SIGILOGRAFIE ȘI ȘTAMPILE

Anton-Manea, Cristina. Un inel sigilar descoperit la Lerești, jud. Argeș. Probleme de datare (Un anneau sigillaire découvert a Lerești, le dép. d'Argeș. Problemes de datation). In: C Num., 1996, 7, p.237-239.

Barnea, I. Antroponime traco-dace pe sigilii bizantine (Sceaux byzantins avec des anthroponymes thraco-daces). In: TD, 1996, 17, nr. 1-2, p.203-205.

Barnea, I. Sigilii bizantine din colecția Muzeului Național de Antichități din București (Sceaux byzantins de la collection du Musée National d'Antiquités de Bucarest). In: SCN, 1995, 11, p.183-189.

Călian, Livia. Sigilii ale asociațiilor meșteșugărești din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu (Sceaux des associations des métiers de la collection du Musée d'Histoire de Sibiu). In: AMN, 1996, 33, nr. 2, p.319-329.

Cervatiuc, Ștefan. Contribuții privind sigiliul orașului Botoșani până în anul 1862 (Contributions a l'égard du sceau de la ville de Botoșani jusqu'en 1862). In: Hierasus, 1996, 10, p.185-211.

Cristocea, Spiridon. Sigiliile lui Mareș Băjescu (Les sceaux de Mareș Băjescu). In: SMIM, 1996, 14, p.127-132.

Deca, Constantin. Un sigiliu personal, inedit, de hotarnic din județul Romanați la mijlocul secolului al XIX-lea (Un sceau personnel, inédit d'arpenteur du département de Romanați au mileu du XIXe siecle). In: AR, 1995, 1, nr. 2, p.88-90.

Diaconu, Petre. Sigiliile strategului Ioan Malesis (Les sceaux de Ioan Malesis). In: Tomis, 1997, 2(32), nr. 5, p.13.

Diaconu, Petre. Sigiliile, sursă istorică de primă mână (Les sceaux, sources historique importante). In: Tomis, 1997, 2(32), nr. 3, p.13.

Diaconu, Petre. Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorakanos (Un autre sceau de C. Theodorakanos). In: Pontica, 1992, 25, p.359-361.

Dulgău, Bujorel. Sigilii ale locurilor de adeverire aplicate pe documente sătmărene (Sceaux appliqués sur les documents de Satu Mare). In: SC - Satu Mare, 1997, 14, p.133-140.

Dulgău, Bujorel-Petru. Evoluția sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX (L'évolution du sceau de comitat de Satu Mare aux XVIe-XIXe siecles). In: BCHGS, 1995-1996, 1-2, p.135-151.

Dumitrașcu, Aurel. Matricea sigilară a domnitorului Ioan Sandu Sturdza (La matrice sigillaire du prince Ioan Sandu Sturdza). In: SCN, 1993, 10, p.139-141.

Folea, Ion. Catalogul ștampilelor poștale folosite în județul Brăila până în anul 1989 (Le catalogue des estampilles postales employées dans le dép. de Brăila jusqu'en 1989). In: A Br., 1996, 2, nr. 2, p.433-469.

Găzdac, Cristina. A Lead Mold From Ulpia Traiana Sarmizegetusa. In: Pontica, 1997, 30, p.351-353.

Grămăticu, Steluța. Sigiliul lui Prokopios, Patriarh de Constantinopol (Le sceau de Prokopios, Patriarche de Constantinople). In: C Num., 1996, 7, p.241-243.

Hurezan, Pascu G. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova (jud. Arad) (Un nouvel anneau sigillaire découvert a Cladova). In: Ziridava, 1996, 19-20, p.103-105.

Iftimi, Sorin Gh. Sigilii de Doamne și Domnițe ale Moldovei (Sceaux des princesses de Moldavie). In: AG, 1995, 2, nr. 1-2, p.291-303.

Mateescu, Tudor. Sigilii românești din Dobrogea înainte de 1877 (Sceaux roumains de Dobroudja, avant 1877). In: Hrisovul, 1999, 4-5, p.159-164.

Mihalca, Flaviu. Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în sec. al XVII-lea (Symboles géto-daciques dans le grand sceau de Lipova au XVIIe siecle). In: Clio, 1994, 3, nr. 2-4, p.8-9.

Mureșan, Augustin. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea (Le Grand Sceau de Lipova du XVe siecle). In: AC, 1996, 3, nr. 1, p.31-32.

Mureșan, Augustin. Două tipare sigilare de breaslă din colecția direcției județene Arad a Arhivelor Naționale (Deux imprimeries sigillaires de corporation de la collection de la direction départementale d'Arad des Archives Nationales). In: Crisia, 1996-1997, 26-27, p.387-391.

Mureșan, Augustin. Semnificația sigiliului Prefecturii Auraria Gemina (La signification du sceau de la Préfecture Auraria Gemina). In: Ziridava, 1998, 21, p.425-430.

Mureșan, Augustin. Un sigiliu al breslei mixte din Ghioroc, județul Arad (Un scéau de la corporation mixte de Ghioroc, le département d'Arad). In: Ziridava, 1998, 21, p.431-436.

Mureșan, Augustin. Un sigiliu al breslei zidarilor și dulgherilor din Aradul-Nou (Un sceau de la corporation des maçons et des charpentiers d'Aradul-Nou). In: Ziridava, 1996, 19-20, p.415-417.

Mureșan, Augustin. Un sigiliu puțin cunoscut: inelul sigilar al lui Ioan Buteanu (Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire de Ioan Buteanu). In: RA, 1997, 3, nr. 1, p.215-217.

Oszóczki, K. Sigiliile târgurilor și satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX (Les sceaux des bourgs et des villages du comitat de Satu Mare aux XVI-XIXe siecles). In: SC - Satu Mare, 1992-1993, 9-10, p.107-122.

Păunescu, Anca. Inele sigilare descoperite la Piua Petri (Orașul de Floci), județul Ialomița (Anneaux sigillaires découverts a Piua Petri). In: C Num., 1996, 7, p.233-235.

Penea, Ionel. Satul în izvoare sigilare (Le village dans des sources sigillaires). In: AMP, 1995, 19, p.127-129.

Pioariu, Ioan. Sigiliu roman din plumb cu efigia Faustinei I descoperit la Apulum (Sceau romain de plomb a l'effigie de Faustine I, découvert a Apulum). In: Apulum, 1995, 32, p.247-250.

Popescu, Panait. Sigiliile de tip naval (Les sceaux du type naval). In: A Br., 1996, 2, nr. 2, p.587-594.

Porumb, Marius. Sigiliul Mănăstirii Vadului (Le sceau du Monastere de Vadu). In: BCHGS, 1995-1996, 1-2, p.131-134.

Rusz-Fogarasi, Enikő. Sigiliile orășenești din cele șapte comitate transilvănene în evul mediu (Les sceaux urbains des sept comitats transylvains au Moyen Age). In: Studia hist., 1998, 43, nr. 1-2, p.23-30.

Zahariuc, Petronel. Observații asupra unor sigilii medievale moldovenești (Observations sur quelques sceaux médievaux moldaves). In: AG, 1997, 4, nr. 1-2, p.255-266.