          Ștei

Ispas, Dan. Comunitatea ortodoxă din Ștei (La communauté orthodoxe de Ștei). In: BV, 2001, 9, nr. 3, p.15-16.

          Șura Mică

*** Comuna Șura Mică, județul Sibiu. Monografie (). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 22 p.

          Tabani

Leasoc, Constantin. File din istoria satului Tabani, raionul Briceni. In: AANTIM, 1999, p.195-198.

          Tatarbunar

Chirtoagă, Ion. Cursul inferior al Săratei și catatea Tatarbunar (Le cours inférieur de Sărata et de la cité de Tatarbunar). In: RIM, Chișinău, 2002, nr. 1-2, p.80-90.

          Tărtăria

Ignat Munteanu, Elisabeta; Avram Munteanu, Nicolae. Tărtăria 2000, oameni, locuri, întâmplări (Gens, lieux, événemets). Alba Iulia, Ed. Star Soft, 2001, 138 p.

          Tărtășești

Dulciu, Dan Toma. Tărtășești, însemnări documentare (). București, Ed. Ars Docendi, 2002, 155 p.

          Târgoviște

Cantacuzino, Gheorghe I. Târgoviște - Ville et résidence princiere. In: HU, 1997, 5, nr. 1, p.5-15.

Georgescu, Maria. Lapidarium din Târgoviște. Secolele XV-XIX (). București, Ed. Daim, 2002, 208 p.

Georgescu, Maria. Târgoviște - centre culturel et artistique (du XIVe au XVIIIe siecle) In: Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici. București, 2000, p.491-504.

Manea, Nadia. Vornicia Târgoviștei la sfârșitul secolului al XVII-lea. In: HU, 2000, 8, nr. 1-2, p.79-90.

Negoescu, Bebe. Orașul Târgoviște și zona sa de influență (La ville Târgoviște et sa zone d'influence). București, Ed. Anima, 1998, 102 p.

Nicolin, Theodor. Târgoviștea mea (). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2000, 112 p.

Oproiu, Mihai; Andonescu, Anda. Târgoviște (). Târgoviște, Ed. Cetatea de Scaun, 2002, 72 p.

Oproiu, Mihai; Andronescu, Alexandrina. Târgoviște. Fin d'année, début d'une époque. In: AUV, 2002-2003, 4-5, p.224-229.

Oproiu, Mihai; Andronescu, Anda. Târgoviște, ghidul istoric al orașului (Târgoviște, guide historique de la ville). Târgoviște, Ed. Transversal, 2004, 69 p.

Oproiu, Mihai; Dobrin, Pârvan. Târgoviște. Monografie. Vol. II (1821-1918) (). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2001, 382 p.

Oproiu, Mihai; Dobrin, Pârvan. Târgoviște. Orașul și împrejurimile sale între 1600-1918. Vol. I-.II (La ville et ses alentours). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 1999-2001, 320, 382 p.

Petrescu, Victor; Oproiu, Mihai; Manolescu, Constantin. Târgoviștea culturală (La vie culturelle de la ville Târgoviște). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 2000, 269 p.

Rădvan, Laurențiu. Cu privire la evoluția istorică a orașului Târgoviște în secolele XIV-XVI (Sur l'évolution historique de la ville de Târgoviște). In: IN, 1998-2001, 4-7, p.7-35.

Simionescu, Mircea Horia. Târgoviște, scurt excurs sentimental (Breve dissertation sentimentale). Târgoviște, Ed. Bibliotheca, 1999, 84 p.

*** Târgoviște, veche cetate de scaun, azi oraș modern. Album (Ancien résidence des princes, ville moderne a présent). Coordonatori: Firuță, Corina; Ion, Cori Simona. București, Ed. Alcor Edimpex, 2001, 84 p ; versiuni în lb. franceză, engleză, germană.

          Târgșor

Diaconu, Gheorghe. Târgșor, un sit milenar. Studii de istorie și arheologie (Târgșor, un site millénaire. Etudes d'histoire et d'archéologie). Ediție de: Sicoe, Florin. București, Ed. Mașina de Scris, 2003, 384 p.

Rădvan, Laurențiu. Noi considerații privitoare la începuturile orașului Târgșor (Nouvelles considérations concernant les débuts de la ville Târgșor). In: In honorem Ioan Caproșu. Iași, 2002, p.131-146.

          Târgu Jiu

*Croitoru, Gabriel. Orașul Târgu Jiu oglindit în cartografia secolelor XVIII și XIX (La ville de Târgu Jiu dans la cartographie). In: Oltenia MO, 2004, 8, nr. 1, .

          Târgu Mureș

Balázs, Mihály. Toroczkai Máté Marosvásárhelyen (Adalék az unitárius Vásárhely történetéhez (Toroczka Máté a Târgu Mureș (Contributions a l'histoire de Târgu Mureș unitarien). In: KM, 2002, 108, nr. 2-3, p.183-196.

Benkő, Károly. Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben (La ville royale libre Târgu Mureș dans l'année 1862). Szerkesztette: Pál-Antal, Sándor. Târgu Mureș, Ed. Mentor, 2001, 264 p.

Bosoancă, Traian. Aspecte din viața politică a municipiului Târgu Mureș în perioada interbelică (1919-1940) (De la vie politique de Târgu Mureș pendant l'entre-les-guerres). In: AAM, 2003, 2, p.195-216.

Csepreghy, András; Csepreghy, Henrik. A hajdani Marosvásárhely régi képes levelezőlapokon (Târgu Mureș d'antan). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2002, 227 p.

Kelemen, Lajos. Születtem Marosvásárhelyt. Önéletrajzi feljegyzések (Je suis né a Târgu Mureș. Notes autobiographiques). Kolozsvár, Ed. Korunk Baráti Társaság; Komp-Press, 1993, 138 p.

*** Marosvásárhely történetéből (De l'histoire de Târgu-Mureș). Szerkesztette: Pál-Antal, Sándor; Szabó, Miklós. Morosvásárhely, Ed. Mentor, 1999, 268 p.

Mathé, Levente. Marosvásárhely régi magyar utca nevei (Les anciennes dénominations des rues de Târgu Mureș). Marosvásárhely, Mentor kiadó, 1996, 24 p.

Pál-Antal, Sándor. Marosvásárhely szabad királyi város önkormányzata a 18. században (L'auto-administration de la ville libre Târgu Mureș au XVIIIe siecle). In: Omagiu profesorului Magyari András. Cluj-Napoca, 2002, p.226-238.

Pană, Virgil. Pentru un monument național Avram Iancu la Târgu Mureș (Pour un monument national a Avram Iancu). In: Marisia, 2000, 26, p.291-297.

Simon, Zsolt. Documente medievale inedite cu privire la istoria orașului Târgu Mureș (Documents médiévaux inédits concernat l'histoire de la vile de Târgu Mureș). In: AAM, 2003, 2, p.339-351.

Sorocovschi, V.; Conțiu, H. V. Aspecte de hidrologie urbană în municipiul Târgu Mureș (Aspects de hydrologie urbaine a Târgu Mureș). In: AUDC geogr., 2001, p.25-34.

*** Szív és mosoly. A marosvásárhelyi "Nagy István" Ifjúsági Vegyeskar tiz éve (Une décennie d'existence du choeur mixte de jeunes-gens "Nagy István", de Târgu Mureș). Válogatta és szerkesztette: Kovács, András. Târgu Mureș, 2002, 120 p.

Teodor, Corina. Din istoria confesională a românilor târgumureșeni (sec. XVIII-începutul sec. XX) (De l'histoire confessionelle des Roumains de Târgu Mureș). In: SUPM, 2002, 2, p.121-144.

*** Város a Kisküküllö partján. Marosvásárhely (La micromonographie de la ville de Târgu Mureș). Marosvásárhely, Ed. Impress, 2000, 36 p.

Zsolt, Simon. Privilegiile inedite ale orașului Târgu Mureș (Les privileges inédits de la ville Târgu Mureș). In: AIGȘ, 1999, 2, p.236-260.

          Târgu Ocna

Pelin, Ștefan. Târgu Ocna, monumente și personalități (Monuments et personnalités). București, Ed. Apollon, 2002, 80 p.

          Târgu Secuiesc

Földi, Istvan. Századelő az udvartereken Rendhagyó szociográfia (Début de siecle a Târgu Secuiesc). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társáság, 2004, 236 p.

          Târnăveni

*** Târnăveni. Cercetare monografică (1278-2003) (). Coordonator: Fola, Nicolae Victor. Târnăveni, s.n., 2003, 334 p.

          Teaca

Musnai, László. Teke monográfiája (Monographie du village Teke). A szöveget gondozta: Nagy, Alpár; Sipos, Gábor. Kolozsvár, 1999, 132 p.

          Techirghiol

*Cheramidoglu, Constantin. Începuturile vieții comerciale la Techirghiol (Les débuts de la vie commerciale a Techirghiol). In: Dobrogea - repere istorice. Constanța, 2000, p.22-32.

*Dumitrașcu, Gheorghe (n. 1939). Techirghiol - Un oraș dobrogean atipic (Une ville atypique de Dobroudja). In: Dobrogea - repere istorice. Constanța, 2000, p.133-142.

*Dumitrescu, Stelian. Documente de arhivă privind aplicarea legii din 31 martie 1882 în localitatea Techirghiol (8 iunie 1882-7 octombrie 1883) (Documents d'archive sur l'application du loi de 31 mars 1882 dans la localité de Techirghiol). In: Dobrogea - repere istorice. Constanța, 2000, p.143-152.

Lăpușan, Aurelia; Lăpușan, Ștefan. Techirghiol pentru Europa. 1899-1999 (Techirghiol pour l'Europe). Galați, Ed. Alba Galați, 1999, 484 p.

          Tecuci

*** Amintiri dintr-un oraș moldovenesc. Tecuciul și memorialistica scriitorilor săi (Souvenirs d'une ville moldave. Tecuci et la mémorialistique de ses écrivains). Ediție de: Andronache, Ștefan. Galați, Ed. Geneze, 2001, 238 p.

Andronache, Ștefan. Tecuci, 565 ani (1435-2000). Cronologie (). Tecuci, BIblioteca municipală "Ștefan Petică", 2000, 100 p.

Andronache, Ștefan. Tecuci, ghid (). Tecuci, Biblioteca Municipală "Ștefan Petică", 2001, 220 p.

Păltănea, Paul. O carte puțin folositoare [Despre Tecuci] (Un livre peu utile). In: AIIX, 2001, 38, p.243-256.

          Teiu

Fălcescu, Vasile R. Teiu, cuibul părăsit al lui Vladimir Streinu (Teiu, le nid abandonné de Vladimir Streinu). Pitești, Ed. Didactica Nova, 1998, 248 p.

          Teiuș

Pleșa, Ioan. Contribuții documentare la cunoașterea istoriei localității Teiș (Județul Alba) (Contributions documentaires d'histoire de la localité Teiuș). In: Dac., 2001, nr. 7, p.27-29.

          Telciu

Tutula, Vasile. Comuna Telciu (1245-2004), un sat de pe Valea Sălăuței - muza lui George Coșbuc județul Bistrița-Năsăud. Repere monografice (). Colaboratori: Onofreiu, Adrian; Lechințan, Vasile; Cosma, Mihaela; Pașcu, Ioan; Seni, Ioan; Tutula, Vasile Claudiu V. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2004, 878 p.

Tutula, Vasile. Comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud - repere istorice și culturale. In: VRR, 2003, nr. 7, p.74-93.

          Teregova

Otescu Bica, Gabriela. Copilăria și adolescența în Teregova anilor 1920-1970 (L'enfance et l'adolescence en Teregova). In: AIO, 2001, nr. 2, p.197-239.

          Teremia Mică

Kirschenheuter, Diettmar. Albrechtsflorer in der neuer Heimat. Eine Geschichte in Bilderbans (). Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 252 p.

          Tețcani

Pilat, Liviu. Aspecte din viața cotidiană a unui sat din Moldova medievală (Aspects de la vie quotidienne d'un village de la Moldavie médivale). In: OI, 2000, 1, nr. 2, p.91-105.

          Tilișca

*** Comuna Tilișca, județul Sibiu (). Sibiu, Ed. Etape, 1998, 24 p.

*** Comuna Tilișca, județul Sibiu, micromonografie (). Editor: Halmaghi, Marius. Sibiu, Ed. Etape, 2003, 39 p.

Constantin, Marin. Rétrospective historique de la transhumance chez les Roumains par rapport a la mémoire culturelle du village Tilișca (en Transylvanie). In: ARA, 2002, 39, p.109-116.

Păltineanu, Ioan. Tilișca, monografie. Vol. I-II (). Sibiu, Ed. Etape, 2003, 358, 362 p.

          Timișoara

Barbu, Dinu. I love Timișoara. Ghid (). Timișoara, Ed. "Almanachul Banatului", 2002, 176 p.

*** Baroul Timiș. 125 de ani de la înființare (Le Barreau de Timiș, 125 ans de sa mise en oeuvre). Timișoara, Ed. Mirton, 2000, 148 p.

Bogdan, Vasile. Miracolul Timișoara (). Reșița, Ed. Timpul, 2000, 224 p.

Cionchin, Afrodita Carmen. La citta mitteleuropea. Timișoara e Trieste - un possibile paragone. In: Annuario, 2003, 5, p.340-366.

Coman, Ion. Timișoara. Zece ani de la sângerosul decembrie 1989 (10 ans depuis l'ensanglanté décembre 1989). București, Ed. Sylvi, 1999, 67 p.

Dascăl, Natalia Maria. Documente privind istoria orașului Timișoara în colecțiile Muzeului județean Arad (Des docuements concernant l'histoire de la ville de Timișoara dans les collections du Musée du département d'Arad). In: AB, 1998, p.653-663.

*** Dokumentunok Temesvár huszadik század elején épített hídjainak történetéhez (). Közzéteszi: Jancsó, Árpád. Temesvár, Marton Könyvkiadó, 2000, 26 p.

Ghede, Francisc. Drumuri municipale în Timișoara. Tradiție și modernitate (Des chemins municipales a Timișoara). Ediție de: Beta, Cornel; Hațegan, Ioan. Timișoara, Ed. Banatul, 1999, 126 p.

Glück, Eugen. Evreii din Timișoara între anii 1848 și 1918. Aspecte economico-sociale, politice și demografice (Les Juifs de Timișoara. Aspects économico-sociaux, politiques et démographiques). In: SAHIR, 1998, 3, p.127-146.

Hațegan, Ioan. Timișoara mitropolitului Iosif (Sfântul Iosif cel nou de la Partoș) 1650-1653 (Timișoara du métropolite Iosif). In: PB, 2003, 2, p.137-140.

Hațegan, Ioan; Negrescu, Marlen. Timișoara în anul 1663, după descrierea lui Henrik Ottendorf (Timișoara apres la description de Henrik Ottendorf). In: Vilaietul Timișoarei. Timișoara, 2002, p.141-154.

Hațegan, Ioan; Vincze, Carol. Timișoara anului 1624. In: SIB, 2002-2003, 26-27, p.263-272.

Hochstrasser, Gerhardt. Historische und Philologische Untersuchung des Ortsnamens: Castrum de Tymes - Castrum Temesiensis - Temeschburg - Temesvár (Temeswar) - Temisvar - Timișoara (). Timișoara, Ed. Eurobit, 2001, 72 p.

Jancsó, Árpád. Istoricul podurilor din Timișoara (L'histoire des ponts de Timișoara). Timișoara, Ed. Mirton, 2001, 288 p.

Jancsó, Árpád. Temeswar und seine Brücken (). Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 208 p.

Martin, Tiron. Istoria filateliei în Timișoara și împrejurimi (Histoire de la philatélie de Timișoara et la région). Timișoara, Ed. Eurobit, 2003, 446 p.

Medeleț, Florin; Micu, Daniela. Asupra semnificației istorice a Casei cu Ancoră din Timișoara (Du sens historique de la Maison a ancre de Timișoara). In: PB, 2002, 1, p.229-236.

Medeleț, Florin; Micu, Daniela. Despre unele monumente din istoria orașului Timișoara - Note (Sur quelques monuments de l'histoire de la ville Timișoara). In: PB, 2003, 2, p.289-295.

*Munteanu, Ioan. Dezvoltarea urbanistică a orașului Timișoara între anii 1850-1918 (Le développement urbanistique de Timișoara). In: Regionalism and Integration. Culture. Space. Development. Timișoara, Tübingen, Angers, 2000, p.173-181.

Munteanu, Ioan; Munteanu, Rodica. Timișoara, monografie (). Timișoara, Ed. Mirton, 2002, 572 p.

Onică, Adrian. Timișoara din memorie. In: ATE, 2000, 3-4, p.280-303.

*Petrescu, Camil. Aspecte privind calitatea vieții și dezvoltarea urbanistică a Timișoarei până la Marea Unire (Aspects sur la calité de la vie et le développement urbanistique de la ville de Timișoara jusqu'a la Grande Union). In: Clio, 2002, 2, nr. 1, p.26 ; nr. 2, p. 28.

*Petrescu, Camil. Dezvoltarea industrială a orașului Timișoara, 1918-1933 (Le développement industriel de la ville de Timișoara). In: Zilele Academice Timișorene. Timișoara, 2003, p.229-239.

Petrescu, Camil. Timișoara interbelică. O nouă imagine a procesului de industrializare (Timișoara pendant l'entre-deux-guerres. Une nouvelle image du processus d'industrialisation). In: Banatica, 2003, 16, nr. 2, p.281-289.

*** Semne de viață. Memorie și diversitate culturală. Scenes de vie. Memoire et diversité culturelle. Timișoara, 1900-1945 (). Iași, Ed. Polirom, 2001, 130 p.

Szekernyes, János. Temesvár reformátussága (Les protestants de Timișoara). Timișoara, Ed. Mirton, 2000, 335 p.

*** Timișoara între paradigmă și parabolă (). Ediție de: Pascu, Eleonora. Timișoara, Ed. Excelsior, 2002, 143 p.

          Tinăud

Iștoc Zembrea, Romana. Pagini din istoria localității Tinăud (Pages de l'histoire de la localité Tinăud). In: RBI, 2003, 1, nr. 1, p.61.

          Titu

Nicolae, Ion; Stancu, Ion. Titu, file de monografie (). București, Ed. CNI Coresi, 2000, 144 p.

          Tohat

Sălăjan, Iulian. Tohat - străveche vatră românescă de sub Codru (Tres ancien foyer roumain de pres de Codru). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2000, 368 p.

          Tomșani

*Diaconescu, Ion. Pagini din istoria comunei Tomșani, jud. Vâlcea (Pages de l'histoire du village Tomșani). Bistrița, 1998, 236 p.

          Trotuș

Artimon, Alexandru. Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. geneză și evoluție (Trotuș - ville médiévale. Genese et évolution). București, Ed. Corgal Press, 2003, 372 p.

          Tudora

Leașco, Ion. Tudora. File de istorie (). Chișinău, Ed. Pontos, 2001, 124 p.

          Tulburea

Dumitrașcu, Dumitru Gh. Tulburea - Gorj, de la începuturi până în secolul XX (). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2002, 136 p.

          Tulcea

Măgureanu, Viorel. Monografia penitenciarului Tulcea (1897-1998) (La monographie du pénitencier Tulcea). Constanța, Ed. Ex Ponto, 1999, 166 p.

Postelnicu, Valentina. Tulcea de altădată (L'ancien Tulcea). Tulcea, Ed. Harvia, 2002, 178 p.

          Turda

Gergely, Eugen. Potaissa-Turda. Istorie (). Turda, Ed. Boema, 2001, 273 p.

Stan, Florin. Aspecte privind viața socială din Turda interbelică (Aspects concernant la vie sociale de Turda entre les deux guerres). In: AIO, 2002, 3, p.92-100.

*** Torda és környéke régi képeslapokon (Turda et ses environs a travers les cartes postales illustrées anciennes). Târgu Mureș, Ed. Mentor, 2001, 83 p.

Vișinescu, Valentin. Turda, statornicie și continuitate (1601-2001) (Stabilité et continuité). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2001, 148 p.

Wolf, Rudolf. Adalékok Ó és Ujtorda viszonyához a XVI-XVII század fordulóján (Turda la ville nouvelle et ancienne au carrefour de XVI-XVIIe siecles). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003, p.658-666.

          Tureni

Gergely, Eugen. Tureni, studiu monografic (). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2002, 220 p.

          Turnu Roșu

*** Comuna Turnu Roșu, județul Sibiu (). Sibiu, Ed. Etape, 1999, 22 p.

*** Turnu Roșu. Repere ale evoluției, schiță monografică (Reperes de l'évolution). Redactor și coordonator: Grecu, Victor V. Sibiu, Ed. Etape, 2000, 46 p.

          Țicleni

Ciurea, Valentin Cristian. Țicleni, Gorj, România (). Târgu Jiu, Ed. Rhabon, 2002, 40 p.

          Ucuriș

Ardelean, Petru. Satul Ucuriș, schiță monografică (). Beiuș, Ed. Buna Vestire, 2003, 112 p.

          Ulmeni

Ulmeanu, Matei. Pagini memoriale. Comuna Ulmeni, scurt istoric. Societatea "Tinerama". Vol. I (). Satu Mare, Ed. Solstițiu, 2000, 214 p.

          Ungureni

Median, Gheorghe. Un experiment inedit în mediul rural interbelic - Universitatea populară din comuna botoșăneană Ungureni (Un expériment inédit dans le milieu rural de l'entre-deux-guerres - L'Université populaire de la commune Ungureni). In: AP, 2000, 5, p.148-151.

          Uricani - Iași

Constantinescu, Mihai. Uricani - Iași, file de cronică (). Iași, Ed. A 92, 2000, II, 128 p.

          Urlați

Spiridon, Mircea D. Un loc pe harta României. Urlații (Un endroit sur la carte de Roumanie). Buzău, Ed. Institutului Ortodox Român, 2000, 145 p.

          Uzdin

Spăriosu-Grofu, Vasile. Istoria satului Uzdin. Monografie (). Uzdin, Ed. Tibiscus, 1999, 118 p.

          Uzunu

Ciobanu-Uzunu, Nicolae. Satul Uzunu - schiță monografică. In: CMV, 1998, nr. 3, p.2-8.

          Vad

Pădurean, Augustin; Petrican, Teodor. Comuna Vad. Studiu monografic (). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2004, 397 p.

          Vaideeni

Armășescu, Ioana. Ocupații tradiționale, meșteșuguri și industrii complementare într-o localitate pastorală din Subcarpații Olteniei (sec. XVIII-XX) [Vaideeni] (Occupations traditionnelles, métiérs et industries complémentaires dans une localité pstorale des Souscarpates d'Oltenie). In: AMET, 1999, p.35-46.

          Valea Drăganului

Giurgiuman, Emanuel. Valea Drăganului - localitate din Munții Apuseni (Localité dans les Montagnes de l'ouest). In: GCS, 1999, 3, nr. 5, p.81-89.

          Valea Mărului

Edroiu, Nicolae; Pintilie, Mariana; Pintilie, Dorin; Ionică, Gheorghe P. Comuna Valea Mărului. Studiu monografic complex - Puțeni și Mândrești (). Cluj-Napoca, Ed. Eurodidact, 2003, 282 p.

          Vama [jud, Iași]

Cernat, Ion; Lazarovici, Elena. 600 de ani de istorie ai satului Vama (). Iași, Ed. Pim, 2002, 357 p.

          Vama [jud. Satu Mare]

Haiduc, Gheorghe. Scurtă monografie a Băilor Puturoasa de pe teritoriul comunei Vama, de la începuturile acestora și până în zilele noastre (1998) (Breve monographie des Bains Puturoasa du village Vama). In: SC Satu Mare, 1998-1999, 15-16, p.515-530.

          Varviz

Moisa, Gabriel. Monografia istorică a satului Varviz. In: Crisia, 1998, 28, p.171-184.

          Vasilcău

Ciobanu, Tudor. Credință, apă, pâine (Din istoria satelor comunei Vasilcău) (De la foi, de l'eau, du pain (De l'histoire des villages de la commune Vasilcău). In: Cugetul, 1999, nr. 3, p.33-39.

          Vaslui

*** Cronica Vasluiului. Documente, locuri, oameni, fapte (Documents, lieux, gens, faits). Colectiv redacțional: Ciobanu, Mihai; Andronic, Alexandru; Necula, Petru. s.l., Publirom, 1999, 538 p.

*** Treptele devenirii. 30 de ani de la înființarea Casei de Cultură a Sindicatelor din Vaslui (30 ans de la fondation de la Maison de Culture des sindicats de Vaslui). Coordonator: Paracsiu, Teodor. Vaslui, Ed. Thalia, 2002, 198 p.

          Vașcău

Ispas, Dan. Comunitatea ortodoxă din Vașcău (La communauté orthodoxe de Vașcău). In: BV, 2001, 9, nr. 5-6, p.15-16.

Țucra, Nicolae. Vașcău, comună, oraș, ținut. Monografie (Vațcău, village, ville, région). Oradea, Ed. Brevis, 2000, 224 p.

          Vatra

Apatachioaie, Gheorghe. Vatra Hudeștilor, file de monografie (). Botoșani, Ed. Axa, 2002, 118 p.

          Vatra Dornei

*** Vatra Dornei. În căutarea luminii Sfintei Treimi (A la recherche de la Lumiere de la Sainte Trinité). București, Ed. Christiana, 2002, 94 p.

          Vădeni

Spânu, Stelian. Vădeni (pe Prut), străveche vatră de cultură (Tres ancien foyer de culture). București, Ed. Saeculum I.O., 2002, 128 p.

          Vălenii de Munte

*Bocioacă, Ion. Vălenii de Munte (). București, Ed. ASA, 2004, 128 p.

          Vâlcele

Vișinescu, Valentin; Moldovan, Ioan; Moldovan, Horea. Vâlcele, studiu monografic (). Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2003, 112 p.

          Vârfurile

Hărduț, Gheorghe. Vârfurile, străveche așezare (Ancien habitat). In: Un destin și o viață. București, 2003, p.134-136.

          Vârghiș

*** Vargyas. Monográfia (La monographie de Vârghiș). Irták: Kisgyörgy, Zoltán; Farkas, Ferenc; Andorkó, Ferenc. Sepsiszentgyörgy, Litera Kiadó, 2000, 30 p.

          Vețel

*** Comuna Vețel, studiu monografic complex (). Coordonator: Edroiu, Nicolae. Cluj-Napoca, Ed. Eurodidact, 2002, 268 p.

          Vidacut

Costea, Constantin. Vidacutul sub aripa timpului (1432-2002) (Vidacut du temps). Gheorgheni, Ed. F.F. Internațional, 2002, 196 p.

          Viișoara

Chiorean, Mihail; Vescan, Eugen; Vișinescu, Valentin. Viișoara, studiu monografic (). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2000, 165 p.

Nemerenco, Valeriu; Stavilă, Veaceslav. Viișoara. Schiță istorică (). Chișinău, Ed. Prut Internațional, 2001, 182 p.

          Vinderei

Arion, Gheorghe. O veche așezare de răzeși. Vinderei, județul Vaslui (Tutova) (Une ancienne localité de paysans libres). București, Fundația Flacăra-România, 2001, 150 p.

          Vinga

Vălcan, Gilda. Vinga - o identitate pierdută (Une identité perdue). In: ATE, 1998, 2, p.317-333.

          Vințul de Jos

Cornescu, Gheorghe. Monografia comunei Vințul de Jos, județul Alba. 755 de ani de atestare documentară (1284-2003) (). Alba Iulia, Ed. Altip, 2003, 306 p.

          Viscri

Richter, Christa; Sencovici, Cristian. Viscri, un sat săsesc tradițional (Un village saxon). In: MI, 2002, 36, nr. 6, p.10-13.

          Vlădeni

Ștefan, Stan. Adevărata istorie a unui sat, Vlădeni (La vraie histoire d'un village). București, Ed. Regent House Printing, 2002, 156 p.

          Vlăhița

Pakot, Levente. Szentegyházasfalva népesedéstörténete a XVIII-XIX. században (La localité de Vlăhița - histoire démographique des XVIIIe-XIXe siecles). In: Sz. F, 2002, 6, nr. 3, p.81-109.

          Voineasa

Dobrin, Petria. Voineasa, trecut și prezent, monografie (). București, s.n., 2002, 151 p.

Moga, Nicolae; Stanciu, Gheorghe. Voineasa, paradigma identității (). Reșița, Ed. Timpul, 2002, 272 p.

          Volovăț

Valenciuc, Dumitru. Volovățul și locuitorii săi (Volovăț e ses habitants). Postfață de: Cârlan, Nicolae. Suceva, Ed. Bucovina Viitoare, Mușatinii, 2000, 156 p.

Valenciuc, Dumitru; Ursu, Constantin-Emil. Volovăț, pași prin istorie (Incursion historique). Suceava, Ed. Bucovina Istorică, 2002, 72 p.

          Vorniceni

Ionescu, Octavian. Însemnări istorice despre satul Vorniceni din ținutul Dorohoi (Notes historiques sur le village Vorniceni). Botoșani, Ed. Axa, 1999, 222 p.

          Vulcan

*** Vulcan, schițe monografice (). Coordonatori: Hodor, Petru; Baron, Mircea. Vulcan, Ed. Realitatea Românească, 2003, 271 p.

          Vulturești

Ciubotaru, Mircea. Comuna Vulturești. Studiu de istorie socială. Onomastică. Vol. I (Le village Vulturești. Etude d'histoire sociale). Iași, Ed. Demiurg, 2003, 74 p.

          Zagra

Prahase, Mircea; Rus, Gavrilă. Zagra, o monografie posibilă (). Cluj-Napoca, Ed. Carpatica, 1997, 228 p.

          Zalău

Kovács Kuruc, János. Zilah vallási életéről (Sur la vie confessionelle de Zalău. Eglises de Zalău). In: Limes, 2000, 3, nr. 1-2, p.138-143.

Lakóné Hegyi, Éva; Wagner, Ernő. A zilahi kalandosok (Les confraternités des rues "kalandos" de Zalău). In: EM, 2001, 63, nr. 1-2, p.30-41.

Mirgheșiu, Florin. Modernitatea Zalăului. In: AMPZ, 2001, 2, nr. 4, p.11-19.

Moroti, Elisabeta. Scurtă privire istorică asupra dezvoltării economice a orașului Zalău (Breve considération historique sur le développement économique de la ville Zalău). In: AMPZ, 2001, 2, nr. 4, p.36-39.

*** Municipiul Zalău. Prezentare. In: AMPZ, 2002, 3, nr. 7-8, p.154-161.

Muscă, Elena. Meșteșugari zălăuani și locul lor în structurile administrației publice locale (Artisans de Zalău et leur place dans les structures de l'administration locale). In: AMP, 2003, 25, p.325-332.

Nicoară, L.; Pușcaș, Angelica. Rolul municipiului Zalău în zona de contact dintre depresiunea Transilvaniei și Dealurile de Vest (Le rôle de la ville Zalău dans la zone de contact entre la depression de Transylvanie et les Collines de Ouest). In: Studia geogr., 1999, 44, nr. 1, p.99-112.

Sabou, Călin. Monumente istorice din Zalău (Monuments historiques de Zalău). In: AMPZ, 2001, 2, nr. 4, p.26-30.

Sabou, Mihaela. Călători străini despre Zalău (Voyageurs étrangers parlant de Zalău). In: AMPZ, 2001, 2, nr. 4, p.24-25.

          Zalha

*** Istoricul parohiei Zalha (din arhiva parohiei) (Le chroniquer de la Paroisse de Zalha). In: Silvania, 2003, 2, nr. 3-4, p.122-125.

          Zamostes

Andronic, Mugur. Habitatul medieval de pe cuprinsul comunei Zamostes (județul Suceava) (L'habitat médiéval de Zamostes). In: AMCS, 2000, 3, p.89-94.

          Zăbala

*** Modele de conviețuire în Ardeal. Zăbala (Modeles de cohabitations en Transylvanie). Editori: Pozsony, Ferenc; Anghel, Remus Gabriel. Cluj-Napoca, s.n., 1999, 168 p.

          

Abraham, Devi. La opt ani în lagăr... (Dans le camp de concetration a huit ans). In: BCMA, 2000, nr. 6, p.101-111.

Abraham, Dorel; Burcea, Marin. Intensitatea relațiilor interetnice la nivel național și zonal (L'intensité des relations inter-ethniques au niveau national et régional). In: AD, 1999, 5, nr. 2, p.361-368.

Achim, Venera. Problema sedentarizării țiganilor în documente de arhivă din anul 1863 (Le probleme de sédentarité des tzigans dans les documents d'archive). In: RI, 1998, 9, nr. 5-6, p.419-423.

Achim, Viorel. The Gypsies in the Romanian Principalities: The Emancipation Laws, 1831-1856. In: HY, 2004, 1, p.93-120.

*Acmola, Güner. Originea și evoluția problemei naționale a tătarilor (scurt istoric) (L'origine et l'évolution du probleme national des Tatars). In: Tătarii în istoria românilor. Constanța, 2004, p.43-52.

*** Acțiunea internațională de ajutorare a evreilor din România. Documente (1943-1945) (L'action internationale de soutien des Juifs en Roumanie). Ediție de: Șiperco, Andrei. București, Ed. Hasefer, 2003, 430 p.

Adler, Otto. Între documente și finalitate [Evreii] (Entre documents et finalités [les Juifs]). In: Evreii în societatea și conștiința istorică românească. București, 2003, p.89-94.

Agi-Amet, Gemal. Dicționarul personalităților turco-tătare din România (Le dictionnaire des personnalités turques-tatares de la Roumanie). Constanța, Ed. Metafora, 1999, 340 p.

Aldea, Maria. Traces of collective memory. A case study: the Slovak community of the Negrești Oaș area (Maramureș). In: AIO, 2002, 3, p.118-125.

Alexandru-Dobrițoiu, Teodora. Istoricul așezării cehilor în Banatul de Sud (L'historique de l'habitat des Tcheques dans la Banat de Sud). In: OP, 2002, 7, nr. 1, p.3-9.

Alhasid, Ezra. Cimitirul evreiesc sefard din București (Șos. Giurgiului 2) (Le cimetiere juif sefard de Bucarest). In: BCMA, 1999, p.178-181.

*Amet, Aledin. Presa și învățământul comunităților tătară și turcă din România în perioada 1920-1989 (La presse et l'enseignement des communautés tatares et turques de Roumanie). In: Tătarii în istoria românilor. Constanța, 2004, p.61-66.

Anăstăsoaie, Marian-Viorel. Roma/Gypsies in the History of Romania: An Old Challenge for Romanian Historiography. In: RJSP, 2003, 3, nr. 1, p.262-274.

Ancel, Jean. Contribuții la istoria României. Problema evreiască. Vol. I-III/1-2 (Contributions a l'histoire de la Roumanie. Le probleme des Juifs). București, Ed .Hasefer, 2001-2003, 487, 367, 432, 448 p.

Andreescu, Gabriel. Gândire universală, fapte estice: scrutând drepturile minorităților naționale în România (Pensée universelle, faits de l'Est: sondage sur les droits des minorités nationales en Roumanie). In: Polis, 2000, 7, nr. 2, p.129-137.

Andreescu, Gabriel. Ruleta. Români și maghiari, 1990-2000 (Roulette. Roumains et Hongrois). Iași, Ed. Polirom, 2001, 360 p.

Andreescu, Gabriel. Schools, Language and Interethnic Relations in Romania (). Princetown, New York, 1998, 20 p.

Anghel, Florin. Poloni și slovaci în Bucovina, 1937-1944. Manipularea identității etnice în timpul crizelor politice (Polonais et Slovaques en Bucovine. La manipulation d l'identîté ethnique pendant les crises politiques). In: RI, 2003, 14, nr. 3-4, p.83-92.

Anoca-Dagmar, Maria. Slovenská literatúra v Rumunsku (La littérature slovaque de Roumanie). Nadlak, Vydavatel stvo "Ivan Krasko", 2002, 292 p.

Artzi, Itzak. Emigration and assimilation in the State of Israel. In: SJ, 1999, 8, p.139-164.

Asandului, Gabriel. Istoria evreilor din România (1866-1938) (L'histoire des Juifs de Roumanie). Iași, Institutul European, 2003, 93 p.

*** Atlas l'udovej kultúry slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii populare a slovacilor din România (L'Atlas de la culture populaire des slovaques de Roumanie). Redactor: Bențe, Mojmir; Stefanko, Ondrej. Nădlac, Ed. Societății Culturale și Științifice "Ivan Krasko", 1998, 355 p.

Balogh, Artur. Jogállam és kisebbség (L'Etat de droit et la minorité). Kiadta: Fábián, Ernő. Bukarest, Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 1997, 351 p.

Balogh, Artur. A kisebbségek és a Kisebbségi jogok (Les minorités et les droits minoritaires). In: MK, 1996, 2, nr. 3, p.72-89.

Balogh L., Béni. Az erdélyi magyar menekültkérdés szociális vonatkozásai 1939-1944 között (Les relations sociales de la question des réfugiés hongrois). In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003, p.29-39.

Balogh, Lázsló. Történelem a homlokráncban (Histoire "minoritaire"). Sepsiszentgyörgy, Charta Kiadó, 2000, 240 p.

Banu, Florian. Grupul Etnic German din România - organizație de tip totalitar (Le Groupe Ethnique Allemand le Roumanie - organisation de type totalitaire). In: A  tot., 2001, 9, nr. 1-2, p.24-37.

Bárdi, Nándor. Önszerveződés és önreflexió a két világháború közötti magyar kisebbségtörténetben (L'histoire de la minorité hongroise de l'entre deux-guerres). In: MK, 2002, 7, nr. 3, p.63-127.

Bárdi, Nándor; Kovács, Éva; Misovicz, Tibor. Politikai attitûdök, nemzeti önképek az erdélyi magyarság körében (1997) (Attitudes politiques, autoportraits nationaux des Hongrois transylvains). In: MK, 2002, 7, nr. 1, p.177-201.

Bauer, Markus. Paradis. Purgatoriu. Iad. Exil german și Holocaust în România (Paradis. Purgatoire. Enfer. Exil allemand et Holocaust en Roumanie). In: SAHIR, 2002, 7, p.326-352.

Bălu, Daniela. Factori de persuasiune și transformări identitare în comunitățile șvăbești sătmărene /Überzeugungsfaktoren und Identitätsänderung in der sathmarschwäbischen Gemeinschaften In: Cultura materială și spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Satu Mare, 2003, p.193-202.

Bătălan, Costică. Nestemate din folclorul rromilor (Trésors du folklore des Tzigans). București, Cluj-Napoca, Ed. Kriterion, 2002, 226 p.

Bejinariu, Corina. Identitate etnică - identitate culturală. Cazul șvabilor sătmăreni /Ethnische und kulturelle Identität. Das Fallbeispiel der Sathmarer Schwaben In: Cultura materială și spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Satu Mare, 2003, p.401-415.

Benjamin, Lya. Evreii din România. Repere istorico-istoriografice (Les Juifs de Roumanie). In: Evreii în societatea și conștiința istorică românească. București, 2003, p.54-60.

Benjamin, Lya. Evreii în literatura istorică românească în perioada comunistă (Les Juifs dans la littérature historique roumaine dans la période communiste). In: RI, 1998, 9, nr. 5-6, p.353-359.

Benjamin, Lya. The historiographic criterion of analyzing the archive sources concerning the Jews in Romania between 1940-1944. In: SJ, 1998, 7, p.110-116.

Benjamin, Lya. The Jews of Romania in the Israeli Literature (Bibliographical Remarks). In: SJ, 1999, 8, p.132-138.

Benjamin, Lya. Prigoană și rezistență în istoria evreilor din România. 1940-1944. Studii (Persecution et résistance dans l'histoire des Juifs de Roumanie. 1940-1944. Etudes). Cuvânt înainte de: Cajal, Nicolae. București, Ed. Hasefer, 2001, 475 p.

Benjamin, Lya. Supraviețuirea ca rezistență (La survivance comme résistance). In: BCMA, 2000, nr. 6, p.63-79.

*Berindei, Dan. Les Juifs en Moldavie pendant les dernieres décennies du XVIIIe siecle et la premiere moitié du XIXe siecle In: Permanences et ruptures dans l'histoire des juifs en Roumanie (XIXe-XXe siecles). Montpellier, 2004, p.19-32.

Bertici, Andrea. Șvabii din județul Satu Mare (Les Schwabes du dép. de Satu Mare). In: C. Silv., 2002, 5, nr. 3-4, p.14-23.

Biczó, Gábor. Asszimiláció és identitás - váltás küszöbén: egy észak-erdélyi református magyar szórvány, Domokos esete (En trains d'assimilation et échange d'identité: le cas de l'exil hongrois protestant au nord de la Transylvanie, le village Dămăcușeni). In: EM, 2000, 62, nr. 3-4, p.139-146.

Bíró, Sándor. Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok 1867-1940 (Minorité et majorité. Roumains et Hongrois). Csíkszereda, Pro-Print, 2002, 528 p.

Bíró, Zoltán. Stratégiák vagy kényszerpályák? Tanulmányok a romániai magyar társadalomról (Etudes sur la société hongroise de Roumanie). Csíkszereda, Ed. Pro-Print, 1998, 210 p.

Bodea, Gheorghe I. Tragedia evreilor din nordul Transilvaniei. 1944 (La tragedie des Juifs du Nord de Transylvanie). Cluj-Napoca, Ed. Hiperion, 2001, 429 p.

Bodor, György. A székely nemzetségi szervezet (La structure de la nation sicule). Csíkszereda, Pallas-Akadémia Kiadó, 2003, 168 p.

Boér, Jenő. Agónia a túslélésért. Agonie für des Überleben (). Timișoara, Helicon Verlag, 1999, 152 p.

Böhm, Johann. Die politische Entwicklung der deutschen Minderheit in Rumänien von 1918 bis 1944. In: RI, 2000, 11, nr. 5-6, p.345-367.

Bohn, Hans. Als die Schwaben Heimwarts zogen (). Timișoara, Ed. Eurobit, 1999, 760 p.

Boia, Lucian. A Historiographical Controversy: the Jews of Romania during the second World War In: Istorie și ideologie. București, 2002, p.243-259.

Boiagiev, Pirin. Poeți români de origine bulgară (Poetes roumains d'origine bulgare). București, Ed. Comunitatea BRATSTVO, 2000, 92 p.

Bözödi, György. Székely századok. Történelmi tanulmányok (Siecles sicules. Etudes historiques). Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2002, 353 p.

Braunstein, Iancu. Întreprinzători evrei în Moldova. Catalog (1879-1950). Vol. I-II (Entrepreneurs juifs en Moldavie). Cuvânt înainte de: Corbea, Andrei. Iași, Ed. Junimea, 2003, 1114 p.

Brânză, Iulia. Puterea tradiției la polonezii din Bucovina (Le pouvoir de la tradition chez les polonais de Bucovine). In: Făt-Frumos, 2001, 3, nr. 3, p.91-97.

Bucur, Corneliu; Rățulea, Gheorghe; Györbiró, Sándor; László, Francisc; Lăcătușu, Ioan; Székely, Zoltán; Lechințan, Vasile; Marin, Florea; Porțeanu, Alexandru; Zegreanu, Octavian Gr.; Constantin, Costea; Brudașcu, Dan. Mari prietenii între oamenii de cultură și știință români și maghiari (Simpozion) (Grandes amitiés entre les pérsonnalités de culture et science roumaines et hongroises). Coordonator: Ștefan, Rab. București, Ararat, 2001, 116 p.

Buda, Grigore. Evreii din industria din nord-vestul României în perioada interbelică (Les Juifs de l'industrie du Nord-Ouest de la Roumanie entre les guerres). In: C. Silv., 2002, nr. 2, p.32-44.

Buda, Grigore. Instituții evreiești din Sălaj în perioada interbelică (Institutions juives de Sălaj dans la période de l'entre-deux-guerres). In: RB, 2000, 14, p.113-115 ; SIT, 2000, 4, p. 113-115.

Bujna, Ivan. Spisy (Etudes critiques). Ediție de: Lehocky, Ján. Prefață de: Stefanko, Ondrej. Nădlac, s.n., 2000, 259 p.

Butnariu, Iulia. Aspecte din viața comunității evreiești din Roman (Aspects de la vie de la communanté juive de Roman). In: Carpica, 1999, 28, p.211-218.

Buza, Mircea. Geographical Aspects Concerning the Emigration of the German Population from Romania In: Danube-Cris-Mureș-Tisa Euroregion Geoeconomical Space of Sustainable Development. Timișoara, Novi-Sad, Szeged, Tübingen, 1999, p.267-276.

Caccamo, Domenico. I problemi delle minoranze nell'Europa centro-orientale. In: RFED, 2000, 11, p.89-94.

Caccamo, Domenico. Minoranze tedesche nell'Europa orientale. In: RFED, 2000, 11, p.102-108.

Caccamo, Francesco. Le minoranze nazionali in Europa e l'Alto Commissario OSCE. In: RFED, 2000, 12, p.43-47.

Calafeteanu, Ion. 1940-1944. Cetățeni români cu steaua lui David în Europa lui Hitler (Antonescu et les Juifs de la diaspora). In: MI, 2000, 34, nr. 10, p.19-22 ; 26, nr. 11, p. 45-50.

Carmilly-Weinberger, Moshe. Communal and Spiritual Resistance of the Transylvanian Jews between 1933-1944. In: SJ, 2001, 10, p.22-42.

Carmilly-Weinberger, Moshe. Forced and Voluntary Self-sacrifice. Al the unveiling of Peretz Goldstein's memorial plaque in the Martyr's Synagogue (Cluj), Nov.1, 2000.. In: SJ, 2001, 10, p.11-12.

Castiov, Matei. Palcenete. Pavlikenii. Vol. II. File de istoria, limba și portul popular (Les Pavlikens. Pages d'histoire, la langue et le port populaire des Bulgares de Roumanie). Timișoara, Ed. Mirton, 2002, 96 p.

Căuș, Bogdan. Figuri de armeni din România. Dicționar (Figures des arméniens de Roumanie). București, Ed. Ararat, 1998, 408 p.

Ceaușu, Mihai-Ștefan. Das Russen - und Türkenbild in der Bukowina um 1800 In: Identitate și alteritate în spațiul cultural românesc. Iași, 1996, p.247-254.

Ceaușu, Mihai-Ștefan. Structura economico-socială a populației evreiești din Bucovina (1848-1914) (La structure économico-sociale de la population juive de Bucovine). In: SAHIR, 2001, 6, p.188-199.

Cernovodeanu, Paul. Regimul evreilor sub fanarioți (1711-1821) (Le régime des Juifs sous les Phanariotes). In: Evreii în societatea și conștiința istorică românească. București, 2003, p.61-76.

*Chelcu, Marius. O biserică și o comunitate: armenii din Iași (Une église et une communauté: les Arméniens de Iași). In: Monumentul. Istorie. Arheologie. Restaurare. Conservare. Iași, 2001, p.57-63.

Chinezu, Claudia. O colonie elvețiană din sudul Basarabiei (Les Suisses au sud de Bessarabie). In: MI, 2003, 37, nr. 9, p.69-73.

Chiriac, Emanuela. La politique minoritaire en Roumanie apres la deuxieme guerre mondiale In: Sovietization in Romania and Czechoslovakia. Iași, 2003, p.197-212.

Chiriță, Rodica. Repere privind problema minorităților în România după Conferința de Pace de la Paris 1919 (Reperes sur la question des minorités en Roumanie apres la Conférence de Paix de Paris). In: BMIM, 2002, 16, p.94-99.

Chirițoiu, Mircea. Minoritățile - "armă a imperialismului". Ședința Biroului Politic din 14 ianuarie 1953 (Les leaders communistes craignent les minorités nationales). In: MI, 1999, 33, nr. 11, p.50-52.

Ciachir, Nicolae; Maksutovici, Gelcu. Studii și documente despre istoria albanezilor din România (Etudes et documents sur l'histoire des Albanaises de Roumanie). București, Ed. Ararat, 1998, 208 p.

Cibu-Buzac, Raluca. Identitate în oglindă: alteritate etnică în Banatul timișan (Identité parallele: altérité ethnique en Banat). In: ATE, 1998, 2, p.154-167.

Ciobanu, Vasile. Contribuții la cunoașterea istoriei sașilor transilvăneni. 1918-1944 (Contributions a connaître l'histoire de Transylvanie). Sibiu, Ed. Hora, 2001, 470 p.

*Ciobanu, Vasile. Die Beziehungen zwischen Siebenbürger Sachsen und Deutschbalten im ersten Jahrzehnt der Zwischenkriegszeit. In: Jahrbuch des baltischen Deutschtums, Luneburg, 2003, p.11.

Ciocâltan, Alexandru. German Communities in Wallachia. Denominational Evolution, 1542-1650. In: HY, 2004, 1, p.129-148.

*Ciorbea, Valentin. Turco-tătarii în Dobrogea interbelică (Les Turco-tatars en Dobroudja a l'entre-deux-guerres). In: Tătarii în istoria românilor. Constanța, 2004, p.53-60.

Cioroiu, Constantin. Etnii din Dobrogea. In: Tomis, 2003, nr. 1, p.81-84.

Cîrstea, Remus Petre. Comunitatea elenă de la Florica, 1949-1999 (La communauté hellénique de Florica). In: Argessis, 2000, 9, p.457-460.

Cobianu-Băcanu, Maria. Cercetările sociologice despre identitățile naționale și relațiile interetnice (Les recherches sociologiques sur les identités nationales et les relations interethniques). In: Angustia, 1998, 3, p.321-326.

Cobianu-Băcanu, Maria. Drama maghiarizării românilor din Covasna și Harghita (La drame de la magyarisation des Roumain des dép. de Covasna et Harghita). Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2000, 409 p.

Cobianu-Băcanu, Maria. Modelul interetnic românesc - Proiect de strategie pentru promovarea identității naționale în contextul intern și internațional contemporan (Le modele interethnique roumain - Projet de stratégie pour la stimulation de l'identité nationale dans le contexte interne et international contemporain). In: BLCCAȘ, 1998-2001 [2002], 2, p.76-81.

Cobianu-Băcanu, Maria; Lăcătușu, Ioan. Județele Covasna și Harghita, sub semnul instabilității relațiilor interetnice (Les départements Covasna et Harghita sous le signe de l'instabilité des relations interethniques). In: Angustia, 1999, 4, p.387-393.

*Cojoc, Marian. Anul 1953 în istoria tătarilor dobrogeni (1953 dans l'histoire des Tatars de Dobroudja). In: Tătarii în istoria românilor. Constanța, 2004, p.161-182.

Cojoc, Marian. Etniile dobrogene în vizorul autorităților române (1940-1960) (Ethnies de Dobrogea a l'attention des autorité roumaines). In: Istorie și diplomație în relațiile internaționale. Constanța, 2003, p.289-309.

Cojocaru, Mihai. "Problema evreiască" în contextul luptei pentru Unirea Principatelor (La question des Juïfs dans le contexte de la lutte pour l'Union des Principautés). In: AȘUI ist., 2000-2001, 46-47, p.131-147.

*Coman, Virgil. Mărturii documentare privind tătarii din Dobrogea (6 septembrie 1940 - 6 martie 1945) (Témoignages documentairs sur les Tatars de Dobroudja). In: Tătarii în istoria românilor. Constanța, 2004, p.153-160.

Condruț, Rose. Zwischen Sternenhimmel und Steppendüsteln (1945-1950) (). Temeswar, Ed. Eurobit, 2000, 308 p.

*** Configurația actuală a învățământului pentru minoritățile naționale din România (La configuration actuelle de l'enseignement pour les minorités nationales de la Roumanie). Coordonator: Murvai, László. Cluj-Napoca, Ed. Studium, 1999, 115 p.

Copanschii, I. M. Blagotvoritelinâe organizații evreev Bassarabii v mejvoenâi period 1918-1940 (Les organisations humanitaires des Juifs de Bessarabie a l'entre-les-guerres). Chișinău, Ed. Pontos, 2002, 500 p.

Corbea, Andrei. Identität-Akkulturation-Assimilation. Karl Emil Franzos auf der Suche der jüdischen Identität In: Globalism și dileme identitare. Iași, 2002, p.256-266.

Corbea, Andrei. "O scriere anonimă" a lui Leon Rosenzweig ("Un ouvrage anonime" de Leon Rosenzweig). In: SAHIR, 2003, 8, p.97-123.

Corbea, Andrei. Paradigma bucovineană (La paradigme de Bucovine). In: SAHIR, 2002, 7, p.318-325.

Corlățeanu-Granciuc, Silvia. Contribuții documentare la istoria colonizării de către sârbi a teritoriului dintre Prut și Nistru în primul pătrar al secolului al XIX-lea (Contributions documentaires a l'histoire de la colonisation du territoire d'entre Prut et Nistru, faite par les Serbes). In: Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici. București, 2000, p.105-112.

Cosma, Ela. Personalul forurilor oficiale transilvane și al națiunii săsești (1849) (Le personnel des forums officiels transylvains et de la nation saxonne). In: AIICN, 1998, 37, p.239-266.

Costache, Silviu. Evreii din România, aspecte etnogeografice (Les Juifs de Roumanie, aspects ethnogéographiques). București, Ed. Top Form, 2003, 183, 130 p.

Crăciun, Bogdan. Familia săsească între ideologie și demografie (La famille saxone entre idéologie et démographie). In: CDAI, 2003, 2, nr. 1, p.69-88 ; Trans. R, 2003, 12, nr. 4, p. 45-61 (în lb. engleză).

Crăciun, Bogdan. The Transylvanian Saxon Community of Șaeș (Mureș County) in the 19th Century. In: Trans. R, 2000, 9, nr. 2, p.40-57.

Crețan, Remus. The Bulgarian Minority from Romanian Banat. A Geographical-Historical Study. In: Studia geogr., 1999, 44, nr. 2, p.125-132.

Crețan, Remus. Cehii din Banatul Românesc. Studiu de geografie istorică (Les Tcheques du Banat Roumain. Etude de géographie historique). In: AUVT geogr., 1996, 6, p.83-89.

Crețan, Remus. Dimensiunea politică și socială a conceptului de minoritate națională (La dimension politique et sociale du concept de minorité nationale). In: Studia geogr., 1998, 43, nr. 2, p.153-161.

Crețan, Remus. General Ethnic Structure of Banat Population in the Period 1900-1992 In: Danube-Cris-Mureș Euroregion Geoeconomical Space of Sustainable Development. Timișoara, Novi-Sad, Szeged, Tübingen, 1999, p.277-282.

Crihan, Eugen. Geneza și managementul politic al minorităților (Genese et management politique des minorités). In: AMPZ, 2003, 4, nr. 11-12, p.91-108.

Crișan, Niculae. Țiganii. Mit și realitate (Les Tzigans. Mythe et réalité). București, Ed. Albatros, 1999, 193 p.

Crîngaci-Țiplic, Maria-Emilia. Archäologische Funde als Zeugnisse der Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen in Südsiebenbürgen. In: Forschungen, 2001-2002, 44-45, p.159-174.

Crohmălniceanu, Ovid. S. Evreii în mișcarea de avantgardă românească (Les Juifs dans le mouvement d'avantgarde roumain). Ediție de: Șerban, Geo. București, Ed. Hasefer, 2001, 202 p.

Crușninschi, Maria. Considerații istorice și etno-demografice asupra etniilor din Bucovina. In: Făt-Frumos, 2000, 2, nr. 2, p.159-172.

Cs. Gyimesi, Éva. Colloquium Transsylvanicum. Értelmiségi önreflexiók (Les réflexion d'un intellectuel). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 1998, 252 p.

Cudalb, Ileana; Radeș, Corneliu; Șarambei, Nicolae. Ethnic Minoritie living in Romania (). București, Ed. Press Group "România", 2002, 312 p.

Culic, Irina; Horváth, István; Lazăr, Marius. Ethnobarometer. May-June 2000. Interethnic Relations in Romania. Social Study (). Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2000, 74 p.

*** Cultură și artă armenescă la Gherla (Culture et art arménien a Gherla). Coordonatori: Sabău, Nicolae; Drăgoi, Livia; Varduca-Horenian, Azaduhi. București, Ed. Ararat, 2002, 174 p.

Dagmar, Maria Anoca. Literatura slovacă în contextul românesc (La littérature slovaque dans le contexte roumain). In: Romanoslavica, 2001, 8, p.56-71.

*** "Danube-Cris-Mures-Tisa. Euroregion Geo-economical Space of Sustainable Development". Proceedings of the Regional Conference of Geography. Timișoara, 29.05-02.06.1998 (). Timișoara, Novisad, Szeged, Tübingen, 1999, 424 p.

Dărăban, Dorin. Eliberarea din lagărele sovietice și întoarcerea acasă a deportaților din județul Satu Mare /Die Befreiung aus den sowjetischen Arbeitslagern und die Heinnkehr der Deportierten aus dem Kreis Sathmar In: Cultura materială și spirituală din bazinul Tisei Superioare. Satu Mare, 2003, p.105-121.

Deaconu, Luchian. Din istoricul comunității bulgare din Oltenia (1850-1900) (De l'historique de la communauté bulgare d'Olténie). In: Drobeta, 1999, 9, p.151-167.

Deaconu, Ștefan. National minorities protection in Romania. In: AȘUI drept, 2002, 51, nr. 2, p.41-69.

Deleanu, Iulia. Carte de neuitare. Cu sufletul deschis. Destine, pasiuni, dăruire (Livre de mémoine. A l'âme ouverte). București, Ed. Kriterion, 2000, 276 p.

Delepine, Samuel. La population tsigane du quartier Ferentari a Bucarest. In: AUVT geogr., 1999-2000, 9-10, p.231-240.

Deletant, Dennis. Transnistria: Câteva considerații despre semnificația acesteia pentru Holocaustul din România (Transnistria: Quelques considérations sur sa signification pour l'Holocaust de Roumanie). In: România și Transnistria: Problema Holocaustului. București, 2004, p.162-200.

Demény, Lajos. Contribuții la istoria maghiarilor din București (Contributions a l'histoire des Hongrois de Bucarest). In: Identitate națională și spirit european. București, 2003, p.543-547.

Demeter M., Attila. A kisebbségi önkormányzat eszméje (L'ideé de l'autonomie minoritaire). In: Korunk, 2002, 13, nr. 7, p.34-43.

Denize, Eugen. Evreii sefarzi din Țara Românească și Moldova până la începutul secolului al XIX-lea (Les Juifs "sefard" de Valachie et Moldavie). In: RI, 2000, 11, nr. 5-6, p.377-393 ; HY, 2004, 1, p. 27-42 (în lb. engleză).

*** Departe, în Rusia, la Stalino. Amintiri cu privire la deportarea în Uniunea Sovietică a etnicilor germani din România (En Russie. Souvenirs sur la déportation, en Union Soviétique, des Allemands de Roumanie). Colaj alcătuit de: Baier, Hannelore. București, Fundația "Academia Civică", 2003, 169 p.

Diaconu, Ion. Minoritățile în mileniul al treilea (Minorité au troisieme millénaire). București, Ed. Asociației Române pentru educație democratică, 1999, 350 p.

*** Die Deportation von Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion 1945-1949. Vol. I-III (). von: Weber, Georg; Weber-Schlenter, Renate; Nassehi, Armin; Sill, Oliver; Kneer, Georg. Köln, Wiemar, Wien, Böhlau Verlag, 1995, 736, 626, 1076 p.

*** Die Pfarrer und Lehrer der evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen. I Band: Von der Reformation bis zum Jahre 1700 (). Bearbeitet von: Wagner, Ernst. Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 1998, 439 p.

*** Dimensiunile urii etnice în Secuime (Les dimensions de la haine ethnique chez les Sicules). Coordonator: Ștefan, Bruno. București, Ed. B.C.S., 2001, 180 p.

Dinculescu, Ileana-Rodica. Reflectări ale curentului Wissenschaft des Judentums în presa evreiască bucureșteană de la sfârșitul secolului XIX (Reflexions du courant Wissenschaft des Judentums dans le journalisme juif bucarestois). In: SH, 2002, 2, p.218-232.

Dinu, Rudolf. Appunti per una storia dell' emigrazione italiana in Romania nel periodo 1878-1914: il Veneto come principale serbatoio di piccole comunita in movimento In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni. Roma, 2003, p.245-261.

Dobrincu, Dorin. "Marea nedreptate". Ocupația sovietică și deportarea etnicilor germani din România în URSS (1945-1949) ("La grande injustice". L'occupation soviétique et la déportation des minorités allemandes de Roumanie en URSS). In: AȘUI ist., 2002-2003, 48-49, p.179-222.

*** Documente privind deportarea țiganilor în Transnistria. Vol. I-II (Documents sur la déportation des Tzigans en Transnistrie). Culegere alcătuită, cu Studiu introductiv de: Achim, Viorel. București, Ed. Enciclopedică, 2004, 354, 565 p.

Drecin, Mihai D. Considerații asupra istoriei populației germane din Transilvania, în primii ani ai regimului comunist (1944-1948) (Considérations sur l'histoire de la population allemande de Transylvanie, les premieres années du régime communiste). In: Adevărul omenește posibil pentru rânduirea binelui. Oradea, 2001, p.599-605.

*** Egy kisebbség kisebbségei (Les minorités d'une minorité. Etudes). Kolozsvár, Stockholm, Erdélyi Könyv Egylet, 1997, 246 p.

Egyed, Ákos. Az erdélyi magyarság történetéből. 1790-1914 (De l'histoire des Hongrois transylvains). Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum - Egyesület kiadása, 2004, 138 p.

Egyed, Ákos. A szórványkérdés a két világháború közötti történetírásban (Le probleme de l'exil dans l'historiographie d'entre les deux guerres mondiales). In: EM, 2000, 62, nr. 3-4, p.125-127.

Egyed, Péter. Kisebbségi jégok mint emberi jogok (Droits minoritaires comme droits de l'homme). In: Korunk, 2002, 13, nr. 2, p.48-58.

*** Ellenpontok (Contrepoints). Sajtó alá rendezte és bezevető utószó: Tóth, Károly Antal; Ara-Kovács Attila; Szőcs, Géza. Csíkszereda, Ed. Pro Print, 2000, 368 p.

Engebrigtsen, Ada. Gypsies and Romanians in a Transylvanian Village. In: Catran, 1997, nr. 1, p.84-87.

Eremia, Dan. Observații privind originea românească a ceangăilor din Moldova (Observations concernant l'origine roumaine des "ceangăi" de Moldova). In: AUSH geogr., 2001, nr. 4, p.103-108.

*** Ethnosul învățământului pentru minorități naționale din România: anul școlar 1999-2000 (L'histoire de l'enseignement pour les minorités nationales de Roumanie). Redactor coordonator: Murvai, László. Cluj-Napoca, Ed. Studium, 2000, 155 p ; și în lb. franceză, germană, engleză.

Etves, Filip. Rromii, un neam indian (Les Gitans, un peuple indien). Deva, Ed. Destin, 2000, 176 p.

*** Evreii din România în secolul XX (1900-1920). Documente și mărturii. Vol. I-II (Les Juifs de Roumanie). Coordonator: Șerbănescu, Ion. Prefață de: Cajal, Nicolae. București, Ed. Hasefer, 2003, 536, 576 p.

*** Evreii din România în texte istoriografice. Antologie (Les Juifs de Roumanie dans les recueils historiographiques). Ediție de: Benjamin, Lya. București, Ed. Hasefer, 2002, 661 p.

*** Evreii în societatea și conștiința istorică românească. Reuniunea științifică din 29 mai 2003 (Les Juifs dans la société et la conscience de l'histoire roumaine. La Réunion scientifique du 29 mai 2003). București, CSIER, 2003, 95 p.

Faccioli Pintozzi, Liliana. La situazione delle minoranze etniche in Romania e gli strumenti legislativi comunitari per la loro tutela In: Romania-Italia-Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali. Cosenza, 2003, p.169-177.

Fazakas, János. A kisebbségi jogvédelem útjai (Les moyens de la défense du droit minoritaire). In: MK, 1995, 1, nr. 1, p.58-66.

Fărcășan, Simona. The Impact of the Haskalah Movement on the Romanian Jewry during the 19th Century. In: SH, 2002, 2, p.97-105.

Fărcășan, Simona. L'Impacte des Lumieres sur la société et l'élite intellectuelle juives au XIXe siecle. In: Trans. R, 2002, 11, nr. 4, p.51-60.

Fărcășan, Simona. Începutul procesului de modernizare a societății evreiești în Principatele Române (mijlocul secolului al XIX-lea) (Le début du processus de modernisation de la société juive dans les Principantés Roumaines). In: Studia hist., 1999, 44, nr. 1-2, p.71-107.

Fărcășan, Simona. Jewish Society in the Romanian Principalities at the Dawn of the Modern Epoch (the Mid-Nineteenth Century). In: Trans. R, 2000, 9, nr. 3, p.31-46.

Fărcășan, Simona. Moștenirea luministă în cultura evreilor din România (secolul al XIX-lea) (Eléments des Lumieres dans la culture des juifs de Roumanie). In: Studia hist., 2004, 49, nr. 1, p.67-73.

Fărcășan, Simona. Școală și cultură evreiască în Principatele Române. Între tradiție și modernitate (sec.XVII-prima jumătate a sec.XIX) (Ecole et culture juives dans les Principautés Roumaines. Entre tradition et modernitaté). In: Studia hist., 2002, 47, nr. 1-2, p.29-40.

Ficheux, Robert. Roumains et minorités ethniques en Transylvanie In: Études roumaines et aroumaines. Paris, Bucarest, 1990, I, p.54-68.

Filip, Cristian. Comunitatea greacă la Brăila 1864-1900 (La communauté greque a Brăila). In: A  Br., 1999, 3, nr. 3, p.265-268.

Filip, Cristian. Două documente inedite referitoare la comunitatea greacă din Brăila (Deux documents inédits sur la communauté grecque de Brăila). In: BSRSN, 2001-2002, p.127-133.

Filitti, Georgeta; Brad-Chisacof, Lia. Din viața comunității elene din București în anii 1914-1936 (De la vie de la comunauté grecque de București). In: BSRSN, 2001-2002, p.134-158.

Firczak, Gheorghe. Rutenii/Rusinii, un popor pe nedrept uitat. Compendiu istorico-geografic (Les Ruthenes, un peuple injustement oublié). Alba Iulia, s.n., 2002, 34 p.

Flora, Gavril. "Ce este o națiune ?" Identitatea teritorială și populațională în structura identitară a ideologiilor naționale din Transilvania (Identité de territoire et population dans la structure identitaire des idéologies nationales de Transylvanie). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2003, 122 p.

Fonta, Ilie. Libertatea religioasă în România (). Cluj-Napoca, Ed. Studium, 1998, 192 p.

*** Források és stratégiák (Sources et stratégies sur l'histoire comparative des minorités hongroises). Szerkesztő: Bárdi, Nándor. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 1999, 455 p.

Fráter, Olivér. Kivándorlás és menekültügyi kérdés a székelyudvarhelyi református egyházközség számadatai tükrében (1908-1936) (Immigration et le probleme des réfugiés a la lumiere des données de la Paroisse Prostestante de Odorheiul Secuiesc). In: MK, 2002, 7, nr. 1, p.202-207.

Fudulu, Cătălin. Carol Mozes - doctorul trimis de horthyști într-un detașament de muncă (Carol Mozes - le docteur envoyé dans un détachement de travail par les horthystes). In: Historia, 2003, 2, nr. 23, p.21-24.

Gaiță, Alexandru. Țigarii. Cinci secole de istorie la Rm. Sărat, Buzău și Mizil (Cinq siecles d'histoire). In: AP, 1999, 4, p.78-84 ; 2000, 5, p. 186-199.

Gallagher, I. I.; Tucker, P. N. I. Persistence in place: Ethnic Germans in Brașov's Built Environment. In: Studia geogr., 1998, 43, nr. 1, p.61-66.

Găborean, Florina. Strategii identitare cotidiene de conviețuire într-o societate multietnică. Cazul unor familii mixte (Stratégies identitaires quotidiennes de cohabitation dans une société multiethnique. Le cas des familles mixtes). In: Catran, 1998-1999, nr. 2-3, p.164-170.

Gelelețu, Mihai. Aspecte ale tradiției bulgare la Alexandria, Teleorman (Aspects de la tradition bulgare en Alexandria). București, Comunitatea BRATSTVO, 2000, 32 p.

Geller, Ya'akov. Apostazia în rândul evreilor români între secolele al XVII-lea și al XX-lea (L'apostasie chez les Juifs roumains). In: SAHIR, 2002, 7, p.71-102.

Geller, Ya'akov. The Malbim: Leadership and Challenge as Reflected in his Introduction to Vayibra and his Torah Commentary "Hotorah Vehamitzvach". In: SAHIR, 2002, 7, p.176-182.

Gheorghiu, Gheorghe; Pancrațiu, I. Lo statuto delle minoranze nella Costituzione romena. In: RFED, 2000, 11, p.80-88.

Ghibu, Onisifor. Politica religioasă și minoritară a României (La politique religieuse et minoritaire de Roumanie). Ediție de: Ghibu, Mihai O. București, Ed. Albatros, 2003, 844 p.

*** Ghid de multiculturalitate (Guide de multiculturalité). Realizatori: Pop, Anamaria; Horvay, Ildikó; Daniló, Zoltán. Satu Mare, Ed. Solstițiu, 2000, 126 p ; ediție multilingvă.

Ghitta, Maria. "Problema evreiască" în contextul multietnic: Transilvania interbelică (La "question juive" dans le contexte multi-ethnique: Transylvanie). In: AIGȘ, 2000-2001, 3-4, p.98-106.

Gidó, Attila. Instituțiile evreiești interbelice din Transilvania (Les institutions Juives de Transylvanie de l'entre deux-guerres). In: Studia hist., 2003, 48, nr. 1-2, p.175-186 ; Korunk, 2002, 13, nr. 4, p. 44-52 (în lb. maghiară).

*Glück, Eugen. Az aradi zsidóság átrendeződése. 1919-1944 (La réorganisation des Juifs d'Arad). In: Kisebbségkutatás, Budapesta, 2002, 11, nr. 2, p.480-486.

Glück, Eugen. Az erdélyi zsidóság útja (1918-1923) (La voie des Juifs de Transylvanie). In: Századok, Budapesta, 2001, 135, nr. 3, p.325-334.

Glück, Eugen. Betrachtungen zur Entwicklung der jüdischen Bevölkerung im Siebenbürgen des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Forschungen, 1999-2000, 42-43, p.69-84.

*Glück, Eugen. Comunitățile israelite arădene în perioada anilor 1849-1918 (Les communautés juives d'Arad). In: Identitate-Alteritate-Multiculturalitate. Arad, 2001, p.191-251.

*Glück, Eugen. Contribuția comunității evreiești arădene la promovarea reformei, în prima jumătate a secolului al XIX-lea (La contribution de la communauté Juive d'Arad au développement de la réforme). In: Interetnicitate în Europa Centrală și de Est. Arad, 2002, p.386-426.

*Glück, Eugen. Documente din arhiva episcopiei ortodoxe române din Arad, privind parohiile din sudestul Ungariei (Documents de l'archive du Diocese Orthodoxe Roumaine d'Arad, sur les paroisses de sud-est de la Hongrie). In: Lumina, Giula, 1999, p.15-17.

Glück, Eugen. Evreii din Bucovina în perioada 1786-1849 (Les juifs de Bukovine). In: ANB, 1999, 6, nr. 1, p.369-386 ; 2000, 7, nr. 1, p. 139-155; In: Minoritarul imaginar, minoritarul real, Arad, 2003, p. 436-450.

*Glück, Eugen. Informații din presa confesională israelită în circulație în Transilvania, referitoare la situația locală (1848-1918) (Informations de la presse courente confessionelle juive en Transylvanie, concernant la situation locale). In: Modele de conviețuire în Europa Centrală și de Est. Arad, 2000, p.276-307.

Glück, Eugen. Informații privind rabinii din Transilvania (1591-1920) (Informations sur les rabbins de Transylvanie). In: SAHIR, 1999, 4, p.11-27.

*Glück, Eugen. Restructurarea populației evreiești din Transilvania în perioada 1790-1848 (Réorganisation de la population juive de Transylvanie). In: Minorități între identitate și integrare. Arad, 1999, p.152-163.

Glück, Eugen. Situația comunităților evreiești din Ardealul de Nord (sept.1940 - mart. 1944) (La situation des communautés juives d'Ardeal du Nord). In: Limes, 2000, 3, nr. 3-4, p.53-69.

Godeanu, Victor. Bucătăria evreiască - factor de civilitate în bucătăriile românești (La cuisine juive - facteur de civilité dans les cuisines roumaines). In: SH, 2002, 2, p.252-260.

Grasu, Steliana. Bulgarii din Târgoviște. File de monografie (Les Bulgares de Târgoviște. Pages de monographie). București, Ed. Ararat Tiped, 2000, 80 p.

Gyémánt, Ladislau. Archivquellen zur Geschichte der Juden Siebenbürgens im 18.Jahrhundert. In: Forschungen, 1997, 40, nr. 1-2, p.167-176.

*Gyémánt, Ladislau. Die Beziehungen zwischen den Juden und den Sachsen in Siebenbürgen im Zeitalter der Emanzipation (1790-1867) In: Simbiose und Traditionsbruch. Deutsch-Jüdische Wechselbeziehungen in Ostmittel- und Südosteuropa (19. und 20. Jahrhundert). Essen, Klartext, 2003, p.33-46.

Gyémánt, Ladislau. Evreii din Transilvania în epoca emancipării (1790-1867). The Jews of Transylvania in the Age of Emancipation (). București, Ed. Enciclopedică, 2000, 496 p ; In: The History of the Jews in Romania, Tel-Aviv, 2001, p. 285-341 (în lb. engleză).

Gyémánt, Ladislau. Evreii din Transilvania în secolul al XVIII-lea (Les Juifs de Transylvanie au XVIIIe siecle). In: Tentația Istoriei. Cluj-Napoca, 2003, p.591-618 ; Identitate națională și spirit european, București, 2003, p. 513-535.

Gyémánt, Ladislau. Evreii din Transilvania până în secolul al XVIII-lea (Les Juifs de Transylvanie avant le XVIIIe siecle). In: Studii de istorie medievală și premodernă. Cluj-Napoca, 2003, p.431-440.

Gyémánt, Ladislau. Evreii din Transilvania. The Jews of Transylvania (). Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, 2004, 313 p.

Gyémánt, Ladislau. The Formation of the Transylvanian Jewish and Romanian Identities. In: Trans. R, 2002, 11, nr. 1, p.99-106.

*Gyémánt, Ladislau. Jews and Transylvanian Towns in the First Half of the 19th Century. In: Avotayno, Washington, 2001, 17, nr. 2, p.29-35.

Gyémánt, Ladislau. Sub patru dictaturi. Zece ani din viața unei comunități evreiești din Transilvania - Alba Iulia 1940-1950 (Sous quatre dictatures. Dix ans de la vie d'une communanté juive de Transylvanie). In: AIICN, 2002, 41, p.393-404.

H. K. [Kuller, Hary]. Instituții, organizații și acțiuni - consemnate în broșuri și micromonografii (Institutions, organisations et actions-enregistrés dans des brochuires et micromonographies). In: BCMA, 1999, p.151-162.

Hartman, Zvi. Sources in Israel on inter-war Transylvanian Jewish history: the case of the Zionist movement. In: SJ, 1998, 7, p.151-157.

Hauler, Ernest. Elbeszélések a szatmári svábokról. Vol. II (Contes sur les Souabes du dép. de Satu Mare). Satu Mare, Ed. Bion, 2000, 206 p.

Hausleitner, Mariana. Evreii și antisemitismul în Bucovina între 1918-1944 (Les Juifs et l'antisémitisme en Bucovine entre 1918-1944). In: SAHIR, 2003, 8, p.195-213.

Herșcovici, Lucian-Zeev. Iluminismul evreiesc (Haskala) și renașterea culturală românească la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea: comparație și elemente de interferență (Les Lumieres juives - Haskala - et la Renaissance culturelle roumaine: comparaison et éléments d'interférences). In: SAHIR, 2000, 5, p.87-115.

Herșcovici, Lucian-Zeev. Între specific și general: Mișcarea iluminsită (Haskala) și procesul de modernizare în rândul evreilor sefarzi din România (Le mouvement des Lumieres et le proces de modernisation des Juifs séfardes de Roumanie). In: SAHIR, 2003, 8, p.25-59.

Hîncu, Dumitru. Evreii din Bucovina. Repere (Les Juifs de Bucovine. Reperes). In: BCMA, 2004, nr. 10, p.7-20.

Hîncu, Dumitru. Imagini ale vieții evreiești în anii 1921-1923 (Images de la vie juive). In: BCMA, 2002, nr. 8-9, p.46-55.

Hochstrasser, Rosemarie. Die siebenbürgisch-sächsische Gesellschaft in ihrem strukturellen Wandel. 1867-1992 (). Hermannstadt, Heidelberg, Hora Verlag, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, 2002, 263 p.

Hogea, Vlad. Naționalistul (Le naționaliste). București, Ed. Crater, 2001, 152 p.

Holló, László. Az egyház társadalmi tanítása a kisebbségek szolgálatában (L'enseignement social de l'église au service des minorités). In: STT, 2000, 1, p.123-136.

Horváth, István. A romániai magyar kisebbség Magyerországra irányuló mozgása (Le mouvement migrateur de la minorité hongroise vers la Hongrie). In: Korunk, 2002, 13, nr. 2, p.31-47.

Horváth, István; Lazăr, Marius. Dinamica relațiilor interetnice din ultimul deceniu (La dynamique des relations interethniques de la derniere decénnie). In: Altera, 2001, 7, nr. 16, p.120-138.

Hoțopan, Ana. The Cohabitation of the Gypsies with the Native Romanians of Micherechi, Hungary. In: Studia philol., 2003, 48, nr. 2, p.113-120.

Hrenciuc, Daniel. Considerații asupra evoluției comunităților poloneze din Bucovina în perioada interbelică (Considération sur l'évolution des communautés polonaises de Bucovine a l'entre-deux-guerres). In: ANB, 2002, 9, nr. 1, p.173-194.

Hrenciuc, Daniel. Minoritatea polonă din Bucovina (La minorité polonaise de Bucovine). In: ANB, 2000, 7, nr. 2, p.439-456.

Hrenciuc, Daniel. Minoritatea polonă din partea de sud a Bucovinei (1945-2000) (Minorité polonaise du Sud de Bucovine). In: ANB, 2001, 8, nr. 2, p.293-301.

Hrenciuc, Daniel. Minoritatea poloneză din Bucovina în perioada interbelică. Reflexe statistice, politice, educaționale și culturale In: Relacje polsko-rumuńskie. Relații polono-române. Suceava, 2003, p.135-164.

Hrenciuc, Daniel; Pintescu, Florin. Istoria și tradițiile minorității poloneze (Histoire et traditions des minorités polonaises). Suceava, Ed. Universității, 2004, 139 p.

Huber, Isolde. Das Siebenbürgisch-sächsische Wörterbuch als Teil der siebenbürgisch-sächsischen Identität. Was wurde und was wird vom Wörterbuch erwartet?. In: Forschungen, 1997, 40, nr. 1-2, p.69-84.

Hunyadi, Attila. A kisebbségi magyar szövetkezeti intézmény a két világháború között (L'institution hongroise associative minoritaire entre les deux guerres mondiales). In: Korunk, 2002, 13, nr. 4, p.65-76.

Iacob, Dan Dumitru. Comunitatea evreiască din Vaslui la 1851 (La communauté juive de Vaslui). In: SAHIR, 2001, 6, p.133-172.

Iacob, Dan Dumitru. Informații privitoare la comuniatea evreiască din Hârlău la 1851 (Informations sur la communauté juive de Hârlău). In: Europa XXI, 2002-2003, 11-12, p.109-117.

Iacob, Eugen. Culisele memoriei (Les coulisses de la mémoire). Postfață de: Tașcu, Valentin. Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2002, 208 p.

Iancu, Carol. Evreii din România. 1919-1938 (Les Juifs en Roumanie). București, Ed. Hasefer, 2000, 379 p.

*Iancu, Carol. The Shoah in Romania as reflected in French Diplomatic Documents In: The Holocaust and Romania. Bucharest, 2003, p.188-204.

Iancu, Gheorghe, istoric. Problema minorităților etnice din România în documente ale Societății Națiunilor (1923-1932). Le probleme des minorités ethniques de la Roumanie dans les documents de la Société des Nations. Ethnic Minorities from Romania in Documents from the League of Nations (). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2002, 399 p.

*Ibram, Nuredin. Comunitatea musulmană din Dobrogea. Repere de viață spirituală. Viața religioasă și învățământ în limba maternă (La communauté musulmane de Dobrogea. La vie religieuse et l'école en langue maternelle). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2004, 224 p.

*Ibram, Nuredin. Tradiții și obiceiuri ale turcilor din România (Traditions et habitudes des Turcs de Roumanie). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2003, 105 p.

Ibram, Nuredin. Turcii dobrogeni - interferențe culturale și civilizatorii (Turcs de Dobrogea - interférences culturelles et civilisatirice). In: Tomis, 2003, nr. 9, p.97-101.

*** Identitate, alteritate, multiculturalitate (Identité, altérité, multiculturalité). Redactor responsabil: Colta, Elena Rodica. Arad, Complexul Muzeal Arad, 2001, 350 p.

Ilyés, Zoltán. A szpecializált háziipari tevékenység és a vallás szerepe egy allochton szórványközösség fennmaradésában (Le rôle des métiers artisanales et de la religion dans la persistance d'une communanté allochtone dans l'exil). In: EM, 2000, 62, nr. 3-4, p.128-138.

*** In den Krallen des Roten Drachen. Pater Paulus Anton Weinschrott SDS, ein Martyrer des 20. Jahrhunderts. Ein Dokumentation (). Herausgegeben von: Just, Hans Matthias. Timișoara, Ed. Mirton, 1999, 394 p.

*** International Expert Symposium On Roma Question (). Cluj-Napoca, s.n., 2000, 189 p.

Ionescu, Mihail E. Reflecții privind istoria Comunității evreiești din România (Réflexions sur l'histoire de la Communauté juive de Roumanie). In: Evreii în societatea și conștiința istorică românească. București, 2003, p.46-53.

Ioniță, Viorel. Relațiile româno-săsești de-a lungul timpului (Les relations roumaines-saxones a travers le temps). In: RT, 2000, 10, nr. 1, p.17-30.

Ipatiov, Filip. Rușii-lipoveni din România. Studiu de geografie umană (Les Russes de Dobrogea. Etude de géographie humaine). Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, 220 p.

*** Istoria comunității albaneze din România (L'histoire de la communauté albanaise de Roumanie). București, s.n., 2000, 342 p.

*** Istorie, geografie, etnografie (Histoire, géographie, éthnographie). București, Comunitatea BRATSTVO, 2000, 72 p.

Istrățescu, Elena; Stavarache, Dumitru. Problema evreilor din România în atenția Conferinței de Pace de la Paris din 1919 (Le probleme des Juifs de Roumanie a l'attention de la Conférence de Paix de Paris). In: România și Conferința de Pace de la Paris. Focșani, 1999, p.195-209.

Ittu, Gudrun-Liane. O punte între etnii: Liga culturală a germanilor din România Mare (Une liaison entre les ethnies: La Ligue culturelle des allemands de la Grande Roumanie). In: Relații româno-germane. Studii istorice. Cluj-Napoca, 2003, p.67-75.

Itu, Cristina Ioana. Țiganii din Săsciori (Les gitans de Săsciori). In: GCS, 2001, 4-5, nr. 6-7, p.18-29.

Iuonas, Arpad. România și romii (La Roumanie et les rroms (tziganes). In: Interetnica, 2001, nr. iunie-iulie, p.21-22 ; 23-24 (în lb.romani).

Ivan, Adrian. Construcția identității la maghiarii și germanii transilvăneni. Raporturile cu statul român în anii 1918-1930 (L'identité des Hongrois et des Allemands transylvains). In: Studia hist., 2004, 49, nr. 1, p.123-148.

Ivan, Adrian; Vese, Vasile. Minoritățile etnice și securitatea europeană la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea. Studiu de caz - România (Les minorités ethniques et la sécurité européenne a la fin du XXe siecle et au début du XXIe siecle. Etude de cas - la Roumanie). In: Societate și civilizație. Târgu-Mureș, 2002, p.751-763.

Ivănescu, Dumitru. Emanciparea unei minorități. Evreii din România la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX (L'émancipation d'une minorité. Les Juifs de Roumanie). In: SAHIR, 2003, 8, p.60-74.

Jakabffy, Elemér. Az erdélyi magyarság helyzete nemzetközi vonatkozásaiban (La situation de la population hongroise transylvaine dans le context international). In: MK, 1995, 1, nr. 1, p.54-57.

*** The Jewish People of Arad. Life and History (). Haifa, 2000, 208 p.

*** The Jews in the Romanian History. Papers from the International Symposium (). București, Ed. Silex, 1998, 248 p.

Jickeli, Otto Fritz. Nemzedékek. Erdélyi szász családi krónika (Générations. La chronique des familles saxons de Transylvanie). București, Kriterion Kiadó, 1990, 446 p.

Jurebie, Gheorghe. Pe frontierele identității (Sur les frontieres de l'identité). București, I.N.S.T., 1998, 253 p.

Kádár, Edit. Etnolingvisztikai vitalitás a szórványban (Oltszakadát) (Vitalité ethnolinguistique dans la situation d'isolement (Săcădate). In: Ny Ir K, 2000, 44, nr. 1-2, p.69-107.

Kallós, Nicolae. Crâmpeie de viață din secolul XX. Un dialog consemnat de Sandu Frunză (Fragments de vie du XXe siecle. Dialogue notés par Sandu Frunză). Iași, Ed. Fundației Academice "AXIS", 2003, 127 p.

Kara, I. Din viața cotidiană a evreilor în Moldova și Țara Românească în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea (De la vie quotidienne des Juifs en Moldavie et Valachie). In: SAHIR, 1998, 3, p.55-61.

Karacașian, Madeleine. Cu și despre armeni (Avec et sur les Arméniens). Prefață de: Arachelian, Vartan. București, Ed. Ararat Tiped, 2001, 271 p.

*** Kettős tükörben. Az erdélyi magyar-szász irodalmi kapcsolatok történetéből. Im Doppelspiegel. Aus Geschichte der ungarisch-sächsischen literarischen Beziehungen in Siebenbürgen (). Ed.: Szabó, Zsolt. Kolozsvár, Mûvelődés Kiadó, 1999, 64 p.

*** Kinládni ebben az országban? Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiröl (Enquête sur les conditions spirituelles du maintien des Hongrois de Roumanie). Szerkesztette: Salat, Levente. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002, 296 p.

*** Kisebbségi alternatívák. Kisebbségi kérdések megjelenitése a "Magyar Kisebbségben" (1995-2000) (La question des minorités dans la revue "Magyar Kisebbség"). Szerkesztelte: Györgyjakab, Izabella. Sepsiszentgyörgy, Ed. T3, 2002, 306 p.

Klosek, Eugeniusz. Miêdzy polskč a rumuńskč œwiadomoœcič narodowč w œrodowiskach polonijnych poludniowej Bukowiny In: Relacje polska-rumuńskie. Relații polono-române. Suceava, 2003, p.191-211.

Kolangian, Suren. Vasken I (1908-1996), patriarh suprem al tuturor armenilor (1955-1996) (Vasken I, patriarche supreme de tous les arméniens). Note și adaptare de: Karacașian, Madeleine. București, Ed. Ararat, 1998, 175 p.

Korber-Bercovici, Miriam; Moisie, Beno. Die Letzten veilleicht. Alte judische Menschen in Bukarest und Jassy (1898-1998) (). Vorwort von: Cortea-Hoișie, Andrei. Hg. von: Wiehn, Erhard Roy. Konstanz, Hartung-Gorre, 1998, 116 p.

Kordé, Zoltán. A székely kérdés története (L'histoire du probleme des Sicules). Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 1997, 60 p.

Kovács, András. Az erdélyi szombatosság nyomában (Sur les traces des "sâmbetiști" de Transylvanie). Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1999, 168 p.

*** A kozépkori Székelység (Les Sicules au Moyen Age). Valogatás: Kordé, Zoltán. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2000, 320 p.

Krauss, Joachim. From Slavery to the Mahala: Roma in Romania - Just a "Social Problem" of Long Duration? In: Romania and Europe. București, 2000, p.113-120.

Kristó, Gyula. A székelyek őstörténetéről (Sur l'ancienne histoire des Sicules). In: Historia manet. București, 2001, p.227-236.

Kuller, Hary. 50 de ani de istorie a iudaismului român oglindiți în Arhiva Filderman (50 ans d'histoire du judaisme roumain refleté dans les Archives Filderman). In: BCMA, 2002, nr. 8-9, p.109-147.

Kuller, Hary. A computerized system of processing the information on the history of the Jews in Romania. In: SJ, 1998, 7, p.158-176.

Kuller, Hary. Evreii în România anilor 1944-1949. Evenimente, documente, comentarii (Les Juifs en Roumanie dans les années 1944-1949. Evénements, documents, commentaires). București, Ed. Hasefer, 2002, 546 p ; BCMA, 2002, nr. 8-9, p. 22-35.

Kuller, Hary. Istoria evreilor din România în date. Considerații metodologice (L'histoire des Juifs de Roumanie en dates. Considérations méthodologiques). In: SAHIR, 2000, 5, p.38-55.

Kuller, Hary. Istorie comună și/sau paralelă (Histoire commune et/ou parallele). In: Evreii în societatea și conștiința istorică românească. București, 2003, p.36-45.

Kuller, Hary. Procesul de permanență - ruptură în dinamica postbelică a evreilor din România (Le processus de permanence - rupture dans la dynamique d'apres guerre des Juifs de Roumanie). In: BCMA, 2000, nr. 6, p.80-95.

*** Kultura russkih-lipovan (russkih staroobrjadcev) v nacional'nom i mezdunarodnom kontekste. Vol. II-III (La culture des Russes-lipoveni orthodoxes d'ancien rite de Roumanie en contexte national et international). București, Ed. Ararat, 1998, 288 p ; Ed. Kriterion, 2001, 508 p.

Lascu, Stoica. Dobrogea modernă (1878-1916). Minoritatea bulgară (Minorité bulgare en Dobroudja). In: Tomis, 2001, 6, nr. 2, p.13-14.

Lascu, Stoica. Evreii din Brăila în lumina unui document comentat și adnotat din anul 1915 (Les Juifs de Brăila dans un document commenté et annoté). In: A  Br., 2001, 4, nr. 4, p.301-314.

*Lascu, Stoica. Prezențe ale turco-tătarilor în viața spirituală a Dobrogei (1913-1915) (Présences des Turco-tatars dans la vie spirituelle de Dobroudja). In: Tătarii în istoria românilor. Constanța, 2004, p.13-42.

Lascu, Stoica. Repere ale prezenței bulgarilor în Dobrogea (1878-1916) (Reperes de la présence des Bulgares en Dobrogea). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu. Focșani, 2000, p.132-148.

Lascu, Stoica. Repere ale prezenței turco-tătarilor în Dobrogea modernă (1878-1916) (Reperes de la présence turque-tatare en Dobroudja moderne). In: AMMR, 1999, 2, p.243-251.

Lazăr, Costel Cristian. Considerații privind relațiile interetnice din județul Ciuc în perioada interbelică (Considérations concernant les relations interethniques du départament Ciuc dans la période de l'entre-deux-guerres). In: Angustia, 2000, 5, p.119-126.

Lazăr, Costel Cristian. Influența statului maghiar asupra relațiilor interetnice din România, cu privire specială asupra spațiului secuiesc (L'influence de l'Etat hongrois sur les relations inter-ethniques de Roumanie, a référence spéciale sur l'espace des Sicules). In: Angustia, 2001, 6, p.185-192.

Lazăr, Osy; Weimberg, Solomon. Din istoria comunității evreilor din Galați (De l'histoire de la communauté juive de Galați). In: SAHIR, 2001, 6, p.11-27.

Lăcătușu, Ioan. Aspecte ale conviețuirii interetnice din județele Covasna și Harghita (Aspects de la cohabitation interethnique dans les départements Covasna et Harghita). In: BLCCAȘ, 1998-2001 [2002], 2, p.89-92.

Lăcătușu, Ioan. Considerații privind evoluția structurii etnice și confesionale a localităților județului Covasna între 1850 și 1992 (Considérations concernant l'évolution de la structure ethnique et confessionnelle des localités du département Covasna). In: Angustia, 1998, 3, p.339-357.

Lăcătușu, Ioan. Spiritualitate românească și conviețuire interetnică în Covasna și Harghita (Spiritualité roumaine et cohabitation interethnique en Covasna et Harghita). Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2002, 350 p.

*** Lehet-nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937-1987) (Interpretations d'existence comme minorité). Editor: Cseke, Péter. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 1995, 258 p.

Leibovici-Laiș, Șlomo. Atât de diferiți, dar luptând pentru aceeași cauză... [A. I. Zissu; W. Filderman, A. Șafran] (A. I. Zissu, W. Filderman et A. Șafran unis dans la lutte pour la sauvegarde de la communanté juive). In: MI, 2003, 37, nr. 10, p.77-79.

Leibovici-Laiș, Șlomo. Comitetul Democratic Evreiesc. Formație politică evreiască sau JEF Secția românească (Le Comité Démocratique Juive. Formation politique juive où la Section roumaine d'JEF). București, s.n., 2003, 175 p.

Lihaciu, Ion. Câteva considerații în legătură cu statutul limbii idiș în România în prima jumătate a secolului al XX-lea (Le statut de la langue idiș en Roumanie). In: SAHIR, 2001, 6, p.228-240.

Luchescu, Laura. Imaginea liderului în cadrul comunității țigănești din Buziaș (L'image du leader dans la communauté tzigane de Buziaș). In: AIO, 2003, 4, p.309-316.

Lungu, Delia Cristina. Migrația etnicilor sași din Mediaș (La migration des ethniques allemande de Mediaș). In: GCS, 1999, 3, nr. 5, p.73-80.

Lungu, Delia Cristina. Scrisorile etnicilor sași medieșeni emigrați în Germania (Les lettres des Allemands de Mediaș émigrés en Allemagne). In: GCS, 2001, 4-5, nr. 6-7, p.71-77.

*** Maghiarii din România. Mărturii documentare (1956-1968) (Les Hongrois de Roumanie. Documents). Editori: Nastasă, Lucian; Andreescu, Andreea; Varga, Andrea. Cluj-Napoca, Centrul pentru Resurse și Diversitate Etnoculturală, 2003, 1006 p.

*** Maghiarii din România și etica minoritară (1920-1940) (Les Hongrois de Roumanie et l'étique minoritaire). Ediție de: Nastasă, Lucian; Salat, Levente. Cluj-Napoca, Centrul pentru Resurse și Diversitate Etnoculturală, 2003, 315 p.

Magyari, Nándor L. Politicile minoritare în "Tranziție" (Les politiques minoritaires en "Transition"). In: Studia soc., 1997-1998, 42-43, nr. 1-2, p.97-121.

Makkai, Sándor. Magunk reviziója (Auto-révision). Csíkszereda, Ed. Pro Print, 1998, 136 p.

Maksutovici, Gelcu. Albanezii din Constanța (Les albanais de Constanța). In: Interetnica, 2001, nr. ianuarie, p.23-24.

Maksutovici, Gelcu. Minoritățile naționale și Marea Unire (Les minorités nationales et la Grande Union). In: DI, 2000, 5, nr. 6, p.10-12.

Marinescu, Gh. C. Diplomația României și tratatele internaționale privind minoritățile naționale (La diplomatie roumaine et les traités internationaux). Iași, Ed. Dosoftei, 2000, 332 p.

*** A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. Vol. II (De 'histoire des Hongrois du dép. de Mureș. Etudes). Szerkesztette: Pál-Antal, Sándor; Szabó, Miklós. Târgu Mureș, Ed. Mentor, 2001, 400 p.

Massino, Jill. "Ei ne-au spus că trebuie să reconstruim ceea ce au distrus nemții". Povești ale femeilor deportate (Contes des femmes déporties). In: AIRIR, 2003, 2, p.362-383.

Matei, Dorin. Istoria Comunității evreiești din România în paginile revistei "Magazin istoric" (L'Histoire de la Communauté juive de Roumanie dans les pages de la revue "Magazin istoric"). In: Evreii în societatea și conștiința istorică românească. București, 2003, p.85-88.

Matzek, Wenzel; Borza, Lygia. Dunărea albastră și șvabii din Banat (Danube bleue et les Saxons de Banat). Arad, Ed. Gutenberg, 2002, 75 p.

*Mândruț, Stelian; Ciobanu, Vasile. Lucrările apărute în limba română despre minoritatea germană din România (1990-2001) (Les oeuvres en roumain, au sujet de la minorité allemande de Roumanie). In: Bibliografia cărților apărute în limba minorităților naționale și despre minoritățile naționale din România în perioada 1990-2001. București, 2003, p.70-107.

*Mârza, Iacob; Drăghiță, Zevedei-Ioan. Italiani ad Alba Iulia nell'epoca del Principato autonomo di Transilvania (1541-1691) In: L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli. Brăila, Venezia, 2004, p.147-157.

Mehr, Boris Marian. Evreii. Istorie. Valori (Les Juifs. Histoire. Valeurs). București, Ed. Hasefer, 2000, 320 p.

*** Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri și azi (Juifs de Banat, au passé et a présent). Volum coordonat de: Vultur, Smaranda. Postfață de: Neumann, Victor. Iași, Ed. Polirom, 2002, 465 p.

*** Memorialul martirilor evrei din România "Dr. Moses Rosen" (Mémorial des martyres juifs de Roumanie "Dr. Moses Rosen"). Ediție de: Benjamin, Lya. București, Ed. Hasefer, 2003, 80 p.

*Mihail, Eugenia Zamfira. Óśćóćés đïëéôéóôéêćs-ćêêëçóéáóôéêçs ìćôáîő eńáêçs êáé ńïőìáíéêùő śùöùí. In: BSRSN, 2001-2002, p.105-111.

Mihăilă, Gheorghe. Seminarul internațional Identitatea culturală a romano-catolicilor (ceangăi) din Moldova (Le Séminaire international intitulé Identité culturelle des romano-catholiques (ceangăi) de Moldavie). In: Academica, 2002, 12, nr. 1, p.34-35.

Mihu, Achim. Grupul minoritar (Le groupe minoritaire). In: Cetatea, 2001, 4, nr. 11, p.1, 14 ; nr. 12, p. 4.

Mikó, Imre. Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés (Le village transylvain et le probleme national). Csíkszereda, Ed. Pro Print, 1998, 208 p.

Milin, Miodrag; Milin, Andrei. Sârbii din România și relațiile româno-iugoslave. Studiu și documente (1944-1949) (Les Serbes de Roumanie et les relations roumaino-yugoslaves. Etude et documents). Cuvânt înainte de: Mureșanu, Camil; Markoviă, Danillo Ț.. Postfață de: Bugarski, Stevan. Vârșet, Timișoara, 2004, 277 p.

Milin, Miodrag; Stepanov, Ljubomir. Sârbii din România în Golgota Bărăganului (Les Serbes de Roumanie dans l'Enfer de Bărăgan). Timișoara, s.n., 2003, 348 p.

Millea, Zeno. 1989-998. O istorie "maghiaro-maghiară" în citate (Une histoire "hongroise-hongroise" par des citations). București, Ed. ARED, 1999, 136 p.

*** Minoritarul imaginar, minoritarul real (Minoritaire imaginaire, minoritaire réel). Redactor responsabil: Colta, Elena Rodica. Arad, s.n., 2003, 458 p.

*** Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Evreii din România (1945-1965) (Minorités ethnoculturelles. Documents. Juifs de Roumanie). Editori: Andreescu, Andreea; Nastasă, Lucian; Varga, Andrea. Cuvânt înainte de: Rotman, Liviu. Cluj-Napoca, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2003, 735 p.

*** Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Țiganii din România (1919-1944) (Minorités ethnoculturelles. Documents. Les Tzigans de Roumanie). Volum editat de: Nastasă, Lucian; Varga, Andrea. Cuvânt înainte de: Zub, Alexandru. Cluj, Centrul de Resurse pentru diversitate etnoculturală, 2002, 683 p.

*** Minoritățile între identiate și integrare (Les minorités entre identité et intégration). Redactor responsabil: Colta, Elena Rodica. Arad, Complexul Muzeal Arad, 1999, 188 p.

*** Minoritățile naționale din România (Minorités nationales de Roumanie). Coordonatori: Anghel, Ionuț; Mihai, Cristi; Antonian, Eduard. București, Ed. Kham, 2001, 292 p.

Mirciov, Rafael. Lagera na deportirvanjetu. Starni ud Baraganscija lager (1951-1956) (Le camp de déportation. Pages du camp de Bărăgan). Timișoara, Ed. Mirton, 2002, 385 p.

Moca, Rudolf. Țiganii - între magie și realitate. Originea, migrația, limba, obiceiurile și cultura țiganilor (Les Tzigans - entre magie et réalité). In: Interetnica, 2001, nr. iunie-iulie, p.24-27 ; 28-30 (în lb. romani).

*** Model de conviețuire în Europa Centrală și de Est (Modele de cohabitation en Europe Centrale et de l'Est). Redactor responsabil: Colta, Elena Rodica. Arad, Complexul Muzeal Arad, 2000, 328 p.

*** Modelul românesc de relații interetnice. Interethnic Relations in post-communist Romania (). Edited by: Nastasă, Lucian; Salat, Levente. Cluj-Napoca, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2000, 401 p.

Morar, Nicolae Marcel. Aspecte privind problema evreiască în prima jumătate a secolului XX în Transilvania și Banat (Des aspects concernant le probleme des Juifs dans la premiere moitié du XX-eme siecle en Transylvanie et Banat). In: AB, 1998, 6, p.505-510.

Mousille, Jean. Ceangăii din Moldova (La population des "ceangăi" de Moldavie). In: MI, 2003, 37, nr. 2, p.46-50.

Mudure, Mihaela. Coveting multiculturalism. Democracy and Higher Education in Minority Languages. The Case of Romania (). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2000, 180 p.

Müller, Cristina. A szilágysági németek rövid története (Breve histoire des Schwabes de Sălaj). In: Limes, 2000, 3, nr. 3-4, p.227-230.

Mund, Ana. Biserica și școala în comunitatea slovacă din România (L'église et l'école de la communauté slovaque de Roumanie). In: Sargeția, 1999-2000, 28-29, nr. 1, p.329-332.

Nacu, Igor. Germanii basarabeni în cadrul României interbelice (Les Allemands de la Bessarabie dans le cadre de la Roumanie d'entre-deux-guerres). In: AANTIM, 1999, p.212-214.

Nagy, Csongor István. A romániai kisebbségi jog 1945 és 1989 közötti történetének tendenciái, különös tekintettel a romániai magyarság történetére (Directions de l'histoire du droit des minorités de Roumanie; les Hongrois). In: MK, 2002, 7, nr. 2, p.292-338 ; nr. 3, p. 257-282.

Nagy, Lajos. A kisebbégek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában (La situation des minorités dans la Grande Roumanie). Székelyudvarhely, HKKE, 1994, 300 p.

Nagy, Sándor. A regáti magyarság (Les Hongrois de la Roumanie du Sud des Carpathes). Sajtó alá rendezte.: Nagy, Csaba Sz.. Utószó: Demény, Lajos. Kolozsvár, Bethlen Könyvek Kiadó, Sopron, Diaszpóra Könyvek Kiadó, 2000, 328 p.

Narai, Eusebiu. Aspects concernant la situation des Allemands de Caraș entre 1945-1948. In: SIB, 2002-2003, 26-27, p.153-173.

*Nastasă, Lucian. Between Tolerance and Intolerance. The Jews in Comunist Romania (1945-1955) In: Tolerance and Intolerance. Pisa, 2004, p.71-90.

*Nastasă, Lucian. Evreii din România între toleranță și intoleranță în primul deceniu al regimului comunist (Les Juifs de Roumanie entre tolérance et intolérance dans la premiere décennie du régime communiste). In: Minoritar imaginar, minoritar real. Arad, 2004, p.147-174.

Năstase, Adrian. Drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale. Vol. I-IV (Les droits des gens appartenant aux minorités nationales). Ediție de: Frailich, Roxana. București, Monitorul Oficial, 1998, 824, 400, 688, 920 p.

Negru, Nina. Chestiunea israelită și Eminescu (Le question israelite et Eminescu). In: FR, 2000, 2, nr. 2(5), p.19-22.

Negrușa, Dumitra. Amintiri din școala bulgară (Souvenirs de l'école bulgare). București, Comunitatea BRATSTVO, 2000, 168 p.

Németh, László. Magyarok Romániában (Les Hongrois en Roumanie). Összeálíitotta: Nagy, Pál. Târgu Mureș, Mentor Kiadó, 2001, 427 p.

Neumann, Victor. De la Imperiul Austro-Ungar la statul român. Cazul evreilor din Banat (De l'Empire Autriche-Hongrois a l'Etat roumain. Le cas des Juifs de Banat). In: SAHIR, 1999, 4, p.109-136 ; SH, 2002, 2, p. 30-60 (în lb. engleză).

Neumann, Victor. Evreii din Banat și Transilvania de Sud în anii celui de-al doilea război mondial (Les Juifs de Banat et Transylvanie de Sud pendant la Deuxieme Guerre Mondiale). In: România și Transnistria: Problema Holocaustului. București, 2004, p.145-161.

Neumann, Victor. Istoria evreior din Banat (L'histoire des Juifs de Banat). București, Ed. Atlas, 1999, 272 p.

Neumann, Victor. The Jews in past-war historiography. Standpoints concerning methodological controversies. In: SJ, 1998, 7, p.177-180.

Neumann, Victor. A XIX. századi romániai antiszemitizmus kulturális irányjelzői (Reperes culturels de l'antisémitisme roumain du XIXe siecle). In: Europa-Annales, Budapesta, 1998, 3, p.101-126.

Niculae, Cornel Dan. Războiul nevăzut al evreilor sioniști cu românii (La guerre cachée des Juifs contre les Roumains). București, Ed. Bux, 2003, 324 p.

Nistor, Ionuț. Problema evreiască la începutul secolului al XX-lea (La question juive). In: Erasmus, 2002, nr. 13, p.188-195.

*** O istorie a evreilor din România în date. Vol. I-II (De la începuturi până la 1944) (L'histoire des Juifs de roumanie en dates chronologiques). Ediție de: Kuller, Hary. București, Ed. Hasefer, 2000, 374, 296 p.

*** Obiecte rituale iudaice din România. Monografie (Objets, rituales juifs de la Roumanie). Autori: Kuller, Hary; Kara, I.; Cajal-Marin, I.; Benjamin, Lya; Petrescu, Paul. București, Ed. Hasefer, 1999, 192 p ; și în limba engleză.

Oișteanu, Andrei. The Demonizing of the Jew - a Comparative Study of Ethnic Imagology. In: SH, 2002, 2, p.135-155.

Oișteanu, Andrei. The legend of the wandering Jew in Europe and in Romania. In: SH, 2001, 1, p.63-73.

Oișteanu, Andrei. Romanian Tolerance toward the Jews: Between Myth and Reality. In: SH, 2003, 3, p.83-101.

Omer, Sevghin. Haholii. In: MI, 2004, 38, nr. 4, p.19/22.

Orbánné Ágoston, Ilona. A marosvásárhelyi IKE története (1924-1947) (L'histoire de l'organisation de jeunesse IKE de Târgu Mureș). In: R Sz., 2000, 93, nr. 2, p.165-172.

Pál, Antal Sándor. Székely önkormányzati történet (L'histoire de l'autonomie des Sicules). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2002, 488 p.

Palty, Sonia. Evrei, treceți Nistrul. Însemnări din deportare (Juifs, traversez le Nistre. Notes de la déportation). București, Ed. Fundației Culturale "Libra", 2002, 292 p.

Pană, Virgil. Câteva considerații privind mișcarea politică maghiară din România (1919-1939) (Quelques considérations sur le mouvement politique Hongrois de la Roumanie). In: Angustia, 1999, 4, p.349-352.

Pană, Virgil. Considerații privind prezența minoritarilor în structurile administrative ale Transilvaniei interbelice (Considérations concernant la présence des minoritaires dans les structures administratives de la Transylvanie d'entre les deux guerres mondiales). In: Ziridava, 2000, 22, p.223-230.

Pană, Virgil. Politica statului român față de minoritățile sale etnice (La politique de l'état roumain vis-a-vis de ses minorités). In: AUDC geogr. ist., 1998, p.275-286 ; 1999, p. 223-251.

Pană, Virgil. Situația etnicilor minoritari în economia județului Mureș (1919-1940) (La situation des ethniques minoritaires dans l'économie du département Mureș). In: Societate și civilizație. Târgu-Mureș, 2002, p.512-521.

Pascal, Pincu. Comentarii privind cartografia evreilor din Piatra Neamț din anul 1859 (Commentaires sur la cartographie des Juifs de Piatra Neamț). In: SAHIR, 1999, 4, p.67-93.

Pascal, Pincu. Contribuția evreilor din Piatra Neamț la dezvoltarea economică a orașului (La contribution des Juifs de Piatra Neamț au développement économique de la ville). In: SAHIR, 2001, 6, p.28-47.

Pascal, Pincu. Sinagogi și rabini la Piatra Neamț. In: SAHIR, 2001, 6, p.119-132.

Patterson, G. James. Balkan. Immigration to the North America: the Greek and Romanian Cases In: Études roumaines et aroumaines. Paris, Bucarest, 1990, I, p.100-103.

Pavel, Eduard. Brătienii și problema minorităților (Les Brătianu et le probleme des minorités). In: Zargidava, 2002, 1, p.99-104.

Pavel, Sorin; Popa, Nicolae. Integration and Assimilation in the Urban Environment of Timișoara In: Danube-Criș-Mureș-Tisa Euroregion Geoeconomical Space of Sustainable Development. Timișoara, Novi-Sad, Szeged, Tübingen, 1999, p.319-326.

Pădurean, Corneliu. Contribuții la cunoașterea structurii etnice a comitatului Arad în secolul al XIX-lea (Contributions a faire connaître les structures ethniques du comitat d'Arad). In: Ziridava, 2002, 23, p.169-178.

Pânzar, Ioan. Armenii din Suceava. Schiță istorică narativă (Les Arméniens de Suceava). Suceava, Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 1998, 58 p.

Pârvu, Nicolae. Gugulanii, destine și pasiuni (Les "Gugulani", destins et passions). Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 280 p.

Pecican, Ovidiu. Ki csángó? (Qui est "ciangău"?). In: Korunk, 2003, 14, nr. 9, p.21-24.

Penciu, Gheorghe. Vagoanele morții (Les trains de la mort). In: Memoria, 2003, nr. 44-45, p.81-96.

Petraru, Marius. Viața cultural-artistică a polonezilor bucovineni (La vie culturelle-artistique des Polonais de Bucovine). In: Relacje polska-rumuńskie. Relații polono-române. Suceava, 2003, p.165-190.

Petre, Marius-Liviu. Elemente privind evoluția minorității italiene din Dobrogea (1878-1947) (Eléments sur 'évolution des minorités italiennes de Dobrogea). In: Tomis, 2003, nr. 11, p.83-85.

Petre, Marius-Liviu. Prezența italienilor în Dobrogea (1878-1947) (La présence des Italiens en Dobroudja). In: RI, 2003, 14, nr. 3-4, p.109-114.

Petrescu, Cristina. Who Was the First in Transylvania. On the Origins of the Romanian-Hungarian Controversy over Minority Rights. In: SP, 2003, 3, nr. 4, p.1119-1148.

Pintescu, Florin. Aspecte din viața comunităților polone din Bucovina în perioada interbelică (Aspects de la vie des communautés polonaises de Bucovine entre-les-guerres). In: Suceava, 1999-2001, 26-28, p.473-488.

Pintescu, Florin. Atitudinea germanilor din Bucovina față de regimul românesc în anul 1919 (L'attitude des Allemands de la Bucovine par rapport au régime politique roumain en 1919. Analyse de cas). In: CCS, 1999, nr. 5, p.267-274.

Pintescu, Florin. Date statistice relative la populația germană din județul Rădăuți în perioada interbelică (Données statistiques relatives a la population allemande du département de Rădăuți dans la période d'entre les deux guerres). In: CCS, 2000-2001, nr. 7-8, p.123-130.

Pintescu, Florin; Hrenciuc, Daniel. Din istoria polonezilor din Bucovina (1774-2002) (De l'histoire des Polonais de Bucovine). Suceava, Uniunea "Dom Polski", 2002, 248 p.

Pitariu, Horia D. A model of Interethnic Conflict Management in Romanian Organizations. In: Studia psych.-paed., 1999, 44, nr. 1-2, p.11-22.

Plainer, Zsuzsa. A területi autonómia igénye két különböző erdélyi városban (La prétention d'autonomie téritoriale dans deux villes transylvaines différentes). In: Korunk, 2000, 11, nr. 1, p.91-99.

Plajer, Dietmar. Siebenbürgisch-sächsische Nachbarschaften vom 16.bis zum Ausgang des 19.Jahrhunderts. In: Forschungen, 1998, 41, nr. 1-2, p.175-209 ; 1999-2000, 42-43, p. 189-216.

Platon, Gheorghe. Populația evreiască din târgurile și orașele Moldovei la mijlocul secolului al XIX-lea. Raport numeric - pondere economică (La population juive des bourgs et des villes de Moldavie. Rapport numérique - situation économique). In: SAHIR, 1998, 3, p.160-176.

Pokrzyńska, Magdalena. Transgraniczne orientacje polskich migrantów z Nukowiny w procesie ksztaltowania siê kukowińskiej wspólnoty regionalnej In: Relacje polska-rumuńskie. Relații polono-române. Suceava, 2003, p.212-223.

Pop, Dumitru. Integrarea țiganilor în comunitatea satului Cătina din Câmpia Transilvaniei (L'intégration de Tzigans dans la communité du village Cătina de Câmpia Transilvaniei). In: AMET, 1999, p.329-342.

Pop, Ioan-Aurel. Influențe ale culturii sașilor brașoveni asupra românilor din Șchei în secolul al XVIII-lea (Influences de la culture des saxons de Brașov sur les roumains de Șchei). In: Tentația Istoriei. Cluj-Napoca, 2003, p.557-562.

Popa, Anghel. Aromânii din Bucovina (Les Roumains macédoins de Bucovine). Câmpulung Moldovenesc, Ed. Fundației Culturale "Alexandru Bogza", 2000, 168 p.

Popa, Bogdan. A Survey of the Statutus of the German Minority in Romania (1918-1950). In: Erasmus, 2002, nr. 13, p.31-41.

Popa, Ioan; Timar, Dana. Interculturalitate româno-săsească pe valea Hârtibaciului (Interculturalité roumaino-saxons sur la vallée de Hârtibaciu). In: C. Silv., 2002, 5, nr. 3-4, p.32-37.

Popa, Nicolae. Timișoara Mass-Media between Ethnocentrism and Interculturality In: Danube-Cris-Mureș-Tisa Euroregion Geoeconomical space of Sustainable Development. Timișoara, Novi-Sad, Szeged, Tübingen, 1999, p.41-52.

*Popescu, Liviu. Țiganii între marginalizare și integrare. De la stereotipul basmului românesc la contemporaneitate (Les Tzigans entre marginalisation et intégration). In: AUDC ist., 2003, 5, p.266-274.

Poruciuc, Anneliese. Die Werder Sachsen und ihre Mundart (). Iași, Ed. Demiurg, 2000, 130 p.

Potra, George G. Contribuțiuni la istoricul țiganilor din România (Contributions a l'histoire des Tzigans de Roumanie). Ediție de: Postelnicu, Ștefan. București, Ed. Curtea Veche Publishing, 2001, 336 p ; Ed. Mihai Dascăl, 2002, 377 p.

Pozsony, Ferenc. Egy Szeben megyei magyar szórványközösség (Communanté hongrois diasporale dans le département Sibiu). In: EM, 2000, 62, nr. 3-4, p.185-192.

Pozsony, Ferenc. A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után (Les efforts des "ceangăi" de défendre leurs interêts apres 1989). In: Korunk, 2003, 14, nr. 9, p.3-20.

*** Provincia 2000. Antologie (Province 2000. Anthologie). Editori coordonatori: Molnár, Gusztáv; Székely, Elek. Târgu Mureș, Ed. Pro Europa, 2001, 358 p.

Purici, Ștefan. Evreii și românii din Bucovina, 1918-1923: împreună sau separat? (Les Juifs et les Roumains de Bucovine). In: SAHIR, 2003, 8, p.124-148.

Raceu, Dorina-Elena. Repere monografice privind așezări locuite de slovaci în județul Arad și Timiș (Reperes monographiques sur les habitats des Slovaques dans les dép. d'Arad et Timiș). In: AMET, 2002, p.211-230.

Raceu, Dorina-Elena; Sârbu, Anca. Mărturii de continuitate culturală la evreii din nordul Moldovei (Continuité culturelle chez les Juifs du Nord de Moldavie). In: Ethnos, 2004, nr. 5, p.259-320.

Radu, Sorina. Problematica eliberării țiganilor în contextul revoluției de la 1848 (La problématique de la mise en liberté des Tzigans dans le contexte de la révolution de 1848). In: Symposia, 2002, nr. 1, p.269-283.

Rain, Lily. Căsătoria etnic mixtă și dilemele ei culturale (Le mariage ethnique mixte et ses dilemmes culturels). In: Angustia, 1998, 3, p.327-331.

Ram, Melanie H. Minority Relations in Multiethnic Societies: Accessing the European Union Factor in Romania. In: RJSP, 2001, 1, nr. 2, p.63-90.

Ratcu, Ileana-Maria. Huțulii (Les "Huțules" [population polonaise de Bucovine]). In: C. Silv., 2002, nr. 2, p.15-17.

Rădulescu, Toma; Duțescu, Mihai; Pârșoveanu, Florin. Spiritualitatea elenă în Oltenia. Vol. I (Din neolitic până în secolul al XVI-lea) (Spiritualité grecque en Oltenia). Craiova, Ed. Morin, 2002, 86 p.

*** Relații interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineană din secolul al XVIII-lea și până în prezent (Relations interethniques dans la zone de contact roumaine-hongroise-ukrainienne depuis le XVIIIe siecle jusqu'au présent). Coordonatori: Gehl, Hans; Ciubotă, Viorel. Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 1999, 597 p ; ediție trilingvă.

*** Research on the Roma (). București, Ed. Expert, 2001, 78 p.

Rezachevici, Constantin. Găgăuzii. Originea lor (Les găgăuzi. Leur origine). In: Cugetul, 2001, nr. 1, p.14-23.

Ricci, Antonio. Gli Italiani in Romania: migranti cattolici tra Ottocento e Novecento In: I Romeni e la Santa Sede. Bucarest, Roma, 2004, p.206-225.

*** Romii: de la abordări regionale la cele naționale sau locale (Les Tzigans: entre l'image régionale et nationale ou locale). București, s.n., 2001, 48 p.

*** Romii în România (Les Tzigans en Roumanie). Coordonatori: Zamfir, Cătălin; Preda, Marian. București, Ed. Expert, 2002, 356 p.

Rosen, Avram. Contribuția evreilor la programul industrial în România interbelică (La contribution des Juifs au programme industriel dans la Roumanie d'entre les guerres). București, Ed. Hasefer, 2002, 291 p.

Rosen, Avram. Outlook and methodology in the study of the economic aspects of the history of the Jews in Romania. In: SJ, 1998, 7, p.132-150.

*Rotman, Liviu. Memory of the Holocaust in Communist Romania: from Minimization to Oblivion In: The Holocaust and Romania. Bucharest, 2003, p.205-216.

Rotman, Liviu. The Romanian Jewish World at the Turn of the 19th Century as Seen by a European: Isaac Astruc. In: SH, 2003, 3, p.17-22.

Rotman, Liviu. A Scholarly Urgency: the Social History of Romanian Jewry. In: SH, 2002, 2, p.21-29.

*Runcan, Nechita. Conviețuiri etnico-religioase în Dobrogea. Scurtă privire istorică (Cohabitations ethnico-religieuses en Dobrogea. Breve histoire). In: AUO, 2002-2003, 1, nr. 1, p.235-246.

Rusu, Victor. Ițic și lumea lui. O istorie a evreilor din România, istoria târgurilor și a oamenilor săi (Ițic et son monde. L'histoire des Juifs de Roumanie, l'histoire de foires et des gens). București, Ed. Hasefer, 2000, 236 p.

Sacalău, Paula. Din inima Pindului la Dunăre (Des Pindes au Danube). In: BSRSN, 2001-2002, p.159-167.

Sacalău, Paula. Grecii din România (Les Grecs de Roumanie). Cuvânt înainte de: Filitti, Georgeta. București, Ed. Omonia, 2003, 309 p.

Salamon, Mártoni László. Cimitirele evreiești ale Clujului (Les cimetieres juifs de Cluj). In: Interetnica, 2001, nr. august, p.17-18.

Salat, Levente. Etnopolitika (Ethnopolitique). Târgu Mureș, Ed. Mentor, 2001, 345 p.

Sanie, Silviu. Contribuții la cunoașterea morfologiei stelelor și simbolismului funerar iudaic în estul României (Contributions a faire connaître la morphologie des étoiles et du symbolisme funéraire judaïque a l'Est de Roumanie). In: SAHIR, 2000, 5, p.56-86 ; 2001, 6, p. 108-118; 2003, 8, p. 9-24.

Sanie, Silviu. Cultura iudaică la Iași (La culture juive a Iași). In: SAHIR, 2002, 7, p.20-38.

Sanie, Silviu. Sfârșitul unor comunități și câteva aspecte ale cercetării istoriei evreilor din România (La fin de certaines communautés et aspects de la recherche de l'histoire des Juifs de Roumanie). In: SAHIR, 1999, 4, p.185-192.

Sass, Mária. Deutsch-rumänische Kontaktbeziehungen in Siebenbürgen von der Siebenbürgischen Schule/Școala Ardeleană bis 1918. In: Forschungen, 1999-2000, 42-43, p.161-170.

Satco, Emil. O teză de doctorat din anul 1945, de mare interes [Huțanii din Bucovina. Studiu anthropogeografic și etnografic. De George Nimigeanu] (Une these de doctorat de grand intérêt). In: CCS, 2000-2001, nr. 6-8, p.363-364.

Săvulescu-Voudouris, Monica; Fuchs, Camil. Identitatea iudaică după cel de-al doilea război mondial. Jewish Identity after the Second World War (). București, Ed. Hasefer, 1999, 140 p.

Sârbu, Anca. Contribuții la viața comunității armene din București (Contributions a la vie de la communauté armene de București). In: AMET, 2002, p.471-477.

Scaari, David. Comunitatea evreilor din Cernăuți în perioada administrației românești între cele două războaie mondiale (La communauté juive de Cernăuți a l'époque de l'administration roumaine entre les deux guerres). In: SAHIR, 1999, 4, p.137-184.

Schechter, I. Biografia romanțată a evreului (Biographie du Juif). București, Ed. Hasefer, 2002, 158 p.

Schwefelberg, Arnold. Amintirile unui intelectual evreu din România (Les souvenirs d'un intellectuel juif en Roumanie). Ediție de: Volovici, Leon. București, Ed. Hasefer, 2000, 216 p.

*** Schwester Patricia B. Zimmerman. Eine Monographie (). Hg.: Diplich, Hans. Timișoara, Ed. Helicon, 1999, 110 p.

Scurtu, Ioan. Considerații privind istoria evreilor din România în perioada interbelică (Considérations sur l'histoire des Juïfs de Roumanie a l'entre-les-guerres). In: Evreii în societatea și conștiința istorică românească. București, 2003, p.12-22.

Scurtu, Ioan. Evreii din România în anii 1918-1938. Considerații generale (Les juifs de Roumanie). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu. Focșani, 2003, p.284-297.

Scurtu, Ioan. The Political-Juridical Statute of the Jews in Romania (1858-2004). In: HY, 2004, 1, p.93-108.

Scurtu, Ioan. Problema acordării cetățeniei evreilor din România, după Marea Unire din 1918 (La question de l'attribution de la citoyenneté aux Juifs de Roumanie, apres la Grande Union). In: Identitate națională și spirit european. București, 2003, p.551-559.

Scvorțova, A. I. Ruschie Basarabii: opât jizni v diaspore (1918-1940) (Les Russes de Bessarabie: l'expérience de la vie en diaspora). Chișinău, Ed. Pontos, 2002, 276 p.

Sebestyén-Spielmann, Mihály. Nyúlgát az idő ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez. Tanulmányok, esszék, cikkek (Etudes, essais, articles sur l'histoire des Juifs de Transylvanie). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2000, 360 p.

Selian, Sergiu. Schiță istorică a comunității armene din România (Récit historique de la communauté arménienne). București, Ed. Ararat Tiped, 1999, 144 p.

*** Semnal. Culgere de texte cu referire la antisemitism (Signal. Recueil de textes sur l'antisémitisme). Prefață de: Pleșu, Andrei. București, Ed. Vivaldi, 2000, 91 p.

Shafir, Michael. Ex Occidente Obscuritas: the Diffusion of Holocaust Denial from West to East. In: SH, 2003, 3, p.23-82.

*Shafir, Michael. The Holocaust-Gulag Post-Communist "Competition": an Insurmountable Obstacle to Mutual Reconciliation? In: The Holocaust and Romania. Bucharest, 2003, p.177-187.

Shafir, Michael. Mișcările xenofobe și dilemele "includerii" și "excluderii": cazul minorității maghiare din România (Les mouvements xénophobes et les dilemmes de "l'inclusion" et de "l'éxclusion": le cas de la minorité hongroise de la Roumanie). In: Altera, 2000, 6, nr. 15, p.159-180.

Shafir, Michael. Negation at the Top: Deconstructing the Holocaust Denial Salad in the Romanian Cucumber Season. In: Xenopoliana, 2003, 11, nr. 3-4, p.90-122.

Simon, Răzvan. Alteritatea evreului în stereotipurile și clișeele românești post-comuniste (L'alterité du Juif dans les stéréotypes et les clichés roumains post-communistes). In: Erasmus, 2002, nr. 13, p.215-219.

Siupiur, Elena. Bălgarskite ucilista v Rumunija prez XIX vek (1858-1877). Dokumenti (L'enseignement bulgar en Roumanie pendant le XIXe siecle). Sofia, Akademicno Izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 1999, 578 p.

Solomovici, Teșu. România Judaica. O istorie neconvențională a evreilor din România. 2000 de ani de existență continuă. Vol. I-II (Roumanie judaïque. Une histoire nonconventionnelle des Juifs de Roumanie. 2000 ans d'existence continues). Postfață de: Cioran, Emil. Prefață de: Theodorescu, Răzvan. București, Ed. Teșu, 2001, 504, 382 p ; Ed. Tess Express, 2000, 764 p.

Solomovici, Teșu. Securitatea și evreii. Vol. I-II (La "Securitate" et les Juifs). Prefață de: Theodorescu, Răzvan. București, Ed. Ziua, 2003-2004, 535, 640 p.

Stan, Apostol. Evreii în România, în anii 1866-1868. Imigrație și reacție a puterilor garante (Les Juifs en Roumanie pendans les années 1866-1868. Immigration et réaction des pouvoirs garants). In: RI, 2000, 11, nr. 5-6, p.369-376.

Stan, Valentin. Tratatele minorităților 1919-1920 și structura garanțiilor internaționale (Les Traités des minorités et la structure des garanties internationales). In: Structuri politice în secolul XX. București, 2000, p.183-207.

Stanciu, Măriuca. The Comparative Approach - a Ticket to Integration (A New Perspective on Moses Gaster's Comparative Studies on Jewish Popular Literature). In: SH, 2003, 3, p.163-172.

Stefanko, Ondrej. Despre o utopie mai puțin cunoscută și despre unele aspecte istorice (Sur une utopie moins connue et sur quelques aspects historiques). In: OP, 1999, 4, nr. 1, p.1-8.

Stefanko, Ondrej. Slovacii din România. Repere istorice și situația actuală (Les Slovaques de Roumanie. Réperes historiques et la situation actuelle). In: OP, 2000, 5, nr. 3, p.187-203.

Stepanov, Ljubomir. Savez Srba u Rumuniji (1990-1997) (L'Union des Serbes de Roumanie). Temisvar, s.n., 1997, 239 p.

Stepanov, Ljubomir. Srbi u Knezu (Les Serbes de Satchinez, dép. de Timiș). Timișoara, Savez Srba u Rumuniji, 2001, 240 p.

*Stinghe, Horia. Despre germanii din Dobrogea (Des Allemands de Dobrogea). Constanța, s.n., 2003, 218 p.

Stoltz, Gabriela. Etnotipuri, în viziune relațională români - alți etnici (Ethnotypes dans la vision relationnelle roumains - d'autres ethniques). In: RRSB, 1999, 10, nr. 3-4, p.299-312.

*** Studii privind minoritatea română din județul Csongrad și minoritatea maghiară din județul Timiș (Etudes concernant la minorité roumaine du département Csongrad et la minorité hongroise du déparement Timiș). Timișoara, Ed. Orizonturi Universitare, 1999, 75 p ; ediție trilingvă.

*** Studii și documente privitoare la istoria Comunității Albaneze din România. Vol. I (Etudes et documents concernant l'historie de la Communauté Albanaise de Roumanie). Ediție de: Maksutovici, Gelcu. București, Uniunea Culturală a Albanezilor din România, 2000, 352 p.

Suttner, Ernst Christoph. Armenii și Episcopia de Gherla (Les arméniens et le Diocese de Gherla). In: Studia t. cat., 2004, 49, nr. 1, p.7-27 ; (și în lb. germană).

Suveică, Svetlana. Integrarea Basarabiei la România și minoritatea germană (L'intégration de la Bessarabie dans la Roumanie et la minorité allemande). In: Punți în istorie. Studii româno-germane. Iași, 2001, p.68-79.

Szegedi, Edit. Tradition as a Constitutive Element of the Transylvanian Saxon Identity in the 16th-17th Centuries. In: Colloquia, 2001-2002, 8-9, nr. 1-2, p.5-30.

Szilágyi, Georgina. Atitudini religioase și multiculturale în Transilvania (Attitudes religieuses et multiculturelles en Transylvanie). Timișoara, Ed. Napoca Star, 2003, 127 p.

*** Szilágysági magyarok (Les hongrois de Sălaj). Bukarest, Kriterion Kiadó, 1999, 700 p.

Șandru, Dumitru. Atitudinea evreilor din România față de comunism (1944-1948) (L'attitude de la population juive de Roumanie a l'égard du communisme). In: AIIX, 2002-2003, 39-40, p.499-515.

Șandru, Dumitru. Divergențe între Grupul Etnic German din România și Bisericile evanghelică și romano-catolică (Divergences entre le Groupe Ethnique Allemand de Roumanie et les Eglises protestantes et romaine-catholique). In: A  tot., 2000, 8, nr. 1-2, p.43-55.

Șandru, Dumitru. The emigration of the Czechs and Slovaks from Romania after the Second World War In: Sovietization in Romania and Czechoslovakia. Iași, 2003, p.213-218.

Șandru, Dumitru. Plecarea minoritarilor slavi și armeni din România în U.R.S.S. 1944-1948 (Le départ des minoritaires slaves et arméniens de la Roumanie en U.R.S.S). In: A  tot., 2001, 9, nr. 1-2, p.38-45.

Șerban, Stelu; Dorondel, Ștefan. The Oral History of an Interethnic and Interconfessional Village. The Migrations Legends. In: RESEE, 1999-2000, 38, nr. 1-2, p.191-205.

Șerbănescu, Ion; Felan, Ada; Marcusohn, Carol. Parlamentari evrei în forul legislativ al României (1919-1940). Documente (extrase) (Parlementaires juifs dans le forum législatif de Roumanie). București, Ed. Hasefer, 1998, 424 p.

Șișeștean, Gheorghe. Posibili factori de tensiune în raporturile româno-maghiare din Transilvania (Possibles facteurs de tension dans les rapports roumains-hongrois de Transylvanie). In: Limes, 2000, 3, nr. 3-4, p.151-158.

Șorban, Raoul. Obsedanta asimilare (L'obsédante assimilation). In: Cetatea, 1999, 2, nr. 7, p.? ; nr. 8, p. 4; nr. 9, p. 4.

Tamaș, Corneliu. Istoria țiganilor din Țara Românească 1241-1856. 600 de ani de atestare documentară (L'histoire des Tzigans du Pays Roumains. 600 ans d'attestation documentaire). București, Ed. Oscar Print, 2001, 336 p.

Tambozi, Justin; Tambozi, George Justinian; Tambozi, Atena. Dicționar de personalități. Vol. I-II (Dictionnaire de personalités). București, Ed. Justin și George Justinian Tambozi, 2000, 184, 212 p.

Tánczos, Vilmos. Hányan vannak a moldvai csángók? (Combien sont les "ceangăi" de Moldavie?). In: MK, 1997, 3, nr. 1-2, p.370-390.

*** Taten und Gestalten. Bilder aus der Vergangenheit der Rumäniendeutschen. II Band (). Besorgt und eingeleitet von: Drotleff, Dieter. Hermannstadt, Hora Verlag, 2002, 177 p.

Tavitian, Simion. Armenii dobrogeni în istoria și civilizația românilor (Les Arméniens de Dobrogea dans l'historie et la civilisation roumaine). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2003, 208 p.

*** Tătarii în istoria românilor (Les Tatars dans l'histoire des Roumains). Coordonator: Cojoc, Marian. Constanța, Ed. Muntenia, 2004, 286 p.

Teodorescu, Virgiliu Z. Problema minorităților în deceniul patru al secolului XX (La question des minaurités dans la 4e décennie du XXe siecle). In: Angustia, 2001, 6, p.193-198.

Tibori Szabó, Zoltán. Elet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és megmentése a magyar-román határon 1940-1944 között (La sauvegarde des Juifs aux frontieres roumaines hongroises). Kolozsvár, Minerva Kiadó, 2001, 263 p.

*** Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az Erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. Vol. I-III (Etudes de synthese sur les résultats de la recherche scientifique hongroise de Transylvanie). Szerkesztette: Tánczos, Vilmos; Tőkés, Gyöngyvér. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002, 504, 424, 344 p.

Toma, Lucian. Mentalități și atitudini religioase ale sașilor față de preoții români transilvăneni (secolele XVIII-XX) (Mentalités et attitudes des Saxons par rapport aux prêtres roumains transylvains, aux XVIIIe-XXe siecles). In: C. Silv., 2002, 5, nr. 3-4, p.28-31.

Toma, Lucian. Ritualistică și mentalități religioase la sași (Rites et mentalités religieuse aux Saxons). In: C. Silv., 2002, 5, nr. 3-4, p.24-27.

Toraldo-Serra, Nicola. Le minoranze islamiche nei Balcani. In: RFED, 2000, 11, p.112-116.

*** Torténeti kényszerpályák, kisebbségi reálpolitikák. II. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989 (Documents sur l'étude de l'histoire des minorités hongroises de Roumanie). Szerkesztette es kiadta: Vincze, Gábor. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2003, .

Traikov, Veselin. Emigrația bulgară în România (L'émigration bulgare en Roumanie). In: A  Br., 2001, 4, nr. 4, p.253-259.

Trașcă, Ottmar. Situația evreilor din România în vara anului 1941. Un raport diplomatic inedit al legației maghiare din București (La situation des Juifs de Roumanie, pendant l'été de 1941. Un rapport diplomatique inédit de la légation hongroise de Bucarest). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu. Focșani, 2003, p.398-411.

Troc, Gabriel. A State of Despair: Roma (Gypsy) Population During Transition - Transylvanian Case Studies. In: Studia eur., 2002, 47, nr. 1-2, p.49-89.

Turda, Marius. Fantasies of Degeneration: Some Remarks on Racial Anti-Semitism in Interwar Romania. In: SH, 2003, 3, p.336-348.

Turliuc, Cătălin. Inerwind Destiees. Modern Romania and its ethnic groups (). Iași, Ed. Junimea, 2003, 192 p.

Turliuc, Cătălin. Minoritățile naționale în România "democrației populare" (Les minorités nationales dans la Roumanie "de la démocratie populaire"). In: AȘUI ist., 1996-1997, 42-43, p.191-201 ; Trans. R, 2001, 10, nr. 1, p. 142-149 (în lb. engleză).

Turliuc, Cătălin. Transformarea minoritarilor în emigranți: cazul evreilor în România "democrației populare" (La transformation des minoritaires en émigrés: le cas des Juifs en Roumanie a l'époque de la "démocratie populaire"). In: Noi perspective asupra istoriei sociale în România și Franța. Iași, 2003, p.252-260.

Țicu, Gabriela; Gorun, Edith. Monumente funerare de rit mozaic din București (Monuments funéraires de rite mosaïque de Bucarest). In: BMIM, 2001, 15, p.153-158.

Ungari, Paolo. Le nuove costituzioni dell'Europa centro-orientale. In: RFED, 2000, 11, p.74-79.

Ungureanu, Mihai-Răzvan. Elite alogene la Iași (secolul XVIII). Considerații asupra dinamicii comunității evreiești (Élites allogenes a Iași. Considérations sur la dynamique de la communauté juive). In: AG, 1994, 1, nr. 1-2, p.115-122.

Ungureanu, Mihai-Răzvan. Emancipation and Temptation to Religious Conversion in Moldova during the First Half of the 19th Century. In: SH, 2002, 2, p.61-85.

Ursuțiu, Claudia. Dezbaterea statutului juridic al evreilor în parlamentul României (1919-1924) (Le débat du statut juridique des juifs dans le parlement de la Roumanie). In: Studia hist., 2000, 45, nr. 1-2, p.141-174.

Ursuțiu, Claudia. Evreii în Parlamentul României. Clubul Parlamentar Evreiesc (1923-1930) (Les Juifs dans le Parlement Roumain). In: Studia hist., 2004, 49, nr. 2, p.149-156.

Ursuțiu, Claudia. Presa și memorialistica evreiască - forme de rezistență civică (La presse et la mémorialistique juive - formes de résistance civique). In: Studia hist., 2002, 47, nr. 1-2, p.55-61.

Vágó, Raphael. The missing minority: the Jews in the Western historiography of Transylvania. In: SJ, 1998, 7, p.99-109.

*** Valtozásban? Elemzések a romániai magyar társadalomről (En transformation? Analyse sur la société hongroise de Roumanie). Csikszereda, Pro-Print Kiadó, 1995, 254 p.

Varga, Zoltán. Ceangăii din Moldova (Les "ceangăi" de la Moldavie). In: Interetnica, 2001, nr. apr.-mai, p.15-17.

Vascenco, Victor. Lipovenii, studii lingvistice (Russes de Dobrogea, études linguistiques). București, Ed. Academiei Române, 2003, 232 p.

Vasile, Cristian. The Hungarian Minority and Communist Regime in Romania: Religion and Nationalistic Policy. In: HY, 2004, 1, p.79-92.

*** Verdammt zu Marginalität ? Die Roma in Rumänien (). Reșița, Ed. Intergraf, 2001, 171 p.

Veres, Valér. A romániai magyarság létszámcsökkenésének okai a 20. század utolsó negyedében (Les motifs de la diminution du nombre des hongrois de Roumanie le dernier quart du 20e siecle). In: Korunk, 2002, 13, nr. 2, p.4-18.

Vincelli, Daniel Pommier. Gli Stati Uniti e le condizioni degli ebrei nel Regno di Romania: il ruolo di Eugene Schuyler. In: AIIR, 2004, 1, p.98-105.

Vincze, Gábor. De la minoritate națională la "români de naționalitate maghiară" (De la minorité nationale aux "roumains de nationalité hongroise"). In: Altera, 2000, 6, nr. 15, p.85-127.

Vincze, Gábor. Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből (Chapitres de l'histoire d'apres-guerres des hongrois de Roumanie). Csíkszereda, Státus Könyvkiadó, 1999, 347 p.

Vitcu, Dumitru. Personalități ale vieții economice din secolul al XIX-lea: bancherul moldovean Israil Chain Daniel (Personnalités de la vie économique du XIXe siecle: le banquier moldave Israil Chain Daniel). In: SAHIR, 1999, 4, p.53-66.

Vogel, Sandor. Európai kisebbségvédelem. Erdélyi nemzetiségpolitikák (La politique envers les minorités en Europe. Stratégies de politique envers les nationalités en Transylvanie). Csikszereda, Pro Print Kiadó, 2001, 272 p.

Voicu, Mirela-Ana. Considerații privind evoluția comunității armene din Bucovina în secolul al XIX-lea (Considérations sur l'évolution de la communauté arménienne de Bucovine). In: CCS, 2000-2001, nr. 6-7, p.233-245.

Volovici, Leon. On several concepts and stereotypes in the historiography dedicated to the Jews. In: SJ, 1998, 7, p.89-98.

Vultur, Smaranda. Teren - proiecte și proiecții identitate (Terrain - projet et projections identitaires). In: ATE, 1998, 2, p.203-220.

Wagner, Ernst. Istoria sașilor ardeleni (Histoire des Saxons transylvains). București, Ed. Meronia, 2000, 127 p.

Wallner-Bărbulescu, Luminița. Considerații asupra evreilor din districtul Lugoj în secolul al XVIII-lea (Considérations sur les jeuifs du district Lugoj au XVIIIe siecle). In: Tibiscum, 2000, 10, p.357-362.

Wallner, Ernst M. Interethnische Beziehungen und Kulturanstansch zwischen Rumänen und Siebenbürgen Sachsen. In: Buletinul Bibliotecii Române, Freiburg, 1990-1991, 16, p.97-122.

Wexler, Teodor. Sinagogi dispărute (Synagogues détruites dans les années '80). In: MI, 2003, 37, nr. 10, p.42-43.

Wünsch, Wolfgang. Der Toleranzgedanke aus siebenburgisch-sächsischer Sicht. In: KB, 1999, 27, nr. 12, p.4.

Zamfir, Daniela. Schimbări în structura etnică a județului Sibiu (Changements dans la structure ethnique du département Sibiu). In: AUSH geogr., 1998, nr. 1, p.83-86.

Bacinschi, Vadim. Rolul Odesei în subminarea mișcării naționale a etnicilor români din Basarabia (Le rôle d'Odessa dans l'action de sape du mouvement national des Roumains de Bessarabie). In: FR, 2002, 4, nr. 3-4, p.91-92.

*** Basarabia, dilemele identității (Bessarabie, dilemmes de l'identité). Ediție de: Solomon, Flavius; Zub, Alexandru. Iași, Fundația Academică "A.D. Xenopol", 2001, 324 p.

Bădărău, Dionisie. Din infernul gulagului stalinist. Destăinuirile lui Moș Precu (De l'enfer du goulag staliniste. Les témoignages de Moș Precu). In: D Rom., 1997, 4, nr. 4, p.123-126.

Bârsan, Victor. Povestea lui Petre Godiac (L'histoire de Petre Godiac). In: Euxin, 1997, nr. 1-2, p.168-176.

Bâtcă, Maria. Dimensiunile spirituale ale Basarabiei. Studii (Les dimensions spirituelles de la Bessarabie). București, Fundația Culturală "Libra", 1998, 196 p.

Bejan, Vlad. Dincolo de neguri e patria mea. Amintiri. Calvarul basarabenilor (Au dela des brouillards, c'est mon pays. Souvenirs. Le calvaire des Bessarabains). Iași, Ed. Terra Nostra, 2001, 197 p.

Bejan, Vlad. Românii de la nord de Tisa (Les Roumains de Nord de Tisa). Iași, Ed. Terra Nostra, 2001, 127 p.

Bejan, Vlad; Căpreanu, Ioan. Românii din Transnistria, realități istorice și contemporane (Les Roumains de Transnystrie, réalités historiques et contemporaines). Iași, Ed. Terra Nostra, 2003, 227 p.

Beldeanu, Ion. Bucovina care ne doare. Vol. II (Bucovine notre nostalgie). Iași, Ed. Junimea, 2001, 200 p.

Beșleagă, Vladimir. Bisericile și mănăstirile sub regimul comunist totalitar în R.S.S.M. (1950-1960) (Les églises et les monasteres sous le régime totalitaire communiste). In: D Rom., 1996, 3, nr. 1, p.121-136 ; nr. 3, p. 60-77; nr. 4, p. 85-100; 1997, 4, nr. 2, p. 110-124.

Beșleagă, Vladimir. Conștiința națională sub regimul comunist totalitar (RSSM. 1956-1963) (La conscience nationale sous le régime communiste totalitaire). In: D Rom., 1995, 2, nr. 2, p.89-110.

Bostan, Grigore C.; Bostan, Lora. Destinul intelectualității românești din nordul Bucovinei. 1953-1960. Încercări de reîntoarcere la izvoare (Le destin des intellectuels roumains du nord de Bucovine. Retour aux sources). In: AS, 2000, 8, p.977-982.

Brătianu, Gheorghe I. Basarabia, drepturi naționale și istorice (La Bessarabie, droits nationales et historiques). București, Ed. Conexiuni, 1999, 224 p.

Broască, Ștefan. Românii nord-bucovineni în alegerile din Ucraina 2002 (Les Roumains du Nord de Bucovine dans les élections d'Ucraina). In: FR, 2002, 4, nr. 2, p.53-56.

*Bulat, Ludmila. Destinul românilor transbugieni (Le destin des Roumains transbougiens). In: D Rom., 2004, 1-2, p.88-96.

Cardaș, Gheorghe. Poeții și prozatorii Basarabiei până la Unire (1812-1918) (Les poetes et les prosateurs de Bessarabie avant l'Union). Ediție de: Năstase, Adrian. București, Ed. ARED, 2000, 696 p.

Ceaușu, Mihai-Ștefan. Reprezentarea nobleței în elita politică din Bucovina (La représentation de la noblesse au sein de l'élite politique de Bucovine). In: AG, 1998, 5, nr. 1-2, p.77-85.

Cernov, Alexandrina. Grupul etnic românesc din nordul Bucovinei (probleme de renaștere națională) (Le groupe ethnique roumain du nord de la Bukovine (problemes de la renaissance nationale). In: ANB, 1994, 1, nr. 1, p.151-153.

Cernov, Alexandrina. Perspective și speranțe ratate: românii din nordul Bucovinei (Perspectives et espoirs ratés: les roumains du nord de la Bukovine). In: DI, 2001, 6, nr. 3, p.45-48.

Chifu, Iulian. Basarabia sub ocupație sovietică și tentative contemporane de revenire sub tutela Moscovei (Bessarabie sous l'occupation soviétique et tentatives contemporaines de revenir sous la tutelle de Moscou). Prefață de: Buzatu, Gheorghe. București, Ed. Politeia, 2004, 416 p.

Chifu, Iulian. Rusificare sub falduri sovietice (Russification sous l'influence soviétique). In: DI, 1999, 4, nr. 11, p.30-33.

Chiriac, Alexandru. Sacrificarea românilor basarabeni (Sacrifier les roumains bessarabiens). In: Academica, 2000, 11, nr. 1-2, p.10.

Chirtoagă, Ion. Din istoria Moldovei de sud-est până în anii 30 ai secolului al XIX-lea (De l'histoire de la Moldavie de sud-est jusqu'aux années 30 du XIXe siecle). Chișinău, 1999, 224 p.

Chirtoagă, Ion. Sud-estul Moldovei și stânga Nistrului (1484-1699) (Le sud-est de la Moldavie et la ganche du Dniestr). București, Ed. Fundației Culturale Române, 1999, 208 p.

Cimpoi, Mihai. Exilul basarabean ca exil interior (L'exil de Bessarabie en tant qu'exil intérieur). In: D Rom., 1996, 3, nr. 1, p.152-156.

Ciobanu, Constantin; Stăvilă, Tudor. Icoane vechi din Basarabia (Icônes anciennes de Bessarabie). Chișinău, Ed. Arc, 2000, 200 p.

Ciorănescu, George. Basarabia, pământ românesc (Bessarabie, terre roumaine). Ediție de: Ștefănescu, Crisula; Cazacu, Matei. București, Ed. Fundației Culturale Române, 2002, 340 p.

Cocuz, Ioan. File din istoria Bucovinei (Pages de l'histoire de Bukovine). Suceava, Ed. Bucovina Viitoare, Mușatinii, 2000, 120 p.

Cojocaru, Gheorghe. 1989, la est de Prut (1989, a l'Est de Prut). Chișinău, Ed. Prut Internațional, 2001, 215 p.

Cojocaru, Gheorghe. Sfatul Țării. Itinerar (Le Conseil de l'Etat. Itinéraire). Chișinău, Ed. Civitas, 1998, 760 p.

Cojocea, Petrache D. Istoria unui tratat controversat. Tratatul de parteneriat privilegiat și cooperare între România și Republica Moldova (L'histoire d'un traité disputé. Traité de parténeriat privilégié et coopération de Roumanie avec la République de Moldavie). Cuvânt înainte de: Serebrian, Oleg. Chișinău, Ed. Zamolxe, 2000, 245 p.

Colesnic, Iurie. Basarabie necunoscută (Une Bessarabie inconnue). Chișinău, Ed. Museum, 2000, 300 p.

Cusco, Andrei. The Attitude of the Local Romanian Population of Bessarabia towards the Russian Authorities and the Problem of "Reactive Identity". In: AUDJ I, 2002, 1, p.69-85.

Dabija, Nicolae. Harta noastră care sângeră. Icoana spartă, Basarabia (Notre carte qui saigne. L'icone brisée, la Bessarabie). Craiova, Ed. Fundației "Scrisul românesc", 1999, 302 p.

Dabija, Nicolae. În căutarea identității. Istoria neamului românesc din Basarabia (A la recherche de l'identité. L'histoire du peuple roumain de Bessarabie). București, Chișinău, Ed. Litera Internațional, Ed. Litera, 2003, 488 p.

Dabija, Nicolae.  La est de vest (L l'Est de l'Ouest). Craiova, Ed. Fundației "Scrisul Românesc", 2001, 384 p.

Dan Smarandache, Raluca. Structura familială și componenta etnică. Însemnări din Basarabia (Structure familiale et composant ethnique. Notes de Bessarabie). In: AB etnogr., 1998, 4, p.163-167.

Danu, Eugenia. Românii transnistreni în vâltoarea evenimentelor politice din anul 1917 (Les Roumains de Transnistria dans les événements politiques de 1917). In: D Rom., 1999, 6, nr. 1, p.97-105.

Diaconu, Petre. O întâmplare dincolo de Prut (Une histoire d'au dela de Prut). In: AS, 2000, 8, p.982-984.

Dobrjanskii, Olexandr V. Formarea organelor administrației provinciale a Ducatului Bucovinei în anii '50-'60 ai secolului al XIX-lea (La formation des organismes administratifs provincials du duché de la Bukovine). In: ANB, 1997, 4, nr. 3, p.777-792.

Drăgușanul, Ion. Identități deturnate. O istorie anecdotică a Bucovinei (Identités détournées. Une histoire anecdotique de Bucovina). Suceava, Ed. Bucovina Viitoare, Mușatinii, 2000, 272 p.

Dumitrașcu, Sever. Basarabia și mereu Basarabia (Bessarabie et encore Bessarabie). In: M Ap., 2000-2001, 7-8, p.7-13.

Fruntașu, Iulian. O istorie etnopolitică a Basarabiei. 1812-2002 (Histoire ethnopolitique de Bessarabie). Chișinău, Ed. Cartier, 2002, 592 p.

Gherman, Ion. Cartea Albă a unor vechi teritorii românești condamnate la înstrăinare (Le livre blanc de quelques vieux territoires roumains condamnés a l'éxil). București, Ed. Cerna, 1999, 256 p.

Gherman, Ion. Ținutul Herța. Scurtă istorie tragică (Le territoire Herța. Courte histoire tragique). In: ANB, 1994, 1, nr. 1, p.155-156.

Grama, Dumitru. Lupta românilor de la răsărit de Prut întru apărarea legilor Țării Moldovei în primele decenii ale secolului al XIX-lea (La lutte des Roumains de l'Est de Prut pour la défense des lois de Moldavie dans les premieres décennies du XIXe siecle). In: D Rom., 1994, 1, nr. 1, p.86-96.

Halippa, Pantelimon N.; Nitreanu, Nicolae P.; Nitreanu, Victor N. Calvarul românilor basarabeni și bucovineni. Documente, studii (Le calvaire des Roumains de Bessarabie et Bucovine. Documents, études). Cerasu, Ed. Scrisul Prahovean, 2001, 252 p.

Heitmann, Klaus. Limbă și politică în Republica Moldova (Langue et politique dans la République Moldave). Cuvânt înainte de: Gabinschi, Marc. Chișinău, Ed. Arc, 1998, 192 p.

Holban, Eugen Ștefan. Dicționar cronologic (Dictionnaire chronologique). Chișinău, Ed. Museum, 1998, 232 p.

Iacoban, Mircea Radu. O istorie a Basarabiei. Vol. II (Une historie de la Bessarabie). Iași, Ed. Junimea, 1999, 304 p.

Ilica, Vasile. Alungarea unor preoți români de la Cernăuți (Le banissement des prêtres roumains de Cernăuți). In: FR, 2000, 2, nr. 3-4, p.14-16.

Ilica, Vasile. Fântâna Albă, o mărturie de sânge (Fântâna Albă, un témoignage de sang). Oradea, Imprimeria de Vest, 1999, 320 p.

Iovdii, Vasile Gheorghe. Durerea nu se uită. "Românii din dreapta Tisei în gulagurile siberiene" (La douleur reste vivante. Les "Roumains de la droite de Tisa dans les goulags de Sibérie"). In: FR, 2002, 4, nr. 3-4, p.79-83.

Jucan, Grațian. Bucovina. Articole și eseuri (La Bucovine. Articles et essais). Suceava, Ed. Biblioteca "I.G. Sbiera", 1999, .

King, Charles. Moldovenii. România, Rusia și politica culturală (Les moldaves. Roumanie, Russie et la politique culturelle). Chișinău, Ed. ARC, 2002, 274 p.

Kotzian, Ortfried. Zwischen Föderalismus und Zentralismus: Die Entwicklung und Bedeutung des Regionalbewusstseins in der Bukowina. In: ANB, 1997, 4, nr. 3, p.633-650.

Lapadat, Marcu, Basil. A historical account on the Romanians of Basarabia, Northern Bucovina and Transnistria. In: Buletinul Bibliotecii Române, Freiburg, 1990-1991, 16, p.229-258.

Luceac, Ilie. Realități dureroase și fără viitor. Istoria, disciplină de studiu în școlile cu limba de predare română din regiunea Cernăuți (Réalités douloureuses et sans avenir. L'histoire, discipline d'étude dans les écoles d'enseignement en roumain de la région Cernăuți). In: DI, 2001, 6, nr. 3, p.48-49.

Lupan, Nicolae. Deportările masive din Basarabia și nordul Bucovinei în anul 1949. Instantanee (Déportations massives de Bessarabie et du Nord Bucovine en 1949). In: AS, 1999, 7, p.759-763.

Lupan, Nicolae. Plânsul Basarabiei în 99 de blesteme (La douleur de Bessarabie en 99 sortileges). București, Paris, Ed. Fundației "România Mare"; Ed. Pro Basarabia și Bucovina, 2000, 116 p.

Macrin, George. Românii din Kazahstan. Deportați din Bucovina (Déportés de Bucovine en Kazakhstan)Prezentare: Lăcustă, Ioan. In: MI, 2003, 37, nr. 2, p.23-26.

Măcriș, Anatol. Găgăuzii și românii (Les Bulgares moldaves et les Roumains). București, Ed. Agerpress Typo, 2000, 47 p.

Mălinaș, Constantin. Cu "Astra" în regiunea Odesa, iunie 1999 (Avec "Astra" dans la région d'Odessa). Oradea, Asociația Culturală Română "Familia Eminescu", 2000, 136 p ; FR, 1999, 1, nr. 2, p. 2-25.

Mârza, Eugen. Saga unei străvechi familii basarabene (L'histoire d'une ancienne famille de Bessarabie). In: Memoria, 2001, nr. 35, p.32-41.

*** Memoriul lui Pan Halippa, fostul președinte al Sfatului Țării, adresat președintelui S.U.A. Richard Nixon [1969] (Le mémoire de Pan Halippa, l'ancien président du Conseil du Pays, adressé au président des Etats Unis Richard Nixon). In: Cugetul, 2000, nr. 1, p.3-7.

Mihailov, Victor. Basarabia, pământ românesc (Bessarabie, terre roumaine). In: AC, 2003, nr. 1-2, p.65-67.

*Mitrașcă, Marcel. Moldova: a Romanian Province under Russian Rule. Diplomatic History from of the Archives the Great Powers (). New York, Algora Publishing, 2002, 439 p.

Moisuc, Viorica. Istoria românilor în Bucovina din Ucraina (L'histoire des roumains dans la Bukovine de l'Ukraine). In: DI, 2001, 6, nr. 3, p.44-45.

Muntean, George. Literatura română din Bucovina postbelică (La littérature roumaine de la Bukovine d'apres guerre). In: ANB, 1994, 1, nr. 1, p.137-150.

Nandriș, Gheorghe. Basarabia și Bucovina, calul troian al expansiunii coloniale rusești spre Mediterana (Bessarabie et Bucovine, le cheval troyen de l'expansion russe vers la Méditerranée). Prefață de: Popa, Mircea. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, 132 p.

Negru, Gheorghe. Conștiința națională a românilor basarabeni în perioada ocupației țariste (La conscience nationale des Roumains de Bessarabie pendant l'occupation tzariste). In: D Rom., 1995, 2, nr. 3, p.26-36.

Negru, Gheorghe. Moldovenismul și mișcarea pentru drepturile etnice ale românilor basarabeni (Le "moldovénisme" et le mouvement pour les droits ethniques des Roumains de Bessarabie). In: D Rom., 1996, 3, nr. 3, p.23-39.

Negru, Gheorghe. Țarismul și mișcarea națională a românilor din Basarabia (Le tzarisme et le mouvement national des Roumains de Bessarabie). Chișinău, Ed. Prut Internațional, 2000, 200 p.

Negru, Gheorghe. Unele aspecte ale politicii țariste de izolare a Basarabiei (Aspects de la politique tzariste d'isoler la Bessarabie). In: D Rom., 1994, 1, nr. 1, p.76-85.

Papacostea, Victor. Drepturile românilor asupra Basarabiei (Les droits des Roumains sur la Bessarabie). In: Memoria, 1998, nr. 25, p.18-24.

Patrichi, Viorel. Mircea Druc sau lupta cu ultimul Imperiu (Mircea Druc ou la lutte avec le dernier Empire). București, Ed. Zalmoxis, 1998, 532 p.

Pavel, Vasile. La nord de Tisa, în Transcarpatia (Au nord de Tisa, en Transcarpatie). In: FR, 2001, 3, nr. 1, p.46-47.

Petrencu, Anatol. Exprimarea cultului personalității lui Stalin în R.S.S. Moldovenească (1949) (L'expression du culte de la personnalité de Stalin en RSS de Moldavie). In: AS, 1999, 7, p.83-86.

Petrencu, Anatol. Exterminarea basarabenilor sub regimul ocupației sovietice 1944-1945 (L'extermination des bessarabiens sous le régime de l'occupation soviétique). In: A  tot., 1998, 6, nr. 1, p.36-38.

Pop, Iftene. Bessarabia. From the International Legal Viewpoint (). Bucharest, The Romanian Cultural Foundation, 1999, 136 p.

Pop, Iftene. Temeiul [replică la lucrarea lui Petre P. Moldovan: Moldovenii în istorie] (Le fondement). In: D Rom., 1997, 4, nr. 3, p.135-154.

Popescu, Ion. Aspecte sociolingvistice ale asimilării românilor în regiunea Cernăuți (Aspects sociolinguistiques de l'assimilation des roumains dans la région de Cernăuți). In: ANB, 1994, 1, nr. 1, p.163-169.

Postică, Elena. "Armata Neagră" - organizație patriotică de rezistență sau "Banda teroristă antisovietică?" ("L'Armée Noire" - organisation patriotique de résistance ou "La Bande terroriste antisoviétique?"). In: D Rom., 1996, 3, nr. 4, p.73-84.

Postică, Elena. Deputații Sfatului Țării represați în anul 1940 (Les députés du Conseil du Pays repressés en 1940). In: Cugetul, 1998, nr. 3, p.92-98.

Purici, Ștefan. Elitele sociale din Bucovina (sfârșitul secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea) (Les élites sociales de Bucovine). In: CCS, 2000-2001, nr. 7-8, p.197-212.

Purici, Ștefan. Minoritatea românească din regiunea Cernăuți în căutarea propriei identități (La minorité roumaine de la région de Cernăuți a la recherche de sa propre identité). In: ANB, 2000, 7, nr. 1, p.287-293.

Purici, Ștefan. Represiunile sovietice în regiunea Cernăuți (anii '40-'50 ai secolului al XX-lea) (Représailles soviétiques dans la région de Cernăuți). In: ANB, 2001, 8, nr. 2, p.249-268.

Rachieru, Adrian Dinu. Bătălia pentru Basarabia (La Bataille pour la Bessarabie). Timișoara, Ed. Augusta, 1999, 132 p ; 2002, 136 p.

*** Românii din dreapta Tisei în istoria României (Les Roumains du droit de Tisa dans l'histoire de Roumanie). Ediția a II-a, coordonată de: Iuga de Săliște, Vasile. Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2004, 244 p.

*** Românii din jurul României (Les roumains de la proximité des frontieres de Roumanie). Coordonator: Gherman, Ion. București, Ed. Vremea, 2003, 608 p.

Satco, Emil. Antologia poeților români din Bucovina (1775-2002) (Anthologie des poetes roumains de Bucovine). Iași, Ed. Junimea, 2002, 188 p.

Seiciuc, Adrian. Problema ucraineană în Bucovina sudică (La question des Ukraniens de Bucovine du Sud). București, Ed. Mustang, 2001, 190 p.

Serebrian, Oleg. Transnistria. Geopolitică și geoistorie. In: MI, 2003, 37, nr. 9, p.33-37.

Stan, Constantin I. Preoți martiri din Basarabia și Bucovina de Nord (1940) (Prêtres martyrs de Bessarabie et de Bucovine du Nord). In: GA, 2000, 11, nr. 116-118, p.118-124.

Stănescu, Iulia. Identitatea europeană și națională în sistemul sovietic (L'identité européenne et nationale dans le systeme soviétique). In: AP, 2000, 5, p.265-269.

Stăvilă, Tudor. Arta plastică modernă din Basarabia (1887-1940) (). Chișinău, Ed. Știința, 2000, 160 p.

Suciu, Ovidiu. Românii, dincolo de sârma ghimpată (Les roumains au déla du fil de fer barbelé). Satu Mare, Ed. Solstițiu, 1999, 242 p.

Șișcanu, Elena. Ghilotina bolșevică în Basarabia (La guillautine bolchévique en Bessarabie). In: D Rom., 1995, 2, nr. 3, p.86-103.

Teodorescu, Dumitru. O întâmplare demnă de tradiția europeană a Bucovinei (Une histoire digne de la tradition européenne de Bucovine). In: ANB, 2002, 9, nr. 1, p.261-268.

Toma, Alexandru. Autograf pentru Bucovina. Restituiri (Lettre autographe pour Bucovine. Restitutions). Suceava, Ed. Bucovina Viitoare, Crai Nou, Mușatinii, 2002, 151 p.

Troian, Serghei S. Germanii din Bucovina și rolul lor în dezvoltarea culturală a ținutului (1775-1914) (Les Allemands de Bukovine et leur rôle dans le développement culturel du pays). In: ANB, 1997, 4, nr. 3, p.747-754.

Țepordei, Vasile. Iubim Basarabia. Culegere de articole din ziarul "Raza", publicate între anii 1937-1943 (On aime la Bessarabie. Recuiel d'articles du journal "Raza", publiés entre 1937-1943). București, Ed. Fundației Culturale Române, 1998, 120 p.

Țugui, Pavel. Bucovina, istorie și cultură (Bucovine, histoire et culture). București, Ed. Albatros, 2002, 254 p.

Țurcanu, Andrei. Sabatul sau Noaptea vrăjitoarelor politicii moldovenești (Le Sabbat ou la Nuit des sorcieres de la politique moldave). Chișinău, Ed. Cartier, 2000, 134 p.

Țurcanu, Ion. Foametea și deportările din Basarabia (1946-1949) (Faim et déportation de Bessarabie). In: Memoria, 2000, nr. 31, p.19-27.

Țurcanu, Ion. Maria Buruiană, o femeie luptătoare din rezistența antisovietică a basarabenilor (Maria Buruiană, une femme combattante de la résistance antisoviétique de Bessarabie). In: Memoria, 2000, nr. 30, p.58-66.

Țurcanu, Ion. Simion Baranovschi - un martir al crucificării comuniste a Basarabiei (Simion Baranovschi - martyre de la tragédie du communisme de Bessarabie). In: Memoria, 2000, nr. 32, p.20-29.

Vitencu, Dragoș. Permanențe românești la miazănoapte și la răsărit (Continuités roumaines au Nord et a l'Est). București, Ed. Vremea, 2001, 112 p.

Almăjan, Slavco. Metagalaxia minoritară (). Novi Sad, Ed. Libertatea, 1996, .

*** "Astra" Română (). Timișoara, Presa Universitară Română, 2002, 237 p.

Barbu, Vasile M. Uzdin zic, Uzdin gândesc. Almanach (Je dis Uzdin, je pense Uzdin). Timișoara, Uzdin, Ed. Augusta, Ed. Tibiscus, 1999, 160 p.

Barbu, Violeta. Vlahii balcanici și Roma în secolul al XVII-lea (Les valaques balcaniques et Rome). In: Închinare lui Petre Ș.Năsturel la 80 de ani. Brăila, 2003, p.171-185.

Bardu, Nistor. Limba greacă în conștiința și cultura aromânilor (La langue grecque dans la conscience et la culture des Aroumains). In: Ex Ponto, 2004, 2, nr. 2, p.188-193.

Bardu, Nistor. Moscopole între legendă și adevăr (Moscopole - légende et réalité). In: Tomis, 2002, 7, nr. 2, p.14.

Bardu, Nistor. Moscopolenii - aromâni originari din Albania (Les "Moscopolains" - Aroumains originaires d'Albanie). In: Tomis, 2003, nr. 4, p.77-79.

Batrieeviæ, Duro,; Pavloviæ, Cvetko; Roșu, Costa. Valahii din Muntenegru (Les Valaches de Muntenegru). Novi Sad, Ed. Fundației, 2004, 167 p.

Bărbulescu, Constantin. Vârcrova, așezarea de la izvoarele Istrului (Vârcrova, habitat des sources de Istru). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2002, 346 p.

Bărbulescu, Ilie. Relations des Roumains avec les Serbes, les Bulgares, les Grecs et la Croatie en liason avec la question macedo-roumaine (). Iași, Ed. Domino, 1999, 416 p.

Bedivan, Maria. Pe urmele unui colonist român în Cadrilater (A la recherche d'un colon roumain au Quadrilatere). București, Ed. Semne, 2003, 65 p.

Beldiceanu, Nicoară. Les Roumains des Balkans dans les sources ottomanes. Vol. I In: Études roumaines et aroumaines. Paris, Bucarest, 1990, p.11-19.

Berciu-Drăghicescu, Adina. Biserica aromânilor în Balcani - documente de arhivă - (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea) (L'église des Aroumains dans les Balkans - documents d'archive). In: PVB, 2002, 8, p.77-109.

*Berciu-Drăghicescu, Adina; Petre, Maria. Școli și biserici românești din Peninsula Balcanică. Documente (1864-1948) (Ecoles et églises roumaines des Balkans. Documents). București, Ed. Universității București, 2004, f. p.

Berinde, Aurel. Geneza romanității răsăritene. Din istoria dacoromânilor și macedoromânilor (Genese de l'élemet romain de l'Est. De l'histoire des Dacoroumains et des Macédoroumains). Prefață de: Păiușan, Radu. Timișoara, Ed. Bemirodan, 2002, 401 p.

Bolintineanu, Dimitrie. Călătorii la românii din Macedonia și Muntele Athos sau Santa-Agora (Voyages aux Roumains de Macédonie et le Mont Athos ou Santa-Agora). Craiova, Ed. Fundației "Scrisul Românesc", 2001, 194 p.

Budiș, Monica. Comunitatea românească de pe Valea Timocului bulgăresc (La communauté roumaine de la Vallée de Timoc bulgare). București, Ed. Militară, 2001, 423 p.

Budiș, Monica. Customs of Building in the Romanian Community on the Valley of the Bulgarian Timoc. In: RESEE, 2003, 41, nr. 1-4, p.329-338.

Bujduveanu, Tănase. "Aromânii creatori de artă bisericească" (Aroumains, créateurs d'art religieux). In: PVB, 2000, 6, p.111-117.

Bujduveanu, Tănase. Aromânii din Kosovo. Les Aroumains de Kosovo. The Aromanians from Kosovo (). București, Ed. George Justinian și Justin Tambozi, 2002, 97 p.

Bujduveanu, Tănase. Aromânii și mănăstirile Meteora (Les Aroumains et les monasteres de Météora). Constanța, Ed. Cartea Aromână, 2003, 81 p.

Bujduveanu, Tănase. Aromânii și Muntele Athos (Les "Aroumains" et le Mont Athos). Constanța, Ed. Cartea Aromână, 2002, 118 p ; București, Ed. George și Justinian Tambozi, 2002, 199 p.

Bujduveanu, Tănase. Viața religioasă a aromânilor în spațiul otoman (secolele XV-XIX) (La vie religieuse des Aroumains dans l'espace ottomane). In: PVB, 2001, 7, p.101-113.

*** Caleidoscop aromân. Vol. I, V (Kaleidoscope aroumain). Ediție de: Cândroveanu, Hristu. București, Ed. "Dimândarea Părintească", 1998-2000, 384, 346 p.

Capidan, Theodor. Aromânii, dialectul aromân. Studiu lingvistic (Les Aroumains, le dialogue aroumain). Ediție de: Burci, Iustina; Zăbavă, Elena-Camelia. Craiova, Ed. Fundației "Scrisul Românesc", 2001, 250 p.

Capidan, Theodor. Fârseroții. Studiu lingvistic asupra românilor din Albania (Etudes linguistiques sur les Roumains d'Albanie). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2003, 216 p.

Carageani, Gheorghe. Studii aromâne (Études aroumaines). Cuvânt înainte de: Tanașoca, Nicolae Șerban. București, Ed. Fundației Culturale Române, 1999, 295 p.

Carageani, Gheorghe. Venezia e gli Aromeni (i Macedoromeni) In: Dall' Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni. Roma, 2003, p.128-139.

Carageani, Ioan. Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică (Etudes d'histoire sur les roumains de la Péninsule Balcanique). București, Profile Publishing, 2002, 298 p.

Cardula, Ioan M. Istoria armânjilor (L'histoire des Aroumains). București, Ed. Sammarina, 2000, 198 p.

Cândroveanu, Hristu. Aromânii ieri și azi. Cultură, Literatură, Probleme, Pespective (Les Aroumains, passé et présent). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1995, 205 p.

Cândroveanu, Hristu. Eminescu și aromânii. In: PVB, 2002, 8, p.127-141.

Cândroveanu, Hristu. O entitate românească specifică: Aromânii (Une entité roumaine spécifique: les Aroumains). In: FR, 2002, 4, nr. 3-4, p.84-86.

Câslaru, Constantin. Noi vlahii, monografie (Nous, les Valaques, monographie). Craiova, Ed. Agora, 2000, 192 p.

Coman, Virgil. Meglenoromânii, ieri și azi (Mégléno-roumains). In: MI, 2003, 37, nr. 10, p.16-18.

Coman, Virgil. Meglenoromânii la începutul secolului XX. Evoluții în plan politic (Les Mégléno-roumains). In: AȘUI ist., 2000-2001, 46-47, p.149-160.

Constantinescu, Nicolae A. Chestiunea timoceană (La question de la région de Timoc). București, Ed. Litera Internațional, 2000, 88 p.

Cumita, Aura. Aspecte ale identității aromânești în Dobrogea (Aspects de l'identité des Aroumains en Dobrogea). In: Tomis, 2003, nr. 10, p.93-97 ; nr. 11, p. 78-82.

Cunia, Tiberius; Caranica, Nicolae; Zeană, Ionel. [Aromânii]. In: RLSA, 2001, 8, nr. 1, p.9-40.

Cuvata, Dina. Identitatea națională a aromânilor pit secolili trecuti (L'identité nationale des Aroumains pendant les anciens siecles). In: PVB, 1999, 5, p.191-203.

Dasoulas, Fanis. Despre Malacașenii din Pindul medieval. Albanezi sau Vlahi? (Sur les Malacașeni du Pind médieval. Albanais ou Valaques?). In: SMIM, 2002, 20, p.313-320.

Dencheva, Vania Iv. Interethnic relations in the North-West of Bulgaria. In: Bulletin AIESE, 2000, 30, p.281-286.

Diamandi-Aminceanul, Vasile. Românii din Peninsula Balcanică (Les roumains de la Péninsule Balcanique). Iași, Ed. Domino, 1999, 288 p.

Dimitrijevic-Rufu, Dejan. Histoires des Roumains de Serbie. Vol. II In: Études roumaines et aroumaines. Paris, 1993, p.27-32.

Dogaru, Mircea. Cauzele genocidului ar(u)mânesc de la sfârșitul veacului XVIII (Les causes du génocide sur les Aroumains). In: PVB, 2001, 7, p.75-88.

Drăgănescu, Constantin. Aromânii - vectori ai unei vechi culturi pastorale (Les Aroumains - vecteurs d'une ancienne culture pastorale). In: PVB, 2001, 7, p.89-100.

Dungaciu, Dan. Stat, etnicitate și "pluralism religios" în Balcani. Cazul românilor/vlahilor din sud-estul Serbiei (Etat, ethnicité et "pluralisme religieux" dans les Balkans. Le cas des roumains/valaques du sud-est de la Serbie). In: Omagiu istoricului Stelian Neagoe. București, 2003, p.364-385.

Dunovschi, Vanghel. Armâni-tu reghionlu di Struga (Aroumains dans la région de Struga). In: PVB, 2000, 6, p.187-191.

Erca, Gheorghe I. Comuna aromânească Gopeș (La commune aroumaine Gopeș). In: Études roumaines et aroumaines. Paris, 1993, II, p.33-44.

Funariu, Ioan. Românii de pe Valea Izinelor (Les Roumains de la Vallée Izine). Făgăraș, Ed. Negru Vodă, 1999, 103 p.

*** Fundația Cultural Științifică Aromână "Andrei Șaguna". Perenitatea vlahilor în Balcani (L'Association Culturelle Scientifique Aroumaine "Andrei Șaguna". La pérénité des Valaches des Balkans). Constanța, Ed. Fundației "Andrei Șaguna", 2004, 214 p.

Gabriel, Andrei Ion. Raporturile dintre românii-vlahii - din Timocul Iugoslav și statul român în al doilea război mondial (Les rapports entre les Roumains de Timoc (Yougoslavie) et l'Etat roumain pendant la seconde guerre mondiale). In: PVB, 2001, 7, p.173-192.

*** George Gârda și Todor Crețu-Toșa. Biografii (Biographies). Ediție de: Oltean, Ioan Gh.; Barbu, Vasile; Vodicean, Ioan. Timișoara, Uzdin, Ed. Augusta, Ed. Tibiscus, 2001, 107 p.

Georgescu, Nicolae. Un om pentru istorie: Apostol Mărgărit (Apostol Mărgărit - destin istorique). In: PVB, 1999, 5, p.101-110.

Hristodol, Gheorghe. Aromâni iluștri în Imperiul Habsburgic (Aroumains illustres a l'Empire des Habsbourgs). In: PVB, 2002, 8, p.71-76.

Iordan, Constantin. Problema bisericilor românești din Iugoslavia după primul război mondial. Mărturiile lui Theodor G. Emandi (La question des églises roumaines en Yugoslavie apres la premiere guerre mondiale. Les témoignages de Theodor G. Emandi). In: SECE, 1999-2000, 10, p.7-19.

Janko, Koci. Scuala noastrâ aromânâ (Nôtre école aroumaine). In: PVB, 1999, 5, p.213-214.

Kelly, Mary B. Femeile vlahe: continuitate culturală, schimburi culturale (Les femmes valaques: continuité culturelle, échanges culturelles). In: Făt-Frumos, 2000, 2, nr. 2, p.69-80.

*Lambru, Steliu. Narrating national utopia. The case of Moschopolis in the Aromanian national discours. In: Xenopoliana, 2001, 9, nr. 1-4, p.54-81.

Lascu, Stoica. Comuniunea etnolingvistică a românității nord și sud-dunărene în viziunea corifeilor Școlii Ardelene (La communion ethnolinguistiques des Roumains du Nord-Sud du Danube dans la vision des coryphées de "Școala Ardeleană"). In: AUDO ist. arh., 1996-1997, 6-7, p.75-99.

Lascu, Stoica. Nicolae Iorga și aromânii (Nicolae Iorga et les Aroumains). In: Tomis, 2001, 6, nr. 9, p.13 ; nr. 10, p. 13; AD, 2002, 7, p. 88-100 (în lb. franceză).

Lascu, Stoica. Periegeze ale românilor din țară la frații din Balcani (1852-1914) (Voyages des Roumains de Roumanie chez leurs freres des Balkans). In: Istorie și diplomație în relațiile internaționale. Constanța, 2003, p.255-288.

Lazarou, Achilea. Anumiți aromâni (valahi) remarcabili emigranți în timpul secolelor XVII-XIX (Certains Aroumains, emmigrants remarquables). In: PVB, 2002, 8, p.15-23.

Lazăr, Daniel. Situația minorității române din regatul Sârbo-Croato-Sloven între anii 1919-1929. Puncte de vedere (Les minorités roumaines du Royaume Serbo-Croato-Slovene). In: AȘUI ist., 2000-2001, 46-47, supliment, p.237-246.

Madgearu, Alexandru. Răscoala aromânilor din Thessalia din anul 1066 (La révolte des macédoniens de Thessalia de 1066). In: AISPM, 1999, p.140-151 ; 2000, p. 140-151.

Magda, Ileana. Școli românești în Macedonia (Ecoles roumaines en Macédonne). In: SUVG, 1998, 8, p.197-203.

Maiorescu, Ioan. Itinerar în Istria și vocabularul istriano-român (Itinéraire dans l'Istria et le vocabulaire istriano-romain). Ediție de: Andrei, Nicolae A. Craiova, Ed. Fundației "Scrisul Românesc", 2001, 162 p.

Măran, Mircea. Aspecte din istoria culturală a românilor din Banatul iugoslav în perioada interbelică (Aspects de l'histoire culturelle des roumains du Banat yougoslave dans la période de l'entre-deux-guerres). In: Banatica, 2000, 15, nr. 2, p.169-173.

Muthu, Mircea. Aromânii și Sud-Estul (Les Aroumains et le Sud-Est). In: Aurora, 2001, 12, p.35-38.

Năsturel, Petre Ș. Koutsovalaque. Recherche etymologique In: Études roumaines et aroumaines. Paris, Bucarest, 1990, I, p.90-99.

Nenițescu, Ioan. De la românii din Turcia europeană (Les Roumains de la Turquie européenne). Ediție de: Burci, Iustina; Zăbavă, Elena-Camelia. Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2003, 560 p.

Nicolau, Irina. Aromânii. Credințe și obiceiuri (Les Aroumains. Croyances et traditions). București, Societatea Culturală Română, 2001, 159 p.

Nicolau, Irina. Talmeș balmeș de etnologie și multe altele. Haide, bre ! Incursiune subiectivă în lumea aromânilor (Ethnologie. Incursion subjective dans le monde des Aroumains). București, Ed. Ars Docendi, 2001, 203 p.

Nicolovska, Miriana. Mass-mediili electroniți armâneșțâ dit Machidunii (unâ videari gheneralâ și efectul lor) (Mass-média électronique aroumaine et macédoine, vue d'ensemble et ses effets). In: PVB, 1999, 5, p.223-232.

Padioti, Gogu. Fărșeroții și cântecele lor (Les Aroumains et leurs chansons). In: Altera, 1998, 4, nr. 7, p.183-189.

*Papanace, Constantin. Probalcania și termenul aromân (macedo-român) în sud-estul Europei (Probalcania et le mot "aroumain" (macedo-roumain) dans le sud-est de l'Europe). București, Ed. Justin și G.Tambozi, 2004, 721 p.

Papanace, Constantin. Reflexii asupra destinului istoric și politic al aromânilor (Reflexions sur le destin historique et politique des Aroumains). s.l., Ed. Crater, s.a., 307 p.

Pellegrino, Manuela. "Les valaques constituent l'héritage colonial légitime de Rome eternelle": la' via' romana a difesa dell' identita nazionale valacca In: I Romeni e la Santa Sede. Bucarest, Roma, 2004, p.226-236.

Perifan, Iancu. Câteva gânduri despre aromâni (Opinions sur les Aroumains). In: PVB, 1999, 5, p.171-177.

Petre, Maria. Sprijin pentru românii de la sud de Danubiu (1864-1900) (Ecoles pour les Roumains du sud du Danube). In: MI, 2003, 37, nr. 9, p.66-68.

Petrescu, Ștefan. Naționalism românesc și grecesc în Turcia Europeană (1878-1913) (Nationalisme roumain et grec dans la Turquie Européenne). In: AUB ist., 2001, 50, p.63-78.

Petrovici, Sima. Conștiința națională la românii din Banatul iugoslav din anul 1918 până în anul 1941 (La conscience nationale chez les roumains du Banat yugoslave). In: B Buc., 2001, 4, nr. 7, p.15-19.

Peyfuss, Max Demeter. Aromanian Landlords in the Banat Around 1800. In: RI, 2003, 14, nr. 3-4, p.59-82.

Peyfuss, Max Demeter. Aromunische Forschungen in Österreich im XIX. Jahrhundert. In: RRH, 1996, 35, nr. 3-4, p.203-211.

Peyfuss, Max Demeter. Die Bedeutung der Stadt Moschopolis (XVIII bis XX Jh.) In: Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani. București, 2002, II, p.121-129.

Plascovici, Zoran. Elementi nonverbali di identitate etnicâ la aromânili di Belgrad (Eléments d'identité ethnique chez les Aroumains de Belgrad). In: PVB, 1999, 5, p.205-208.

Popi, Gligor. Colaborarea pe plan științific a intelectualilor români din Voivodina cu instituții din România (La collaboration sur le plan scientifique des intellectuels roumains de Voivodina avec les institutions de Roumanie). In: PU, 2001, 4, nr. 1-2, p.55-60.

Popi, Gligor. Comunitatea [românească] din Banatul sârbesc în perioada interbelică (Les Roumains du Banat serbe). In: MI, 2003, 37, nr. 8, p.5-8.

Popi, Gligor. Contribuția aromânilor la îmbogățirea culturii populare balcanice (L'apport des Aroumains a l'essort de la culture populaire balcanique). In: PU, 2002, 5, nr. 1-2, p.113-114.

Popi, Gligor. Poziția românilor din Voivodina și eforturile pentru conservarea etnică (La position des roumains de Voivodina et leurs efforts pour la conservation ethnique). In: Banatica, 2000, 15, nr. 2, p.175-179.

Popi, Gligor. Românii din Banatul jugoslav dezvoltă și cultivă o amplă și bogată activitate publicistică (Les roumains du Banat jougoslave developpent et cultivent une ample et riche activité publicitaire). In: PU, 2000, 3, nr. 3-4, p.87-89.

Popi, Gligor. Situația învățământului la românii din Banatul iugoslav până la încheierea Convenției școlare iugoslavo-române (din anul 1933) (L'état de l'enseignement aux Roumains de Banat yougoslave avant la Convention de 1933). In: Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani. București, 2002, II, p.167-172.

Popnicola, Nico. Armân'li și contractul ti irini di București (10.VIII.1913) (Les Aroumains et le traité de paix de Bucarest). In: PVB, 2000, 6, p.171-176.

Popnicola, Nico. Armânjlji ca pârmâteftsâ (comertsialishti) pit Balcani shi Evropâ tu etili tricuti (Commerçants aroumains des Balkans et de l'Europe dans les époques anciennes). In: PVB, 2002, 8, p.219-228.

Popnicola, Nico. Armânli și rolul a lor tu rescularea ti Ayul Ilia ditu anlu 1903 (Les Aroumains et leur rôle a la révolte d'Alba-Iulia). In: PVB, 1999, 5, p.247-252.

Popnicola, Nico. Protili armânești dicționari (Les premiers dictionnaires aroumains). In: PVB, 2001, 7, p.195-200.

Roșu, Costa. Tezaurizarea patrimoniului cultural [la românii din Serbia] (La mise en trésor du patrimoine culturel chez les Roumains de Serbie). In: AC, 2003, nr. 1-2, p.58-62.

Rotaru, Jipa. Generali de origine aromână în slujba tricolorului românesc (Généraux d'origine aroumaine au service du drapeau roumaine). In: PVB, 2000, 6, p.143-161.

Rotaru, Jipa. Permanențe aromânești în Kosovo - repere istorice (Permanences aroumaines en Kosovo). In: PVB, 1999, 5, p.57-67.

*Sacalău, Paula. Câteva date despre gimnaziul românesc din Ioannina (Quelques informations sur l'école roumaine de Ioanina). In: Drobeta, 2000, 10, p.311-313.

Saramandu, Nicolae. Despre coborârea aromânilor în sudul Peninsulei Balcanice. "Mărturia" lui Kekaumenos (Du déplacement des Aroumains vers le sud de la Péninsule Balcanique). In: PVB, 1999, 5, p.39-56.

Shunda, Vanghel. Chestiunea aromânească în Albania (La question aroumaine en Albanie). In: PVB, 1999, 5, p.209-212.

Stan, Ioan. Situația istorico-juridică a aromânilor până la pacea de la București (1913) (L'état historico-juridique des Aroumains avant la paix de Bucarest). In: R km 0, 1999, 1, nr. 1, p.115-116.

Stefanovski, Branislav. Latinizația și armân makedonili. Argumente, repercusi și aspecti politike (Elément latin et aroumaine macédoine. Arguments, effets et aspects politiques). In: PVB, 1999, 5, p.215-222.

Stoica, Lascu. Atitudinea Austro-Ungariei și Rusiei față de "Chestiunea aromânească" în lumina unui raport diplomatic (1904) (L'attitude de Autriche-Hongrie et de Russie envers la "Question arumaine" a la lumiere d'un rapport diplomatique). In: Structuri politice în secolul XX. București, 2000, p.89-100.

Surdu, Alexandru. Importanța culturală a macedoromânilor din Ungaria și Transilvania după Pacea de la Karlowitz (La valeur culturelle des Macédo-roumains de Hongrie et de Transylvanie apres la Paix de Karlowitz). In: PVB, 2002, 8, p.25-34.

Ștefănuț, Iuliana. Fărșeroții (Les "Fărșeroți"). In: Interetnica, 2001, nr. apr.-mai, p.19-21.

Tambozi, Justin. "Aromânii în publicistica eminesciană" (Aroumains dans le journalisme d'Eminescu). In: PVB, 2000, 6, p.137-141.

Tambozi, Justin. Statul român - protector al românilor din Balcani (L'état roumain - protecteur des roumains des Balkans). In: B Buc., 2000, 3, nr. 9, p.19-21.

Tambozi, Justin. Vocația constructivă la aromâni (Vocation constructive chez les Aroumains). București, Ed. George Justinian și Justin Tambozi, 2002, 84 p.

Tambozi, Justin; Caracota, Iancu. Eforturi conjugate - În sprijinul Raportului și Recomandării 1333 (1997) formulate de Luis Maria de Puig privind protecția cultural-lingvistică a aromânilor (Efforts communs - a l'aide du Rapport et de la Recommandation 1333 formulés par Luis Maria de Puig sur la protection culturelle-linguistique des Aroumains). București, Ed. Justin și G.Tambozi, 2004, 203 p.

Tanașoca, Nicolae Șerban. Aperçus of the History of Balkan Romanity In: Politics and Culture in Southeastern Europe. Bucharest, 2001, p.97-174.

Tanașoca, Nicolae Șerban. Din istoria "chestiunii aromânești": o încercare eșuată de compromis între elenism și românism în eparhia Grebenei în anul 1867 (De l'histoire "du probleme macedo-roumain": un essai échoué de compromis entre l'hellénisme et la roumaineté dans la diocese Greben). In: RI, 1998, 9, nr. 3-4, p.129-141.

Tega, Vasile. Aromânii văzuți de călători englezi (până la 1900) (Les Aroumains vues par les voyageurs anglais). București, Ed. Fundației Culturale Aromâne, 1998, 128 p.

Traian, Ilie. Un Coresi aromân: Tiberiu Cunia (Un Coresi aroumain). București, Ed. Danubius, 2002, 494 p.

Trâpcea, Theodor N. Contribuțiuni la istoria românilor din Peninsula Balcanică (Contributions a l'histoire des Roumains de la Péninsule Balcanique). Iași, Ed. Domino, 1999, 304 p.

Trifan, Adrian. Minoritatea română din Bulgaria (1920-1940) (La minorité roumaine de Bulgarie). In: D Rom., 2000, 7, nr. 3, p.62-77.

Trifan, Adrian. Românii din Bulgaria (evoluții, percepții istorice și demografice în perioada interbelică) (Les Roumains de Bulgarie (évolutions, perceptions historiques et démographiques a l'entre-les-guerres). In: D Rom., 2000, 7, nr. 2, p.67-80.

Țârcomnicu, Emil. Chestiunea aromânească până la Pacea de la București (La question aroumaine avant la Paix de Bucarest). In: PVB, 1999, 5, p.135-170.

Țârcomnicu, Emil. Comunitățile românești din dreapta Dunării (Les communautés roumaines de la partie droit du Danube). In: România XXI, 2002, 1, nr. 1, p.56-62.

Țârcomnicu, Emil; Wisoșenschi, Iulia. Românii de la Sud de Dunăre. Macedoromânii (Les Roumains du Sud du Danube). București, Ed. Ziua, 2003, 188 p.

Ungheanu, Mihai. Moscopolea - ipoteză geopolitică (Moscopolea - hypothese géopolitique). In: PVB, 1999, 5, p.17-38.

Vlasidis, Vlasis. Consequences of the demographic and social re-arrangements on the Vlach-speaking element in Greek Macedonia (1923-1926). In: RESEE, 1998, 36, nr. 1-4, p.155-171.

Vulpe, Ion. Adevărata viață a lui Turnavitu (La vrai vie de Turnavitu). In: PVB, 2002, 8, p.159-170.

Wisoșenschi, Iulia. Aromânii - între mit și istorie (Les Aroumains - entre mythe et histoire). In: Tomis, 2001, 6, nr. 7, p.13.

Zbuchea, Gheorghe. Autohtonia și continuitatea românilor timoceni (L'autochtonie et la continuité roumaine de Timoc). In: Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici. București, 2000, p.37-54.

Zbuchea, Gheorghe. Destinul istoric al românilor din dreapta Dunării (Le destin historique des Roumains de la droite du Danube). In: AUSH ist., 2000, 3, p.25-39.

Zbuchea, Gheorghe. The Istro-Romanians. Notes regarding their historical Past. In: AUB ist., 2000, 49, p.3-15 ; Annuario, 2000, 2, p. 121-132.

Zbuchea, Gheorghe. Istroromânii - un grup mic dar cu suflet mare (Les Roumains d'Istrie). In: MI, 2001, 35, nr. 3, p.49-53.

Zbuchea, Gheorghe. Nicolae Iorga și aromânii (note la 130 de ani de la nașterea titanului istoriografiei românești) (Nicolae Iorga et les Aroumains (notes a la 130e anniversaire de l'historien roumain). In: PVB, 2001, 7, p.135-142.

Zbuchea, Gheorghe. O istorie a românilor din Peninsula Balcanică (Secolele XVIII-XX) (Une histoire des roumains de la Péninsule Balcanique). București, Ed. Biblioteca Bucureștilor, 1999, 306 p.

Zbuchea, Gheorghe. "Originea macedo-românilor". Evoluția unei controverse milenare între știință și politică (L'origine des Macédo-roumains. Le trajet d'un débat millénaire entre science et politique). In: PVB, 2000, 6, p.163-169.

*Zbuchea, Gheorghe. Romanțite na Balcanot In: Zbornik: Vlasite na Balcanot. Skopje, 2002, p.49-56.

Zbuchea, Gheorghe. Românii din Timoc în timpul celui de al doilea război mondial (Les Roumains de Timoc pendant la seconde guerre mondiale). In: Document, 2002, 5, nr. 2, p.53-57 ; RA, 2003, 65, nr. 1-2, p. 167-172.

Zbuchea, Gheorghe. Românii și Balcanii în epoca modernă (1804-1918) (Les Roumains et les Balcans a l'époque moderne). Craiova, Fundația "Scrisul Românesc", 2003, 164 p.

Zbuchea, Gheorghe. Românii timoceni, scurtă istorie. Rumini a timockoj, kratka istorija (Les Roumains de Timoc). Timișoara, Ed. Mirton, 2002, 184 p.

Zeană, Ionel. Etnia aromânească tu viziunea yatrului Nicolae Caranica (L'ethnie aroumaine dans l'opinion de Nicolae Caranica). In: PVB, 1999, 5, p.185-190.

Abrudan, Adrian. Eminescu sărbătorit de români la Viena (Eminescu fêté par les Roumains a Vienne). In: FR, 2000, 2, nr. 3-4, p.34-35.

Adam, Georgeta; Adam, Ioan. Proba exilului. Dialoguri (L'examen de l'exil. Dialogues). București, Ed. Viitorul Românesc, 2002, 316 p.

Andronescu, Șerban C. Eseuri. Anchete. Anii '80. Aspecte văzute din exil prin paginile revistei "New York Spectator" (Essais. Anquêtes. Les années '80. Aspects vus de l'exil dans les pages de la revue "New York Spectator"). București, Ed. Biblioteca Bucureștilor, 2001, 622 p.

Bacinschi, Vadim. Românii la Odesa (Les Roumains a Odesa). In: FR, 2000, 2, nr. 2 (5), p.47-48 ; nr. 3-4, p. 9-12; 2001, 3, nr. 1, p. 17-21; nr. 3-4, p. 9-12; 2001, 3, nr. 1, p. 17-21; 2003, 5, nr. 3-4, p. 32-35.

Banu, Florian. Români în America la începutul secolului XX (Des Roumains en Amérique). In: MI, 2002, 36, nr. 3, p.74-75, 77.

*Barbu, Ioan. Franța orotodoxă (). Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2002, 250 p.

*Barbu, Ioan. O floare de 21 de petale. Lumină Nouă. Vol. I-IV (L'histoire des paroisses orthodoxes roumaines de l'Hongrie). Cuvânt înainte: Sofronie Drincea, Episcop. Râmnicu Vâlcea, Ed. "Antim Ivireanul", 2002, 203 p.

Basarab, Mircea. Biserica și neamul în diaspora (L'église et le peuple en diaspora). Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2001, 272 p.

Basarab, Mircea. Contribuții la istoria organizării Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania și Europa Centrală (Contributions a l'histoire de l'organisation de la Métropolie Orthodoxe Roumaine pour l'Allemagne et l'Europe). In: Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.615-629.

Berényi, Maria. Román népiskolák a két világháború közötti Magyarországon (Ecoles publiques roumaines en Hongrie entre les deux-guerres). In: Annales, 2000, p.7-45.

Berényi, Maria. Román ortodox egyház a két világháború közötti Magyarországon (L'église orthodoxe roumaine de Hongrie entre les deux guerres mondiales). In: Annales, 1996, p.7-49.

Boas Da Mota, Atico Vilas. Casa Română din Rio de Janeiro sau "tărâmul nostalgiei" (La Maison Roumaine de Rio). In: MI, 2001, 35, nr. 2, p.38-39, 42.

Borbély, Anna. Nyelvválasztási szokások a magyarországi románok kétegyházi közösségében (Usages de choix de la langue dans la communauté roumaine de Hongrie, Chitighaz). In: Annales, 1996, p.71-111.

Borbély, Anna. Românii din Ungaria (Les roumains de la Hongrie). In: FR, 1999, 1, nr. 3, p.10-11.

Botoș, Ion M. Românii din Transcarpatia (Les roumains de Transcarpatia). In: FR, 2003, 5, nr. 3-4, p.36-46.

Bozgan, Ovidiu. Biserica Ortodoxă Română din Paris în primii ani postbelici (L'Église Orthodoxe Roumaine de Paris pendant les premieres années de l'entre-deux-guerres). In: Studii de istoria bisericii. București, 2000, p.43-66.

Brudașcu, Dan. Românii din Ungaria (Les roumains de la Hongrie). In: Cetatea, 1992, 2, nr. 3, p.13 ; nr. 4, p. 13; nr. 5, p. 13; nr. 6, p. 13; nr. 8, p. 13.

Bucin, Mihaela. Interferențe culturale și bilingvism în repertoriul narativ tradițional al unui povestitor român din Ungaria (Intérférences culturelles et bilinguisme dans le repértoire naratif traditionnel d'un narrateur roumain de Hongrie). In: Studia philol., 2003, 48, nr. 2, p.121-140.

Bucin, Mihaela. Novăceștii - eroi balcanici în epica populară a românilor din Ungaria (Les Novăcești - héros de Balcani dans l'épique populaire des Roumains de Hongrie). In: Izvorul, 1999, nr. 20, p.16-22.

Bucin, Mihaela. Românii din Ungaria în poveștile lui Mihai Purdi și Teodor Șimonca (Les roumains de Hongrie dans les histoires de Mihai Purdi et Teodor Șimonca). In: Annales, 1996, p.178-197.

Buzatu, Gheorghe. Civilizație românească în Suedia (Civilisation roumaine en Suede). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu. Focșani, 2000, p.763-803.

Calafeteanu, Ion. Politică și exil. Din istoria exilului românesc (1946-1950) (Politique et exil. De l'histoire de l'exil roumain). București, Ed. Enciclopedică, 2000, 388 p.

*** Calendarul Național Ilustrat al Românilor Americani pe anul 1999. The 37th Almanac (). Edited by: Lucaci, Peter. North Olmsted, Ohio, Publicat de ziarul "America", Organul oficial al Uniunii și Ligii S.R.A. Inc., 1999, 152 p.

Calinic, Ieromonah. Așezământul monahal din Săcal (Ungaria) (Établisement monacal de Săcal (Hongrie). In: Alt. B, 2003, 14, nr. 4-6, p.115-118.

Carp, Mircea. Exilul și brațul lung al Securității (L'exile et la "Securitate"). In: AS, 1999, 7, p.43-49.

*** Catalog al problemelor actuale ale românilor din Ungaria (Catalogue des problemes actuels des Roumains d'Hongrie). In: FR, 2002, 4, nr. 1, p.44-46.

Cazaban, Theodor. Captiv în lumea liberă.[Dialog cu Cristian Bădiliță] (En captivité au monde libre). Cluj-Napoca, Ed. Echinox, 2002, 230 p.

Căpățână, Iosif. Din Carpați în America (Des Carpates en Amérique). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2002, 418 p.

Căpâlnean, Vasile. Românii la Strasbourg acum... 375 de ani (Les roumains a Strasbourg il y a... 375 ans). In: PU, 1999, 2, nr. 3, p.92-95.

Clepea, Cornel. Parohia Ortodoxă Română din Budapesta. Scurt istoric (La Paroisse Orthodoxe Roumaine de Budapest. Breve histoire). In: Ziridava, 2000, 22, p.103-115.

Colta, Elena Rodica. Românii din Bedeu - istorie oficială și tradiție orală (Roumains de Bedeu - histoire oficielle et tradition orale). In: Izvorul, 1999, nr. 20, p.3-15.

Colta, Elena Rodica. Românii din Elek (Ungaria). O comunitate în tranziție dinspre arhaic spre modern (Les Roumains de Elek (Hongrie). Une communauté en transition de l'archaïque vers le moderne). In: AB etnogr., 1998, 4, p.151-162.

*** Congresele spiritualității românești [VII-VIII]. Liga Culturală pentru Unitatea românilor de pretutindeni (Les Congres de la spiritualité roumaine. La Ligue Culturelle pour l'Unité des Roumains d'ailleurs). București, Ed. Artemis, 2004, 508 p.

*** Congresele spiritualității românești. Zece ani de activitate (1993-2003) (Les congres de la spiritualités roumaine. 10 ans d'activité). Coordonator: Crăciun, Cristiana. București, Ed. Semne, 2003, 336 p.

Csobai, Elena. Comunitatea românească din Otlaca Pustă (La communauté roumaine d'Otlaca Pustă). In: Annales, 2000, p.83-102.

Csobai, Elena. Românii din Bichișciaba (Les roumains de Bichișciaba). In: Annales, 1996, p.50-70.

*** Cununa de romani a României (L'aspect romain de la Roumanie). In: FR, 2002, 1, nr. 1, p.48-52.

Davier, Alexandre. Henri Négresco, un rege al hotelurilor de lux din Franța (Henri Négresco, l'un des rois de l'hôtellerie). In: MI, 2000, 34, nr. 10, p.51-56.

Davier, Alexandre. Români la Paris: marile familii (1870-1918) (Boyards et leurs femmes a Paris). In: MI, 1999, 33, nr. 7, p.71-76.

Demetrescu, Camilian. Italia - exilul românesc și stânga marxistă (Italie - l'exil roumain et la gauche marxiste). In: Memoria, 1999, nr. 27, p.35-49.

Dima, Nicolae. Românii din America (Les Roumains d'Amérique). In: MVIM, 2004, 5, p.431-450.

Filip, Pavel P. Învățământul torăcean. 1778-2003 (L'enseignement de Torac). In: FR, 2003, 5, nr. 3-4, p.20-28.

*Florescu, Gheorghe I. Calendarul românilor americani (La revue "Calendrier des Roumains américains"). In: Information Bulletin, Jackson, Michigan, SUA, 2000, 17, nr. 3, p.14-17.

Florescu, Gheorghe I. Primul român care a descoperit America (Le premier Roumain qui a découvert l'Amérique). In: Romanian Studies at the Turn of the Century. Iași, Oxford, Portland, 2000, p.165-188 ; The 25th Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, Montreal, 2000, p. 59-63 (în lb. engleză).

Florescu, Gheorghe I. Românii în Statele Unite și Canada, în politică externă comunistă și exil anticomunist (Les Roumains aux Etats Unis et Canada, dans la politique extérieure communiste et l'exil anticommuniste). In: AIRIR, 2003, 2, p.327-361.

Frivaldszky, Janos. Egy középkori román eredetû család a Felvidéken (Une famille noble médiévale d'origine roumaine a Felvidék). In: MT, 2001-2002, 5-6, nr. 1-2, p.55-64.

Frunză, Victor. Liberty and Justice - gazetă internațională editată în exil de Pamfil Șeicaru (Liberty and Justice - gazette internationale, édition en exil de Pamfil Șeicaru). In: AS, 2000, 8, p.958-962.

Frunză, Victor. Studenți la Moscova în 1956 (Etudiants a Moscou en 1956). In: AS, 2000, 8, p.736-741.

Galben, Cornel. Ieșirea de siguranță. Interviuri cu personalități din Diaspora (La sortie de sûreté. Interview avec des personnalités de la Diaspora). Iași, Ed. Cronica, 2001, 104 p.

Garami, Irina. Din istoricul și obiceiurile săcălenilor (De l'histoire et des traditions des habitats de Săcal). In: Izvorul, 2002, nr. 23, p.36-50.

Găină, Ovidiu; Popescu, Stan M. Crâmpeie din sbuciumul exilului (Fragments des souffrances de l'exil). Buenos Aires, s.n., 2001, 71 p.

Gârdan, Gabriel-Viorel. Cercetări privind Episcopia Ortodoxă Română din Statele Unite ale Americii (Recherches concernant le Diocese Orthodoxe Roumain des Etats Unis). In: RT, 2003, 13, nr. 3, p.40-54.

Gârdan, Gabriel-Viorel. Problema cărților de cult și a învățământului teologic în Episcopia Ortodoxă Română din America (Le probleme des livres de culte et de l'enseigment théologique dans le Diocese Orthodoxe Roumain d'Amérique). In: Studia t. ort., 2001, 46, nr. 1-2, p.251-264.

Gencărău, Ștefan. Observații cu privire la varianta diatopică "Româna din Ungaria" (Observations sur la variante diatopique "Româna din Ungaria"). In: Studia philol., 2003, 48, nr. 4, p.71-76.

Georgescu, Horia. În slujba neamului meu (Au service de mon peuple). Ediție de: Georgescu, Patricia. București, Ed. Archaeus, 1999, 319 p.

Gheorghe, Cristache; Tucă, Florian. Români în Europa și în lume. Mărturii pentru eternitate. Monumente, însemne memoriale și cimitire de eroi (Roumains en Europe et au monde. Mémoires pour l'éternité. Monuments, insignes mémoriales et cimetieres d'héros). București, Ed. Europa Nova, 2002, 352 p.

*Glück, Eugen. Contribuții cu privire la activitatea școlilor românești din sudestul Ungariei (1868-1918) (Contributions concernant l'activité des écoles roumaines du sud-est de Hongrie). In: Simpozion. Comunicările celui de al IX-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Giula, 2000, p.28-60.

Glück, Eugen. Giula, centrul românilor din Ungaria (Gyula - le centre des roumains de la Hongrie). In: SUVG, 2002, 12, p.249-268 ; FR, 2003, 5, nr. 3-4, p. 7-11.

Glück, Eugen. Noi contribuții cu privire la viața religioasă și culturală a românilor din Ungaria (Nouvelles contributions sur la vie religieuse et culturelle des Roumains de Hongrie). In: TRTA, 2000, 4, nr. 2, p.70-88.

Glück, Eugen. Pe urmele românilor din Budapesta (Sur les traces des Roumains de Budapesta). In: FR, 2002, 4, nr. 3-4, p.89.

*Glück, Eugen. Străduințe privind apărarea și consolidarea școlilor ortodoxe române din Câmpia Tisei (1879-1893) (Efforts pour la défense et la consolidation des écoles orthodoxes roumaines de Câmpia Tisei). In: Simpozion. Comunicările celui de al XII-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria. Giula, 2003, p.83-97.

Glück, Eugen. Urme de viață românească în vechea eparhie a Budei (Vestiges roumaines dans l'ancien Diocese de Buda). In: TRTA, 2000, 4, nr. 4, p.122-138.

Grad, Cornel. Amurgul Mișcării Legionare din emigrație reflectat în corespondența privată (1982-1992) (La fin du Mouvement Légionnaire de l'émigration reflétée dans la correspondance privée). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu. Focșani, 2003, p.772-795.

Groza, Horia Ion. Sfârșit de veac românesc în America (Fin de siecle en Amérique). Ediție de: Stănescu, Gabriel. București, Ed. Criterion Publishing, 2001, 335 p.

Gurzău-Czeglédi, Maria. Mozaicuri istorice și etnografico-folclorice din viața românilor din Ungaria (Mosaïques historiques et ethnographique-folkloriques de la vie des roumains de Hongrie). In: Alt. B, 2000, 11, nr. 7-9, p.76-90.

Herdean, Tiberiu. Literatura românilor din Ungaria (La littérature des roumains de la Hongrie). In: FR, 1999, 1, nr. 3, p.12-14.

Ilica, Vasile. Eminescu contestat la Cenăuți (Eminescu contesté a Cernăuți). In: FR, 1999, 1, nr. 3, p.35-36.

Ilica, Vasile. Problematica bisericilor românești din Ucraina (Le probleme des églises roumaines de l'Ukraïne). In: FR, 1999, 1, nr. 1, p.17-18.

Ioan, Ștefania. Emigrația română din Marea Britanie (L'immigration roumaine en Grand Bretagne). In: MI, 2002, 36, nr. 9, p.5-10.

Ioniță, Gheorghe I. Românii din afara granițelor țării noastre în trecut și prezent (Les Roumains au-dela des frontieres de notre pays, au passé et a présent). In: Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici. București, 2000, p.791-802.

Ionițoiu, Cicerone. Mica Romă înfrățită cu Parisul. Misiunea Gheorghe Surdu (La Petite Rome en jumelage avec Paris. La mission Gheorghe Surdu). In: Memoria, 2001, nr. 35, p.58-65.

Iova, Eva. O nouă etapă în relațiile româno-române. Vizită oficială în capitala României, 1-5 aprilie 2002 (Une nouvelle étape dans les relations roumaino-roumaines). In: FR, 2002, 4, nr. 1, p.42-43.

Iova, Eva. Valori culturale românești în Ungaria (Valeurs culturelles roumaines en Hongrie). In: AC, 2002, nr. 1-2, p.118-125.

Joantă, Serafim. Biserica Ortodoxă Română în Germania: etnie și comuniune interortodoxă (L'Eglise Orthodoxe Roumaine en Allemagne: ethnie et communion inter-orthodoxe). In: Logos. Cluj-Napoca, 2001, p.344-347.

Lozovan, Eugen. Les Roumains orientaux du Dnister a Vladivostok (XIe-XXe siecles) In: Études roumaines et aroumaines. Paris, Bucarest, 1990, I, p.74-82.

Magiru, Maria. Dobrogea, studiu etnografic. Vol. II (Românii balcanici. Aromânii) (Dobrogea, étude ethnographique. Les Roumains des Balkans - les Aroumains). Cuvânt înainte de: Lascu, Stoica. Constanța, Ed. Tenis Club Sen, 2001, 255 p.

Manolescu, Florin. Enciclopedia exilului literar românesc. 1945-1989. Scriitori, reviste, instituții, organizații (L'encyclopédie de l'exil littéraire roumain. Ecrivains, revues, institutions, organisations). București, Ed. Compania, 2003, 799 p.

Marinescu, Aurel Sergiu. O contribuție la istoria exilului românesc. Vol. I-III (Une contribution a l'histoire de l'exil roumain). București, Ed. Vremea, 1999-2003, 563, 767, 728 p.

Martin, Emilia. Bilbiografie tematică. Studii despre etnografia și folclorul românilor din Ungaria (Bibliographie thématique. Études sur l'éthnographie et le folklore des Roumains de Hongrie). In: Izvorul, 2002, nr. 23, p.59-78.

Martin, Emilia. Comunitatea românească din Crîstor (Communauté roumaine de Crîstor). In: Izvorul, 2000, nr. 21, p.3-8.

Martin, Emilia. Efectele relațiilor interetnice și intraetnice în viața culturală a românilor din Ungaria (Les conséquences des relations interethniques et l'intraethniques dans la vie culturelle des roumains de la Hongrie). In: Izvorul, 2001, nr. 22, p.33-37.

Martin, Emilia. Particularități etnice în cultura materială a românilor din Ungaria (Particularités ethniques sur la culture matérielle des Roumains de Hongrie). In: Izvorul, 2002, nr. 23, p.25-35.

Măhăra, Gheorghe. Românii de lângă noi (Les roumains aupres de nous). In: Aletheia, 2003, 14, p.107-116.

Mălinaș, Constantin. Simpozionul românesc de la Giula, Ungaria (Le symposium de Giula, Hongrie). In: CTC, 2001, 2, nr. 3-4, p.70-74.

Mălinaș, Constantin. Zece ani de cercetări la românii din Ungaria (Dix ans de recherches chez les roumains de la Hongrie). In: FR, 2003, 5, nr. 3-4, p.2-6.

Mălinaș, Constantin; Străin, Aurel; Gaspar, Ioan. Români din Jugoslavia (Des Roumains de la Jugoslavie). In: FR, 1999, 1, nr. 3, p.21-27.

Măran, Trințu. Sate de origină valachă în Austria (Villages d'origine valaque en Autriche). In: FR, 2003, 5, nr. 3-4, p.47-51.

Mironovici, Radu. Capela Ortodoxă Română "Mihail Sturdza" din Baden-Baden (Le chapelle ortodoxe de Baden-Baden). In: MI, 2002, 36, nr. 10, p.60-63.

Moisa, Gabriel. Julian Kune - un bihorean cu destin universal (Julian Kune - un bihoréen a destin universel). In: Crisia, 2000, 30, p.493-498.

Moșu, Areta. Zilele culturii române la Balta în Ucraina (Les jours de la culture roumaine a Balta en Ukraïne). In: FR, 2000, 2, nr. 1, p.23-24.

Munteanu, Cornel. Literatura românilor din Ungaria - privire în actualitate - (La littérature des roumains de la Hongrie - regard dans l'actualité). In: Annales, 2000, p.249-290.

Neamțu, Gelu. Ciobani români în Montana, Statele Unite ale Americii. 1907-1913. Roumanian Sprepherds in Montana, United States of America (). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2002, 247 p ; CTC, 2004, nr. 1-3, p. 37-42.

Neamțu, Gelu. Vasile Lucaciu și voluntarii români în armata Statelor Unite în primul război mondial (1917-1918) (Vasile Lucaciu et les volontaires roumains dans l'armée des Etats Unis dans la premiere guerre mondiale). In: AUDC ist., 2001, p.99-114.

Negovschi, Eustafie. Românii și urmașii lor în Rusia și Ucraina (Les Roumains et leurs descendants en Russie et Ucraïne). Colecție, coordonată și îngrijită de: Colesnic, Iurie. Chișinău, Ed. Museum, 2002, XXVII+60 p.

Negru, Nina. Problema Basarabiei și Bucovinei în publicistica lui Eminescu (Le probleme de la Bessarabie et de la Bucovine dans le journalisme d'Eminescu). In: FR, 1999, 1, nr. 1, p.11-13.

Nemoianu, Alexandru. Cuvinte despre români-americani. Vol. II (Mots sur les roumains-américains). Cluj, Ed. Clusium, 1999, 192 p.

Nemoianu, Alexandru. Dezvoltarea Episcopiei Ortodoxe române din America (Le développement du Diocese Orthodoxe Roumaine d'Amérique). In: Alt. B, 1994, 5, nr. 10-12, p.128-132.

Nemoianu, Alexandru. Episcopia ortodoxă română din America 1984-1995 (Le Diocese Orthodoxe Roumaine d'Amérique). In: Alt. B, 1996, 7, nr. 7-9, p.72-75.

Nemoianu, Alexandru. În America, la "Vatra Românească" (En Amérique, a la Société "Vatra Românească"). București, Ed. Minerva, 2001, 199 p.

Nemoianu, Alexandru. Începuturile "Vetrei Românești", centrul Episcopiei Române Ortodoxe din America (Les débuts de "Vatra Românească", le centre du Diocese Roumaine Orthodoxe d'Amérique). In: Alt. B, 1995, 6, nr. 1-3, p.78-82.

Nemoianu, Alexandru. Începuturile vieții românești ortodoxe în America (Les débuts de la vie roumaine orthodoxe en Amérique). In: Alt. B, 1994, 5, nr. 1-3, p.118-122.

Nemoianu, Alexandru. Păstrarea și dezvoltarea identității româno-americane (Le maintien et le développement de l'identité roumaine-américaine). In: Tribuna, 2000, 12, nr. 33-36, p.15.

Nemoianu, Alexandru. Viața românilor ortodocși din America, 1918-1939 (La vie des roumains orthodoxes d'Amérique). In: Alt. B, 1994, 5, nr. 4-6, p.121-125.

Nikula, Stella. Obiceiuri și credințe legate de sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria (Traditions et croyances dans les fêtes des Roumains de Hongrie). In: Izvorul, 1999, nr. 20, p.23-51.

Olaru, Victor. Cultural aspects of the Romanian immigration in the Unites States of America. In: AUC filol. lit. rom. univ., 1998, 20, nr. 1-2, p.210-215.

Onișor, Daniel. Atitudinea guvernului american față de frământările din cadrul exilului românesc. Un document din 10 iunie 1948 (L'attitude de gouvernement américain vis-a-vis des troubles de l'exil roumain). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu. Focșani, 2003, p.650-665.

Opriș, Ioan. Românii înspre și în America (Les Romains vers et en Amérique). In: Corviniana, 1997, 3, nr. 3, p.157-165.

Pahomi, Mircea. Fundații românești în Galiția-Ucraina (Des fondations roumaines en Galiția-Ucraïne). In: ANB, 1995, 2, nr. 1, p.101-121.

Păiușan, Radu. Evoluția și situația românilor de pe teritoriul Ungariei actuale în secolele XVIII-XX (L'evolution et la situation des Roumains d'Hongrie). In: SIB, 2002-2003, 26-27, p.125-152.

Păiușan, Radu; Cionchin, Ionel. O istorie a românilor din Ungaria (Une histoire des Roumains de Hongrie). Timișoara, Ed. Eurostampa, 2003, 414 p.

Pătraș, Eugen. Comunitatea românească din Ucraina (La communauté roumaine de l'Ukraïne). In: Altera, 2000, 6, nr. 14, p.125-152.

Pelin, Mihai. Opisul emigrației politice. Destine în 1222 de fișe alăcuite pe baza dosarelor din arhivele Securității (De l'émigration politique. Destins en 1222 fiches des documents des archives de la Securitate). București, Ed. Compania, 2002, 356 p.

*** Peste trei milioane de români își pierd identitatea (Environ 3 milions de roumains perdent leur identité). In: FR, 1999, 1, nr. 3, p.44-45.

Petrușan, Gheorghe. Vázlat a magyarországi románokról (Esquisse sur les Roumains de Hongrie). In: Studia philol., 2001, 46, nr. 1-2, p.179-214.

Pop, Lucia. Despre începuturile prezenței românilor în America (Sur les commencements de la présence des roumains en Amérique). In: PU, 2000, 3, nr. 3-4, p.33-35.

Pop, Rea-Silvia. Micherechi, un sat de români în Ungaria (Micherechi, un village des roumains en Hongrie). In: Interetnica, 2001, nr. iunie-iulie, p.18-20.

Pop, Rea-Silvia. Românii din Ungaria (Les Roumains de la Hongrie). In: Interetnica, 2001, nr. martie, p.9-11.

Popa, Mircea. Iuliu Maniu și problema românilor de peste hotare (Iuliu Maniu et le probleme des Roumains au-dela des frontieres). In: FR, 1999, 1, nr. 3, p.40-43.

Popa, Mircea. Publicații ale românilor din Ungaria (Publications des roumains de la Hongrie). In: FR, 1999, 1, nr. 1, p.27-30.

Popa, Mircea. Urmele românești la Budapesta (Les traces roumaines a Budapest). In: FR, 1999, 1, nr. 3, p.7-14.

Popescu, Alexandru. Fondul național, mărul discordiei în emigrație (L'émigration roumaine et l'argent mis en depôt en Suisse). In: MI, 2002, 36, nr. 1, p.23-26.

Popescu, Titu. Convorbiri despre exil și literatură (Conversations sur l'exil et la littérature). București, Ed. Jurnalul literar, 2001, 188 p.

Prepeliță, Mihai. Rezistența românilor din Moscova (La résistance des roumains de Moscou). In: FR, 1999, 1, nr. 1, p.19-22.

Rațiu, Petru Emil. Călător prin Moravia valahă (Voyageur a travers la Moravie roumaine). In: AC, 2003, nr. 1-2, p.63-64.

*Reisz, Robert D. Opinions and Strategies of Romanian Academics Related to Emigration. In: NECY, 1999-2000, p.471-520.

Robotin, Monica. România și protejarea minorității române de peste hotare (Roumanie et la protéction des minorités roumains a l'étranger). In: Studia pol., 2004, 49, nr. 1, p.111-120.

*** Români în Europa și în lume. Mărturii pentru eternitate. Monumente, însemne memoriale și cimitire de eroi (Des Roumains en Europe et dans le monde. Témoignages pour l'éternité. Monuments, notes de mémoires et cimitieres d'héros). Coordonator: Cristache, Gheorghe. București, Ed. Europa Nova, 2002, 352 p.

*** Românii din America (Dicționar enciclopedic) (Les Roumains d'Amérique). Editat de: Fornade, Dan. Montreal, s.n., 2001, .

*** Românii din Ungaria, anul 2001 (Les Roumains d'Hongrie, en 2001). In: FR, 2002, 4, nr. 1, p.2-12.

*** Românii în lume (Les Roumains dans le monde). In: PU, 1999, nr. 3, p.34-36.

Sasu, Aurel. Cazul Policarop Morușca, o cronologie a faptelor (Le cas Policarp Morușca, chronologie des évenements). București, Ed. Limes, 2002, 244 p.

Sasu, Aurel. Comunitățile românești din Statele Unite și Canada (Les communautés roumaines des Etats-Unis et Canada). Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2003, 259 p.

Sasu, Aurel. Cultura română în Statele Unite și Canada. Vol. III. Societățile culturale (La culture roumaine dans les Etats Unis et au Canada. Sociétés culturelles). Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2002, 156 p.

Sasu, Aurel. Dicționarul scriitorilor români din Statele Unite și Canada (Dictionnaire des écrivains roumains des Etats Unis et Canada). București, Ed. Albatros, 2001, 314 p.

Sasu, Aurel. Drumul vieții [Biserica română în America] (Trajet de la vie - l'église roumaine en Amérique). In: Logos. Cluj-Napoca, 2001, p.403-405.

Săvulescu-Voudouris, Monica. Între "noi, vikingii" și "Republica de la Ploiești". Intelectuali români cu înaltă calificare profesională emigrați înainte de 1989. Aspecte ale identității culturale (Entre "nous les vikings" et "La République de Ploiești". Intellectuels roumains a haute qualification professionelle émigrés avant 1989. Aspects de l'identité culturelle). In: AȘUI soc-pol., 2000-2001, 4-5, p.213-220.

Săvulescu-Voudouris, Monica; Irimescu, Gabriela. Tolstoi în verde, Shakespeare în gri... [Români din diasporă] (Tolstoi en vert, Shakespeare en gris...). In: AȘUI soc-pol., 1998-1999, 2-3, p.53-69.

*** Simpozionul de la Gyula (Le Symposium de Gyula). In: FR, 1999, 1, nr. 3, p.4-5.

Soroștineanu, Valeria. Preoții români din America despre semnificațiile statutului lor (1900-1910) (Les prêtres roumains de l'Amérique, sur les significations de leur statut). In: Identitate și alteritate 3. Studii de istorie politică și culturală. Cluj-Napoca, 2002, p.129-134.

Stan, Constantin I. Românii americani în anii neutralității României (1914-1916) (Les roumains américains dans les années de la neutralité de la Roumanie). In: AUDJ H, 2004, 3, p.91-109.

Stan, Lavinia. Activitatea culturală a exilului românesc la Paris, 1945-1956. Organizații. Publicații (L'activité culturelle de la diaspora roumaine). In: AIRIR, 2003, 2, p.305-326.

Stan, Lavinia. Activitatea parohiei greco-catolice Saint Georges din Paris, la sfîrșitul anilor 1950 (L'activité de la paroisse greco-catholique Saint Georges de Paris). In: Studia t. cat., 2002, 47, nr. 2, p.145-151.

Stan, Lavinia. Transnational Migration in Europe. Romanian Emigration to Italy 1989-1999. In: Trans. R, 2001, 10, nr. 3, p.106-118.

Stanciu, Mircea-Valer. Românii de la Ulm (Les Roumains d'Ulm). In: Astra, 1998, 1, nr. 1, p.75-76 ; 1999, 2, nr. 6, p. 83-85; nr. 7, p. 82-83.

Stavarache, Dumitru. Repere ale prezenței românești în Brazilia (Reperes de la présence roumaine au Brézil). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru. Constanța, 2001, p.417-428.

Stănescu, Marin C. În martie 1918 se crează Episcopia Ortodoxă Română din S.U.A., care aderă la Mitropolia din București (En mars 1918 on crée la Diocese Ortodoxe Roumaine des Etats Unis, qui adhere a l'Institution Supérieur de l'Eglise Orthodoxe de Bucarest). In: SUVG, 1999, 9, p.108-112.

Stănescu, Marin C. România Mare - visul românilor din America (Les Roumains d'Amérique et la Roumanie réunie). In: MI, 2001, 35, nr. 3, p.45-48.

Stolojan, Sanda. Exilul intelectual la Paris (L'exil intellectuel a Paris). In: Memoria, 1998, nr. 25, p.94-98.

Suciu, Ioan. Românii din Ungaria după Tratatul de la Trianon (1920-1930) (Les roumains de la Hongrie apres le Traité de Trianon). In: AP, 1999, 4, p.135-138.

Szántó, Flóra. A román nemzetiségi oktatás helyzete a mai hazai közoktatási rendszerben (1945-1999) (La situation de l'enseignement national roumain dans le cadre du systeme de l'enseignement public actuel du pays [La Hongrie]). In: Annales, 2000, p.46-82.

Șișeștean, Gheorghe. Românii din Ungaria - studiu de caz pe câteva sate (Les Roumains d'Hongrie). In: FR, 2002, 4, nr. 1, p.13-19.

Traian, Ilie. O societate româno-americană la centenar "Dorul" (1903-2003) (Une société roumaino-américaine - centenaire). București, Ed .Danubius, 2003, 131 p.

Vlad Popa, Simona Carmen. Din istoria ortodoxiei române în America (De l'histoire de l'orthodoxie roumaine en Amérique). In: RRA, 2001, nr. 4, p.74-79.

*Zbuchea, Gheorghe. Românii din afara hotarelor statului român (Les Roumains d'au dela des frontieres de l'état roumain). In: Document, 2001, 4, nr. 1, ; nr. 2-4, p. 25-31.

Zbuchea, Gheorghe; Dobre, Cezar. Diaspora românească. Pagini de istorie. Vol. I (până la 1918) (La diaspora roumaine. Pages d'histoire). București, Ed. Lucman, 2003, 3099 p.